HEBREUS 13

1Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórã ni'kɨ́ põ'ra weeró noho niî'. A'mêri ma'í du'utikã'ya. 2Mɨsa yaá wi'ipɨ etarã́re, siharí masare ãyuró weeyá. Teeré akobohótikã'ya. Ãpêrã tohô weérã ɨ'mɨ̂sekãharã Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã eharã́re yẽ'êkãrã niîwã. “Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã niîma”, niî masîtikãrã niîwã. 3Bu'îri da'rerí wi'ipɨ niirã́re wãkûya. Naâ me'ra niîrã weeró noho tɨ'ó yã'aya. Yã'âro yɨ'rɨ́, kamî da're no'o'kãrã kẽ'rare wãkûya. Mɨsá kẽ'ra naâ weeró noho ɨpɨtí'. Tohô weérã pi'etí tamu masi'. 4Niî pe'tirã nɨmôtirã, marâpɨtirã a'mêri wio pesáse me'ra ĩ'yâya. Mɨsâ nɨmosã́ numia me'ra ãyuró niisétiya. Numiâ naâ marapɨ́ sɨmɨa me'ra meharóta niisétiato. Nɨmô marirã́, marâpɨ marirã́ no'ó ɨaró a'me tãrá baha ke'atirãre Õ'âkɨ̃hɨ bu'îri da'rêgɨsami. Tohô niikã́ nɨmôtirã, marâpɨtirã niîmirã, ãpêrãre a'me tãrá baha ke'atirãre bu'îri da'rêgɨsami. 5Niyérure ɨâri peha yɨ'rɨ nɨ'katikã'ya. Mɨsâ kɨosé me'ra e'katíya. Õ'âkɨ̃hɨ a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Neê mɨ'ɨ̂re ni'kɨtá du'u kũúsome. Neê kõ'â wã'kasome.” 6Tohô weérã diakɨ̃hɨ́ta ẽho peóse me'ra a'tîro niî masi': Marî wiôgɨ yɨ'ɨ̂re wee tamúmi. Neê ni'kɨ́ yɨ'ɨ̂re yã'âro weé sĩ'risere uí wee', niî masi'. 7Mɨsâre ãyuró sɨ'orí wehê peo'kãrã Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê'kãrãre wãkûya. Naâ ãyuró weeséti yapá da'reo'kere wãkûya. Naâ weeró noho ẽho peó niisétiya. 8Jesu Cristo neê dɨka yuútimi. Too dɨpóropɨre niiséti'karo nohota ni'kâroakãre, be'ropɨ́re meharóta niî nu'kugɨsami. 9Tohô weérã ãpêrã mɨsâre mehêkã werekã́, ẽho peótikã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ pahá yã'ase me'ra marîre ehêri põ'raripɨ wãkû tutuakã weesamí. Ãpêrã a'tîro dutisére kɨomá: “A'teré ba'aró ɨá'. A'té pe'ere ba'âtikã'ro ɨá'”, niîma. Naâ dutisére yɨ'tiró nemoró Õ'âkɨ̃hɨ marîre wãkû tutuakã weesé pe'e ãyú yɨ'rɨ nɨ'ka'. Teé dutisére yɨ'tikã́, tohô niirã́ nohore wãkû tutuakã weé wee'. 10Dɨporókãharã sacerdotea Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ da'rarã́ apêye wa'îkɨ̃rã ɨ̃hâ moro peo'kere ba'âtikãrã niîwã. Naâ ba'âti'karo nohota naáta taha a'tóka terore marî Jesu Cristore ẽho peórã me'ra bu'î peha masitisama. 11A'tîro niî'. Judeu masɨ sacerdotea wiôgɨ wa'îkɨ̃rãre wẽhékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ Niî butia'ri Tũkupɨ naa yeé diîre mii sãhákɨ niîwĩ. Masá yã'âro weé'kere akobohó dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ. Tohô weemígɨ, naâ wa'îkɨ̃rã ɨpɨ́ pe'ere makâ sumútohopɨ ɨ̃hâ kõ'akɨ niîwĩ. 12Tohô weé'karo noho Jesu makâ sumútohopɨ pi'etí, wẽrîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ yeé diî me'ra marîre bu'îri marirã́ tohakã́ weégɨ, tohô weékɨ niîwĩ. 13Kɨ̃ɨ̂ makâ sumútohopɨ wẽrisé “Bopôya niî'”, niî no'okaro niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ wẽrikã́, Judeu masa wiôrã kɨ̃ɨ̂re tu'tî, yabîkãrã niîwã. Marí kẽ'rare kɨ̃ɨ̂re siru tuúkã, ãpêrã tu'tî, yabîma. Marî kɨ̃ɨ̂re siru tuúro ɨá'. Naâ tohô weesére tohô tɨ'ó yã'arã. 14A'ti nukúkãpɨre marî niirí maka neê niî dohasome. Ape maká, be'ropɨ́ marî niiátihi maka ɨ'mɨ̂se pe'ere a'mâ'. 15Tohô weérã Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wee tamúse me'ra marî Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã, a'tîro weérã. Wa'îkɨ̃rãre wẽhé ɨ̃hâ moro peo'karo weeró noho weérã, kɨ̃ɨ̂re “Ãyú'” niî nu'kurã. “Kɨ̃ɨ̂ marî wiôgɨ niîmi, ãyú yɨ'rɨami” niîrã, tohô weerã́. 16Tohô niikã́ mɨsâ ãyuró weé nu'kukã'ya. Ãyuró weesére akobohótikã'ya. Ãpêrãre wee tamúrã, naâre mɨsâ kɨosére dɨka waáya. Tohô weérã mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨpɨre o'ôrã weeró noho weerã́sa'. Kɨ̃ɨ̂ tohô weesére tɨ'sâsami. 17Mɨsâre sɨ'orí wehê peorãre yɨ'tiyá. Naâ dutisére weeyá. Naâ mehêkã ẽho peóri niîrã, mɨsâre ĩ'yâ nɨrɨ, bu'ê nu'kuma. Naâ Õ'âkɨ̃hɨre a'tîro niîrãsama: “Ɨ̃̃sâ naâre bu'êrã, keoróta weewɨ́”, niîrãsama. Tohô weérã naâ dutisére tɨ'sâropɨta yɨ'tiyá. Naâre bɨhâ wetikã weetíkã'ya. Mɨsâ naâre yɨ'rɨ́ nɨ'kakã, naâ mɨsâre ãyuró wee tamú masitima. 18Ɨ̃̃sâre Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basá nu'kukã'ya. Ɨ̃̃sâ bu'îri marirã́ tɨ'ó yã'a'. Niî pe'tisere keoró weé sĩ'ri'. 19A'tîro Õ'âkɨ̃hɨre sẽrikã́ ɨá': “Maatá Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ tiropɨ yɨ'ɨ̂re o'ôo'ato”, niî sẽriyá. 20Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró ehêri põ'ratikã weegɨ́ marî wiôgɨ Jesu Cristore wẽrî'kɨpɨre masókɨ niîwĩ. Jesu Cristo ovelha ko'tegɨ́ weeró noho marîre ãyuró ko'tegɨ́ niîmi. Kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra, kɨ̃ɨ yeé diî me'ra Õ'âkɨ̃hɨ masaré “Naâ wiôgɨ niîgɨti, naá kẽ'ra yarã́ niîrãsama” niî'kere keoró wa'akã́ weékɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ masaré “Tohô weegɨ́ti” niî'ke niî nu'kurosa'. 21Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre keoró niisétikã weeáto. Niî pe'tisere ãyuró weesétikã weeáto. Tohô weekã́, kɨ̃ɨ̂ ɨaró wee masírãsa'. Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra mɨsâre tohô weegɨ́sami. Cristore e'katí peo nu'kurã. Tohôta weerã́. 22Yɨ'ɨ̂ akawerérã, yɨ'ɨ̂ mɨsâre werê kasasere nɨ'ka kuréya. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre yoâtiri pũri ohâ'. 23Mɨsâ a'tîro masikã́ ɨá'. Marî akawerégɨ Timóteo bu'îri da'rerí wi'ipɨ niî'kɨ du'u wĩró no'o tohami. Kɨ̃ɨ̂ maatá yɨ'ɨ̂ tiropɨ etakã́, mɨsâ tiropɨ wa'âgɨ, kɨ̃ɨ̂re miáagɨti. 24Niî pe'tirã mɨsâre sɨ'orí wehê peorã ãyuáto. Niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peórã kẽ'ra ãyuáto. Itáliakãharã mɨsâre ãyu dutíma. 25Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ niî pe'tirãre ãyuró weeáto. Tohôta weeáto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\