HEBREUS 12

1Sõ'ó niîkãrã yɨ'ɨ̂ uúkũ'kãrã pãharã́ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã pi'etísere nɨ'kákãrã niîwã. Tohô nɨ'kárã, naâ kɨ̃ɨ̂re ẽho peósere ĩ'yókãrã niîwã. Naâ weé'ke marîre ĩ'yosé weeró noho niî'. Tohô weérã naâre wãkûrã, Õ'âkɨ̃hɨ marîre kũû'kere wãkû tutuase me'ra weeró ɨá'. Ni'kɨ́ omagɨ́ nɨkɨsé kɨ̃ɨ̂re kari boóse nohore miáatisami. Marí kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ weeró noho weeró ɨá'. Marî niî pe'tise ãyuró weé sĩ'rikã, dohórẽ'sere, marî yã'âro wee wɨásere du'úkã'ro ɨá'. 2Jesuré wãkû nɨrɨro ɨá'. Kɨ̃ɨ́ta marîre neê waro ẽho peókã weewĩ́. Kɨ̃ɨ̂ marîre nemoró ẽho peó wã'kakã weemí. Kɨ̃ɨ̂ kurúsa bopôyaropɨ pi'etíkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô bopôyaro wẽrisére bopôyaro mariró wẽrîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ pi'etíka be'ro ɨpɨ́tɨ e'katiátehere wãkûgɨ, tohô weékɨ niîwĩ. Masa mɨháaka be'ro kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ duhirí kumuro diakɨ̃hɨ́ pe'e ehâ nuhakɨ niîwĩ. 3Mɨsâ Jesu weé'kere wãkûya. Yã'arã́ kɨ̃ɨ̂re pũûro pi'etíkã weékãrã niîwã. Tohô weérã mɨsá kẽ'ra pi'etírã, kari butítirãta kɨ̃ɨ̂re ẽho peó nu'kukã'ya. 4Mɨsâ yã'âro weesére ka'mú ta'arã, neê ni'kɨ́ wẽrî yã'atimi yuhûpɨ. 5Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre kɨ̃ɨ̂ põ'raré weeró noho werê kasa'kere wãkú weeti? Kɨ̃ɨ yeé kiti ohâka pũripɨ a'tîro niî': “Yɨ'ɨ̂ põ'ra, mɨsâre ãyuró wee dutígɨ bu'îri da'rê'. Yɨ'ɨ̂ tohô weesére mehô niisére weeró noho ĩ'yâtikã'ya. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre tu'tikã́, wãkû tutuaya. 6Yɨ'ɨ̂ mɨsâ wiôgɨ yɨ'ɨ̂ ma'irã́re mɨsâ yã'âro weekã́, tu'tî'. Niî pe'tirã yɨ'ɨ̂ põ'rare ãyuró wee dutígɨ bu'îri da'rê'”, niîkɨ niîwĩ Õ'âkɨ̃hɨ, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 7Pi'etírã, Õ'âkɨ̃hɨ yeere du'utíkã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre kɨ̃ɨ̂ põ'raré bu'îri da'rêgɨ weemí. Neê ni'kɨ́ pakɨ́ kɨ̃ɨ̂ makɨ́ yã'âro weesére bu'îri da'rêtikã weetísami. 8Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂ põ'rá yã'âro weesére bu'îri da'rêmi. Tohô weetíkã, mɨsâ kɨ̃ɨ̂ põ'ra waró niîti boosa'. Pakɨ̂ marirã́, tohô boká'kãrã weeró noho niî boosa'. 9Apêye kẽ'rare marî wi'marã́ niikã́, marî pakɨ sɨmɨá marî yã'âro weesére bu'îri da'rêkũwã. Naâ tohô weesére marî yɨ'tí ẽho peówɨ. Tohô weérã marî pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ pe'e maa tãhârãta yɨ'tiró ɨá'. Tohô yɨ'tí ẽho peórã, katî nu'kurãsa'. 10Marî pakɨ sɨmɨá a'ti nukúkãpɨ niirã́ marî yã'âro weesére bu'îri da'rêwã. Naâ bu'îri da'rê'ke marîre yoâtikã niîwɨ. Naâ bu'îri da'rê sĩ'riro noho marîre bu'îri da'rêwã. Õ'âkɨ̃hɨ pe'e marîre ãyuró wa'â dutigɨ bu'îri da'rêmi. Marîre kɨ̃ɨ̂ weeró noho yã'asé moorã́ wa'â dutigɨ tohô weemí. 11Diakɨ̃hɨ́ta niî'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre bu'îri da'rekã́, neê tɨ'sá wee'. Marîre pũrî'. Tohô niîmikã, marî kɨ̃ɨ̂ bu'îri da'resé me'ra ãyuró weé'. Be'ropɨ́re marî ehêri põ'raripɨ ãyuró tɨ'ó yã'asere bokarã́sa'. Ãyuró kɨ̃ɨ̂ ɨaró noho keoró weé me'rikã'rãsa'. 12Mɨsâ pi'etírã, wãkû tutuaya. 13Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró, diakɨ̃hɨ́ niisére weeyá. Tohô weekã́, ãpêrã tutuâtirã mɨsâre ĩ'yâ kũurã keoró weerã́sama. Tutuâ nemorãsama. A'tîro wa'asé weeró noho niî'. Tutuâtiri dɨ'pôkã tutuarí dɨ'pôkã wa'ârosa'. Ka'bî diha nemosome. 14Niî pe'tirã me'ra kumûkã mariró niisétiya. Neê yã'âro weesé mariró niîya. Yã'âro weérã, marî wiôgɨre neê ĩ'yâsome. 15Mɨsâ tɨ'o masíya. Apé tero mɨsâ yã'âro weesé bu'iri Õ'âkɨ̃hɨ wee tamúsere ɨatírã weeró noho wa'â boosa'. Neê ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró weesére ɨatígɨ noho mariáto. Tohô niikã́ mɨsâ wãkusépɨ ãpêrãre ɨosé, uasé, niî pe'tise ãpêrãre yã'âro weesé wã'kakã́ weetíkã'ya. Siâpe me'ra tohô weesére ka'mú ta'atirã, pãharã́re dohórẽ' boosa'. 16Neê ni'kɨ́ kɨ̃ɨ̂ nɨmó niîtigo me'ra yã'âro weetíkã'ato. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ yeere mehô niisére weeró noho wãkûtikã'ato. Esaú dɨporókɨ̃hɨpɨ marikã mehô niisére weeró noho wãkûkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ masá ma'mi niisére ɨhá boâgɨ, kɨ̃ɨ̂ ãyusé yẽ'ê boo'kere ba'asé me'ra kɨ̃ɨ̂ akabihíre dɨka yuúkɨ niîwĩ. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ yẽ'ê boo'kere bahuriókɨ niîwĩ. 17Mɨsâ masísa'. Esaú kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ “Mɨ'ɨ̂re ãyuró wa'aáto” niikã́ tɨ'ó sĩ'rikɨ niîmiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ pe'e “Basió wee', mɨ'ɨ̂ akabihíre o'ô tohapɨ”, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, pũûro utîkɨ niîwĩ. Tohô utîmikã, kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ kɨ̃ɨ̂ akabihíre o'ô'ke neê dɨka yuúta basiótikaro niîwɨ. 18Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã dɨporókãharã Israel kurakãharã weeró noho weé wee'. Naâ sõ'ó niîkɨ ɨ̃rɨgɨ́ ĩ'yâta basiókɨhɨ, yẽ'ê yã'ata basiókɨhɨ pɨ'to wa'âkãrã niîwã. Tigɨ́ ɨpɨ́tɨ ɨ̃hɨ̂karo niîwɨ. Toopɨ́re pũûro na'î tĩ'akaro niîwɨ. Bɨpô paâ, wĩ'ró ɨpɨ́tɨ wẽékaro niîwɨ. 19Mɨsâ tiîtakãharã weeró noho coroneta putikã́ bɨsɨsére tɨ'ó wee'. Õ'âkɨ̃hɨ uúkũse bahû yoaropɨ kẽ'rare tɨ'ó wee'. Naâ pũrikã kɨ̃ɨ̂ uúkũkã tɨ'órã, uisé me'ra “Toô kã'rota uúkũato maha”, niîkãrã niîwã. 20Naâ Õ'âkɨ̃hɨ dutî'kere uî yɨ'rɨrã, tohô niîkãrã niîwã. Kɨ̃ɨ̂ dutî'ke a'tîro niîkaro niîwɨ: “No'ó a'tîgɨ ɨ̃rɨgɨ́pɨre ɨ'ta kũúgɨ nohore ɨ̃tâ peeri me'ra doke wẽhéya. Tohô weetírã, yõserí pĩhi me'ra wẽheyá. No'ó wa'îkɨ̃rã kẽ'rare meharóta weeyá”, niîkɨ niîwĩ Õ'âkɨ̃hɨ. 21Tohô wa'â'ke wió yɨ'rɨakaro niîwɨ. Moisé basita a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Yɨ'ɨ̂ uî yɨ'rɨgɨ nara sãása'”, niîkɨ niîwĩ. 22Mɨsâ pũrikã dɨporókãharã weeró noho nií wee'. Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peó yuukã, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre kɨ̃ɨ̂ tiropɨ wa'âta basiókã weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re sẽri masíkã weékɨ niîwĩ. Toopɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ katî nu'kugɨ yaa maka, ɨ'mɨ̂sepɨ niirí maka niísa'. Tii maká Jerusalẽ́ wamêtiri maka niísa'. Opâ bu'a Sião wamêtiri bu'apɨ niísa'. Tii makápɨ Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã pãharã́ waro niîsama. 23Naâ nerê, kɨ̃ɨ̂re e'katí peosama. Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra kɨ̃ɨ̂re ẽho peó mɨ'ta'kãrã kẽ'ra naâ wameré ɨ'mɨ̂sepɨ ohâ õ'o no'o'kãrã niîsama. Toopɨ́ta Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tirãre besegɨ́ niîsami. Tohô niikã́ too dɨpóropɨ ehêri põ'ra ãyurã́ weé no'o'kãrã toopɨ́ niîsama. Marí kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peóse me'ra naâ tiropɨ wa'ârãsa'. 24Marî Jesuré ẽho peó'. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ masaré “Naâ wiôgɨ niîgɨti, naá kẽ'ra yarã́ niîrãsama” niî'kere apogɨ́ niîmi. Toopɨ́ kɨ̃ɨ yeé diî a'mâ bɨrose me'ra marî akobohó no'o'kãrã wa'â'. A'tîro niî'. Abel kɨ̃ɨ̂ diî a'mâ bɨrokã, kɨ̃ɨ̂re wẽhé'kɨre bu'îri da'rê no'okaro niîwɨ. Tohô weéro Jesu Cristo yee dii, dɨporókɨ̃hɨ Abel yee dii nemoró wapatí'. 25Tohô weérã ãyuró tɨ'o masíya. Õ'âkɨ̃hɨre mɨsâre weregɨ́re teetíkã'ya. Too dɨpórokãharãre Õ'âkɨ̃hɨ bahû yoaropɨ werêkɨ niîwĩ. Naâ kɨ̃ɨ̂re teékãrã niîwã. Naâ tohô weekã́, naâre bu'îri da'rêkɨ niîwĩ. Marî pũrikãre teekã́, tãhâgɨsami. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ marîre werêmi. Kɨ̃ɨ̂re teérã, neê yɨ'rɨ wetísome. 26Tiîtapɨre Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨpɨ́tɨ uúkũkã, di'tâ nara sãákaro niîwɨ. A'tóka terore a'tîro niîmi: “Ni'kâti di'tâ nara sãákã wee nemógɨti. Di'tâ di'akɨ̃re nara sãákã weesomé. Ɨ'mɨáropɨ niisé kẽ'rare nara sãákã weegɨ́ti”, niîmi Õ'âkɨ̃hɨ. 27Kɨ̃ɨ̂ ni'kâti di'tâ nara sãákã wee nemógɨti niîgɨ, a'tîro niîgɨ weemí. Niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ weé'ke bahusé mióota basiósere kõ'âgɨsami. Mióota basiótise ɨ'mɨ̂sekãhase di'akɨ̃ toharósa'. 28Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niirópɨ toharósa'. Toopɨ́ marî niîrãsa'. A'té neê mióota basió wee'. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨre a'teré “Ãyú'” niîrã. Kɨ̃ɨ̂re “Ãyú'” niîrã, kɨ̃ɨ̂ tɨ'saró noho ãyuró weérã weé'. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã wio pesáse me'ra weérã weé'. 29Marî wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tise yã'asére ɨ̃hâ kõ'ari me'e weeró noho niîmi.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\