EFÉSIOS 4

1Yɨ'ɨ̂ marî wiôgɨ yee kitire weresé wapa, bu'îri da'rerí wi'ipɨ niî'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra marîre ãyuró weékɨ niîwĩ. Teeré wãkûgɨ, mɨsâre a'tîro weekã́ ɨá'. Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ besé'kãrã weeró nohota ãyuró weesétiya. 2Neê ni'kɨ́ “Ãpêrã yɨ'rɨóro niî'”, niî wãkûtikã'ya. Tu'tiró mariró keoró weeyá. Mɨsâre yã'âro, mehêkã weekã́, wãkû tutuaya. Ãpêrãre ma'írã, keoró weetíkã ĩ'yârã, tohô tɨ'ó yã'akã'ya. 3Espírito Santo mɨsâre ni'kâro me'ra niisétikã weemí. Mɨsâ ni'kâro me'ra ãyuró niisétirãti niîrã, a'mêri akobohóya. A'mêri ãyuró wehê peo, kumûkã mariró niîya. 4Marî ni'kâ kurakãharã niî'. Espírito Santo ni'kɨ́ niigɨ́, marî niî pe'tirãpɨre niîmi. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ'mɨ̂sepɨ wa'â dutigɨ marî niî pe'tirãre bese yuúkɨ niîwĩ. 5Marî wiôgɨ Jesu Cristo ni'kɨtá niîmi. Marî niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re ni'kâro noho ẽho peó'. Jesu Cristore siru tuúsere ĩ'yórã, marî niî pe'tirã wamê yee no'o'. 6Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨ ni'kɨtá niîmi. Kɨ̃ɨ̂ marî niî pe'tirã wiôgɨ niîmi. Kɨ̃ɨ̂, kɨ̃ɨ yarã́ me'ra kɨ̃ɨ yeékãhasere weemí. Kɨ̃ɨ yarã́ niî pe'tirãpɨre niîmi. 7Tohô niîmikã, Cristo marîre, marî nɨkɨre Espírito Santo me'ra wee masísere o'ôkɨ niîwĩ. 8Tohô weéro Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ ohâ'karo nohota niî'. A'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Kɨ̃ɨ̂ ɨ'mɨ̂sepɨ mɨhâatoho dɨporo kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâ tu'tirãre dokâ ke'akã weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ mɨhâaka be'ro masaré Espírito Santo me'ra wee masísere o'ôkɨ niîwĩ. 9Kɨ̃ɨ̂ ɨ'mɨ̂sepɨ mɨhâasere uúkũrã, kɨ̃ɨ̂ toopɨ́ mɨhâatoho dɨporo a'tí di'tapɨ dihátikɨ niîwĩ yuhûpɨ, niîrã weé'. Diháti, a'topɨ́ niîkɨ niîwĩ. 10Kɨ̃ɨ́ta taha a'tí di'tapɨ niî'kɨ ɨ'mɨ̂se ãyú butia'ropɨ Õ'âkɨ̃hɨ niirópɨ mɨhâakɨ niîwĩ. Tohô weégɨ niî pe'tiropɨ dutî masimi. 11Jesu Cristo kɨ̃ɨ yarã́re, naâ nɨkɨre Espírito Santo me'ra wee masísere o'ôkɨ niîwĩ. Ni'karérãre bese kũú, kɨ̃ɨ yeé kiti wererã́ sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Ãpêrãre Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ uúkũse tɨ'ó'kere werê turiarã sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Ãpêrãre, masá pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨ wetíse kitire werê kusiarã sõróokɨ niîwĩ. Ãpêrãre, Jesu Cristore ẽho peórãre sɨ'orí niirã́, tohô niikã́ kɨ̃ɨ yeére bu'ê turiarãre kũûkɨ niîwĩ. 12Tohô weé kɨ̃ɨ yarã́re kɨ̃ɨ yeékãhasere da'raáto niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ yaá kurakãharãre kɨ̃ɨ̂ ɨaró wee nemoáto niîgɨ tohô wee masísere o'ôkɨ niîwĩ. 13Teeré weé, marî a'mêri wee tamúrã, Õ'âkɨ̃hɨ makɨre nemoró ẽho peó nemorãsa'. Kɨ̃ɨ̂re ãyuró masîrãsa'. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró nohota keoró wee masí nemorãsa'. Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ Cristo ãyuró niisétigɨ niîkɨ niîwĩ. Marî kɨ̃ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ weeró nohota niisétirãsa'. 14Tohô weérã wi'marã́ weeró noho wee sirú tuu mɨharã niîsome. Niî pe'tisetiri ma'má bu'esére tɨ'órã, na'îro dɨka yuú mɨhasome. Niî soo me'rirã marîre mehêkã ẽho peókã weesomé. 15A'tîro pe'e bɨkɨrã́ weeró noho weerã́sa'. Diakɨ̃hɨ́ a'mêri ma'í, uúkũrãsa'. Siâpe me'ra diakɨ̃hɨ́kãhasere ẽho peó tu'a eha nɨ'korãsa'. Tohô niikã́, ãpêrãre werê yapá da'reorãsa'. Niî pe'tise no'ó marî weesére Cristo me'ra niîrã, kɨ̃ɨ̂ ɨaró wee nemórãsa'. Kɨ̃ɨ́ta niîmi kɨ̃ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã dɨpoá. 16Tohô dɨpoá niîgɨ, marîre keoró a'mé sɨ'akã weemí. Marî ɨpɨ́ pehé dɨka watímiro, ni'kâ ɨpɨta niî'. A'té weeró noho marî kɨ̃ɨ̂re ẽho peórãre ni'kâ kurata kɨ̃ɨ̂ me'ra ni'kâro me'ra niikã́ weemí. Marî ẽho peórã nɨkɨ a'mêri wee tamúrã, siâpe me'ra wee tamú wã'ka, a'mêri ma'í tu'a eha nɨ'korãsa'. 17Marî wiôgɨ dutiró me'ra mɨsâre a'tîro wee dutí'. Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre masîtirã weeró noho weetíkã'ya. Too dɨporópɨ weeséti'ke nohore weetíkã'ya. Õ'âkɨ̃hɨre masîtirã no'ó ɨaró wãkû, weé ma'akã'sama. 18Naâ tɨ'o masítima. Na'î tĩ'aropɨ niirã́ weeró noho niîma. Õ'âkɨ̃hɨ masaré ãyuró weesére masîtima. Õ'âkɨ̃hɨ yeere wãkû sĩ'ritirã, tɨ'o masítirã weeró noho niîma. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ katî nu'kusome. 19Naâ yã'âro weesétisere neê bopôyatima. Naâ no'ó ɨaró yã'âro wee bahá ke'atima. Naâ weé tɨ'sase, niî pe'tise yã'asére weemá. Naâ weesére “Ãyumítito?” niî wãkûtima. 20Mɨsâ pũrikãre Cristo Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ tohô weesére wee dutítikɨ niîwĩ. 21Mɨsâ keoróta kɨ̃ɨ yeé kitire tɨ'órã, masísa'. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã weesétisere Jesu bu'ê'kere masísa'. 22Mɨsâ too dɨpóropɨ weeséti'ke maa du'úkã'ya maha. Mɨsâ “Yã'âro ɨâri pehasere weérã, e'katírãsa'”, niî wãkûmipã. Nií wee'. Tohô weesé mɨsâre dohórẽ'pã. 23Mɨsâ mehêkã wãkusére du'úkã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ dɨka yuú'karo nohota ma'má wãkusére kɨoyá. 24Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ weeró noho niisétiato niîgɨ, mɨsâre ma'má weesétisere o'ôkɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ ɨaró nohota teé ma'maré weeyá. 25Tohô weérã a'mêri niî soosere du'úkã'ya. Marî niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peóri kurakãharã niî'. Tohô weérã a'mêri diakɨ̃hɨ́ uúkũro ɨá'. 26Mɨsâ uârã, yã'âro weetíkã'ya. Uâ na'iatikã'ya. 27Wãtî mɨsâre uâ dohakã weé sĩ'risere ka'mú ta'aya. 28Too dɨpóropɨ yaha poó'kɨ yaha nemótikã'ato maha. Yaharó noho o'ôgɨ, da'raáto. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ basi kɨogɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂ da'rá'ke wapa me'ra pahasé kɨorã kẽ'rare wee tamú masigɨsami. 29Yã'asére uúkũtikã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Ãyusé, no'ó masaré wee tamúse noho pe'ere uúkũya. Tohô weérã, mɨsâ uúkũse tɨ'orã́re ãyuró weerã́sa'. 30Niî pe'tise yã'âro weesére weetíkã'ya. Espírito Santore bɨhâ wetikã weetíkã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ Espírito Santore o'osé me'ra mɨsâ “Õ'âkɨ̃hɨ yarã niîma”, niî no'o'. Tohô weérã mɨsâ masî', Jesu Cristo a'tikã́pɨ Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró yɨ'rɨó butia'gɨsami. 31Niî pe'tise a'mêri yã'âro tɨ'ó yã'asere, pũrîro uúkũsere, uâ yɨ'rɨ mahasere, a'mé tu'tise, uârã karíkũsere, tohô niikã́ ãpêrãre yã'âro uúkũse kẽ'rare du'úkã'ya. Neê ni'kɨré ĩ'yâ tu'titikã'ya. 32A'tîro pe'e weeyá. A'mêri ãyuró wee tamú, pahá yã'aya. Õ'âkɨ̃hɨ Cristo me'ra mɨsâre akobohó'karo nohota mɨsá kẽ'ra a'mêri akobohóya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\