GÁLATAS 2

1Catorze kɨ'mari Jerusalẽ́pɨ yɨ'ɨ̂ ehâka be'ro Barnabé me'ra opâturi tii makápɨ wa'âwɨ taha. Ɨ̃̃sâ me'rakɨ̃hɨ Tito wamêtigɨ kẽ'rare miáawɨ. 2Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re toopɨ́ wa'â dutiwĩ. Tohô weégɨ wa'âwɨ. Jerusalẽ́pɨre ehâ, Jesu Cristore ẽho peórã wiôrã me'ra di'akɨ̃ nerê, uúkũwɨ. Judeu masa niîtirãre Jesu Cristo masaré yɨ'rɨómi niisé kiti, yɨ'ɨ̂ bu'ê'kere naâre werêwɨ. Yɨ'ɨ̂ neê waropɨ bu'ê nɨ'ka'kere, yɨ'ɨ̂ ni'kâroakã bu'esére de'ró niîrãsari? niîgɨ, werêwɨ. Mɨ'ɨ̂ bu'esé wapa marí' niîri niîgɨ, werê yã'amiwɨ. 3Naâ neê mehêkã niîtiwã. Yɨ'ɨ̂ me'rakɨ̃hɨ Tito Judeu masɨ meheta niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô niîmikã, ɨ̃sâ Judeu masa wee wɨáse nohore wee dutítiwã. “Kɨ̃ɨ̂re õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'aro ɨá'”, niîtiwã. 4Wiôrã pe'e “Titore õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'aro ɨá'” niîtimikã, ãpêrã tohô niî ko'terã pe'e “Kɨ̃ɨ̂re yehê kõ'aro ɨá'”, niîwã. Naâ Jesu Cristore ẽho peó ta'sarã, Jesu Cristore ẽho peórã me'ra a'mé sɨ'awã. Tohô niî ta'sa, ĩ'yâ du'tirã niîwã. Naâ ɨ̃sâ Jesu Cristore ẽho peórã weesétisere ĩ'yâwã. Ɨ̃̃sâ kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã Moisé dutisé doka niîtikã ĩ'yâwã. Teeré ĩ'yârã, ɨ̃sâre ɨ̃sâ yẽkɨ sɨmɨáre dutî mɨhati'kere wee dutí sĩ'rimiwã taha. Moisé kɨ̃ɨ̂ dutî'ke doka kũû sĩ'rimiwã taha. 5Naâ tohô dutîmikã, ɨ̃sâ neê kã'roákã naâ dutisére “Weeró ɨása'”, niîtiwɨ. Mɨsâre Jesu Cristore ẽho peóse me'ra di'akɨ̃ yɨ'rɨrã́sa' niisé kitire masikã́ ɨá'. Tohô weérã diakɨ̃hɨ́kãhase, Jesu Cristo yeere werêrãti niîrã, naâ wee dutí'kere weetíwɨ. 6Wiôrã yɨ'ɨ̂re mehêkã werê dutitiwã. “Marî yẽkɨ sɨmɨáre wee dutí'kere wee dutíya Judeu masa niîtirãre”, niîtiwã. Õ'âkɨ̃hɨ marî niî pe'tirãre ni'kâro noho ĩ'yâsami. Teeré masîgɨ, “Naâ wiôrã niîma” niî, ɨpɨ́tɨ waro wãkûtiwɨ. Õ'âkɨ̃hɨ naâre besé'karo nohota yɨ'ɨ́ kẽ'rare besewĩ́. 7Wiôrã yɨ'ɨ̂re a'tîro niîwã: “Mɨ'ɨ́ kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ niî'. Kɨ̃ɨ̂ mɨ'ɨ̂re Judeu masa niîtirãre Jesu Cristo yee kitire werê dutiapĩ. Pedrore Judeu masare werê duti'karo nohota mɨ'ɨ̂re naâ pe'ere werê dutiapĩ”, niîwã wiôrã. 8Õ'âkɨ̃hɨ Pedrore Judeu masare Jesu Cristo yee kitire werê dutikɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨta taha yɨ'ɨ́ kẽ'rare Jesu Cristo yee kitire Judeu masa niîtirã tiro pe'ere werê dutiwĩ. 9Jerusalẽ́pɨre Tiago, Pedro, tohô niikã́ João naâ i'tiárã Jesu Cristore ẽho peórã wiôrã niîwã. Naâ yɨ'ɨ̂re “Judeu masa niîtirãre Õ'âkɨ̃hɨ mɨ'ɨ̂re ma'ígɨ werê dutiapĩ”, niîwã. Tohô weérã ɨ̃sâ pɨárãre, yɨ'ɨ̂, tohô niikã́ Barnabére “Marî ni'kâro noho da'rarã́sa'”, niîwã. Naâ ɨ̃sâre “Jesu Cristo yee kitire Judeu masa niîtirãre werêrã wa'âya”, niîwã. “Ɨ̃̃sâ pe'e Judeu masare werêrãti”, niîwã. 10Ɨ̃̃sâre a'té di'akɨ̃re wee dutíwã: “Pahasé kɨorãre wee tamúya”, niîwã. A'tetá niîwɨ yɨ'ɨ̂ ãyuró weegɨ́ti niî wãkû yɨ'rɨ nɨ'ka'ke. 11- 12Be'ró Pedro Antioquiapɨre etâwĩ. Kɨ̃ɨ̂ neê waro tii makápɨre etâka be'roakã ãyuró weemíwĩ. Kɨ̃ɨ̂ toopɨ́re niîgɨ kɨ̃ɨ̂ keoró weetí'ke wapa kɨ̃ɨ̂pɨreta tu'tîwɨ. Neê waro Judeu masa niîtirã Jesu Cristore ẽho peórã me'ra ba'â, naâ me'ra ba'pâti niîkã'miwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weé niisétiri kura Judeu masa Jerusalẽ́kãharã Tiago kɨ̃ɨ̂ o'ôo'kãrã etâwã. Pedro naâ etakã́ ĩ'yâgɨ, Judeu masa niîtirã me'ra weeséti'kere weé du'ukã'wĩ. Naâ yɨ'ɨ̂re tu'tî boosama niîgɨ, tohô weewĩ́. Toopɨ́ etarã́ Judeu masa wee dutísere keoró weerã́ niîwã. Tohô weérã Judeu masa niîtirãre “Judeu masare dutisére weeró ɨá'”, niî kusiawã. Tohô weégɨ naâre uîgɨ, Pedro Judeu masa niîtirã me'ra ba'pâti du'ukã'wĩ. Naâ me'ra ba'â nemotiwĩ maha. 13Ãpêrã Judeu masa kɨ̃ɨ̂ weesére ĩ'yârã, kɨ̃ɨ̂ weeró noho weé ta'sawã. Judeu masa niîtirã me'ra ba'âmi'kãrã ba'âtiwã. Naâ me'ra niisétitiwã. Barnabépɨta tohô wee nemó peokã'wĩ. 14Naâ Jesu Cristore ẽho peóse me'ra di'akɨ̃ yɨ'rɨrã́sa' niisére masîmirã, keoró weetíwã. Tohô weégɨ naâ weesé keoró niîtikã ĩ'yâgɨ, Pedrore niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peórã ĩ'yóropɨ tu'tîwɨ. Kɨ̃ɨ̂re a'tîro niîwɨ: “Mɨ'ɨ̂ Judeu masɨ niîmigɨ, Judeu masa niîtirã me'ra ba'âgɨ, naâ weeró noho weesétigɨ weé'. Mɨ'ɨ̂ tohô weesé ãyú niî', ãyuró pe'ea'. Mehô ni'kâroakãre naâ me'ra ba'âti, naâ me'ra niisétitigɨ, ‘Judeu masa weeró noho weeyá’, niîgɨ weé' taha naâre. Mɨ'ɨ̂ tohô weekã́, ‘Ɨ̃̃sâre Moisé dutî'kere weeró ɨása'’, niî wãkûsama. Mɨ'ɨ̂ basi weetíse Judeu masa niîtirãre ‘Weeyá’ niîro noho wa'â'. Mɨ'ɨ̂ tohô weesé yã'â niî'”, niîwɨ. 15Marî neê bahuárãpɨta Judeu masa niî tohakãrã niîwɨ. Ãpêrã weeró noho Moisé kɨ̃ɨ̂ dutî'kere weetíkã weé wee'. 16Tohô niîmirã, marî Moisé dutî'kere weérã, yɨ'rɨ masítisa'. Jesu Cristore ẽho peóse me'ra di'akɨ̃ yɨ'rɨ wetí masi'. Marî Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niî sĩ'rirã, Jesu Cristore ẽho peó'. Moisé kɨ̃ɨ̂ dutî'kere weérã pũrikã, neê ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niî masitisami. 17Marî “Jesu Cristo me'ra di'akɨ̃ yɨ'rɨrã́sa'” niikã́, marî akawerérã Judeu masa a'tîro niîma marîre: “Mɨsâ yã'â niî'”, niîma. “Marî yẽkɨ sɨmɨáre dutî'kere weetírã, Judeu masa niîtirã weeró noho mɨsâ yã'â niî'”, niîma marîre. Too pũríkãre tohô niîrã, Jesu Cristo marîre “Sɨ'orí yã'âro weégɨ weemí naâre”, niîsama. Naâ tohô niisé diakɨ̃hɨ́ nií wee'. Jesu Cristore tohô weesé marí'. 18Mɨsâre “Marî yẽkɨ sɨmɨá dutî'ke me'ra yɨ'rɨsomé”, niî werê tohawɨ. Ni'kâroakãre teé me'ra yɨ'rɨrã́sa', teeré weeyá niîgɨ, yɨ'ɨ́ta bu'îriti boosa'. 19Yɨ'ɨ̂ too dɨpóropɨre a'tîro wãkûmiwɨ. “Moisé kɨ̃ɨ̂ dutî'ke me'ra di'akɨ̃ Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niîta basiósa'”, niîmiwɨ. Tohô niîmigɨ, neê weé põo tẽótikãti. Be'ró yɨ'ɨ̂re Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristore ĩ'yowĩ́. Tohô weégɨ ni'kâroakãre Jesu Cristore ẽho peógɨ, Õ'âkɨ̃hɨ me'ra wãkû pi'etíro mariró niîkã'. Marî yẽkɨ sɨmɨáre wee dutí'kere wãkû nɨrɨ wee' maha. 20Jesu Cristo kurúsapɨ wẽrîkɨ niîwĩ. Yɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ̂re ẽho peógɨ, kɨ̃ɨ̂ me'ra wẽrîgɨ weeró noho wa'âkɨ niîwɨ. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ se'saro nií wee'. Ni'kâroakãre Jesu Cristo yɨ'ɨ̂re sɨ'orí niîmi. Yɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ̂ ɨaró, kɨ̃ɨ̂ dutiró weé'. Õ'âkɨ̃hɨ makɨre ẽho peógɨ, wãkû tutua'. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂re ma'ígɨ, yã'âro weé'kere wẽrî wapa yeé basakɨ niîwĩ. 21Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo wẽrî'kere “Tohô niî ma'akã'ro weé'”, nií wee'. Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂re ma'isére neê du'ú sĩ'ritisa'. Moisé dutî'ke me'ra marî yɨ'rɨtá basiókã maa, Jesu Cristo mehô waro wẽrî boopĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\