ATOS 25 | Bible.is
ATOS 25

1I'tiá nɨmɨ kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niisé sãháaka be'ro Festo Cesaréiapɨ niî'kɨ Jerusalẽ́pɨ wa'âkɨ niîwĩ. 2Kɨ̃ɨ̂ toopɨ́ ehakã́, sacerdotea wiôrã, ãpêrã Judeu masa wiôrã opâturi Paulore werê sãarã wa'âkãrã niîwã kɨ̃ɨ̂pɨre taha. Paulo pe'e Cesaréiapɨ niîkɨ niîwĩ. 3Paulore wẽheátehere apo yuú tohakãrã niîwã. Tohô weérã Festore ɨpɨ́tɨ tutuaró me'ra Paulore miáa dutikãrã niîwã Jerusalẽ́pɨ. “Festo kɨ̃ɨ̂ Paulore ɨokã́ maa, kɨ̃ɨ̂ ma'âpɨ a'tigɨ́reta wẽhé kõ'arãti”, niîkãrã niîmiwã. 4Naâ tohô niikã́, Festo pe'e “Kɨ̃ɨ̂ Cesaréia bu'îri da'rerí wi'ipɨta niî tohami. Yɨ'ɨ̂ basi maatá toháagɨsa' taha toopɨ́re. 5No'ó ãpêrã mɨsâ wiôrã apêye noho bu'îri kɨomí niisére kɨórã, yɨ'ɨ̂ me'rata wa'â wee tĩhárã, werê sãarã wa'âya toopɨ́ta”, niîkɨ niîwĩ. 6Be'ró Festo Jerusalẽ́pɨre oito ou dez nɨmɨri niî, dahâ tohaa wa'âkɨ niîwĩ Cesaréiapɨre. Kɨ̃ɨ̂ dahâka nɨmɨ ape nɨmɨ́ pe'e masaré naâ bese wɨáropɨ wa'âkɨ niîwĩ. Toopɨ́ ehâ, Paulore pihî dutikɨ niîwĩ. 7Paulo toopɨ́ sãha ehákã, Jerusalẽ́kãharã Judeu masa Festo me'ra wa'â'kãrã Paulo tiro wa'âkãrã niîwã. Wa'â, kɨ̃ɨ̂ weetí'kepɨreta yã'â butia'se werê sãakãrã niîwã. Naâ werê sãa'ke diakɨ̃hɨ́ niîti? neê basiótikaro niîwɨ. 8Naâ tohô niîka be'ro Paulo pe'e “Judeu masare dutî'kere yã'âro uúkũtiwɨ. Õ'âkɨ̃hɨ wi'i pahirí wi'ire dohórẽ'tiwɨ. Romano masa wiôgɨre neê kã'roákã yɨ'rɨ́ nɨ'katiwɨ”, niîkɨ niîwĩ. 9Festo kẽ'ra Judeu masa me'ra ãyuró tohá sĩ'rigɨ, Paulore “Mɨ'ɨ̂ Jerusalẽ́pɨ wa'â sĩ'risari, yɨ'ɨ̂ toopɨ́ mɨ'ɨ yeékãhasere besekã́?” niî sẽrí yã'akɨ niîwĩ. 10Paulo kɨ̃ɨ̂re yɨ'tíkɨ niîwĩ: —Yɨ'ɨ̂ a'tó bese wɨáropɨ romano masa wiôgɨ tiropɨ niî'. A'topɨ́ta yɨ'ɨ̂re beseró ɨá'. Yɨ'ɨ̂ Judeu masare neê kã'roákã yã'âro weetíwɨ. Mɨ'ɨ̂ a'teré ãyuró masísa'. 11Yɨ'ɨ̂ yã'asé weé'ke bu'iri “Kɨ̃ɨ̂re wẽheró ɨá'” niikã́ pũrikãre, neê “Yɨ'ɨ̂re wẽhetíkã'ya”, niîti boosa'. Naâ yɨ'ɨ̂re werê sãa'ke diakɨ̃hɨ́ niîtikã maa, neê ni'kɨ́ yɨ'ɨ̂re sõhá Judeu masapɨre bu'îri da'rê dutita basió wee'. Tohô weégɨ César romano masa wiôgɨ Romapɨ niigɨ́ yɨ'ɨ̂re besekã́ ɨása', niîkɨ niîwĩ Paulo Festore. 12Be'ró Festo kɨ̃ɨ̂ me'rakãharã werê kasarã me'ra uúkũ toha, Paulore pihîokɨ niîwĩ: —Mɨ'ɨ̂ romano masa wiôgɨ waropɨre beseró ɨaápɨ. Too pũríkãre mɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ̂ tiropɨta bese dutígɨ wa'âgɨsa', niîkɨ niîwĩ Festo. 13Pehête nɨmɨri Festo Paulore uúkũka be'ro Judéia di'ta wiôgɨ waro Agripa wamêtigɨ kɨ̃ɨ̂ ma'mió Berenice me'ra wa'âkãrã niîwã Cesaréiapɨre. Naâ Festore kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niisé sãháaka be'ro ĩ'yârã wa'âkãrã niîwã. 14Naâ toopɨ́ pehe nɨmɨ́ri niî yuukã, Festo Agripare werêkɨ niîwĩ Paulo yeekãhásere. A'tîro niîkɨ niîwĩ: —A'tó ni'kɨ́ masɨ́ niiámi bu'îri da'rerí wi'ipɨ Féli kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niisé wiháagɨ du'u wĩróti'kɨ. 15Yɨ'ɨ̂ Jerusalẽ́pɨ ehakã́, sacerdotea wiôrã, ãpêrã Judeu masa bɨkɨrã́ Paulore wẽheáto niîrã, yɨ'ɨ̂pɨre werê sãawã. 16Yɨ'ɨ̂ naâre yɨ'tiwɨ́: “Ɨ̃̃sâ romano masa a'tîro weeséti'. Neê ãpêrãre wẽhe dutíro marí' kɨ̃ɨ̂re werê sãa'kãrã, werê sãa no'o'kɨ kẽ'ra beserópɨ naâ basi a'mêri diakɨ̃hɨ́ nɨ'kotika be'ro. Naâ werê sãa no'o'kɨ naâre yɨ'tíka be'ropɨ besé no'o'”, niîwɨ naâre. 17Tohô weégɨ naâ a'tó etâka nɨmɨ ape nɨmɨ́ pe'e maatá yogoró mariró yɨ'ɨ̂ masaré bese wɨáropɨ wa'âwɨ. Toopɨ́ ehâ, Paulore pihîowɨ. 18“Yɨ'ɨ̂re werê sãarã, ‘Yã'â butia'se pehe waró bu'îri kɨomí’, niî werê sãarãsama”, niî wãkûmiwɨ. Neê maríkaro niîwɨ. 19Naâ ẽho peósetisekãhase di'akɨ̃ niîkaro niîwɨ. Apêye, ni'kɨ́ masɨ́ Jesu wamêtigɨ Judeu masa naâ “Wẽrîa wa'âwĩ” niî'kɨre Paulo pe'e kɨ̃ɨ̂reta taha katîmi niisé kiti di'akɨ̃re werê sãawã. 20Yɨ'ɨ̂ a'te nohóre de'ró weegɨ́sari? niî masiti, Paulore sẽrí yã'awɨ. “Mɨ'ɨ̂ Jerusalẽ́pɨ wa'â sĩ'risari? Toopɨ́ beseró ɨasarí teekãhásere?” niîwɨ. 21Kɨ̃ɨ̂ pe'e “Jerusalẽ́pɨre wa'â sĩ'ritisa'. Romano masa wiôgɨ waro Augusto tiro pe'e besé no'o sĩ'risa'”, niîwĩ. Tohô niikã́ tɨ'ógɨ, “Mɨ'ɨ̂ a'totá bu'îri da'rerí wi'ipɨ tohá ni'igɨsa'. Yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂re o'ôta basiókã, mɨ'ɨ̂ wa'âgɨsa'”, niîwɨ, niî kiti werékɨ niîwĩ Festo Agripare. 22Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, Agripa “Yɨ'ɨ́ kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ uúkũkã tɨ'ó sĩ'risa'”, niîkɨ niîwĩ. Festo pe'e “Too pũríkãre mɨ'ɨ̂ yamiákãta tɨ'ogɨ́sa'”, niîkɨ niîwĩ. 23Ape nɨmɨ́ Agripa, kɨ̃ɨ̂ ma'mió Berenice naâ ãyusé wiôrã su'tí sãyasé me'ra naâ nerê wɨari tũkuhopɨ sãháakãrã niîwã. Ãpêrã surára wiôrã, tii makákãharã wiôrã kẽ'ra naâ me'ra sãháakãrã niîwã. Naâ nerê tohaka be'ro Festo Paulore pihî duti o'okɨ niîwĩ. 24Paulo naâ tiropɨ sãha ehákã, Festo toó niirã́re niîkɨ niîwĩ: —Wiôgɨ Agripa, ãpêrã a'tó duhirã́, ã'rí Paulore mɨsâ ĩ'yâ'. Pãharã́ Judeu masa Jerusalẽ́kãharã, a'ti makákãharã kɨ̃ɨ̂re werê sãawã yɨ'ɨ̂pɨre. Na'îro kɨ̃ɨ̂re “Wẽheró ɨá'”, niî karíkũ mɨhawã. 25Naâ tohô niîmikã, yɨ'ɨ̂ pe'e “Kɨ̃ɨ̂re wẽheró ɨá'” niisé bu'irire bokatíkãti. Kɨ̃ɨ̂ basi “Yɨ'ɨ̂ Augusto tiropɨ besé no'o sĩ'risa'” niikã́, “Kɨ̃ɨ̂re toopɨ́ta o'ôo'gɨti”, niîwɨ. 26Yɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ̂re o'ôo'gɨ, “Ã'rí a'té bu'îri kɨomí, tohô weékɨ niîwĩ”, neê papéra niî ohâ o'ota basió wee' marî wiôgɨpɨre. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ ã'riré pihîoapɨ. Mɨ'ɨ̂re weégɨ pihîoasɨ ɨ̃sâ wiôgɨ ã'rí me'ra uúkũato niîgɨ. Mɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ̂ me'ra uúkũka be'ro Augustopɨre “A'té bu'îri kɨomí” niî ohâ o'ota basiórosa' niîgɨ, kɨ̃ɨ̂re pihîoasɨ. 27Ni'kɨ́ bu'îri da'rê no'oakɨhɨre o'ôo'gɨ, “A'té bu'îri kɨomí” niî werêtimigɨ, o'ôo'ta basió wee' marî wiôgɨpɨre. Mehô warota o'ôo'ro weeró noho tɨ'ó yã'asa', niîkɨ niîwĩ Festo Agripare.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\