GÁLATAS 1

1- 2Yɨ'ɨ̂ Paulo, yɨ'ɨ̂ me'rakãharã me'ra mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórãre Galácia di'tapɨ niirã́re ohâ'. Mɨsâre ãyu dutíse o'ô'. Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo bese kũú'kɨ niî'. Yɨ'ɨ̂re masa mehéta Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire werê dutirã besewã́. Naâ o'ôo'kã meheta teeré werê'. Jesu Cristo, kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ naâ basi yɨ'ɨ̂re besewã́. Õ'âkɨ̃hɨta Jesu Cristo wẽrî'kɨpɨre masókɨ niîwĩ. 3Marî wiôgɨ Jesu Cristo, marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró weeáto mɨsâre. E'katíse, mɨsâre ãyuró ehêri põ'ratikã weeáto. 4Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ basi kɨ̃ɨ̂ ɨaró me'ra marî yã'âro weé'kere wẽrî basakɨ niîwĩ. A'ti ɨmɨ́kohokãhase yã'asé doka niî nemotikã'ato niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. A'teré weégɨ, marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨ dutî'karo nohota weékɨ niîwĩ. 5Tohô weérã marî Õ'âkɨ̃hɨre “Mɨ'ɨ̂ ãyú butia'gɨ, tutuâ yɨ'rɨagɨ niî'” niî nu'kukã'rã. Tohôta weerã́. 6Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ma'ígɨ, besékɨ niîwĩ. Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra mɨsâre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weemíkã, mɨsâ pe'e maatá waro kɨ̃ɨ̂re ẽho peó du'urã weé'. Apêye bu'esé pe'ere siru tuúrã weé'. Mɨsâ tohô weekã́ tɨ'ógɨ, ɨpɨ́tɨ ɨkɨása'. 7Ãpêrã mɨsâ neê waro ẽho peó'kere dohórẽ'sama. Mɨsâre Jesu Cristo yee kitire werê su'riasama. Teeré dɨka yuú sĩ'risama. Jesu Cristore ẽho peóse me'ra di'akɨ̃ marîre yɨ'rɨtá basió'. Apêye bu'esépɨa basiótisa'. 8Ɨ̃̃sâ mɨsâre Õ'âkɨ̃hɨ masaré yɨ'rɨóse kitire keoró werêwɨ. Mɨsâre Jesu Cristo yee kitire mehêkã weregɨ́re Õ'âkɨ̃hɨ ɨpɨ́tɨ bu'îri da'reáto. No'ó yɨ'ɨ̂ nohore, ou ãpí ɨ'mɨ̂sekɨ̃hɨ Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'tegɨre ɨ̃sâ mehêkã werekã́, bu'îri da'reáto. 9Yɨ'ɨ̂ too dɨpóropɨ mɨsâ tiropɨ niîgɨ, a'teré werê tohawɨ. Ni'kâroakãre opâturi niî nemo' taha. No'ó ɨ̃sâ bu'ê'ke Jesu Cristo yee kitire mɨsâre mehêkã weregɨ́ nohore Õ'âkɨ̃hɨ bu'îri da'reáto. 10Yɨ'ɨ̂ a'teré werêgɨ, masá yɨ'ɨ̂re “Ãyú butia'ro werê me'rimi” niiáto niîgɨ meheta werê'. Õ'âkɨ̃hɨ pe'ere “Keoró bu'êmi” niî dutigɨ werê'. Yɨ'ɨ̂ too dɨpóropɨre “Masá yɨ'ɨ̂ me'ra e'katiáto”, niî nu'kuwɨ. Tohô niî nu'kugɨ pũrikã, Jesu Cristo ɨaró weetí boosa'. Kɨ̃ɨ̂re da'rá ko'tegɨ meheta niî boosa'. 11Yɨ'ɨ̂ keoró mɨsâre masikã́ ɨása'. Yɨ'ɨ̂ bu'esé masá naâ wãkusé meheta niî'. 12Yɨ'ɨ̂re teeré neê ni'kɨ́ masɨ́ bu'êtiwĩ. Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ basi teé bu'esére masikã́ weewĩ́. 13Too dɨpóropɨ Judeu masa naâ ẽho peósetisere yɨ'ɨ̂ weékũ'kere mɨsâ tɨ'opã́. Jesu Cristore ẽho peórãre yã'â butia'ro weékũwɨ. Neê ni'kɨ́ Jesu Cristore ẽho peógɨ mariáto niîgɨ naâ ẽho peósere pe'ó sĩ'rimiwɨ. 14Yɨ'ɨ̂ ma'mɨ̂ niîgɨ, Judeu masa naâ ẽho peósetisere ãyuró weewɨ́. Ãpêrã yɨ'ɨ̂ me'rakãharã yɨ'rɨóro ɨ̃sâ yẽkɨ sɨmɨá weeséti mɨhati'kere weé yɨ'rɨ nɨ'kawɨ. 15Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristore ẽho peórãre yã'âro weewɨ́. Tohô weemíkã, yɨ'ɨ̂ bahuaátoho dɨporopɨ Õ'âkɨ̃hɨ bese yuú tohakɨ niîwĩ. Ɨpɨ́tɨ ma'ígɨ, kɨ̃ɨ̂ makɨ́ niî dutigɨ besékɨ niîwĩ. 16Kɨ̃ɨ̂ “Besegɨ́ti” niî'karo nohota keoró ni'kâ nɨmɨ kɨ̃ɨ̂ makɨré yɨ'ɨ̂re ĩ'yowĩ́. Ĩ'yó, yɨ'ɨ̂re Judeu masa niîtirãre Jesu Cristo yee kitire werê dutiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô ĩ'yokã́, ãpêrãre “Yɨ'ɨ̂ de'ró weegɨ́sari?” niî sẽrí yã'a nemotiwɨ. 17Apêye kẽ'rare “Jesu Cristo yɨ'ɨ̂ dɨporo bese kũú mɨ'ta'kãrã tiro Jerusalẽ́pɨ maatá sẽrí yã'a bakeo'gɨ wa'âgɨti”, niîtiwɨ. Tohô weeró noho o'ôgɨ, diakɨ̃hɨ́ wa'â wa'âwɨ Arábia di'tapɨ. Be'ró toopɨ́ niî'kɨ Damascopɨ mahâmi tohatiwɨ taha. 18Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristore ẽho peóka be'ro i'tiá kɨ'ma yɨ'rɨwɨ́. Tiikése kɨ'mari yɨ'rɨ́ka be'ro Jerusalẽ́pɨ Pedrore ĩ'yâgɨ wa'âwɨ. Toopɨ́re kɨ̃ɨ̂ me'ra pɨá semana tohâ ke'a ni'iwɨ. 19Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ bese kũú'kãrã niî pe'tirãre ĩ'yâtiwɨ. Pedro, ãpí Tiago marî wiôgɨ Jesu Cristo akabihí di'akɨ̃re ĩ'yâwɨ. 20Õ'âkɨ̃hɨ tɨ'óropɨ mɨsâre werêgɨti. A'té yɨ'ɨ̂ weresére niî soogɨ meheta weé'. 21Yɨ'ɨ̂ Jerusalẽ́pɨre niîka be'ro Síria di'tapɨ, tohô niikã́ Cilícia di'tapɨ wa'âwɨ. 22Yɨ'ɨ̂ Judéia di'tapɨre yoakã́ niîtiwɨ. Tohô weérã ãpêrã Jesu Cristore ẽho peórã yɨ'ɨ̂re ĩ'yâ masitiwã. 23Yee kití di'akɨ̃re tɨ'ókãrã niîwã. “Sõ'ó niîka tero marîre yã'âro weé sĩ'rigɨ siru tuú'kɨ ni'kâroakãre ‘Jesu Cristore ẽho peóya’, niî kusiagɨta weeápɨ'. Too dɨpóropɨre Jesu Cristore ẽho peósere pe'ókã' sĩ'rimi'kɨta niiápɨ'”, niî uukahákãrã niîwã. 24Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristore ẽho peósere tɨ'órã, Õ'âkɨ̃hɨre “Mɨ'ɨ̂ ãyú butia'gɨ, tutuâ yɨrɨagɨ niî'” niîkãrã niîwã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\