HEBREUS 9

1Ni'kâroakã maa a'tîro niîgɨti. Õ'âkɨ̃hɨ neê waro “Masá me'ra ãyuró weegɨ́ti” niîka terore kɨ̃ɨ̂re sẽrí, ẽho peórã wee wɨá dutise nohore kũûkɨ niîwĩ. Naâ sẽrí, ẽho peóri wi'i a'ti nukúkãkãha wi'i niîkaro niîwɨ. 2Tií wi'i wa'îkɨ̃rã kaseri me'ra weéka wi'i niîkaro niîwɨ. Neê sãháari tũku Ãyurí Tũku wamêtikaro niîwɨ. Toopɨ́re sĩ'óo'kɨhɨ nu'kúkaro niîwɨ. Tohô niikã́ naâ Õ'âkɨ̃hɨre o'ôrã pãuré peoró nu'kúkaro niîwɨ. 3Ɨ̃̃se bɨtíri kaseroho yɨ'rɨropɨ ape tũkú Õ'âkɨ̃hɨ Niî butia'ri Tũku niîkaro niîwɨ. 4Tii tũkúpɨ ɨ'mɨ̂tihise ɨ̃hâ moro peo wɨaro ouro me'ra weé'karo niîkaro niîwɨ. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ “Masá me'ra ãyuró weegɨ́ti” niî'kere kɨorí akaro, ouro kasero me'ra omá bi'aka akaro kũyákaro niîwɨ. Tii akáro po'peapɨ ni'kârɨ ouro me'ra weékarɨ niîkaro niîwɨ. Tirɨpɨ́ ba'asé maná wamêtise sãyâkaro niîwɨ. Apêye kẽ'ra Arão yagɨ tuakɨhɨ́ niîkagɨ yãsâ wihikɨ niîkaro niîwɨ. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ dutî'kere ohâ'ke pĩhiri ɨ̃tâ pĩhiri sãyâkaro niîwɨ. 5Tii akáro bu'ipɨre Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã ɨ'mɨ̂sekãharã yeê'kãrã nu'kúkãrã niîwã. Naâ toopɨ́ niî yuukã, Õ'âkɨ̃hɨ toopɨ́ niisére ĩ'yó no'okaro niîwɨ. Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã wɨɨsé dokapɨ sacerdotea wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨre masaré yã'âro weé'kere akobohó dutigɨ diî wehêste peokɨ niîwĩ. Ni'kâroakãre niî pe'tise tií wi'ikãhasere werê nemo masitisa'. 6Õ'âkɨ̃hɨ wi'ire apóka be'ro sacerdotea naâ da'ra wɨásere weérã, niî mɨ'tari tũkupɨre sãhá nu'kukã'kãrã niîwã. 7Ape tũkú pe'ere sacerdotea wiôgɨ waro di'akɨ̃ ni'kâtita, ni'kâ kɨ'mare sãháakɨ niîwĩ. Toopɨ́ sãháagɨ, wa'îkɨ̃rã wẽhé'kãrã yee diîre mii sãháakɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ basi yã'âro weé'ke wapa, tohô niikã́ masá naâ yã'âro weé'ke wapare akobohóse sẽrígɨ tohô weékɨ niîwĩ. 8Tohô weé'ke me'ra a'tóka terore Espírito Santo a'tîro marîre ĩ'yomí. Too dɨpóropɨ sacerdotea Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ wee wɨáse noho ni'kâroakãre weé nu'kukã maa, marî ɨ'mɨ̂sepɨre neê sãháa masiti boosa'. 9A'té niî pe'tise too dɨpórokãhasere a'tóka terore a'tîro masî no'o'. Tiîtapɨre Õ'âkɨ̃hɨre o'osé, naâ wa'îkɨ̃rãre ɨ̃hâ moro peose masaré bu'îri marirã́ tɨ'ó yã'akã wee masítikaro niîwɨ. 10Teé naâ weeséti'ke a'tîro niîkaro niîwɨ. Sĩ'risé, ba'asé, tohô niikã́ naâ Õ'âkɨ̃hɨre sẽriátoho dɨporo naâ yã'âro weé'kere koesétise niîkaro niîwɨ. Teé dutisé bu'îkãhase di'akɨ̃ niîkaro niîwɨ. Tohô weesé teê Õ'âkɨ̃hɨ teeré dɨka yuúka be'ropɨ ãyúkaro niîwɨ. 11Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ Cristo a'tî tohakɨ niîwĩ. Ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂ pe'e sacerdotea wiôgɨ waro niîmi. Kɨ̃ɨ̂ marîre ãyusére miítikɨ niîwĩ. Ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂ sacerdotea wiôgɨ wee wɨáse nohore Õ'âkɨ̃hɨ wi'i ɨ'mɨ̂sepɨ niirí wi'ipɨ weégɨ weesamí. Ɨ'mɨ̂sepɨ niirí wi'i, a'ti nukúkãkãha wi'i nemoró, ãyú butia'ri wi'i niísa'. Masá weéka wi'i meheta niísa'. 12Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ Cristo ɨ'mɨ̂sekãha wi'i Õ'âkɨ̃hɨ Niî butia'ri Tũku waropɨre sãháakɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ wa'îkɨ̃rã, cabrakã, wekɨ̂ wi'marã́ yee diire mii sãhátikɨ niîwĩ. Tohô weeró noho o'ôgɨ, kɨ̃ɨ yeé diî me'ra, kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra sãháakɨ niîwĩ. Teé me'ra marî niî pe'tirãre ni'kâti me'rata wẽrî basakɨ niîwĩ. Marîre katî nu'ku dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ. 13Dɨporókãharãpɨ naâ wẽrî'kãrãre da'rá yã'aka be'ro Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre yã'asé kɨorã́ weeró noho tohákãrã niîwã. Tohô weérã wekɨá ɨmɨa yeé diîre, cabra yee diîre, tohô niikã́ wekɨ̂ wi'magó ɨ̃hâ no'o'ko yee nitî me'ra yã'asé kɨorã́ weeró noho niirã́re wehêste peokãrã niîwã. Naâre Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre yã'asé moorã́ toha dutírã tohô weékãrã niîwã. Diakɨ̃hɨ́ta niî', niîro pe'ea'. Naâ, bu'îpɨ di'akɨ̃ ãyurã́ tohákãrã niîwã. 14Wekɨ yeé diî me'ra, cabra yee diî me'ra tohô weetá basiókã maa, Cristo yee diî me'ra maa tãhâ'. Cristo Espírito Santo niî nu'kugɨ wee tamúse me'ra wa'îkɨ̃rã ɨ̃hâ moro peoro noho o'ôgɨ, kɨ̃ɨ̂ basi Õ'âkɨ̃hɨre wiágɨ, wẽrîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ kurúsapɨ wẽrîgɨ, yã'asé moogɨ́ niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ yeé diî me'ra marî bu'îritirã, yã'âro weeséti tɨ'ó yã'a'kere pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨ wetíkã weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ katî nu'kugɨ yeere weé nu'ku dutigɨ tohô weékɨ niîwĩ. 15Tohô weégɨ Jesu Cristo a'tîro weegɨ́ niîmi. Be'ropɨ́re masaré opâturi Õ'âkɨ̃hɨ “Yɨ'ɨ̂ mɨsâ wiôgɨ niîgɨti. Mɨsâ, yarã́ niîrãsa'” niî'kere apo baságɨ niîmi. Too dɨpórokãharã pe'e Õ'âkɨ̃hɨ niî mɨ'tase kɨ̃ɨ̂ dutî'ke doka niîrã, yã'âro weé, kɨ̃ɨ̂ dutî'kere yɨ'rɨ́ nɨ'kakãrã niîwã. Jesu Cristo wẽrisé me'ra teeré akobohó no'okãrã niîwã. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ besé'kãrã kɨ̃ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'ke katî nu'kusere yẽ'êrãsama. 16A'tîro weeró noho niî'. Ni'kɨ́ kɨ̃ɨ̂ wẽriátoho dɨporo kɨ̃ɨ̂ akawerégɨre “Yɨ'ɨ̂ kɨosé mɨ'ɨ yeé toharósa'”, niîsami. Kɨ̃ɨ̂ wẽrikã́ ĩ'yârã, wẽrî'kɨ yee niî'kere kɨ̃ɨ̂re o'ôsama. 17Kɨ̃ɨ̂ wẽriátoho dɨporo kɨ̃ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'kere yẽ'ê masitisami. Kɨ̃ɨ̂ wẽrîka be'ropɨ di'akɨ̃ yẽ'ê masisami. 18Tohô weéro Õ'âkɨ̃hɨ “Masaré a'tîro weegɨ́ti” niî mɨ'ta'ke kẽ'rare tohôta wa'âkaro niîwɨ. Wa'îkɨ̃rãre wẽhé, naa yeé diî wehêstese me'ra di'akɨ̃ Õ'âkɨ̃hɨ “Tohô weegɨ́ti” niî'ke wa'â nɨ'kakaro niîwɨ. 19Moisé a'tîro weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tise Õ'âkɨ̃hɨ dutî'kere niî pe'tirã tɨ'óropɨ bu'êkɨ niîwĩ. Bu'ê toha nɨ'ko, kɨ̃ɨ̂ sõ'arí kasero ovelha poari me'ra weéka kaserore miîkɨ niîwĩ. Tohô niikã́ yukɨ̂ siti hissopo wamêtiri sitire pe'êkɨ niîwĩ. Wekɨ̂ makɨ wẽhé no'o'kɨ yee diîre, cabra yee diîre akó me'ra morékɨ niîwĩ. Be'ró sõ'arí kaserore tii sití dɨpɨpɨ dɨ'té õ'o, teé diîpɨ yoso miíkɨ niîwĩ. Be'ró Õ'âkɨ̃hɨ yee dutî'ke ohâka pũrire, tohô niikã́ masá niî pe'tirãre wehêste peokɨ niîwĩ. 20Kɨ̃ɨ̂ tohô weéka be'ro naâre niîkɨ niîwĩ: “A'té diî me'ra Õ'âkɨ̃hɨ masaré ‘Tohô weegɨ́ti’ niî'kere masî no'o'”, niîkɨ niîwĩ. 21Apêyere, Moisé Õ'âkɨ̃hɨ wi'ire a'tîro weékɨ niîwĩ. Niî pe'tise tií wi'i po'peapɨ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã naâ kɨosére diî me'ra wehêste peokɨ niîwĩ. 22Tiîtare Õ'âkɨ̃hɨ dutisé a'tîro niîkaro niîwɨ. Diî me'ra Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ niisére kɨ̃ɨ̂ ĩ'yóropɨ ãyusé toha dutíro wehêste peo no'okaro niîwɨ. Wehêste peoya marikã́, Õ'âkɨ̃hɨ masá yã'âro weé'kere akobohótikɨ niîwĩ. Diî me'ra di'akɨ̃ Õ'âkɨ̃hɨ masá yã'âro weesére akobohó no'o'. 23Dɨporókãhase Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ wee wɨáse noho ɨ'mɨ̂sekãhase weeró noho ĩ'yóro weékaro niîwɨ. Teeré Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨ ãyusé toha dutírã a'tîro weékãrã niîwã. Wa'îkɨ̃rãre wẽhé, naa yeé diî me'ra wehêste peokãrã niîwã. Dɨporókãharã naâ weé'ke nemoró ɨ'mɨ̂sekãhase pe'e ãyú yɨ'rɨ nɨ'ka'. Tohô weéro wa'îkɨ̃rãre ɨ̃hâ moro peo'ke nemoró, ãyusé warore ɨá'. Teé Jesu Cristo wẽrisé niî'. 24A'ti nukúkãpɨre Jesu Cristo masá weéka wi'i Ãyurí Tũku wamêtiri tũkupɨre sãháatikɨ niîwĩ. Tií wi'i ɨ'mɨ̂sekãha wi'i weeró noho ĩ'yóro weékaro niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ ɨ'mɨ̂se waro pe'ere sãháakɨ niîwĩ. Ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ marîre sẽri baságɨ weesamí. 25Too dɨpóropɨ sacerdotea wiôgɨ Judeu masɨ Õ'âkɨ̃hɨ Niî butia'ri Tũkupɨre ni'karétirita kɨ'mâri nɨkɨ wa'îkɨ̃rã yee diîre mii sãháa mɨhakɨ niîwĩ. Teé diî, kɨ̃ɨ yeé diî niîtikaro niîwɨ. Cristo pũrikãre kɨ̃ɨ yeé diî waro niîkaro niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra ni'kâtita ɨ'mɨ̂se Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ sãháakɨ niîwĩ. 26Jesu Cristo sacerdotea wiôgɨ weeró noho weégɨ pũrikã, a'tí di'ta dɨ'pôkãtikãpɨta wẽrî nɨ'ka, a'tîro niikã́ kẽ'rare wẽrî nu'kukã' boosami. Tohô weeró noho o'ôgɨ, a'tóka tero a'ti ɨmɨ́koho pe'tí wã'kari kurare Cristo a'ti nukúkãpɨre bahuákɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ ni'kâtita niî pe'tirã yee niiátehere wẽrî basakɨ niîwĩ. Yã'âro weé'kere kõ'âgɨ, tohô weékɨ niîwĩ. 27Marí kẽ'ra niî pe'tirã ni'kâti me'rata wẽrî diharãsa'. Wẽrîka be'ro Õ'âkɨ̃hɨ marîre besegɨ́sami. 28Cristo ni'kâtita kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra wa'îkɨ̃rãre wẽhé ɨ̃hâ moro peoro weeró noho weékɨ niîwĩ. Tohô weesé me'ra masá niî pe'tirã yã'âro weé'kere kõ'âkɨ niîwĩ. Be'ró opâturi a'tîgɨsami. Masá naâ yã'âro weé'kere kõ'âgɨ meheta a'tîgɨsami. Masá kɨ̃ɨ̂re yuû kuerã pe'ere yɨ'rɨógɨ a'tîgɨ weegɨ́sami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\