HEBREUS 7 | Bible.is
HEBREUS 7

1Dɨporókɨ̃hɨ Melquisedeque wamêtigɨ Salẽ́ wamêtiri maka wiôgɨ niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ sacerdote niî yuugɨ, Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tirã bu'ipɨ niigɨ́re masaré sẽri basákɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niîka terore Abraão ãpêrã wiôrã me'ra a'mê wẽhegɨ wa'âkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ yarã́ me'ra naâre dokâ ke'akã weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô wee dahákã, Melquisedeque kɨ̃ɨ̂re põo tẽrígɨ ehâkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re põo tẽrígɨ, “Õ'âkɨ̃hɨ mɨ'ɨ̂re ãyuró weeáto”, niîkɨ niîwĩ. 2Kɨ̃ɨ̂ tohô niîka be'ro Abraão naâ wiôrã yee niîmi'kere kɨ̃ɨ̂ miîkã'ti'kere pɨámukãse mesari dɨka waá kũukɨ niîwĩ. Ni'kâ mesare Melquisedequere o'ôkɨ niîwĩ. Melquisedeque wamé “Wiôgɨ keoró weegɨ́” niî sĩ'riro weé'. Kɨ̃ɨ̂ Salẽ́ wamêtiri maka wiôgɨ niî tĩhagɨ, “Ehêri põ'rapɨ ãyuró tɨ'ó yã'akã weegɨ́” niîkɨ niîwĩ. Salẽ́ niîro “Ehêri põ'rapɨ ãyuró tɨ'ó yã'ase” niî sĩ'riro weé'. 3Melquisedeque pakɨ sɨmɨáre, kɨ̃ɨ̂ yẽkɨ sɨmɨáre neê masî no'oya marí'. Kɨ̃ɨ̂ bahuá'kere, kɨ̃ɨ̂ wẽrî'ke kẽ'rare neê masî no'oya marí'. Tohô weégɨ Melquisedeque Õ'âkɨ̃hɨ makɨ Jesu Cristo sacerdote niî nu'kuakɨhɨ weeró noho niîkɨ niîwĩ. 4Mɨsâ Melquisedequere wãkûya. Mehô niigɨ́ meheta niîkɨ niîwĩ. Marî yẽkɨ Abraão waro marikã naâ wiôrã yee niîmi'kere kɨ̃ɨ̂ miîkã'ti'kere pɨámukãse mesari kɨ̃ɨ̂ see neéo kũû'kere kɨ̃ɨ̂re ni'kâ mesare o'ô wapa yeékɨ niîwĩ. 5Moisé dutî'ke sacerdoteare o'ô dutisere a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Levi paramérã niî turiarã sacerdotea niirã́ di'akɨ̃re kã'ró wapa seeáto”, niîwɨ. Abraão kɨ̃ɨ̂ o'ô'karo nohota masá naâ kɨosére o'ô dutiwɨ. Naâ, naâ akawerérã niîmikã, tohô niikã́ Abraão paramérã niîmirã, naâ o'osére yẽ'êkãrã niîwã. 6Melquisedeque pũrikã Levi paramí niî turiatimigɨ, a'tîro weékɨ niîwĩ. Abraão Õ'âkɨ̃hɨ “Ãyuró weegɨ́ti” niî no'o'kɨre kɨ̃ɨ̂ kɨosére o'okã́, yẽ'êkɨ niîwĩ. Teeré yẽ'êgɨ, Abraãore “Õ'âkɨ̃hɨ mɨ'ɨ̂re ãyuró weeáto”, niî sẽri basákɨ niîwĩ. 7A'té diakɨ̃hɨ́ta niî'. “Õ'âkɨ̃hɨ mɨ'ɨ̂re ãyuró weeáto” niigɨ́ pe'e ãpí “Tohôta weeáto” niî yɨ'tigɨ́ nemoró wiôgɨ niî yɨ'rɨ nɨ'kami. 8A'tóka tero sacerdotea marî wa'tero niirã́ ãpêrã o'osére yẽ'erã́ marî weeró noho masá niîma. Naá kẽ'ra wẽrîsama. Abraão o'ô'kere yẽ'ê'kɨ Melquisedeque pe'e maa Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ katî nu'kugɨ weeró noho niigɨ́re ohâ no'okaro niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ katî nu'kugɨ weeró noho uúkũ no'omi. 9- 10Levi Abraão paramí niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ paramérã niî turiarã kẽ'ra Abraão paramérã niîkãrã niîwã. Levi, tohô niikã́ niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂ paramérã niî turiarã sacerdotea niîkãrã niîwã. Naâ, masá o'osére yẽ'êkãrã niîwã. Abraão Melquisedequere a'mêri boka ehákã, naá kẽ'ra marí'kãrã niîmirã, Abraão me'ra niîrã weeró noho niîkãrã niîwã. Tohô weéro a'tîro niîta basió'. Levi paramérã niî turiarãpɨ Abraão Melquisedequere o'okã́, naá kẽ'ra kɨ̃ɨ̂re o'ô tamu'kãrã weeró noho niîkãrã niîwã. 11Israel kurakãharã, sacerdotea Levi yaá kurakãharã me'ra Õ'âkɨ̃hɨ dutisére yẽ'êkãrã niîwã. Naâ Levi yaá kurakãharã Arão paramérã niî turiarã niîkãrã niîwã. Naâ sacerdotea ãpêrã Õ'âkɨ̃hɨ dutisére siru tuúrãre ãyurã́ wa'akã́ wee masítikãrã niîwã. Wee masíkã pũrikãre, Õ'âkɨ̃hɨ ãpí sacerdote sõróoti boopĩ. Ãpiré sõróogɨ, Arão yaa kurakɨ̃hɨre sõróotikɨ niîwĩ. Melquisedeque weeró noho niigɨ́ pe'ere sõróokɨ niîwĩ. 12Ãpí sacerdote sãhakã́, too dɨpórokãhase dutisé kẽ'ra dɨka yuúsa'. 13Marî wiôgɨ Jesu Cristore Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Mɨ'ɨ̂ sacerdote Melquisedeque niî'karo noho niî nu'kugɨsa'”, niîkɨ niîwĩ. Jesu Cristo sacerdote niiákɨhɨ niîmigɨ, Levi yaá kurakɨ̃hɨ niîtikɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ yaá kurakɨ̃hɨ neê ni'kɨ́ sacerdote sãhatíkɨ niîwĩ. 14A'tîro masî no'o', marî wiôgɨ Jesu Cristo Judá yaá kurakɨ̃hɨ niîkɨ niîwĩ. Moisé sacerdoteare uúkũgɨ, neê ni'kâti “Judá yaá kurakãharã sacerdotea niîrãsama”, niîtikɨ niîwĩ. 15- 16Ãpí sacerdote Melquisedeque weeró noho niigɨ́ bahuáse me'ra a'tîro masî no'o'. Jesu Cristo sacerdote sãhakã́, Levi yaá kurakãharã sacerdoteare sõróo duti'karo noho wa'âtikaro niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ katî nu'kugɨ niisé me'ra pe'e sacerdote sãháakɨ niîwĩ. 17Õ'âkɨ̃hɨ Jesu Cristore a'tîro niîkɨ niîwĩ: Mɨ'ɨ̂ sacerdote niî nu'kuakɨhɨ niî'. Melquisedeque niî'karo nohota niîgɨsa', niîkɨ niîwĩ. 18Õ'âkɨ̃hɨ too dɨpóro kɨ̃ɨ̂ dutisé kũû mɨ'ta'kere mehô niisé tohakã́ weékɨ niîwĩ. Teé masaré ãyuró niisétikã weetíkaro niîwɨ. 19A'tîro niî'. Moisé dutî'kere yɨ'tírã, masá ãyurã́ wa'âtikãrã niîwã. Ni'kâroakã maa marî Jesu Cristore ẽho peórã, ãyurã́ tohá'. Õ'âkɨ̃hɨre masîta basió'. Tohô weérã ãyuró e'katí yuu'. 20Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ makɨré sacerdote sõróogɨ, kɨ̃ɨ̂ basita “Diakɨ̃hɨ́ weegɨ́ti”, niîkɨ niîwĩ. 21Ãpêrã sacerdotea pe'ere sõróogɨ, tohô niîtikɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ makɨré sõróogɨ, kɨ̃ɨ̂ basi wamê peo, sõróokɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ yeé kiti ohâka pũripɨre a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Yɨ'ɨ̂ basita diakɨ̃hɨ́ tohô weegɨ́ti” niî'ke dɨka yuú no'oya marirósa'. Mɨ'ɨ̂ sacerdote niî nu'kuakɨhɨ niî'. Melquisedeque weeró nohota niîgɨsa', niîkɨ niîwĩ. 22Kɨ̃ɨ̂ tohô niî'kere a'té me'ra masî no'o'. Jesu me'ra Õ'âkɨ̃hɨ “Masaré ãyuró weegɨ́ti” niî'kere diakɨ̃hɨ́ta niîgɨ weepĩ́, niî no'o'. Kɨ̃ɨ̂ Moisé me'ra “Masaré ãyuró weegɨ́ti” niî mɨ'ta'ke nemoró a'té be'rokãháse pe'e ãyú yɨ'rɨ nɨ'ka'. 23Sacerdotea pãharã́ waro sãha mɨhákãrã niîwã. Naâ wẽrisé bu'iri niî nu'ku masitikãrã niîwã. Naâ wẽrîka be'ro ãpêrã dɨka yuú mɨhakãrã niîwã. 24Jesu pũríkã katî nu'kukɨ̃'sami. Kɨ̃ɨ̂ sacerdote niisére ãpêrãre dɨka yuú turiasome. 25Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨre masî sĩ'rirãre yɨ'rɨ wetí dohakã weemí. Kɨ̃ɨ̂re ẽho peórãre tohô weemí. Kɨ̃ɨ̂ katî nu'kugɨ mari yeé niiátehere Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basá nu'kumi. 26Tohô weégɨ Jesu sacerdotea wiôgɨ waro niîmi. Kɨ̃ɨ̂ nohoreta marî ɨá'. Kɨ̃ɨ̂ yã'asé moogɨ́, ãyú butia'gɨ, yã'âro weetígɨ niîmi. Marî yã'âro weerã́ weeró noho niîtimi. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re niî pe'tirã bu'ipɨ kũûkɨ niîwĩ. 27Kɨ̃ɨ̂ ãpêrã sacerdotea wiôrã weeró noho niîtimi. Sacerdotea wiôrã ɨmɨ̂kohori nɨkɨ naâ yã'âro weé'kere akobohósere sẽrírã, wa'îkɨ̃rãre wẽhé ɨ̃hâ morosama. Be'ró ãpêrã yeere meharóta wee basásama. Jesu Cristo pe'e a'tîro weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ ni'kâtita naâ wa'îkɨ̃rãre wẽhé ɨ̃hâ moro peo'karo weeró noho weégɨ, kɨ̃ɨ̂ basi kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra masá yã'âro weé'kere wẽrî wapa yeé pe'okã'kɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirã yee niiátehere tohô wee basákɨ niîwĩ. 28Moisé dutî'ke me'ra sacerdotea wiôgɨre sõróorã, a'tîro weé no'o'karo niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂re sõróorã, kɨ̃ɨ̂ ãyuró weé nu'kutimikã, bese sõróo no'okaro niîwɨ. Tohô weéka be'ro Õ'âkɨ̃hɨ pe'e diakɨ̃hɨ́ta kɨ̃ɨ̂ basi kɨ̃ɨ̂ makɨré sacerdotea wiôgɨ waro sõróokɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ ãyugɨ́ niî nu'kugɨre tohô weékɨ niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\