GÁLATAS 4

1Mɨsâre a'tîro werê nemogɨti. Wi'magɨ́ kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ kũuátehere yẽ'eákɨhɨ masá tu'a ehatimigɨ, maatá yẽ'êtisami. Niî pe'tise kɨ̃ɨ yeé niîmikã, da'rá ko'tegɨ weeró noho niîsami. 2Ãpêrã masá kɨ̃ɨ̂re ko'têsama. Kɨ̃ɨ̂ naâ dutisé doka niîsami. Kɨ̃ɨ yeé niiátehe kẽ'rare ĩ'yâ nɨrɨ basasama. Kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ kɨ̃ɨ̂ wẽriátoho dɨporo ni'kâ nɨmɨ teeré wiaátihi nɨmɨre besesamí. “Tii nɨmɨ́ ehakã́, niî pe'tisere yɨ'ɨ̂ makɨre wiayá”, niîsami. Tohô weérã tii nɨmɨ́ niikã́, niî pe'tisere kɨ̃ɨ̂re wiá pe'okã'sama. Teeré wiáka be'ro kɨ̃ɨ̂ da'rá ko'tegɨ weeró noho niîtisami maha. 3Marí kẽ'ra Jesu Cristore ẽho peoátoho dɨporo marî yẽkɨ sɨmɨá wee mɨháti'kere weérã, ã'rí weeró noho niî ni'ikãrã niîwɨ yuhûpɨ. Teé dutisé me'ra niîrã, ãpêrãre da'rá wã'ya ko'terã weeró noho niîkãrã niîwɨ. 4Tohô niîmikã, Õ'âkɨ̃hɨ pe'e kɨ̃ɨ̂ keóka nɨmɨ niikã́, keoró a'ti nukúkãpɨre kɨ̃ɨ̂ makɨré o'ôo'kɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niîmigɨ, ni'kó numiôpɨre bahuákɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Judeu masɨ niîgɨ, Moisé dutisé doka niîkɨ niîwĩ. 5Moisé dutisé doka niirã́re yɨ'rɨ wetíkã ɨágɨ, Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ makɨré o'ôo'kɨ niîwĩ. Naâre yɨ'rɨógɨ, Jesu Cristo kurúsapɨ wẽrîkɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra wa'â dutigɨ marîre tohô weékɨ niîwĩ. 6Õ'âkɨ̃hɨ marîre yɨ'ɨ̂ põ'ra niî tohama niîgɨ, marîre kɨ̃ɨ̂ makɨ́ me'ra Espírito Santore o'ôo'kɨ niîwĩ. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨre “Pakɨ́”, pisû masi'. 7Marî Jesu Cristo yɨ'rɨó no'o'kãrã niî yuurã, ãpêrãre da'rá ko'terã weeró noho nií wee' maha. Ni'kâroakãre Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî toha'. Tohô weérã niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ o'oátehere yẽ'êrãsa'. 8Mɨsâ too dɨpóropɨre Õ'âkɨ̃hɨre masîtikãrã niîwɨ. Masá naâ yeê'kãrãre ẽho peókãrã niîwɨ. Naâre Õ'âkɨ̃hɨre weeró noho ĩ'yâkãrã niîwɨ. Naâre ẽho peórã, naâ dutisé doka niî wã'yarã weeró noho niîkãrã niîwɨ. Mɨsâ ẽho peó'kãrã Õ'âkɨ̃hɨ meheta niîkãrã niîwã. 9Ni'kâroakãre mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre masî'. Kɨ̃ɨ̂ pe'e mɨsâre masî mɨ'takɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peóka be'ro too dɨpóropɨ mɨsâ ẽho peó'kere du'úkã'kãrã niîwɨ. Mɨsâ ẽho peó mɨ'ta'ke mehô niisé niî'. Wapa marí'. Ni'kâroakãre Moisé dutisére weérã, mɨsâ ẽho peó mɨ'ta'kere ẽho peórã weeró noho weérã weésa'. Too dɨpóropɨ da'rá wã'ya ko'te'kãrã weeró noho niî sĩ'risari taha? 10Mɨsâ a'tîro wãkûmisa'. “Judeu masa wee wɨáse nohore tiikése bosê nɨmɨri kɨórã, yɨ'rɨrã́sa'”, niîmisa'. Teeré wãkûrã, soo wɨáse nɨmɨrire, ma'ma muhípũre, no'ó bosê nɨmɨri niisé nohore weésa'. 11Yɨ'ɨ̂ mɨsâre mehô waro bu'êpari? niîgɨ, yã'âro tɨ'ó yã'asa'. 12Akawerérã, yɨ'ɨ̂ mɨsâ a'tîro weekã́ ɨása'. Mɨsâ Judeu masa niîtirã Moisé dutisére weetíkãrã niîwɨ. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra mɨsâ weeró noho teé dutisére weé wee' maha. Ni'kâroakãre masî'. Jesu Cristore ẽho peóse me'ra di'akɨ̃ marî yɨ'rɨrã́sa'. Tohô weégɨ Judeu masɨ niîmigɨ, Jesu Cristore ẽho peógɨ, Moisé dutisére du'úkã'wɨ. Yɨ'ɨ̂ weeró noho mɨsâ weekã́ ɨa sãá'. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre too dɨpóropɨ bu'ekã́, yɨ'ɨ̂re neê yã'âro weetíwɨ. 13Mɨsâ masísa'. Yɨ'ɨ̂ do'âti tĩhagɨ, mɨsâ tiropɨre Jesu Cristo masaré yɨ'rɨóse kitire bu'êwɨ. 14Yɨ'ɨ̂ do'âtikã, mɨsâre diâsa niîwɨ. Mɨsâ yɨ'ɨ̂ dutí wi'i niîmikã, yabîtiwɨ. A'tîro pe'e weewɨ́. Ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'tegɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́re weeró noho põo tẽrí me'rikã'wɨ. Jesu Cristore mɨsâ yẽ'ê boo'karo weeró noho yɨ'ɨ̂re ãyuró weewɨ́. 15Mɨsâ too dɨpóropɨ yɨ'ɨ̂ me'ra e'katími'ke de'ró wa'âri? Mɨsâ tiîtare yɨ'ɨ̂re ma'írã, mɨsâ wee tamúta basiókã wee boópã. No'ó mɨsa yeé kapêripɨta yɨ'ɨ̂re orê wee o'ô sãha boopã. 16Yɨ'ɨ̂ diakɨ̃hɨ́ weresé bu'iri yɨ'ɨ̂re ĩ'yâ tu'tirã weetí? Diakɨ̃hɨ́ niisére tɨ'ó sĩ'ritisari? 17Mɨsâre mehêkã bu'ê siharã yɨ'ɨ̂ weeró noho ãyusére ɨa sãárã meheta weesamá. Mɨsâre naâ ãyuró uúkũ ta'sasama. Yɨ'ɨ̂ me'ra pe'e e'katí dutitirã tohô weesamá. Tohô niikã́ naâ bu'esé pe'ere siru tuuáto niîrã tohô weesamá. 18Ãpêrã mɨsâre wee tamúkã, ãyú niísa'. Ãyuró weé sĩ'rise me'ra wee tamúkã maa, ãyú niísa'. Wee tamúrã weé' niîrã, tohô wee tamú nu'kukã'ato. Yɨ'ɨ̂ toopɨ́ niikã́ di'akɨ̃ wee tamú ta'satikã'ato. 19Yɨ'ɨ̂re mɨsâ tɨ'sâtimikã, yɨ'ɨ̂ põ'rare weeró noho ma'í'. Mɨsâre wãkûgɨ, pũûro bɨhâ weti'. Ni'kó nihî pako koô makɨré wɨaátoho dɨporoakã pũrisé pi'etísamo. Koô weeró nohota yɨ'ɨ́ kẽ'ra mɨsâ Jesu Cristore ẽho peókã ɨa sãágɨ, pũûro pi'etí'. Mɨsâ Jesu Cristo weeró noho niisétika be'ropɨ ãyuró tɨ'ó yã'agɨti. 20Yɨ'ɨ̂ mɨsâre werê nemoakɨhɨ mɨsâ tiropɨ niîkã' sĩ'rimisa'. Yɨ'ɨ̂ yoarópɨ niîgɨ, de'ró wee boósari? 21Mɨsâ a'tîro wãkûmisa'. “Moisé dutisére weérã, Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niîkã'rãsa'”, niîmisa'. Tohô wãkûmirã, Moisé dutisére keoró masîtisa'. Keoró masîrã pũrikã, mɨsâ wãkuró noho wãkûti boopã. 22Moisé kɨ̃ɨ̂ basita Abraão yeere a'tîro ohâkɨ niîwĩ. Abraão pɨárã ɨmɨá põ'ratíkɨ niîwĩ. Ni'kɨré Agar wamêtigo kɨ̃ɨ̂re da'rá ko'tego me'ra põ'ratíkɨ niîwĩ. Ãpiré kɨ̃ɨ̂ nɨmo diákɨ̃hɨ Sara me'ra põ'ratíkɨ niîwĩ. 23Agar ãpêrã numia weeró nohota wi'magɨ́ boká, põ'ratíko niîwõ. Sara pe'e maa bɨkɨó waro niî yuukã, wi'magɨ́ bokatá basiótikaro niîwɨ. Õ'âkɨ̃hɨ wee tamúse me'ra koôre wi'magɨ́ bokatá basiókã weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Abraãore niîkɨ niîwĩ: “Mɨ'ɨ̂ nɨmo ni'kɨ́ põ'ratígosamo”, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niî'karo nohota wi'magɨ́ põ'ratíko niîwõ. 24- 25A'tîro weé'ke me'ra marî masî'. Naâ pɨárã numia Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ pɨáro dutisé marîre kũû'ke weeró noho niî'. Agar ɨ̃rɨgɨ́ Sinai wamêtikɨhɨ weeró noho niîmo. Tigɨpɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ Moisére dutisé o'ôkɨ niîwĩ. Tigɨ́ Arábia di'tapɨ niísa'. Agar makɨ kɨ̃ɨ̂ pakó da'rá ko'tego niî yuukã, kɨ̃ɨ́ kẽ'ra da'rá ko'tegɨ niîkɨ niîwĩ. Tii kurákãharã bahuá siru tuurã niî pe'tirã da'rá ko'terã niîma. Ãpêrã dutisére weé wã'ya ko'tema. Apêye maa taha a'tóka tero Jerusalẽ́pɨre ãyuró Moisé dutisére weerã́ niîsama. Agar tii maká weeró noho niîmo. Niî pe'tirã Moisé dutisére weerã́ Agar yaa kurakãharã weeró noho da'rá ko'terã niîma. Tohô weérã naâ Moisé dutisé doka niîma. 26Sara pe'e a'tîro niîmo. Jesu Cristore ẽho peórã weeró noho niîmo. Koô Abraão nɨmo diákɨ̃hɨ niîko niîwõ. Kɨ̃ɨ̂re da'rá ko'tego meheta niîko niîwõ. Marî Jesu Cristore ẽho peórã koô weeró noho niî'. Moisé kɨ̃ɨ̂ dutisé doka nií wee'. Tohô niikã́ koô Jerusalẽ́ ɨ'mɨ̂sepɨ niirí maka weeró noho niîmo. Tii maká marî Jesu Cristore ẽho peórã niiátihi maka niî'. 27Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ Isaía kɨ̃ɨ̂ ohâ'ke a'tîro niî': Numiô, mɨ'ɨ̂ põ'ra marímigo, e'katíya. Wi'marã́ naâ wɨârã pũrisé tɨ'ó yã'asere tɨ'ó yã'atimigo, e'katíya. Mɨ'ɨ̂ põ'ra marímikã, be'ropɨ́re mɨ'ɨ̂ paramérã pãharã́ niîrãsama. Apêgo, marapɨ́ me'ra niigó nemoró paramérãtigosa', niî ohâkɨ niîwĩ. A'té ohâ'ke a'tîro niî sĩ'riro weé'. Jesu Cristore ẽho peórã Moisé dutisére weerã́ nemoró pãharã́ niîrãsama. 28Akawerérã, marî Sara makɨ Isaque weeró noho niî'. Õ'âkɨ̃hɨ Abraãore niî'karo nohota Sara Isaquere wɨâko niîwõ. Marîre Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re niî'karo nohota kɨ̃ɨ̂ põ'rá wa'akã́ weemí. 29Dɨporópɨre Sara makɨ Espírito Santo tutuaró me'ra bahuákɨ niîwĩ. Da'rá ko'tego makɨ Ismael kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâ tu'tikɨ niîwĩ. A'tóka tero kẽ'rare tohôta niî'. Moisé dutisére weerã́ marî Jesu Cristore ẽho peórãre ĩ'yâ tu'tisama. 30Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ Ismael, Isaque yeekãhasere a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Da'rá ko'tego makɨ kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ kɨosére yẽ'êtisami. Kɨ̃ɨ̂ nɨmo diákɨ̃hɨ me'ra põ'ratí'kɨ pe'e yẽ'êgɨsami. Tohô weégɨ da'rá ko'tegore koô makɨ́ me'rata kõ'â õ'okã'ya”, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 31Tohô weérã yɨ'ɨ̂ akawerérã, marî Jesu Cristore ẽho peórã Sara paramérã niî turiarã niî'. Da'rá ko'tego paramérã meheta niî'. Sara makɨ kɨ̃ɨ̂ pakɨ yeére yẽ'ê'karo weeró nohota marî Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ põ'raré o'oátehere yẽ'êrãsa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\