2 TIMÓTEO 4

1Jesu Cristo niî pe'tirã wiôgɨ tutuaró me'ra a'tîgɨsami. A'tîgɨ, masá katirã́re, wẽrî'kãrãre besegɨ́sami. Õ'âkɨ̃hɨ, tohô niikã́ Jesu Cristo tɨ'óropɨre mɨ'ɨ̂re a'tîro wee dutí'. 2Masaré Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire werêya. Niî pe'tisetiri masá tɨ'ó sĩ'rikã, werêya. Naâ tɨ'ó sĩ'ritikã kẽ'rare, werê nu'kukã'ya. Mɨ'ɨ̂ weresére tɨ'órã, ẽho peórãsama. Naâ keoró weetíkã, tu'tîya. “A'tîro weeró ɨá'”, niîya. Naâre bu'êgɨ, keoró pahá yã'ase me'ra werê me'rikã'ya. 3Be'ropɨ́re masá ãyusé bu'esére ɨatírãsama. Tohô weégɨ a'tîro niikã́re keoró bu'ê we'oya. Be'ropɨ́re a'tîro wa'ârosa'. Naâ, naâ ɨaró weerã́sama. Naâ tɨ'ó tɨ'sase di'akɨ̃re tɨ'ó sĩ'rirãsama. Tohô weérã teeré bu'eáhã pãharã́re a'mârãsama. 4Naâ diakɨ̃hɨ́kãhasere tɨ'osomé. Niî pe'tise no'ó werê ma'ase pe'ere tɨ'orã́sama. 5Timóteo, mɨ'ɨ̂ pũrikã keoró wãkûya. Mɨ'ɨ̂ Jesu Cristo yee kitire werekã́, masá mɨ'ɨ̂re yã'âro weerã́sama. Naâ tohô weekã́, wãkû tutuaya. Jesu Cristo masaré yɨ'rɨómi niisé kitire du'u kũúro mariró werê nu'kukã'ya. Mɨ'ɨ̂re wee dutí'kere weé tu'a eha nɨ'koya. 6Yɨ'ɨ̂ wẽriátoho kã'ró dɨ'sá'. Yɨ'ɨ̂re masá Õ'âkɨ̃hɨre wa'îkɨ̃rãre ɨ̃hâ moro peo'karo weeró noho wa'ârotiro weé'. Tohô weégɨ mɨ'ɨ̂re tohô dutî'. 7Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo yee kitire werêgɨ, niî pe'tise yɨ'ɨ̂ tutuaró põo tẽóro weewɨ́. Niî pe'tise Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re dutî'kere tu'â eha toha'. Neê kɨ̃ɨ̂re ẽho peó du'u wee'. 8Ni'kâroakãre maha Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re ãyuró weé'ke wapa o'oátehe dɨ'sá'. Marî wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨ masaré beseátihi nɨmɨ niikã́, yɨ'ɨ̂re o'ôgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ masaré keoró besemí. Yɨ'ɨ̂ di'akɨ̃re o'ôsome. Niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã kɨ̃ɨ̂ a'tiátehere ɨarã́re o'ôgɨsami. 9Mɨ'ɨ̂ no'ó niisé me'ra yɨ'ɨ̂re ɨmɨ̂yaro ĩ'yâgɨ a'tiá. 10A'tîro niî'. Crescente wamêtigɨ Galácia wamêtiropɨ wa'âwĩ. Tohô niikã́ Tito Dalmáciapɨ wa'âwĩ. Dema pũrikã a'ti ɨmɨ́kohokãhasere nemoró ma'í yɨ'rɨ nɨ'kagɨ, yɨ'ɨ̂re kõ'â wã'ka wa'âwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Tessalônicapɨ wa'âwĩ. 11Luca di'akɨ̃ yɨ'ɨ̂ me'ra niîmi. Marcore a'mâya. Mɨ'ɨ̂ me'ra a'tiáto. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂re wee tamúsere ɨá'. 12Yɨ'ɨ̂ Tíquicore Éfesopɨ o'ôo'wɨ. 13Mɨ'ɨ̂ a'tîgɨ, yaró su'tîro asî busuro bu'îkãharore miítia. Toó Trôade wamêtiri maka Carpo yaa wi'ipɨ niísa'. Yeé papéra tũrurire miítia. Wa'îkɨ̃rã kaseri me'ra ohâ'ke yee kasérire akobohóti butia'kã'ya. 14Alexandre komé me'ra da'ragɨ́ yɨ'ɨ̂re yã'â butia'ro weewĩ́. Õ'âkɨ̃hɨ marî wiôgɨ kɨ̃ɨ̂ weé'karo ehâ tu'aro kɨ̃ɨ̂re bu'îri da'rêgɨsami. 15Mɨ'ɨ̂ pũrikã kɨ̃ɨ̂re tɨ'o masíya. Kɨ̃ɨ̂ marî bu'esére neê ɨatí yɨ'rɨami. 16Neê waro wiôrã yɨ'ɨ̂re sẽrí yã'akã, neê ni'kɨ́ yɨ'ɨ̂re wee tamútiwĩ. Niî pe'tirã yɨ'ɨ̂re kõ'â wã'ka wa'âwã. Õ'âkɨ̃hɨ naâ tohô weé'kere akobohókã ɨá'. 17Õ'âkɨ̃hɨ pũrikã yɨ'ɨ̂re wee tamúwĩ. Yɨ'ɨ̂re tutuasé o'ôwĩ. Tohô weégɨ wiôrãre yɨ'ɨ̂ a'tîro werêwɨ. Jesu Cristo masá yã'âro niiséti'kere yɨ'rɨómi niisé kitire naâre werê pe'okã'wɨ. Niî pe'tirã a'ti ɨmɨ́kohokãharã Judeu masa niîtirã tee kitíre tɨ'oáto niîgɨ tohô werêwɨ. Apêye kẽ'rare Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re a'tîro weewĩ́. Yaîwa ba'â no'o boo'kɨre weeró noho wiosé wa'teropɨ niigɨ́re yɨ'rɨ wetíkã weewĩ́. 18Tohô niikã́ niî pe'tise yɨ'ɨ̂re be'ropɨ́ yã'âro weeátehere yɨ'rɨ wetíkã weegɨ́sami. Ɨ'mɨ̂sepɨ kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niirópɨ yɨ'ɨ̂re miáagɨsami. Masá Õ'âkɨ̃hɨre ãyuró uúkũ nu'kuato. Tohôta wa'aáto. 19Priscila, Áquila ãyuáto. Tohô niikã́ Onesíforo yaa wi'ikãharã kẽ'ra ãyuáto. 20Erasto Corintopɨ tohâ ke'awĩ. Trófimo maa do'âtigɨre Miletopɨ kõ'â wã'katiwɨ. 21Pu'êkɨ dɨporo ɨmɨ̂yaro a'tî bakeo'ya. Êubulo, Prudente, Lino, Cláudia, niî pe'tirã marî akawerérã mɨ'ɨ̂re ãyu dutíma. 22Jesu Cristo marî wiôgɨ mɨ'ɨ̂ me'ra niiáto. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ niî pe'tirãre ãyuró weeáto. Toô kã'rota ohâ'. Paulo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\