EFÉSIOS 6

1Wi'marã́, ma'mâ piha, Jesu Cristore ẽho peórã mɨsâ pakɨ sɨmɨá dutisére ãyuró yɨ'tiyá. Tohô weesé ãyú niî'. 2- 3Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ Moisére kɨ̃ɨ̂ dutisére kũûkɨ niîwĩ. Ni'kâro dutisére a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Mɨsâ a'teré yɨ'tikã́, ãyuró weegɨ́ti”, niîkɨ niîwĩ. A'tîro niîkaro niîwɨ: “Mɨsâ pakɨ, mɨsâ pakore ẽho peóya. Mɨsâ tohô weérã, e'katírãsa'. A'ti nukúkãpɨre yoakã́ katîrãsa'”, niîkɨ niîwĩ. 4Pakɨ sɨmɨá, mɨsâ põ'rare na'îro tu'tîtikã'ya. Naâ uakã́ weetíkã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Keoró weesére bu'ê masoya. Naâ yã'âro weekã́, “Tohô weetíkã'ya”, niîya. Naâre marî wiôgɨre ẽho peókã, kɨ̃ɨ̂ ɨaró nohota weekã́ weeyá. 5Da'rá ko'terã, mɨsâ wiôrã naâ dutisére yɨ'tiyá. Jesu Cristore da'rá ko'terã weeró noho ãyuró wee soóro mariró wio pesáse me'ra naâre ẽho peóya. 6Naâ ĩ'yóropɨre ãyuró da'rayá. Naâ ĩ'yâtiropɨ kẽ'rare meharóta weeyá. Mɨsâ wiôrã ĩ'yóropɨ di'akɨ̃ ãyuró da'rárã, niî soorã wee boósa'. Mɨsâ wiôrã “Ãyuró da'ramí”, niî wãkû dutirã wee boósa'. Tohô weetíkã'ya. Jesu Cristore da'rá ko'terã weeró noho Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró noho ãyuró tɨ'sasé me'ra da'rayá. 7E'katíse me'ra Jesu Cristore da'ra basárã weeró noho tɨ'ó yã'aya. Masá di'akɨ̃re da'ra basárã weeró noho tɨ'ó yã'atikã'ya. 8Mɨsâ masî toha', marî wiôgɨ marî nɨkɨre wapa yeégɨsami. Da'rá ko'terã, da'rá ko'tetirãre meharóta marî ãyusé weé'karo ehâ tu'aro wapa yeégɨsami. Tohô weérã ãyuró da'rayá. 9Dutirã́, mɨsá kẽ'ra meharóta mɨsâre da'rá ko'terãre ãyuró weeyá. Naâre yã'âro tuu nɨrɨ́tikã'ya. Wãkûya, mɨsá kẽ'ra naâ weeró noho ɨ'mɨ̂sepɨre ni'kɨ́ wiôgɨ kɨó'. Kɨ̃ɨ̂ pũrikã niî pe'tirã masaré neê dɨka waáro mariró ni'kâro noho ĩ'yâsami. 10Ni'kâroakã maa a'tîro ohâgɨti. Akawerérã, mɨsâ marî wiôgɨ me'ra niî'. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ tutuâ yɨ'rɨse me'ra wãkû tutuaya. 11Wãtî mɨsâre niî soo me'rikã, Õ'âkɨ̃hɨ wee tamúse me'ra ka'mú ta'aya. A'tîro weeró noho niî'. Ni'kɨ́ surára a'mê wẽheropɨ wa'âgɨ, kɨ̃ɨ̂ ɨpɨré ka'mú ta'agɨ kome sapéare, komé su'tirore sãyâsami. Tohô weeró noho Õ'âkɨ̃hɨ marîre tutuarã́ niî dutigɨ o'osére kɨoyá. Teeré kɨórã, wãtî yã'âro weesére ka'mú ta'a masirãsa'. 12Marî Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró weé sĩ'rirã, a'mê wẽherã weeró noho niî'. Masá me'ra a'mê wẽhero weeró noho nií wee'. Wãtiâ wiôrã tutuarã́ me'ra a'mê wẽhe'. Wãtiâ a'ti ɨmɨ́kohokãhase yã'âro weesére dutirã́ niîma. Naâ pãharã́ bahutírã masaré wãkusépɨ yã'âro wee dutírã niî kehe sãasama. 13Tohô weérã niî pe'tise Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre tutuarã́ niî dutigɨ o'osére kɨoyá. Teeré kɨórã, niî pe'tisetiri nɨkɨ wãtî mɨsâre yã'âro wee dutíkã, tutuârãsa'. Mɨsâ a'tîro weéka be'ro wãkû tutuarã niîrãsa'. Tohô weérã surára a'mê wẽheropɨ wa'âgɨ, niî pe'tise komé su'tire wehê sãya'karo weeró noho weerã́sa'. 14Surára kɨ̃ɨ yaró su'tîro bu'i ehêri tuusami. Be'ró kɨ̃ɨ̂ kutîrore ka'mú ta'agɨ komé su'tirore sãyâsami. A'té weeró noho mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ o'osé me'ra tutuarã́ niîya. Surára ãyuró ehêri tuu'karo weeró noho diakɨ̃hɨ́kãhase Õ'âkɨ̃hɨ yeere ãyuró uúkũ, wãkû nɨrɨ, niisétiya. Surára kɨ̃ɨ̂ kutîrore ka'mú ta'asami. Kɨ̃ɨ̂ ka'mú ta'aro weeró noho mɨsá kẽ'ra a'tîro weeyá. Wãtî yã'âro weesére ka'mú ta'ahã, Õ'âkɨ̃hɨ wee tamúse me'ra ãyuró weeyá. 15Surára a'mê wẽhegɨ wa'aátoho dɨporo kɨ̃ɨ̂ dɨ'pôkãrire ka'mú ta'aato niîgɨ sapáture sãyâsami. Kɨ̃ɨ̂ weeró noho mɨsá kẽ'ra Jesu Cristo yee kitire werêrãti niîrã, wãkû yuuya. A'te kití a'tîro niî'. Jesu Cristo wẽrisé me'ra Õ'âkɨ̃hɨ masaré yɨ'rɨókɨ niîwĩ. 16Apêye kẽ'rare ɨpɨré ka'mú ta'arore kɨosamí. Kɨ̃ɨ̂ me'ra a'mê wẽherã, naâ bɨesépagɨ pekâ me'e me'ra kɨosére toó me'ra ka'mú ta'akɨhɨ tohô weesamí. A'té weeró noho wãtî mɨsâre yã'âro weé sĩ'risere ka'mú ta'arã Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peóya. A'tîro niîya: “Yɨ'ɨ̂re ãyuró yɨ'rɨ wetíkã weegɨ́sami”, niî ẽho peóya. 17Surára kɨ̃ɨ̂ dɨpôare ka'mú ta'a sĩ'rigɨ kome sapéare pesâsami. Kɨ̃ɨ̂ weeró noho wãtî mɨsâ wãkusére dohórẽ' sĩ'rikã, “Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'rɨó no'o'kãrã niî'”, niîya. Apêye kẽ'rare surára a'mê wẽhegɨ pahirí pĩhi di'pĩhihóre miáasami. Kɨ̃ɨ̂ weeró noho mɨsá kẽ'ra Espírito Santo o'ôka pĩhire kɨoyá. Tii pĩhí Õ'âkɨ̃hɨ uúkũse niî sĩ'riro weé'. Kɨ̃ɨ̂ uúkũse me'ra wãtîre ka'mú ta'a masi'. Tohô niikã́ niî pe'tise yã'asére kõ'â masi'. 18Niî pe'tise yã'asére, wãtiâre ka'mú ta'arã Õ'âkɨ̃hɨre sẽrí nu'kukã'ya. Espírito Santo wee tamúse me'ra sẽriyá. Tɨ'o masíse me'ra sẽrí du'utirãta, niî pe'tirã kɨ̃ɨ yarã́re sẽri basá nu'kukã'ya. 19Yɨ'ɨ́ kẽ'rare sẽri basáya. Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ yeere weresétiri nɨkɨ kɨ̃ɨ̂ uúkũsere yɨ'ɨ̂re o'oáto. “Uiró mariró Jesu Cristo yee kitire masá masî no'oya marí'kere werêta basiókã weeáto”, niî sẽri basáya. 20Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re a'te kitíre werê dutigɨ o'ôo'wĩ. Yɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ̂re dɨka yuúgɨ weeró noho niî'. A'te kitíre weresé bu'iri ni'kâroakãre yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niî'. Toopɨ́ niîmigɨ, yɨ'ɨ̂re a'te kitíre uiró mariró wereáto niîrã, sẽri basáya. 21Tíquico marî akawerégɨ weeró noho niîmi. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂ ma'igɨ́ niî pe'tise yee kitíre mɨsâre werêgɨ wa'âgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ marî wiôgɨ yeekãhasere wee tamúgɨ niîmi. 22Tohô weégɨ ɨ̃sa yeé kitire werê dutigɨ kɨ̃ɨ̂re mɨsâ tiropɨ o'ôo'. Tohô o'ôo'kã, wãkû tutuarãsama niîgɨ, tohô weé'. 23Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨ, tohô niikã́ marî wiôgɨ Jesu Cristo a'tîro weeáto. Niî pe'tirã mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórãre ãyuró ehêri põ'ratikã weeáto. Ẽho peó, a'mêri ma'i nemókã weeáto. 24Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tirã Jesu Cristore ma'í nu'kurãre ãyuró weeáto. Toô kã'rota ohâ'. Paulo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\