HEBREUS 6 | Bible.is
HEBREUS 6

1Marî ãyuró ẽho peórã niî sĩ'rirã, Cristo yee kiti diâsasere bu'êrã. Marîre bu'ê mɨ'ta'kere opâturi bu'êtikã'rã maha. Bu'ê tohawɨ teé maa. Marî bu'ê mɨ'ta'ke a'tîro niîwɨ. Marî yã'âro weé'kere akobohóse sẽri dutíwɨ. Tohô yã'âro weé'ke bu'iri pekâ me'epɨ wa'â boopã, niîwɨ. Marî wãkusé dɨka yuúro ɨá' niisére bu'êwɨ. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peóro ɨá' niisére bu'ê mɨ'tawɨ. A'té neê waro bu'ê nɨ'ka'kere weetíkã'rã maha. 2Apêye kẽ'rare wamê yeesere, Yãa peó Espírito Santore kɨokã́ weesére bu'ê mɨ'tawɨ. Tohô niikã́ wẽrî'kãrã masarã́sama, yã'âro weé'kãrã pekâ me'epɨ bu'îri da'rê no'orãsama niisére bu'êwɨ. 3Ni'kâroakã Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨakã́, apêyere, diâsasere bu'ê nemo boosa'. 4- 6Mɨsâ apé tero weérã Jesu Cristo yee kitire ẽho peómirã, ẽho peó du'u boosa'. Õ'âkɨ̃hɨ masaré katî nu'kusere o'ôkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ o'ômikã, naâ ẽho peó du'u boosama. Tohô ẽho peó du'urã nohore a'tîro niî'. Naâ wãkusére opâturi neê dɨka yuú masitisama. Tohô niikã́ Espírito Santore kɨorã́ noho, no'ó Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ãyusé kitire masirã́ noho teeré ẽho peó du'urã, neê opâturi naâ wãkusére dɨka yuú masitisama. Õ'âkɨ̃hɨ tutuasé o'osére masîmirã Jesu Cristore ẽho peó du'urã, neê opâturi akobohóse sẽri masítisama. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peó du'urã, naâ basi Õ'âkɨ̃hɨ makɨre opâturi kurúsapɨ paâ bi'perã weeró noho weérã weemá. Niî pe'tirã ĩ'yóropɨ kɨ̃ɨ̂re yabî buhíkã'rã weemá. 7Õ'âkɨ̃hɨ masaré ãyuró weesé a'tîro niî'. Masá di'tâ weeró noho niîma. Õ'âkɨ̃hɨ naâre ãyuró weesé akôro pehâro weeró noho niî'. Niî pe'tisetiri akôro pehasétiri nɨkɨ di'tâpɨ si'bî sãha'. Akó di'tâpɨre ãyuró si'bî sãhaka be'ro naâ otesé ãyuró pĩ'rí dɨkâtisa'. Tohô dɨkâtikã, tií di'ta wiôgɨre ãyú niî'. Õ'âkɨ̃hɨ “Ãyusé di'ta niî'”, niîsami. Tohô weeró noho ãyuró weerã́re e'katíse me'ra naâre ĩ'yâsami. 8Ãpêrã pe'e yã'asé di'ta weeró noho niîma. Yã'asé di'tapɨre akôro pehâmikã, potâ, yã'asé di'akɨ̃ bahuása'. Tií di'ta wapa marí'. Tií di'ta wiôgɨ teeré ĩ'yâgɨ, “Yã'asé niî', ɨ̃hâ kõ'arã”, niîsami. Kɨ̃ɨ̂ niî'karo noho Õ'âkɨ̃hɨ kẽ'ra kɨ̃ɨ̂re ẽho peó du'urãre meharóta niîsami. 9Yɨ'ɨ̂ ma'irã́, ɨ̃hâ kõ'asere uúkũmigɨ, yɨ'ɨ̂ “Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ɨ̃hâ kõ'agɨsami”, niîgɨ meheta weé'. Mɨsâ yɨ'rɨó no'o'kãrãpɨ niî'. Tohô weérã ãyuró weé'. 10Õ'âkɨ̃hɨ keoró weegɨ́ niîmi. Kɨ̃ɨ̂ mɨsâ akawerérã Jesu Cristore ẽho peórãre mɨsâ ãyuró weé'kere akobohósome. Naâre mɨsâ wee tamúsere akobohósome. Mɨsâ naâre ãyuró weérã, Õ'âkɨ̃hɨre ma'isére ĩ'yó'. 11Mɨsâ a'tîro weekã́ ɨpɨ́tɨ ɨá'. Ãpêrãre wee tamúrã, mɨsâ nɨkɨ e'katíse me'ra ãyuró weé sĩ'risere tohôta weé yapatíkã'ya. Tohô weéro Õ'âkɨ̃hɨ “O'ôgɨti” niî'ke keoró mɨsâ wãkû'karo nohota wa'ârosa'. 12Mɨsâ nihî siharã dohokã́ ɨatísa'. Ãpêrã Jesu Cristore ẽho peórã weeró noho weeyá. Naâ, naâre yã'âro wa'akã́, wãkû tutuama. Neê Jesu Cristore ẽho peó du'utima. Naâ tohô weekã́ ĩ'yâgɨ, Õ'âkɨ̃hɨ naâre kɨ̃ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'kere o'ôgɨsami. Mɨsá kẽ'ra naâre ĩ'yâ kũu, wee sirú tuuya. 13- 16Masá diakɨ̃hɨ́ta niî' niîrã, naâ yɨ'rɨóro niigɨ́ me'ra wamê peorã weesamá. Naâ tohô niî wamê peokã, naâre “Tohô nií wee'”, niîta basiótisa'. Õ'âkɨ̃hɨ pũrikã Abraãore mɨ'ɨ̂re ãyuró weegɨ́ti niîgɨ, ãpí wamé me'ra wamê peotikɨ niîwĩ. Neê ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ nemoró niî yɨ'rɨ nɨ'kagɨ marimí. Tohô weégɨ a'tîro weegɨ́ti niîgɨ, kɨ̃ɨ̂ basi wamê peokɨ niîwĩ. A'tîro niîkɨ niîwĩ: “Diakɨ̃hɨ́ta niî'. Mɨ'ɨ̂re ãyú butia'ro weegɨ́ti. Mɨ'ɨ̂ paramérã pãharã́ niî turiarãsama”, niîkɨ niîwĩ. Abraão kɨ̃ɨ̂ tohô niî'kere sohâtikɨ niîwĩ. Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re “Tohô weegɨ́ti” niî'kere yẽ'êkɨ niîwĩ. 17Õ'âkɨ̃hɨ “Masaré ãyuró weegɨ́ti” niî'kere dɨka yuúsome niîgɨ, kɨ̃ɨ̂ basi wamê peokɨ niîwĩ. Marîre kɨ̃ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'kere yẽ'êrãsa' niî masî dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ. 18Tohô weéro teé pɨáro kɨ̃ɨ̂ wamê peose, kɨ̃ɨ̂ “Masaré ãyuró weegɨ́ti” niî'ke neê dɨka yuúta basió wee'. Õ'âkɨ̃hɨ neê niî soo masitimi. Kɨ̃ɨ̂ diakɨ̃hɨ́ uúkũse me'ra marî kɨ̃ɨ̂ yɨ'rɨó no'o'kãrãre wãkû tutuakã weemí. Kɨ̃ɨ̂ marîre “Ãyuró weegɨ́ti” niî'karo nohota weegɨ́sami, niî no'o'. 19Teeré wãkûrã, marî ɨ'mɨ̂sepɨ niiátehere e'katíse me'ra ko'tê yuurã, ẽho peó du'usome. Marî ko'tê yuuse niî nu'kukã'rosa'. Dɨka yuúsome. Jesu ɨ'mɨ̂se Õ'âkɨ̃hɨ niirópɨ sãháakɨ niîwĩ. Tohô weérã marî tohô tɨ'ó yã'a'. 20A'tîro niî'. Judeu masa sacerdotea wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨ wi'i po'peapɨ kɨ̃ɨ̂ Niî butia'ri Tũkupɨ sãháagɨ, a'tîro weesamí. Ɨ̃̃se bɨtíri kaserore yɨ'rɨ sãháasami. Jesu kɨ̃ɨ̂ wẽrîka be'ro ɨ'mɨ̂sepɨ sãháagɨ, tii kasérore yɨ'rɨágɨ weeró noho weékɨ niîwĩ. Marî ɨ'mɨ̂sepɨ wa'aátihi ma'are pãâ basagɨ weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weesé me'ra sacerdotea wiôgɨ waro weeró noho tohákɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Melquisedeque niî'karo nohota sacerdote niî nu'kugɨsami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\