EFÉSIOS 2

1Too dɨpóropɨ Cristore ẽho peoátoho dɨporo mɨsâ yã'âro weékãrã niîwɨ. Mɨsâ yã'âro weé'ke bu'iri Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre wẽrî'kãrã weeró noho niîkãrã niîwɨ. 2Ãpêrã a'ti nukúkãkãharã weeró noho yã'âro weé nu'kukãrã niîwɨ. Wãtiâ wiôgɨ ɨaró noho weékãrã niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ a'ti nukúkãkãharã Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'karãre dutigɨ́ niîmi. 3Too dɨpóro marî niî pe'tirã tohôta yã'âro weé nu'kuwɨ. Yã'âro weé sĩ'risere ɨâri pehawɨ. Marî no'ó ɨaró weé sĩ'rise nohore, yã'âro wãkusé nohore weewɨ́. Tohô weérã marí kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨre bu'îri da'rê no'o boopã. Ãpêrãre pekâ me'epɨ kõ'â, bu'îri da'reró weeró noho da'rê no'o boopã. 4Kɨ̃ɨ̂ pe'e marîre ɨpɨ́tɨ ma'ígɨ, pahá yã'ase kɨó yɨ'rɨawĩ. 5Marî yã'âro weé'ke bu'iri Õ'âkɨ̃hɨ marîre “Wẽrî'kãrã weeró noho niîma”, niî ĩ'yâwĩ. Cristore ẽho peóka be'ro marîre “Cristo me'ra ni'kâro me'ra niîma”, niî ĩ'yâsami. Kɨ̃ɨ̂ Cristore masó'karo nohota marí kẽ'rare katisé pe'titísere o'ôkɨ niîwĩ. Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨ marîre pahá yã'agɨ, yã'arã́ niîmi'kãrãre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. 6Õ'âkɨ̃hɨ Jesu Cristore masókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re masó'karo nohota marî Jesu Cristo yarãre masa mɨháa'kãrã weeró noho weékɨ niîwĩ. Jesu Cristo ɨ'mɨ̂sepɨ wiôgɨ duhirí kumuro duhîro nohota marîre kɨ̃ɨ̂ me'rata taha ɨ'mɨ̂sepɨ duhî yuu toharã weeró noho niikã́ weékɨ niîwĩ. Yã'âro niisétise me'ra niîsome maha. 7Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wẽrî basa'ke me'ra marîre ma'isére, kɨ̃ɨ̂ ãyú butia'ro weesére ĩ'yókɨ niîwĩ. Be'ropɨ́ niî pe'tirãre teeré masikã́ ɨágɨ tohô weékɨ niîwĩ. 8A'tîro niî'. Marî Jesu Cristore ẽho peórã Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró weesé me'ra yɨ'rɨwɨ́. Teé marî basi weé'ke meheta niî'. Õ'âkɨ̃hɨ pe'e marîre yɨ'rɨówĩ. 9Marî ãyuró weesére ĩ'yâgɨ meheta yɨ'rɨówĩ. Tohô weégɨ neê ni'kɨ́ “Yɨ'ɨ̂ ãyuró weé'ke wapa Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re yɨ'rɨówĩ”, niîta basió wee'. 10A'tîro niî'. Marî kɨ̃ɨ̂ weé'kãrã niî'. Jesu Cristo yaa kurakãharã niî dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ. Dɨporópɨ marî ãyuró weeátehere wãkû yuu tohakɨ niîwĩ. Teeré ãyuró wee dutígɨ marîre Jesu Cristo yarã wa'akã́ weékɨ niîwĩ. 11Mɨsâ too dɨpóropɨ niiséti'kere wãkûya. Mɨsâ Judeu masa nií wee'. Tohô weérã Judeu masa õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'arã, a'tîro niîsama mɨsâre: “Naâ yehê kõ'a no'oya marirã́ niîma.” Naâ basi pe'e “Ɨ̃̃sâ yehê kõ'a no'o'kãrã Õ'âkɨ̃hɨ yarã niî'”, niîmisama. Mɨsâ pe'ere “Õ'âkɨ̃hɨ yarã niîtima”, niîsama. Tohô weesé ɨpɨpɨ́ weesé di'akɨ̃ niî'. Tohô weesé masaré Õ'âkɨ̃hɨ yarã wa'akã́ weé wee'. 12Tiîtapɨre mɨsâ ẽho peoátoho dɨporo Cristore moókãrã niîwɨ. Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ yarã Israel kurakãharã me'ra niîtikãrã niîwɨ. Õ'âkɨ̃hɨ Israel kurakãharãre a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Naâre ãyuró weegɨ́ti. Naâ wiôgɨ niîgɨti. Yarã́ niîrãsama”, niîkɨ niîwĩ. Mɨsâ pe'ere tohô niîtikɨ niîwĩ. Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃sâre yɨ'rɨógɨsami niisére masîtikãrã niîwɨ. Õ'âkɨ̃hɨre moókãrã niîwɨ. 13Ni'kâroakã pũrikãre mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórã niî'. Tohô weérã too dɨpóropɨ kɨ̃ɨ̂re masîtimi'kãrã kɨ̃ɨ yarã́ wa'âkãrã niîwɨ. Cristo kɨ̃ɨ̂ wẽrisé, kɨ̃ɨ̂ diî a'mâ bɨrose me'ra mɨsâre kɨ̃ɨ yarã́ wa'akã́ weékɨ niîwĩ. 14Cristo niîmi marîre ãpêrã me'ra ãyuró niikã́ weegɨ́. Kɨ̃ɨ́ta marîre Judeu masare, Judeu masa niîtirãre ni'kâ kurakãharã wa'akã́ weékɨ niîwĩ. Marî a'mêri ĩ'yâ sĩ'ritimi'kere du'ukã́ weékɨ niîwĩ. 15Kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra Moisé dutî'kere weérã, neê ni'kɨ́ yɨ'rɨ wetí masitimi niisére masikã́ weékɨ niîwĩ. Tohô weégɨ Cristo pɨá kura niîmi'kãrãre kɨ̃ɨ̂re ẽho peókã ĩ'yâgɨ, ni'kâ kurata weékɨ niîwĩ. Tohô weesé me'ra marîre ãyuró ni'kâro me'ra niisétikã weékɨ niîwĩ. 16Kɨ̃ɨ̂ kurúsapɨ wẽrisé me'ra marîre Judeu masare, Judeu masa niîtirã me'ra a'mêri marî pe'sûtisere du'ukã́ weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'rata taha marî pɨá kura niîmi'kãrãre ni'kâ kura weékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ teé me'rata marîre Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niikã́ weékɨ niîwĩ. 17Cristo a'ti nukúkãpɨ a'tîgɨ, “Õ'âkɨ̃hɨ masá me'ra ãyuró niisétisere apógɨ a'tîwɨ”, niî werêkɨ niîwĩ. Ɨ̃̃sâ Judeu masa Õ'âkɨ̃hɨ yeere masî'kãrãre werêkɨ niîwĩ. Tohô niikã́ mɨsá kẽ'ra Judeu masa niîtirã, Õ'âkɨ̃hɨ yeere masîti'kãrãre tee kitíre werêkɨ niîwĩ. 18A'tîro niî'. Jesu Cristo wẽrisé me'ra marî Judeu masa, Judeu masa niîtirã niî pe'tirã marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨre sẽri masí'. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peó, masîta basió'. Kɨ̃ɨ̂ tiropɨ wa'â masi'. Espírito Santo ni'kɨ́ niigɨ́ kɨ̃ɨ̂ wee tamúse me'ra tohô weetá basió'. 19Tohô weérã mɨsâ Judeu masa niîtirã Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre apé sia'kãharã siharí masa weeró noho nií wee' maha. Õ'âkɨ̃hɨre masîtirã weeró noho nií wee' maha. A'tîro pe'e niî'. Judeu masa Cristore ẽho peórã weeró nohota Õ'âkɨ̃hɨ yaa kurakãharã niî'. Niî pe'tirã Cristore ẽho peórã me'ra ni'kɨ́ põ'ra, Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî'. 20Marî niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peórã ni'kâ wi'i yeêka wi'iho weeró noho niî'. Tií wi'i yeê nɨ'ka'ke a'tîro niî'. Jesu Cristo bese kũú'kãrã, tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ werê duti'kere werê turiarã mɨsâre neê waro bu'ê dɨ'pôkãtikãrã niîwã. Teeré tɨ'órã, ẽho peókãrã niîwɨ. Naâ neê waro yeê nɨ'kakaga ɨ̃tâga weeró noho Jesu Cristo niîmi. 21Yeê nɨ'kakaga ɨ̃tâga me'ra niî pe'tise tií wi'ikãhase keoró niî nu'kukã'. Niî pe'tise apêye ɨ̃tapagá tigá yeê nɨ'kakaga ɨ̃tâga me'ra yeê a'mé sɨ'o no'o'. Keoró tigá me'ra ãyuró yeê turia mɨha no'o'. Tohô weeró noho Cristo marî kɨ̃ɨ̂re ẽho peókã, ãpêrã too dɨpóro ẽho peórã me'ra ãyuró a'mé sɨ'akã weemí. Ãpêrã kɨ̃ɨ̂re ẽho peó wã'kakã, kɨ̃ɨ́ta taha marî niî pe'tirãre ni'kâ kura, pahirí kura wa'akã́ weemí. Ãpêrã marî niî pe'tirãre ĩ'yârã, wio pesáse me'ra “Õ'âkɨ̃hɨ yaa kura niî'”, niîrãsama. 22Mɨsá kẽ'ra Judeu masa niîtirã ãpêrã Jesu Cristore ẽho peórã me'ra a'mé sɨ'a, Õ'âkɨ̃hɨ yaa kurakãharã tohá'. Õ'âkɨ̃hɨ Espírito Santo me'ra mɨsâpɨre niîmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\