EFÉSIOS 1

1Yɨ'ɨ̂ Paulo Jesu Cristo bese kũú'kɨ niî'. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂re Õ'âkɨ̃hɨ ɨá'karo nohota kɨ̃ɨ yeé kitire werê dutigɨ kũûwĩ. Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ yarãre, Éfesopɨ niirã́re ãyu dutí'. Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peó nu'ku'. 2Mɨsâre Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨ, Jesu Cristo marî wiôgɨ ãyuró weeáto. Mɨsâre ãyuró ehêri põ'ratikã weeáto. 3Õ'âkɨ̃hɨ, marî wiôgɨ Jesu Cristo pakɨre “Ãyú'” niîrã. Cristo yarã niî yuukã, Õ'âkɨ̃hɨ marîre ãyuró weékɨ niîwĩ. Marîre ma'ígɨ, niî pe'tise ɨ'mɨ̂sepɨ ehêri põ'rakãhase ãyusére o'ôkɨ niîwĩ. 4A'ti nukúkã weeátoho dɨporo kɨ̃ɨ̂ marîre bese yuú tohakɨ niîwĩ. Cristore ẽho peórã kɨ̃ɨ yarã́ sãharã́sama niî wãkûgɨ, tohô besékɨ niîwĩ. Marîre kɨ̃ɨ̂ ĩ'yóropɨre ãyurã́, bu'îri moorã́ niiáto niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. 5Dɨporópɨ kɨ̃ɨ̂ marîre ma'ígɨ, kɨ̃ɨ̂ põ'rá wa'ârãsama, niî tohakɨ niîwĩ. Jesu Cristore ẽho peoáto niîgɨ marîre tohô weékɨ niîwĩ. Teeré weégɨ, kɨ̃ɨ̂ weé sĩ'ri'karo nohota weékɨ niîwĩ. 6Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ kɨ̃ɨ̂ ɨpɨ́tɨ ma'igɨ́ me'ra marîre ãyuró weékɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ marîre ãyuró weé'kere wãkûrã, kɨ̃ɨ̂re e'katí peo nu'ku'. 7- 8Õ'âkɨ̃hɨ marîre ɨpɨ́tɨ ma'ígɨ, kɨ̃ɨ̂ makɨré o'ôkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ kurúsapɨ wẽrisé me'ra, kɨ̃ɨ yeé diî a'mâ bɨrose me'ra marî yã'âro weé'ke wapare wapa yeékɨ niîwĩ. Teé me'ra Õ'âkɨ̃hɨ marî yã'âro weé'kere akobohókɨ niîwĩ. Marîre ãyuró weégɨ, tohô weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ marîre ãyuró weesére masiáto niîgɨ masisére, tɨ'o masísere marîre o'ô yɨ'rɨ mahakɨ niîwĩ. 9Marîre kɨ̃ɨ̂ weé sĩ'ri'ke, too dɨpóro masî no'oya marí'kere masikã́ weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo wẽrisé me'ra kɨ̃ɨ yarã́re “Ãyuró weé tu'a eha nɨ'kogɨti” niî'kere masikã́ weékɨ niîwĩ. 10A'ti ɨmɨ́koho pe'tikã́, niî pe'tise Õ'âkɨ̃hɨ “A'tîro wa'ârosa'” niî'karo nohota wa'ârosa'. Tohô wa'akã́, kɨ̃ɨ̂ ɨá'karo nohota weegɨ́sami. A'tîro weegɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirã ɨ'mɨ̂sepɨ niirã́, a'ti nukúkãpɨ niirã́re Cristore naâ dɨpoá sõróogɨsami. 11Õ'âkɨ̃hɨ marîre Jesu Cristo me'ra ni'kâro me'ra niî dutigɨ dɨporópɨ bese yuúkɨ niîwĩ. Marîre kɨ̃ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'kere yẽ'ê dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ. A'té niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ “Weegɨ́ti” niisé kɨ̃ɨ̂ wãkû yuu'kepɨ niî'. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tise ãyú tɨ'sa' niisére weesamí. 12Kɨ̃ɨ̂ a'tîro weégɨ, ɨ̃sâ Cristore ẽho peó mɨ'tarãre ãyuró weekã́ ɨágɨ besékɨ niîwĩ. Ɨ̃̃sâ ãyuró weesé me'ra masá kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú butia'gɨ niîmi” niî wãkuáto niîgɨ tohô besékɨ niîwĩ. 13Cristo kurúsapɨ wẽrî'ke me'ra mɨsá kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨ yarã wa'âwɨ. Mɨsâ diakɨ̃hɨ́kãhase Cristo yee kitire tɨ'órã, kɨ̃ɨ̂re ẽho peówɨ. Kɨ̃ɨ yeé kiti a'tîro niî'. Marî pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨ wetíkã weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peókã, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre kɨ̃ɨ yarã́ tohakã́ weékɨ niîwĩ. Yarã́ niîma niisére ĩ'yó sĩ'rigɨ, mɨsâre Espírito Santore o'ôo'kɨ niîwĩ. Espírito Santo Õ'âkɨ̃hɨ “Mɨsâre o'ôgɨti” niî'kɨta niîmi. 14Õ'âkɨ̃hɨ Espírito Santore marîre o'ô tohakɨ niîwĩ. Tohô weérã marî masî'. Diakɨ̃hɨ́ta niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'kere o'ôgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ o'oátehere yuû kuerã weé'. Kɨ̃ɨ yarã́ niî pe'tirã yã'âro weeséti niîmi'kãrãre yɨ'rɨ wetí pe'tikã weegɨ́sami. Tohô weéka be'ro kɨ̃ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'kere o'ôgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́ ĩ'yârã, masá Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú butia'gɨ niîmi”, niîrãsama. 15- 16Yɨ'ɨ̂ mɨsâ ãyuró weesére masî'. Mɨsâ marî wiôgɨ Jesuré ẽho peó'. Tohô niikã́ niî pe'tirã Õ'âkɨ̃hɨ yarãre ma'í'. Mɨsâ tohô weekã́ wãkûgɨ, yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basásetiri nɨkɨ kɨ̃ɨ̂re “Ãyú'” niî nu'ku'. 17Õ'âkɨ̃hɨ, marî wiôgɨ Jesu Cristo pakɨ ãyú butia'gɨ niîmi. Kɨ̃ɨ̂re mɨsa yeé niiátehere a'tîro sẽri basá': “Õ'âkɨ̃hɨ, Espírito Santo tɨ'o masíse o'oáto naâre. Mɨ'ɨ yeékãhasere ãyuró ĩ'yoáto. Nemoró mɨ'ɨ̂re masî dutigɨ tohô weeáto. 18Õ'âkɨ̃hɨ, naâ tɨ'ó yã'asepɨ mɨ'ɨ yeékãhasere masikã́ weeyá. Mɨ'ɨ̂ naâre ãyuró weé sĩ'rigɨ besékɨ niîwɨ. Niî pe'tirã mɨ'ɨ yarã́re ãyú butia'sere o'ôgɨsa'. A'teré naâre ãyuró masikã́ weeyá. 19- 20Mɨ'ɨ̂ tutuâ yɨ'rɨgɨ niî'. Mɨ'ɨ̂ tutuasé neê pe'tisomé. Teé me'ra ɨ̃sâ Jesu Cristore ẽho peórãre dɨka yuúgɨ weé'. Mɨ'ɨ̂ tohô weesére naâre masikã́ weeyá”, niî sẽri basá'. Õ'âkɨ̃hɨ tutuasé a'tîro niî'. Kɨ̃ɨ̂, kɨ̃ɨ̂ tutuasé me'ra Cristo wẽrî'kɨpɨre masakã́ weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ masa mɨháaka be'ro kɨ̃ɨ̂re kɨ̃ɨ̂ tiro ɨ'mɨ̂sepɨ wiôgɨ duhirí kumuro diakɨ̃hɨ́ pe'e dɨpókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tutuasé me'rata kɨ̃ɨ̂ ɨaró noho marîre dɨka yuúgɨ weemí. 21Õ'âkɨ̃hɨ Cristore a'tîro weékɨ niîwĩ. Niî pe'tirã a'ti nukúkãpɨ niirã́, ɨ'mɨ̂sepɨ niirã́, naâ wiôrãre, no'ó ãpêrãre dutirã́ nohore naâ bu'ipɨ tohakã́ weékɨ niîwĩ. A'ti ɨmɨ́kohopɨ, ape ɨmɨ́kohopɨre tohôta weé nu'kukɨ̃'sami. 22Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tisere, niî pe'tirãre Cristo doka tohakã́ weékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ niî pe'tirã Cristore ẽho peóse kurarikãharã dɨpoá sõróokɨ niîwĩ. 23Niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re ẽho peóse kurarikãharã ni'kâ kura niîma. Tii kurákãharã kɨ̃ɨ̂ ɨpɨ́ weeró noho niîma. Tohô niikã́ Jesu Cristota niî pe'tiropɨ niî bi'akã'sami. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peóse kurarikãharã kɨ̃ɨ̂ ɨaró wee masíma. Tohô weéro naâre ãyuró wee masíse dɨ'sá wee'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\