GÁLATAS 5 | Bible.is
GÁLATAS 5

1Jesu Cristo marîre marî yẽkɨ sɨmɨá wee mɨháti'ke doka niî'kãrãre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra wa'â dutigɨ marîre yã'âro weé'kere wẽrî wapa yeé basakɨ niîwĩ. Marîre too dɨpóropɨre pehé dutisé niîkaro niîwɨ. Ni'kâroakãre Jesu Cristore ẽho peórã maha tiîtapɨ niî'karo noho nií wee'. Niî soorã mɨsâre a'tîro niî boosama. “Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niî sĩ'rirã, Moisé dutisére weeyá”, niî boosama. Tohô niikã́, tɨ'otíkã'ya. Teeré weetíkã'ya. Mɨsâ teeré weérã, da'rá ko'terã weeró noho wa'ârãsa' taha. 2Tɨ'ó yã'are mɨsa. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre werêgɨti. Mɨsâ “Õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'ase me'ra Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃sâre yɨ'rɨógɨsami”, niîtikã'ya. Mɨsâ tohô niikã́, mɨsâre Jesu Cristo wẽrî basa'ke neê wapa marírosa'. 3Mɨsâre niî nemogɨti. Tohô wãkusétirã pũrikã niî pe'tise Moisé kɨ̃ɨ̂ dutisére weé pe'okã'ya. Ni'karé wee maá kusiatikã'ya. 4Mɨsâ Moisé dutisé me'ra yɨ'rɨrã́sa' niîrã, Jesu Cristore du'úrã weé'. Kɨ̃ɨ̂ ma'isé me'ra mɨsâre ãyuró wee boó'kere bahuriórã weé'. 5Ɨ̃̃sâ mɨsâ weeró noho wãkú wee'. Espírito Santo wee tamúro me'ra a'tîro wãkû'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre “Jesu Cristore ẽho peóse me'ra ãyurã́ niîma”, niîgɨsami. Tohô niiátehere ẽho peóse me'ra yuû kue'. 6Marî Jesu Cristo yarã niî'. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'a no'ose, yehê kõ'a no'otise wapa marí'. Marî Jesu Cristore ẽho peó tĩharã, ãpêrãre ma'í'. Tee pũríkã wapatí'. 7Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peóka be'ro kɨ̃ɨ̂re ãyuró siru tuúrã weemíwɨ. Noá mɨsâre diakɨ̃hɨ́ ẽho peómi'kere werê maa soómitito? 8A'té maa Õ'âkɨ̃hɨre diôtikã'ya. Kɨ̃ɨ̂ dohórẽ'tipĩ. Kɨ̃ɨ́ta mɨsâre Jesu Cristore ẽho peókã weékɨ niîwĩ. 9Masá naâ uúkũ wɨase a'tîro niî': “Pãú bɨkɨakã́ weesé kã'roákã moremíkã, niî pe'tiro pãupɨ́ se'sâa wa'ása'.” Mehêkã werê maa soó siharã a'té weeró noho niîsama. Naâ bu'esé naâ pehêterãkã niîmikã, pãú bɨkɨakã́ weesé weeró noho bɨkɨâ wã'karo weé'. Niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peórãre dohórẽ' wã'karã weemá. 10Naâ tohô weesére yɨ'ɨ̂ wãkû ke'ti wee'. Mɨsá kẽ'ra yɨ'ɨ̂ weeró noho Jesu Cristore ẽho peórã niî'. Tohô weérã mɨsâ, yɨ'ɨ̂ tɨ'ó yã'akã, yɨ'ɨ̂ weeró noho weerã́sa'. Mɨsâre dohórẽ' sĩ'rise wa'âsome. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre dohórẽ' sĩ'rigɨ nohore bu'îri da'rêgɨsami. 11Akawerérã, ãpêrã yɨ'ɨ̂re a'tîro niîsama: “Paulo masaré ‘Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niî sĩ'rirã, a'tîro weeyá’ niîmi. Õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'aya niisére bu'ê kusiagɨ weemí”, niîsama. Naâ tohô niî ma'akãrã weemá. Yɨ'ɨ̂ tohô niikã́ maa, Judeu masa yɨ'ɨ̂re yã'âro weetí boosama. Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo kurúsapɨ wẽrisé me'ra yɨ'rɨrã́sa' niisé di'akɨ̃re werê'. Teé bu'iri yɨ'ɨ̂re yã'âro weemá. 12Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórãre dohórẽ' kusiasama. Mɨsâre dohórẽ'rãre a'tîro weekã́ ɨása'. Naâ mɨsâ tirore neê niî nemotikã'ato. 13Akawerérã, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre Moisé dutisé doka niiáto niîgɨ meheta kũûkɨ niîwĩ. Mɨsâ “Moisé dutisé doka nií wee'” niîmirã, “No'ó ɨ̃sâ yã'âro ɨâri pehasere weerã́ti”, niîtikã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Ãpêrãre ma'írã, wee tamúya. 14Marî Moisé dutisé niî pe'tisere ni'kâropɨta neêo nɨ'ko masi'. A'tîro niî': “Marî basi ma'íro nohota ãpêrã kẽ'rare ma'iró ɨá'”, niî'. 15Mɨsâ a'mêri ma'ití, a'mê tu'ti, uukahárã pũrikã, wa'îkɨ̃rã a'me kẽérã weeró noho weérã weé'. Mɨsâ basita dɨka watí, masâ pe'tirã weerã́sa'. Tohô wa'âri niîrã, tɨ'o masí, niisétiya. 16Mɨsâre a'tîro werêgɨti. Espírito Santo mɨsâre wee dutíro nohota weé nu'kukã'ya. Mɨsâ tohô weérã, yã'asé mɨsâ ɨâri pehasere weesomé. 17Marî yã'âro weé sĩ'rise, marî ɨaró weesé niî'. Espírito Santo kɨ̃ɨ̂ ɨasé meheta niî'. Teé ni'kâro noho nií wee'. Espírito Santo kɨ̃ɨ̂ wee dutíse ãyusé niî'. Yã'âro weé sĩ'ri, ɨâri pehase nií wee'. A'té pɨ̂a pe'eseri a'me kẽé'. Tohô weérã marî ãyuró weé sĩ'rimirã, weetísa'. Espírito Santo kɨ̃ɨ̂ ɨasére weérã, yã'âro ɨâri pehase pe'ere weé wee'. 18Marîre Espírito Santo sɨ'orí ãyuró weesétikã, “Moisé dutisé me'ra marî yɨ'rɨrã́sa'”, niî wãkûtisa' maha. 19No'ó yã'âro weé ɨâri pehasere maatá masî no'o'. Teeré weérã, a'tîro weesamá. Naâ nɨmosã́ numia, naâ marapɨ́ sɨmɨa niîtirãre a'me tãrásama. Yã'asé buhíkã'sama. Naâ niî pe'tise yã'asé ɨâri pehasere neê bopôyase mariró weesamá. 20Õ'âkɨ̃hɨ mehereta, masá naâ yeê'kãrãre ẽho peósama. Tɨ'ó yã'ari masa yaî weesé nohore weesamá. Ĩ'yâ tu'tisama. A'mêri wapasamá. Ãpêrãre doésama. Sahâtiro weemíkã, uâ yeesama. Naâ tɨ'sasé di'akɨ̃re weékã'sama. Naa yeé se'sarore wãkûsama. Naâ ni'kâro me'ra a'mêri niîmi'kãrã dɨka watísama. 21Ɨosé piha niîsama. Masaré wẽhé kõ'asama. Ke'asamá. Ke'árã, yã'âro weesére yɨ'rɨó kehokã'sama. Tohô niikã́ apêye pehé a'té weeró noho wee nemósama. Mɨsâre too dɨpóropɨ niî'karo nohota werê nemogɨti taha. No'ó tee nohóre weesétigɨ noho Õ'âkɨ̃hɨ wiôgɨ niirópɨ ɨ'mɨ̂sepɨ wa'âsome. 22Espírito Santo pe'e marîre sɨ'orí a'tîro weesétikã weesamí. Ãpêrãre ma'ísa'. E'katíse kɨósa'. Mari yaá ehêri põ'rapɨ ãyuró tɨ'ó yã'asa'. Marîre yã'âro weekã́, uâtisa'. Ãpêrãre pahá yã'asa'. Naâre ãyuró weésa'. Keoró, diakɨ̃hɨ́ weé me'rikã'sa'. 23“Ãpêrã yɨ'rɨóro niî'”, niî tɨ'ó yã'atisa'. Yã'âro weesére weé sĩ'rimirã, weetísa'. A'té Espírito Santo me'ra weesé ãyusé di'akɨ̃ niî'. Tohô weéro a'teré neê ni'kâro dutiró “Weetíkã'ya” niî ka'mú ta'aro marí'. 24Marî Jesu Cristo yarã niî tĩharã, yã'âro ɨâri peha niiséti'kere du'úkã' maha. 25Espírito Santo marîre Õ'âkɨ̃hɨ me'ra niî nu'kukã weemí. Tohô weérã Espírito Santo wee dutíro nohota weesétiro ɨá'. 26Marî “Ãpêrã yɨ'rɨóro niî'” niisé me'ra naâre uakã́ weetíkã'rã. “Naâ yɨ'rɨóro niî'”, niîtikã'rã. A'mêri ɨotíkã'rã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\