ATOS 18

1Paulo Atenapɨ werêka be'ro Corinto wamêtiri makapɨ wa'âkɨ niîwĩ. 2Toopɨ́ etâgɨ, ni'kɨ́ Judeu masɨ Áquila wamêtigɨre, kɨ̃ɨ̂ nɨmó Priscilare boka ehákɨ niîwĩ. Neê waropɨre Ponto wamêtiri di'takɨ̃hɨpɨ niîkɨ niîmiwĩ. Be'ró Itália di'tapɨ makâri wa'âkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ toopɨ́ niîka be'ro tookɨ̃hɨ́ romano masa wiôgɨ Cláudio niî pe'tirã Judeu masare tií di'tapɨ niirã́re wiháa dutikɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, kɨ̃ɨ̂ nɨmó me'ra Corintopɨ wa'âkɨ niîwĩ. Paulo kɨ̃ɨ̂ Corintopɨ etaátoho dɨporoakã naá kẽ'ra neê etarã́ta niîkãrã niîwã. Paulo toopɨ́ etâka be'ro ni'kâ nɨmɨ naâ tiropɨ sihâgɨ wa'âkɨ niîwĩ. 3Naá kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ weeró nohota da'rasétirã niîkãrã niîwã. Ɨ̃̃se bɨtíse su'ti kaséri paka me'ra ãpêrã sihârã wa'ârã naâ miáase wi'serire da'rerã́ niîkãrã niîwã. Teé naâ da'rasétikã ĩ'yâgɨ, naâ tiro naâ me'ra da'rágɨ tohákã'kɨ niîwĩ. 4Saurú nɨkɨ Judeu masa naâ nererí wi'ipɨ Judeu masare, Judeu masa niîtirãre Jesu yeékãhasere kɨ̃ɨ̂re ẽho peoáto niîgɨ werêgɨ wa'â mɨhakɨ niîwĩ. 5Be'ró Sila, Timóteo Macedônia di'tapɨ niî'kãrã Paulo kɨ̃ɨ̂ ɨó no'o'kãrã Corintopɨre etâkãrã niîwã. Toopɨ́ naâ etakã́, Paulo su'ti kaséri me'ra wi'sêri weemí'kere da'rá du'ukã'kɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tise nɨmɨri bu'eró bahuró Jesu yeékãhasere bu'êkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Judeu masare “Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ marî yoakã́ yuû kue'kɨ Jesu wamêtigɨ niîmi”, niî bu'êkɨ niîwĩ. 6Naâ pe'e a'teré tɨ'ó sĩ'ritikãrã niîwã. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ werêmikã, tookãhárã kɨ̃ɨ̂re tu'tî, kɨ̃ɨ̂ weresére ye'sû mɨhakãrã niîwã. Naâ tohô weekã́ ĩ'yâgɨ, kɨ̃ɨ̂ tɨ'sâtisere ĩ'yógɨ, kɨ̃ɨ yeé su'tire tookãháse di'ta wã'á'kere paâste ĩ'yokɨ niîwĩ. Naâre a'tîro niîkɨ niîwĩ: —Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre bu'îri da'rekã́, mɨsa yeé bu'iri wa'ârosa'. Yeé bu'iri niîsome. Mɨsâre yɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ yeékãhasere werê tohapɨ. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ ni'kakã́ me'ra Judeu masa niîtirãre Jesu yeékãhasere bu'êgɨ wa'âgɨti, niîkɨ niîwĩ. 7Tohô niî toha nɨ'ko, tií wi'ipɨ niî'kɨ wiháa, Tício Justo yaá wi'ipɨ wa'â, niîkã'kɨ niîwĩ. Tií wi'i pe'e naâ nererí wi'i pɨ'toakã niîkaro niîwɨ. Justo Judeu masɨ niîtimigɨ, Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peógɨ niîkɨ niîwĩ. 8Ãpí naâ nererí wi'i wiôgɨ Crispo wamêtigɨ kɨ̃ɨ́ kẽ'ra Jesuré ẽho peókɨ niîwĩ. Niî pe'tirã kɨ̃ɨ yaá wi'ikãharã Jesuré ẽho peórã di'akɨ̃ niîkãrã niîwã. Ãpêrã kẽ'ra tii makákãharã Paulo kɨ̃ɨ̂ werê'kere tɨ'órã, pãharã́ Jesuré ẽho peókãrã niîwã. Naâ ẽho peó tohakã ĩ'yâgɨ, Paulo naâre wamê yeekɨ niîwĩ. 9- 10Ni'kâ yami Paulo kãritímigɨ kẽ'esé weeró noho Jesu kɨ̃ɨ̂re uúkũkã tɨ'ókɨ niîwĩ: —A'ti makápɨre pãharã́ yɨ'ɨ̂re ẽho peoáhã niîma. Tohô weérã mɨ'ɨ̂re ãpêrã neê mehêkã weetá basiósome. Yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂ me'ra niîgɨti. Tohô weégɨ uîtikã'ya. Yeekãhásere neê werê du'utikã'ya. Tohô werê nu'kukã'ya, niîkɨ niîwĩ Jesu Paulore. 11Tohô weégɨ Paulo ni'kâ kɨ'ma apé kɨ'ma deko tookãhárãre Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire bu'êgɨ, Corintopɨre tohákɨ niîwĩ. 12Tiîtareta tií di'ta Acaia wiôgɨ Gálio wamêtigɨ sãhákɨ niîwĩ. Tohô kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niirí kura Judeu masa Paulore yẽ'ê, kɨ̃ɨ̂ tiropɨ miáakãrã niîwã. 13Kɨ̃ɨ̂re werê sãarã, a'tîro niîkãrã niîwã: —Ã'rí mehêkã ẽho peó dutimi. Ɨ̃̃sâre dutisé mehereta wee dutígɨ weemí, niîkãrã niîwã. 14Paulo yɨ'tigɨ́ti weerí kurata Gálio uúkũ kehokɨ niîwĩ Judeu masa kɨ̃ɨ̂re werê sãa'kãrãre: —Kɨ̃ɨ̂ yã'âro weéka be'ro niikã́ pũrikãre, yɨ'ɨ̂ tɨ'o booápã. 15Mɨsâ Judeu masa dutisé niî yuukã, mɨsâ basi apoyá. Yɨ'ɨ̂ pũrikã teeré neê besesomé, niîkɨ niîwĩ. 16Tohô niî toha nɨ'ko, toopɨ́ niirã́re kɨ̃ɨ yarã́ surárare kõ'â wĩro dutikɨ niîwĩ. 17Naâ toopɨ́ niîrãta, maatá Sóstene wamêtigɨre wiôgɨ ĩ'yóropɨ yẽ'ê, paâkãrã niîwã. Naâ paagɨ́ Judeu masa nererí wi'i wiôgɨ niîkɨ niîwĩ. Gálio naâ tohô weekã́, tohô ĩ'yaró bahuró ĩ'yâkã'kɨ niîwĩ. Neê ka'mú ta'atikɨ niîwĩ. 18Paulo pehe nɨmɨ́ri Corintopɨre tohákɨ niîwĩ. Be'ró tookãhárã Jesuré ẽho peórãre we'êriti, Priscila, Áquila me'ra Síria di'tapɨ wa'â wa'âkɨ niîwĩ. Toopɨ́ kɨ̃ɨ̂ wa'aátoho dɨporo Corintopɨ niî'kɨ Cencréia wamêtiri makapɨ bu'áakɨ niîwĩ. Tii makápɨta yukɨ̂sɨ me'ra wa'aátoho dɨporo kɨ̃ɨ̂ poârire seê kõ'a dutikɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ too dɨpóropɨ Õ'âkɨ̃hɨre “A'tîro weegɨ́ti” niî'kere tu'â eha' niî sĩ'rigɨ tohô weékɨ niîwĩ. 19- 21Kɨ̃ɨ̂re seêka be'ro naâ yukɨ̂sɨpɨ mɨhâ sãha, diâ pahirí maare pẽ'â, apé pã're Éfeso wamêtiri makapɨ etâkãrã niîwã. Toopɨ́ etâ, kɨ̃ɨ̂ Judeu masa nererí wi'ipɨ sãhá, Jesu yeékãhasere Judeu masa me'ra uúkũkɨ niîwĩ. Ni'karérã tií wi'i niirã́ kɨ̃ɨ̂re yoakã́ toha dutíkãrã niîmiwã. Kɨ̃ɨ̂ pe'e tohá sĩ'ritikɨ niîwĩ. —Yɨ'ɨ̂ Jerusalẽ́pɨ bosê nɨmɨ yɨ'rɨógɨ wa'âgɨ weé'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨakã́, apé tero weégɨ a'tîgɨti taha, niîkɨ niîwĩ naâre. Priscila, Áquila pũrikã tii makápɨta tohákã'kãrã niîwã. Paulo ni'kɨtá toó niî'kɨ yukɨ̂sɨ me'ra yɨ'rɨákɨ niîwĩ. 22Yɨ'rɨáa, etâkɨ niîwĩ Cesaréiapɨre. Toopɨ́ etâ, yukɨ̂sɨpɨ niî'kɨ diháa, Jerusalẽ́pɨ wa'âgɨ ma'âpɨ mahákɨ niîwĩ. Jerusalẽ́pɨre etâgɨ, tookãhárã Jesuré ẽho peórã me'ra uúkũ, toopɨ́ tohákã'kɨ niîwĩ. Be'ró Antioquiapɨre yɨ'rɨákɨ niîwĩ taha. 23Toopɨ́re kã'ró niî keho, yɨ'rɨá wa'âkɨ niîwĩ taha Galácia, Frígia di'ta niisé makaripɨre. Niî pe'tirã Jesuré ẽho peórãre nemoró wãkû tutuase o'ô nemo wã'kakɨ niîwĩ. 24Paulo Galácia, Frígia di'tapɨ siharí kurata ãpí Judeu masɨ Jesuré ẽho peógɨ Apolo wamêtigɨ Éfesopɨre etâkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Alexandriakɨ̃hɨ ãyuró uúkũ me'rigɨ niîkɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti wererã́ naâ ohâka pũrikãhasere masirí masɨ niîkɨ niîwĩ. 25Too dɨpóropɨre ãpêrã Jesu yeé kitire werekã́ tɨ'ókɨ niîwĩ. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ werê tɨ'saro me'ra, diakɨ̃hɨ́ niisé me'ra ãpêrãre Jesu yeé kitire werê turiakɨ niîwĩ. Tohô weemígɨ, João kɨ̃ɨ̂ masaré wamê yee'ke di'akɨ̃re masîkɨ niîwĩ. Espírito Santo kɨ̃ɨ̂ dihatá'ke pe'ere masîtikɨ niîwĩ. 26Kɨ̃ɨ̂ neê uiró mariró wãkû tutuaro me'ra Judeu masa naâ nererí wi'ipɨ Jesu yeé kitire werêkɨ niîwĩ. Be'ró Priscila, Áquila tɨ'ókãrã niîwã kɨ̃ɨ̂ weresére. Teeré werekã́ tɨ'órã, kɨ̃ɨ̂re naa yaá wi'ipɨ miáakãrã niîwã. Toopɨ́ kɨ̃ɨ̂re ãyuró Jesu yeé kitire kɨ̃ɨ̂ masîtimi'kere diakɨ̃hɨ́ nɨ'kokãrã niîwã. 27Be'ró Apolo “Acaiapɨ wa'â sĩ'risa'” niikã́ tɨ'órã, Éfesokãharã Jesuré ẽho peórã kɨ̃ɨ̂re papéra ohâ basakãrã niîwã. Tii pũríre Acaiakãharã Jesuré ẽho peórãpɨre ohâ o'okãrã niîwã. A'tîro niî ohâkãrã niîwã: “Ãyuró yẽ'êya Apolo kɨ̃ɨ̂ toopɨ́ ehakã́”, niî ohâ o'okãrã niîwã. Õ'âkɨ̃hɨ toó Acaiakãharãre naâre ma'ígɨ, kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesuré ẽho peókã weékɨ niîwĩ. Naâreta Apolo kɨ̃ɨ̂ bu'esé me'ra Acaiapɨ ehâgɨ, wãkû tutuase o'ô nemokɨ niîwĩ. 28Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirã ĩ'yóropɨ Judeu masare kɨ̃ɨ̂ werê me'rise me'ra dokâ ke'a mɨhakã weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhase ohâka pũripɨ bu'ê, naâre werêkɨ niîwĩ: —Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ besé'kɨ marî yoakã́ yuû kue'kɨ niîmi Jesu, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ ãyuró diakɨ̃hɨ́ bu'ê werê me'rikã, kɨ̃ɨ̂re naâ mehêkã niî masitikãrã niîwã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\