COLOSSENSES 2

1Yɨ'ɨ̂ niî'karo nohota mɨsa yeé niiátehere ɨpɨ́tɨ wãkû, Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basá'. Tohô weégɨ mɨsâre a'teré masiáto niîgɨ ohâ o'ogɨ weé'. Niî pe'tirã Laodicéiakãharãre, tohô niikã́ yɨ'ɨ̂re ĩ'yâtirãre meharóta sẽri basá'. 2A'tîro sẽrí': “Õ'âkɨ̃hɨ, naâre wãkû tutuase o'ôya. Ãyuró sɨ'orí niisétiato. A'mêri ma'iáto. Naâ ãyuró mɨ'ɨ yeékãhasere tɨ'o masí pe'oato. Naâ tohô weérã, mɨ'ɨ̂ makɨre ãyuró masîrãsama”, niî sẽri basá'. Neê waropɨre Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristo yeekãhasere werêtikɨ niîwĩ. A'tóka terore maha kɨ̃ɨ yeére werêmi. 3A'tîro niî'. Jesu Cristopɨreta niî pe'tise masisé, tɨ'o masíse niî'. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ di'akɨ̃ ãyuró masigɨ́ niîmi. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã niî pe'tise masisére boká no'o'. 4Ãpêrã mɨsâre diakɨ̃hɨ́ weeró noho uúkũ maa soó boosama. Ãyuró tɨ'o masíya niîgɨ, teeré werê'. 5Yɨ'ɨ̂ apêropɨ niîmigɨ, mɨsâ wa'teropɨ niîgɨ weeró noho tɨ'ó yã'a'. Mɨsâre pũûro wãkû'. Yɨ'ɨ̂ mɨsâ ãyuró niisétikã tɨ'ógɨ, mɨsâ Jesu Cristore ẽho peókã tɨ'ógɨ, ɨpɨ́tɨ e'katí'. 6Neê waropɨre marî wiôgɨ Jesu Cristore ẽho peókãrã niîwɨ. Tiîtapɨre mɨsâ ẽho peó'karo nohota a'tóka tero kẽ'rare niî pe'tise nɨmɨri kɨ̃ɨ̂re ẽho peó nu'kukã'ya. 7Kɨ̃ɨ̂re nemoró masî nemoya. Mɨsâre bu'ê'karo nohota kɨ̃ɨ̂re ẽho peó nemoya. Ɨmɨ̂kohori nɨkɨ Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'”, niîya. 8Ãpêrã mɨsâre werekã́, ãyuró tɨ'o masíya. Naâ mɨsâre niî soose me'ra werê boosama. Diakɨ̃hɨ́ weeró noho uúkũsama. Nií wee'. Teé uúkũse me'ra masaré werê, maa soórã weemá. Jesu Cristo yee meheta niî'. Naâ basi naâ wãkusére, dɨporókãharãpɨ niiséti mɨhati'kere werêrã weemá. Tohô weérã naâre ẽho peótikã'ya. 9A'tîro pe'e niî'. Jesu Cristopɨre niî pe'tise Õ'âkɨ̃hɨ niisétise niî'. 10Mɨsá kẽ'ra kɨ̃ɨ̂pɨreta niî'. Tohô weérã mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre kɨó yɨ'rɨa toha'. Jesu Cristo niî pe'tirã wiôgɨ niîmi. Ɨ'mɨ̂sekãharã, a'ti nukúkãkãharã, bahurã́, bahutírã niî pe'tirã wiôrã kɨ̃ɨ̂ doka niîma. 11Mɨsâ masísa', Õ'âkɨ̃hɨ yarã sãhá sĩ'rirã, Judeu masa weeró noho õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'atikãrã niîwɨ. A'tîro pe'e wa'âkaro niîwɨ. Jesu Cristo basi mɨsâ yã'âro weesétisere kõ'âkɨ niîwĩ. Tohô weérã õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'a'kãrã weeró noho Õ'âkɨ̃hɨ yarã tohákãrã niîwɨ. 12Jesu Cristo wẽrî yaá no'okɨ niîwĩ. Mɨsá kẽ'ra wamê yee no'orã, yã'âro weeséti'kere du'úrã, wẽrî yaá no'o'kãrã weeró noho tohákãrã niîwɨ. Wẽrî'kãrã, katîrã naâ weé'kere weetímima baa. Tohô weérã mɨsá kẽ'ra too dɨpóropɨ weé'kere weetísa'. Jesu Cristo wẽrîka be'ro Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re masókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re masó'karo nohota mɨsá kẽ'rare masógɨ, apé su'tiro sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristore masó'kere mɨsâ ẽho peó yuukã, tohô weékɨ niîwĩ. 13Mɨsâ Judeu masa niîtirã õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'atikãrã niîwɨ. Tohô niikã́ yã'âro weékũkãrã niîwɨ. Yã'âro niiséti tĩharã, too dɨpóropɨre wẽrî'kãrã weeró noho niîkãrã niîwɨ. A'tóka terore maha Õ'âkɨ̃hɨ yarã niî'. Kɨ̃ɨ̂ mɨsâre katî nu'kukã weékɨ niîwĩ. Mɨsâre yã'âro weé'kere akobohókɨ niîwĩ. 14Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ dutî'kere yɨ'rɨ́ nɨ'kakã, marîre bu'îri da'rê boopĩ. Teé marî pehé yã'asé kɨomí'kere kɨ̃ɨ̂ makɨ́ kurúsapɨ wẽrisé me'ra akobohókɨ niîwĩ. 15Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra niî pe'tirã ĩ'yóropɨ wãtiâre dokâ ke'akã weékɨ niîwĩ. 16Mɨsâ masísa', Judeu masa ni'karé apêye ba'asére ba'â dutitisama. Tohô weérã ãpêrã mɨsâ sĩ'risére, ba'asétisere Judeu masare dutîtise nohore naâ uukahákã, tɨ'otíkã'ya. Naâ pehé bosê nɨmɨri kɨosamá. Ni'kâ kɨ'mare, ma'ma muhípũre, tohô niikã́ semanari nɨkɨ naâ soo wɨáse nɨmɨrire kɨosamá. Naâ weeró nohota tiikése bosê nɨmɨri wee dutísama. “Mɨsâ tohô weetírã, Õ'âkɨ̃hɨ dutî'kere weé wee'”, niîsama. Naâ tohô niikã́, tɨ'otíkã'ya. 17Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ be'ropɨ́ ãyuró weeátehere ĩ'yó mɨ'tagɨ teeré kũûkɨ niîwĩ. Yɨ'ɨ̂ makɨ yeekãhasere masiáto niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. Ni'kâroakãre Jesu Cristo a'tî tohakɨ niîwĩ. Tohô weégɨ masaré a'teré too dɨpóropɨ dutî'kere Õ'âkɨ̃hɨ wee dutítimi maha. 18Ãpêrã mɨsâre a'tîro niî soo boosama: “Ɨ̃̃sâ ãyurã́ niî'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃sâre ãyuró wãkuáto niîrã be'tí, kɨ̃ɨ̂re sẽrí'. Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terãre ẽho peó'. Ɨ̃̃sâ kãritímirã kẽ'esé weeró noho Õ'âkɨ̃hɨ yeere ĩ'yâ'. Tohô weérã, ɨ̃sâ ãpêrã yɨ'rɨóro Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhasere ãyuró masî'. Mɨsá kẽ'ra tohôta weeyá. Mɨsâ a'teré weetírã, bu'îri kɨorã́sa'”, niî boosama. Mɨsâre tohô niikã́, neê ẽho peótikã'ya. “Masirã́ waro niî' ɨ̃sa”, niî wãkûsama. Tohô niî ma'akãrã weemá. A'té masá wãkusé di'akɨ̃ niî'. 19Naâ Jesu Cristore siru tuútima. Marî pũrikã Jesu Cristo yaa kurakãharã niî'. Kɨ̃ɨ́ta niîmi marî dɨpoá. Marîre kɨ̃ɨ̂ masisére, tutuasére o'ôsami. Teé me'ra marî ɨmɨ̂kohori nɨkɨ Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró noho nemoró a'mêri ma'í, wee tamú masi'. 20Mɨsâre too dɨpóropɨre mɨsâ yẽkɨ sɨmɨá niiséti mɨhati'kere pehé dutisé niîkaro niîwɨ. A'tóka terore too dɨpóropɨ weeséti'kere Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra yɨ'rɨ wetíkã weékɨ niîwĩ. Yɨ'rɨ wetíka be'ro niîmikã, de'ró weérã mɨsâ too dɨpóropɨ weeséti'karo nohota niîti taha? 21Mɨsâre ãpêrã “A'te nohóre yẽ'êtikã'ya, tee nohóre ba'âtikã'ya”, niî boosama. 22Naâ tohô niîrã, a'ti nukúkãkãhase maatá pe'tisére uúkũrã weemá. Masá naâ wãkuró me'ra wee dutíse niî'. 23Naâ dutisé ãyú butia'se weeró noho bɨsɨ̂'. Bu'îkãhase di'akɨ̃ a'tîro niî ta'sasama: “Mɨsá kẽ'ra ɨ̃sâ weeró nohota ãyuró ẽho peóro ɨá'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre ãyuró wãkuáto niîrã be'tiró ɨá'. Marî ɨpɨ́ kẽ'ra yã'â niísa'. Tohô weérã marî basi marî ɨpɨré pi'etíse o'oró ɨá'. Marî pi'etíse o'ôka be'ro marî yã'âro ɨâri pehasere kõ'âta basió'”, niîmisama. Nií wee'. Naâ dutisére weérã, marî meharóta tohákã'sa' taha.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\