ATOS 24 | Bible.is
ATOS 24

1Ni'kâmukãse nɨmɨri yɨ'rɨ́ka be'ro sacerdotea wiôgɨ Anania, ãpêrã Judeu masa bɨkɨrã́, ãpí masaré werê sãa'kãrãre uúkũ basagɨ Tértulo wamêtigɨ Cesaréiapɨre wa'âkãrã niîwã. Wa'â, Féli tiropɨ Paulore werê sãakãrã niîwã. 2Tohô weekã́, Féli Paulore pihîokɨ niîwĩ. Paulo naâ tiropɨ ehakã́, Tértulo kɨ̃ɨ̂re werê sãa wã'kokɨ niîwĩ. A'tîro niîkɨ niîwĩ: —Ɨ̃̃sâ wiôgɨ, ãyu pũríkã mɨ'ɨ̂ dutisé. Mɨ'ɨ̂ masisé me'ra ãyuró dutî masi'. Tohô weérã ɨ̃sâ a'me kẽése moó'. Ãyu pũríro niî me'rikã'. Teé mɨ'ɨ̂ da'rasé me'ra a'tí di'takãharãre ãyuró wee tamúgɨ weé'. 3Tohô mɨ'ɨ̂ wee yuúkã, mɨ'ɨ̂re niî pe'tirokãharãpɨ “Ãyú'” niîma. 4Mɨ'ɨ̂re yɨ'ɨ̂ yoakã́ kari boó sĩ'ritisa'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ kã'ró uúkũsere tɨ'oyá. 5Ã'rí kari boóse bɨkɨ niîmi. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tiro a'tí di'tapɨre Judeu masare uâro sãhakã wee sihágɨ weemí. Apêye maa taha Jesu Nazarékɨ̃hɨre ẽho peósetirã kurakɨ̃hɨ wiôgɨ niîmi. 6Kɨ̃ɨ̂ Judeu masa niîtirãre pihî sãha sĩ'rigɨ, Õ'âkɨ̃hɨ wi'ire dohórẽ' sĩ'rimikɨ niîwĩ. Ɨ̃̃sâ Judeu masare dutisé tohô wee dutí wee'. Tohô weesé bu'iri kɨ̃ɨ̂re yẽ'êwɨ. Ɨ̃̃sâ Judeu masare bese wɨáro nohota kɨ̃ɨ̂re besé sĩ'rimiwɨ. 7Ɨ̃̃sâ tohô weé sĩ'rikã, Cláudio Lísia surára wiôgɨ ɨ̃sâ tiro a'tî, ɨ̃sâre tutuaró me'ra e'mâ wã'ka wa'âwĩ. 8Ɨ̃̃sâre a'tîro niîwĩ: “Mɨsâ Paulore werê sãa sĩ'rirã, mɨsâ a'tí di'ta wiôgɨ Félipɨre werê sãarã wa'âya. Féli, mɨ'ɨ̂ basita kɨ̃ɨ̂re sẽrí yã'are. Ɨ̃̃sâ diakɨ̃hɨ́ niisé me'rata kɨ̃ɨ̂re werê sãarã weé', niîkɨ niîwĩ Tértulo Félire. 9Judeu masa toopɨ́ niirã́ kẽ'ra “Tértulo diakɨ̃hɨ́ta uúkũmi”, niîkãrã niîwã. 10Be'ró Féli Paulore yũû pu'u uúkũ dutikɨ niîwĩ. Tohô weégɨ Paulo uúkũkɨ niîwĩ: —Mɨ'ɨ̂ yoakã́ a'tí di'tapɨre dutigɨ́ niî yuukã, yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂re masî'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂pɨre e'katíse me'ra werêgɨti yeekãhásere. 11Doze nɨmɨrita yɨ'rɨ́' Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peógɨ a'tîgɨ yɨ'ɨ̂ Jerusalẽ́pɨ etâka be'ro. Mɨ'ɨ̂ basita ãpêrãre yɨ'ɨ̂ diakɨ̃hɨ́ta uúkũmiti? niîgɨ, sẽrí yã'aregɨ. 12Yɨ'ɨ̂ tii makápɨ niikã́, ãpêrã me'ra Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ, Judeu masa naâ neresé wi'seripɨ, no'ó makâ dekopɨ yɨ'ɨ̂ dɨ'sâ sookã, ãpêrã masaré yɨ'ɨ̂ uâro sãhakã weekã́, neê ni'kâti boka ehátiwã. 13Ã'rá naâ werê sãa'ke diakɨ̃hɨ́ta “Teé bu'iri niî'”, niî ĩ'yotá basió wee'. 14A'te pũríkãre diakɨ̃hɨ́ta werêgɨti. Yɨ'ɨ̂ yẽkɨ sɨmɨá naâ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peóseti'karo nohota yɨ'ɨ́ kẽ'ra ẽho peó'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ Jesuré ẽho peó'. Ã'rá pe'e teeréta “Jesuré ẽho peóse yã'â niî', diakɨ̃hɨ́ nií wee'”, niîrã weemá. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra niî pe'tise Moisé kɨ̃ɨ̂ ohâ'ke, Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tarã naâ ohâ'kere ẽho peó'. 15Masá ãyurã́, yã'arã́ wẽrî'kãrãpɨ masarã́sama niisé kẽ'rare ã'rá weeró nohota yuû kue'. 16Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨ yɨ'ɨ̂ tutuaró põo tẽóro ãyuró weé sĩ'risa'. Masá naâ ĩ'yóropɨ kẽ'rare tohôta weé sĩ'risa'. 17Yɨ'ɨ̂ pehé kɨ'mari be'ro apêye di'tapɨ bu'ê siha'kɨ Jerusalẽ́pɨre dahâwɨ. Judeu masa pahasé kɨorã niirã́re niyéru o'ôgɨ a'tîwɨ. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peógɨ apêye noho o'ôgɨ a'tîwɨ. 18Yɨ'ɨ̂ a'teré tohô weerí kura Ásiakãharã Judeu masa etâ pehawã yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ niigɨ́re. Ɨ̃̃sâ Judeu masa weesétiro noho yɨ'ɨ̂ yã'âro niiséti'kere dɨka yuúkã ĩ'yâwã. Tiîtare yɨ'ɨ̂ me'ra pehêterãkã masá niîwã. Neê naâre uâro sãhakã weetíwɨ. 19Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ niikã́ ĩ'yâ'kãrã, naâ pũrikã bu'îri kɨomí niîrã, mɨ'ɨ̂ tiro werê sãarã a'tiró ɨá'. 20Naâ a'tîtikã maa, ã'rá mɨ'ɨ̂ tiro niirã́ kãrɨ̂ wiôrã tiropɨ yɨ'ɨ̂ niikã́, naâ bu'îri boká'kere werê sãato. 21Yɨ'ɨ̂ a'te pũríkãre niîkãti. Yɨ'ɨ̂ ɨpɨ́tɨ uúkũ tutuaró me'ra naâre niîwɨ: “‘Masá wẽrî'kãrãpɨ masarã́sama’, niî yɨ'ɨ̂ ẽho peóse bu'iri mɨsâ ni'kakã́ yɨ'ɨ̂re besérã weé'”, niîwɨ, niîkɨ niîwĩ Paulo Félire. 22Kɨ̃ɨ̂ tohô niîka be'ro Féli Jesuré ẽho peórã naâ weesétisere ãyuró masigɨ́ niî yuugɨ, “Toô kã'rota tɨ'ogɨ́ti. Be'ró Lísia surára wiôgɨ kɨ̃ɨ̂ etakã́pɨ, yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂re besegɨ́ti”, niîkɨ niîwĩ. 23Tohô weégɨ Féli surárare ko'tê dutikɨ niîwĩ Paulore taha. —Ãyuró weeyá kɨ̃ɨ̂re. A'tí wi'ipɨ kɨ̃ɨ̂ sihâ sĩ'rikã, ãpêrã kɨ̃ɨ̂ me'rakãharã kɨ̃ɨ̂re wee tamú sĩ'rikã, ka'mú ta'atikã'ya, niî dutikɨ niîwĩ Féli kɨ̃ɨ yagɨ́ surárare. 24Pehête nɨmɨri yɨ'rɨ́ka be'ro Féli, kɨ̃ɨ̂ nɨmó Judeu maso Drusila me'ra wa'âkãrã niîwã taha Paulo niirí wi'ipɨ. Toopɨ́ etâgɨ, surárare pihî dutikɨ niîwĩ Paulore. Paulo kɨ̃ɨ̂ tiropɨ etakã́ ĩ'yâgɨ, “Werêya Jesuré ẽho peóse nohokãhasere”, niîkɨ niîwĩ. 25Paulo a'teré werêkɨ niîwĩ kɨ̃ɨ̂re: —Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ̂ dutî'kere ãyuró weeséti dutikɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ “Marî basi yã'âro weé sĩ'rirã, weetíkã'ya, wãkû tutuaya”, niîkɨ niîwĩ. Be'ropɨ́ besegɨ́sami Õ'âkɨ̃hɨ marî weeséti'kere, niîkɨ niîwĩ. Paulo kɨ̃ɨ̂ a'teré niikã́ tɨ'ógɨ, Féli tɨ'o mariá wa'âkɨ niîwĩ. Tohô weégɨ Paulore “Wiháagɨsa'. Apé tero no'ó apêye noho weesé moógɨ, mɨ'ɨ̂re pihîogɨti taha mɨ'ɨ̂ uúkũsere tɨ'oákɨhɨ”, niîkɨ niîwĩ. 26Féli kɨ̃ɨ̂re niyéru wapa yeékã ɨágɨ, pihîo uúkũ mɨhakɨ niîmiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niyéru wapa yeéka be'ro bu'îri da'rerí wi'ipɨ niigɨ́re du'u wĩrógɨti niîgɨ, tohô weékɨ niîmiwĩ. Paulo pe'e kɨ̃ɨ̂re neê wapa yeétikɨ niîwĩ. 27Be'ró pɨá kɨ'ma be'ro Féli wiôgɨ niisére wiháakɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ dɨka yuúro sãháakɨ niîwĩ taha Pórcio Festo wamêtigɨ. Féli kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niisére wiháagɨ, Judeu masa me'ra ãyuró tohá sĩ'rigɨ Paulore bu'îri da'rerí wi'ipɨta kũûkã'kɨ niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\