EFÉSIOS 5

1Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra kɨ̃ɨ̂ ma'irã́ niî'. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ weeró noho weeyá. 2Jesu Cristo marîre ma'í'karo nohota a'mêri ma'í nu'kukã'ya. Kɨ̃ɨ̂ marîre ma'ígɨ, wẽrî basakɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ wẽrî basa'ke Judeu masa ovelha wi'magɨ́re wẽhé, Õ'âkɨ̃hɨre ɨ̃hâ moro peo'karo weeró noho niî'. Õ'âkɨ̃hɨ naâ ɨ̃hâ morokã, tɨ'sâkɨ niîwĩ. Teé weeró noho Jesu Cristo marîre wẽrî basa'kere tɨ'sâkɨ niîwĩ. 3Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ yarã niî toha'. Tohô weérã mɨsâ nɨmosã́ numia niîtirãre, marapɨ́ sɨmɨa niîtirãre neê a'me tãrá baha ke'atitikã'ya. Niî pe'tise no'ó yã'âro weesére, yã'âro wãkusére weetíkã'ya. Tohô niikã́ ãpêrã yeere ɨâri pehatikã'ya. Neê kã'ró yã'âro weesére wãkûtikã'ya. 4Yã'asére uúkũ buhíkã'tikã'ya. No'ó ɨaró uúkũ ma'atikã'ya. Tohô weesé keoró nií wee'. Tohô weeró noho o'ôrã, a'tîro pe'e weeyá. Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró weesére a'mêri uúkũ, kɨ̃ɨ̂re “Ãyú'” niîya. 5Mɨsâ masî tohasa'. No'ó ɨaró a'me tãrá baha ke'atirã noho Jesu Cristo yarã niîtima. Õ'âkɨ̃hɨ niirópɨ wa'âsome. Meharóta taha yã'asére weegɨ́, tohô niikã́ a'ti ɨmɨ́kohokãhase ɨâri peha yɨ'rɨ nɨ'kagɨ kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ tiropɨ wa'âsome. A'ti ɨmɨ́kohokãhase ɨâri peha yɨ'rɨ nɨ'kase Õ'âkɨ̃hɨ mehereta ẽho peóse niî'. 6Tɨ'o masíya. Õ'âkɨ̃hɨ teé yã'asé weerã́re kɨ̃ɨ̂re yɨ'rɨ́ nɨ'karãre pekâ me'epɨ bu'îri da'rêgɨsami. Naâ yã'âro weesére “Ãyusé niî'”, niî boosama. Naâ tohô uúkũ maa soósere neê ẽho peótikã'ya. 7Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'karãre naâ yã'âro weesére neê kã'ró bu'î peha tamutikã'ya. 8Mɨsâ too dɨpóropɨre yã'âro weesétirã, na'î tĩ'aropɨ weeró noho niîkãrã niîwɨ. Õ'âkɨ̃hɨre masîtikãrã niîwɨ. Ni'kâroakã pũrikãre marî wiôgɨ yarã niîrã, bo'rê yuuropɨ niîrã weeró noho niî'. Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhasere masî'. Kɨ̃ɨ yarã́ weeró noho weesétiya. 9Marî bo'rê yuuropɨ niîrã, ãpêrãre ãyuró weé'. Tohô niikã́ wee soóse mariró Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró noho keoró weé'. 10Niî pe'tise mɨsâ weesé nohore “Marî wiôgɨ e'katígɨsari?” niî wãkûya. 11Jesu Cristore ẽho peótirã na'î tĩ'aropɨ niîrã weeró noho niîsama. Naâ no'ó ɨaró weé ma'asama. Mɨsâ naâ weeró noho weetíkã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Naâ weesére “Yã'asé Õ'âkɨ̃hɨ wee dutítise niî'” niî, bahû yoaropɨ ĩ'yoyá. 12Naâ ya'yióropɨ yã'âro weesére marî uúkũkã, bopôya niî'. 13Bo'rê yuuropɨre niî pe'tise bahú'. Marî naâ yã'âro weé'kere yã'â niî' niîrã, bahû yoaropɨ ĩ'yó'. Tohô weekã́, naâ yã'âro weesére masîsama. Masîrã, naá kẽ'ra dɨka yuú boosama. 14Tohô weéro Jesu Cristore ẽho peótirãre a'tîro uúkũ no'o': Mɨ'ɨ̂ kãrigɨ́, tɨ'o masítigɨ weeró noho niî'. Wã'kayá. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre wẽrî'kɨ weeró noho niî'. Tohô niîmigɨ, masayá. Tɨ'o masíya. Cristo Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ mɨsâre bo'rê yuuropɨ niirã́re weeró noho weegɨ́sami, niî no'o'. 15Tohô weérã mɨsâ weesére ãyuró wãkû kasa nɨ'koya. Õ'âkɨ̃hɨ yeere masîtirã weeró noho niîtikã'ya. Kɨ̃ɨ yeére masirã́ weeró noho pe'e ãyuró niîya. 16A'tóka tero pehé yã'asé niî'. Tohô niîmikã, a'tîro weeyá. Niî pe'tise mɨsâ weesétisetiri nɨkɨ Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró weeyá. 17No'ó ɨaró weé ma'atikã'ya. “Yẽ'e nohó pe'e Õ'âkɨ̃hɨ ɨasé niîti?” niî wãkûya. 18Ke'atíkã'ya. Tohô weesé pe'ti diháse niî'. E'katí sĩ'rirã, Espírito Santore kɨó yɨ'rɨ mahaya. 19Õ'âkɨ̃hɨ yee basasére, Salmo wamêtiri pũripɨ ohâ'ke nohore a'mêri werêya. Marî wiôgɨre ɨpɨ́tɨ e'katí peose me'ra basâ peoya. 20Marî wiôgɨ Jesu Cristore ẽho peórã, niî pe'tisere Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨre “Ãyú'” niî nu'kukã'ya. 21Cristore mɨsâ ẽho peóse bu'iri wio pesáse me'ra a'mêri ĩ'yâya. 22Marâpɨtirã numia, marî wiôgɨre yɨ'tí ẽho peóro nohota mɨsâ marapɨ́ sɨmɨare yɨ'tí ẽho peóya. 23A'tîro niî'. Cristo kɨ̃ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã dɨpoá niîmi. Tohô weeró noho marâpɨtigore koô marapɨ́ koô wiôgɨ weeró noho niîmi. Apêye kẽ'rare Cristota kɨ̃ɨ yaá kurakãharãre yɨ'rɨógɨ niîmi. Marî kɨ̃ɨ yaá ɨpɨkãharã niî'. 24Marî kɨ̃ɨ yaá kurakãharã kɨ̃ɨ̂ dutisé doka niî'. A'té weeró noho marâpɨtirã numia kẽ'ra niî pe'tise naâ marapɨ́ sɨmɨa dutisé doka niiró ɨá'. 25Cristo kɨ̃ɨ yaá kurakãharãre ma'ígɨ, mari yeé niiátehere wẽrî basakɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ ma'í'karo nohota, nɨmôtirã, mɨsâ nɨmosã́ numiare ma'iyá. 26Jesu Cristo kɨ̃ɨ yaá kurakãharãre kɨ̃ɨ yarã́ niî dutigɨ tohô wẽrî basakɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ yeé kitire ẽho peókã, marî yã'âro weé'kere kõ'â dɨka yuúkã weemí. Akó me'ra ũ'îritisere koeró weeró noho weemí. 27Kɨ̃ɨ̂, kɨ̃ɨ yaá kurakãharãre ãyú butia'rã kɨogɨ́ti niîgɨ, tohô weemí. De'ró niisé yã'asé moorã́, bu'îri marirã́ wa'akã́ weemí. 28Jesu Cristo kɨ̃ɨ yaá kurakãharãre ma'í'karo nohota, mɨsâ nɨmôtirã, mɨsâ nɨmosã́ numiare ma'iró ɨá'. Mɨsâ basi ma'iró nohota ma'iyá. No'ó kɨ̃ɨ̂ nɨmoré ma'igɨ́ noho kɨ̃ɨ̂ basi ma'ígɨ weemí. 29A'tîro niî'. Neê ni'kɨ́ kɨ̃ɨ̂ ɨpɨré ma'itíkã weetími. A'tîro pe'e weemí. Ãyuró ba'â, kɨ̃ɨ̂ ɨpɨré ko'têmi. Cristo kɨ̃ɨ yaá kurakãharãre tohôta weemí. Marîre ma'ígɨ, ãyuró ko'têmi. 30Marî kɨ̃ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã kɨ̃ɨ yaá ɨpɨ niî'. 31Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Tohô weégɨ nɨmôtigɨ kɨ̃ɨ̂ pakɨ sɨmɨá me'ra niî'kɨ naâre wiháagɨsami. Wiháa, kɨ̃ɨ̂ nɨmó me'ra niîgɨsami. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre naâ pɨárã ni'kâ ɨpɨ niîrãsama, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 32Teé tɨ'otá basiótise paka niî'. Tohô niîmikã, yɨ'ɨ̂ pe'e Cristo, tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂re ẽho peóri kurakãharãre naâ ni'kâ ɨpɨ niîma niisére uúkũ'. 33Tohô niîmigɨ, a'té kẽ'rare niîgɨti. Nɨmôtirã nɨkɨ mɨsâ basi ma'iró nohota mɨsâ nɨmosã́ numiare ma'iyá. Numiâ kẽ'ra, mɨsâ marapɨ́ sɨmɨare ãyuró yɨ'tí ẽho peóya.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\