GÁLATAS 6

1Akawerérã, ni'kɨ́ Jesu Cristore ẽho peógɨ apé tero yã'âro wee boósami. Kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́, Jesu Cristore ãyuró ẽho peórã noho kɨ̃ɨ̂re wee tamúya. Kɨ̃ɨ̂re “Yã'âro weesére du'uyá”, niîya. Õ'âkɨ̃hɨre akobohóse sẽri dutíya. Teeré wee tamúrã, pahá yã'ase me'ra weeyá. Mɨsá kẽ'ra yã'âro weerí niîrã, mɨsa yeére wãkû nɨrɨya. 2Mɨsâ ãpêrãre no'ó mehêkã wa'akã́, a'mêri wee tamúya. Tohô weérã Jesu Cristo dutisére keoró weerã́sa'. 3Apé tero ni'kɨ́ “Yɨ'ɨ̂ ãpêrã yɨ'rɨóro niî'”, niî wãkûsami. Kɨ̃ɨ̂ ãpêrã yɨ'rɨóro niîtimigɨ, mehô waro wãkû ma'akã'sami. Tohô niîgɨ, kɨ̃ɨ̂ basi niî soogɨ weemí. 4Marî nɨkɨ ãyuró weemíti yɨ'ɨ? niîgɨ, marî weesére beseró ɨá'. Ãyuró weéka be'ro “Ãpêrã yɨ'rɨóro ãyuró weeápã” niiró mariró mari yeé pe'ere e'katíro ɨá'. 5Marî ni'karérã marî weé'kere Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'tirã́sa'. Tohô weérã marî nɨkɨ kɨ̃ɨ̂ kũû'kere weeró ɨá'. 6Mɨsâ Jesu Cristo yee kiti bu'erã́re wee tamúya. Mɨsâ kɨosére naâre dɨka waáya. 7Mɨsâ a'teré masîya. Õ'âkɨ̃hɨre yã'âro buhíkã', kɨ̃ɨ̂re yã'âro weé du'tita basió wee'. “Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂ yã'âro weekã́, bu'îri da'rêsome”, niî wãkûtikã'ya. Mɨsâre a'tîro werêgɨti. Marî otesé dɨka otekã́, marî otê'ke nohota pĩ'rí dɨkâtisa'. Marî weesétise kẽ'ra teé weeró noho niî'. Marî weesétiro nohota meharóta taha bokarã́sa'. 8Ni'kɨ́ yã'âro ɨâri pehasere weegɨ́ noho yã'asére bokagɨ́sami. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re bu'îri da'rê bahuriógɨsami. Ãpí Espírito Santo ɨaró noho weegɨ́ pe'e ãyusére bokagɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ katî nu'kukɨ̃'sami. 9Tohô weérã ãyusére weérã, marî kari butítikã'rã. Marî kari butítikã, Õ'âkɨ̃hɨ ãyusére keoró marîre o'ôgɨsami. 10Tohô weérã niî pe'tirãre marî põo tẽóro ãyuró weerã́. Jesu Cristore ẽho peórã pe'ere ãyuró weé yɨ'rɨ nɨ'karã. 11Mɨsâre ãyuró ĩ'yâ dutigɨ pakasé ohâgɨti. A'té niî tɨose daaripɨre yɨ'ɨ̂ basita ohâ'. 12Mɨsâre õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'a dutirã naâre ãpêrã ãyuró wãkukã́ ɨárã, tohô wee dutísama. Marî Jesu Cristo kurúsapɨ yɨ'rɨóse kitire bu'ekã́, Judeu masa marîre tu'tî, yã'âro weemá. Naâ teé pe'ere ɨatírã, mɨsâre tohô yehê kõ'a dutisama. 13Naâ yehê kõ'a dutirã marikã niî pe'tise Moisé dutisére weé pe'otima. Tohô weé pe'otimirã, mɨsâre yehê kõ'a dutima. Naâ a'tîro niî sĩ'rirã, tohô weesamá. “Ɨ̃̃sáta Galácia di'takãharãre Moisé dutisére weekã́ weeápɨ” niî sĩ'rirã, tohô dutîsama. 14Yɨ'ɨ̂ pũrikã naâ weeró noho nií wee'. Jesu Cristo marîre yɨ'rɨógɨ kurúsapɨ wẽrî'ke pe'ere werê'. Yɨ'ɨ̂re “Ãpêrã yɨ'rɨóro niîmi” niiáto niîgɨ meheta werê'. Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo wẽrisé me'ra a'ti nukúkãkãharã naâ ɨâri pehasere du'úkã'wɨ. Yɨ'ɨ̂ teeré wãkû nɨrɨ wee' maha. 15Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'a no'ose, yehê kõ'a no'otise wapa marí'. Marî Jesu Cristore ẽho peóse, tohô niikã́ marî yã'âro weeséti'kere dɨka yuúse pũrikã wapatí'. 16Niî pe'tise yɨ'ɨ̂ bu'ê'kere wee sirú tuurãre Õ'âkɨ̃hɨ naâre ãyuró ehêri põ'ratikã weeáto. Naâre pahá yã'ato. Niî pe'tirã kɨ̃ɨ yarã́re tohô weeáto. 17Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo yee kitire bu'ekã́, naâ yɨ'ɨ̂re tãrá, kamî da're'ke wã'yá'. Naâ tohô weé'ke me'ra Jesu Cristore yɨ'ɨ̂ da'rá ko'tesere ĩ'yó'. Tohô weérã ni'kakã́ me'ra neê ni'kɨ́ yɨ'ɨ̂re kari boó nemotikã'ato. Yɨ'ɨ̂ bu'esére uúkũ maa soó nemotikã'ato. 18Marî wiôgɨ Jesu Cristo mɨsâ niî pe'tirãre ãyuró weeáto. Mɨsâre yɨ'ɨ̂ akawerérãre weeró noho ma'í'. Toô kã'rota ohâ'. Paulo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\