2 TIMÓTEO 1

1Yɨ'ɨ̂ Paulo Jesu Cristo bese kũú'kɨ niî'. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂re Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró nohota kɨ̃ɨ yeé kitire werê dutigɨ o'ôo'wĩ. A'te kití a'tîro niî'. Õ'âkɨ̃hɨ “Jesu Cristore ẽho peórãre katî nu'kukã weegɨ́ti”, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niî'karo nohota yɨ'ɨ̂re teeré werê dutigɨ o'ôo'wĩ. 2Timóteo, mɨ'ɨ̂re yɨ'ɨ̂ ma'igɨ́re ohâ'. Mɨ'ɨ̂ Jesu Cristo yee kitire yɨ'ɨ̂ werekã́, ãyuró ẽho peówɨ. Tohô weégɨ mɨ'ɨ̂ yɨ'ɨ̂ makɨ weeró noho niî'. Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨ, tohô niikã́ Jesu Cristo marî wiôgɨ mɨ'ɨ̂re ãyuró weeáto. Pahá yã'ato. Mɨ'ɨ̂re ãyuró ehêri põ'ratikã weeáto. 3Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨre sẽrisétiri nɨkɨ mɨ'ɨ̂re wãkû'. Mɨ'ɨ̂re wãkûgɨ, yamî, ɨmɨ̂koho Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî'. Kɨ̃ɨ̂re yɨ'ɨ̂ yẽkɨ sɨmɨá ẽho peóseti'karo nohota ẽho peó'. Yɨ'ɨ̂ bu'îri moogɨ́ tɨ'ó yã'agɨ, kɨ̃ɨ̂re ẽho peó'. 4Timóteo, mɨ'ɨ̂re pũûro wãkû'. Yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂ tiropɨ niî'kɨ wiháakã, mɨ'ɨ̂ utî'kere wãkû nu'kukã'. Mɨ'ɨ̂re pũûro ĩ'yâ sĩ'risa'. Mɨ'ɨ̂re ĩ'yâgɨ, e'katígɨti niîgɨ, tohô wãkû'. 5Mɨ'ɨ̂ Jesu Cristore keoró ẽho peósere yɨ'ɨ̂ wãkû'. Mɨ'ɨ̂ ni'kâroakã ẽho peósere mɨ'ɨ̂ yẽko Lóide, tohô niikã́ mɨ'ɨ̂ pako Eunice ẽho peó mɨ'tawã. Mɨ'ɨ́ kẽ'ra teeréta ẽho peó siru tuugɨ weé'. 6Tohô weégɨ mɨ'ɨ̂ a'tîro weekã́ ɨá'. Õ'âkɨ̃hɨ mɨ'ɨ̂re wee dutí'kere tutuaró me'ra weé nu'kukã'ya. Too dɨpóro yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂re yãa peókã, Õ'âkɨ̃hɨ mɨ'ɨ̂re ãyusé masisére o'ôwĩ. Teeré nemoró ãyuró weé nu'kukã'ya. 7Õ'âkɨ̃hɨ marîre Espírito Santore o'ôo'wĩ. Kɨ̃ɨ̂re o'ôo'gɨ, uî dutigɨ meheta o'ôwĩ. Tohô o'ôgɨ, tutuasé o'ogɨ́re, ma'isé o'ogɨ́re, keoró wãkusé o'ogɨ́re o'ôwĩ. 8Tohô weégɨ marî wiôgɨ yee kitire werêgɨ, bopôyatikã'ya. Yɨ'ɨ́ kẽ'rare Jesu Cristo yee kiti bu'esé wapa, bu'îri da'rerí wi'ipɨ yɨ'ɨ̂ duhikã́, bopôya sãatikã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Jesu Cristo yee kitire werêya. Tohô weresé bu'iri mɨ'ɨ́ kẽ'ra yã'âro yɨ'rɨgɨ́sa'. Tohô wa'akã́ ĩ'yâgɨ, “Ãyurósa'”, niîya. Õ'âkɨ̃hɨ mɨ'ɨ̂re tutuaró o'oró põo tẽóro tohô weeyá. 9Õ'âkɨ̃hɨ marîre pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨ wetíkã weewĩ́. Kɨ̃ɨ̂ ãyuró weekã́ ɨágɨ, kɨ̃ɨ̂ ɨaró wee dutígɨ marîre besékɨ niîwĩ. Marî ãyusé weesétisere ĩ'yâgɨ meheta besékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ pe'e marîre ãyuró weé sĩ'rigɨ besékɨ niîwĩ. A'tîro niî'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ, Jesu Cristo marîre yɨ'rɨoátehere wãkûkɨ niîwĩ. Teeré a'ti nukúkã weeátoho dɨporo wãkû tohakɨ niîwĩ. 10A'tóka tero maa marîre yɨ'rɨógɨ, Jesu Cristo a'tisé me'ra kɨ̃ɨ̂ ma'isére ĩ'yowĩ́. Marî pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨ wetíkã weewĩ́. Tohô niikã́ a'tîro masikã́ weewĩ́. Marî kɨ̃ɨ̂ yɨ'rɨóse kitire tɨ'ó ẽho peórã, katî nu'kurãsa' niisére masikã́ weewĩ́. 11Õ'âkɨ̃hɨ tee kitíre yɨ'ɨ̂re werê dutiwĩ. Judeu masa niîtirãre bu'ê dutigɨ yɨ'ɨ̂re bese kũúwĩ. 12Tee kitíre weresé bu'iri yɨ'ɨ̂ pũûro pi'etí'. Tohô pi'etímigɨ, bopôya wee'. Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristore masî'. “Kɨ̃ɨ̂ niî'kere keoróta weegɨ́sami”, niî'. Kɨ̃ɨ̂ tutuagɨ́ niîmi. Yɨ'ɨ̂re tee kití werê turiase kũû'kere ãyuró ko'tê yapá da'reogɨsami. “Teê opâturi a'tîgɨpɨ, ko'tê nu'kugɨsami”, niî'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ neê bopôya wee'. 13Yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂re bu'ê'kere keoró bu'ê wã'kaya. Ãyuró ẽho peósetiya. A'mêri ma'iyá. Marî Jesu Cristo me'ra niîrã, tohô wee masí'. 14Espírito Santo marîpɨre niîmi. Kɨ̃ɨ̂ wee tamúse me'ra Õ'âkɨ̃hɨ mɨ'ɨ̂re werê dutigɨ kũû'kere ãyuró bu'êya. 15Mɨ'ɨ̂ masî toha'. Niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peórã, Ásiakãharã yɨ'ɨ̂re kõ'â wiháa pe'tia wa'âwã. Naâ wa'tero niî'kãrã kẽ'ra Figelo, tohô niikã́ Hermógene meharóta weewã́. 16Onesíforo pũrikã tohô weetíwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re, kɨ̃ɨ yaá wi'ikãharãre pahá yã'agɨsami. Pehetíri Onesíforo yɨ'ɨ̂re wãkû tutuakã weewĩ́. Apêye kẽ'rare yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niîmikã, yɨ'ɨ̂re bopôya sãatiwĩ. 17A'tîro pe'e weewĩ́. Kɨ̃ɨ̂ Romapɨ ehâgɨ, yɨ'ɨ̂re ɨpɨ́tɨ a'mâkɨ niîwĩ. Teê bokágɨpɨ, a'mâ du'uwĩ. 18Marî wiôgɨ masaré beseátihi nɨmɨ Onesíforore pahá yã'ato. Kɨ̃ɨ̂ marîre Éfesopɨ wee tamú'kere mɨ'ɨ̂ ãyuró masísa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\