TIAGO 1

1Yɨ'ɨ̂ Tiago a'ti pũrí me'ra mɨsâre ãyu dutíse o'ôo'. Marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨ, tohô niikã́ marî wiôgɨ Jesu Cristo dutisére da'rá wã'ya ko'tegɨ niî'. Mɨsâ Judeu masa doze kurarikãharã Jesu Cristore ẽho peórãre ohâ'. Mɨsâ apêye di'tapɨ du'tisté wã'ka'kãrãre ohâ'. 2Yɨ'ɨ̂ akawerérã, yɨ'ɨ̂ weresére tɨ'oyá. Marîre apé tero wãkûtiro pehé yã'asé, mehêkã bahusé wa'â boosa'. Tohô wa'akã́, e'katíya. 3Õ'âkɨ̃hɨ marîre yɨ'ɨ̂re diakɨ̃hɨ́ta ẽho peómiti naa? niîgɨ, mehêkã wa'akã́ wee boósami. Tohô wa'âmikã, marî kɨ̃ɨ̂re ẽho peó du'utirã, siâpe me'ra nemoró wãkû tutua nemorãsa'. 4Mɨsâre yã'asé wa'arí kurare tohôta wãkû tutua yapatíkã'ya. Tohô weérã siâpe me'ra Jesu Cristore ẽho peó nemorãsa'. Ãyuró ẽho peó yapatí tu'a eharãsa'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró noho niisétirãsa'. Tohô niikã́ mɨsâre neê kã'roákã ẽho peóse dɨ'sasomé. 5No'ó masisé moogɨ́ noho Õ'âkɨ̃hɨre sẽriyá. Kɨ̃ɨ̂ o'ôgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ “O'ó wee'” niîtigɨta, tu'tiró mariró niî pe'tirãre marî sẽrisé nemoró o'ô yɨ'rɨ nɨ'kagɨsami. 6Teeré sẽrírã, ẽho peóse me'ra sẽriyá. “Yɨ'ɨ̂re o'ôgɨsari baa?” niîtirãta, sẽriyá. Marî, apé tero weégɨ yɨ'ɨ̂re o'ôsome niîrã, diâ pahirí maakãhase pã'kôri dɨka yuú mɨharo weeró noho niî'. Tee maríkã, wĩ'ró wẽéokã, wa'â mɨha, diháa mɨhasa'. 7A'té weeró noho tɨ'ó yã'agɨ, “Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re yɨ'tigɨ́sami”, niî wãkûtikã'ya. Yɨ'tisomé. 8Ni'kâ nɨmɨre mehêkã, ape nɨmɨ́re mehêkã wãkûsami. Keoró ni'kâ diakɨ̃hɨ wãkûtisami. Tohô wãkugɨ́ nohore Õ'âkɨ̃hɨ o'ôtisami. 9Pahasé kɨogɨ Jesuré ẽho peógɨ e'katiáto. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre mehô niigɨ́ niîtisami. Kɨ̃ɨ̂re wiôgɨ sõróogɨsami. 10No'ó pehé kɨogɨ́ kẽ'ra Jesuré ẽho peógɨ e'katiáto. Kɨ̃ɨ̂ ẽho peóse kɨ̃ɨ̂ kɨosé nemoró wapatí'. Kɨ̃ɨ̂ kɨosé o'ôri yãî diharo weeró noho pe'ti dihárosa'. 11Naâ masá pehé kɨorã́ noho a'tîro wa'ârãsama. Taâ muhîpũ ɨpɨ́tɨ asikã́, yãîa wa'ása'. Tohô weéro teé o'ôri ãyusé niîmiro, yãî, bɨrɨ̂ diha wa'ása'. A'té weeró noho naâ pehé kɨomí'ke pe'ti dihárosa'. Tohô weérã naâ da'rasé me'rata wẽrîrãsama. 12Jesu Cristore ẽho peógɨ kɨ̃ɨ̂re yã'âro wa'âmikã ẽho peó nu'kugɨ, e'katísami. Kɨ̃ɨ̂ wãkû tutuaka be'ro Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re “Keoró weemí”, niîsami. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ me'ra ɨ'mɨ̂sepɨ katî nu'kugɨsami. Õ'âkɨ̃hɨ “Yɨ'ɨ̂re ẽho peórãre katî nu'kusere o'ôgɨti” niî'karo nohota o'ôgɨsami. 13No'ó yã'âro weé sĩ'rigɨ noho “Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re tohô wee dutími”, niîtikã'ya. Õ'âkɨ̃hɨre neê yã'âro weé sĩ'rise marí'. Tohô niikã́ neê ni'kɨré “Yã'âro weeyá”, niîtisami. 14- 15A'tîro pe'e niî'. Marî basi yã'âro weesére wãkû nɨrɨ'. Tohô teeré wãkû nɨrɨkã, marî yã'âro weé sĩ'rise wã'ká'. A'té yã'âro weé sĩ'rise me'ra yã'asé wa'ása'. Marî siâpe me'ra pũûro wee poóka be'ro de'ró du'utá basiótisa'. Teé me'ra diakɨ̃hɨ́ta wẽrî dohasere bokarã́sa'. Bu'îri da'resé bokarã́sa'. 16Yɨ'ɨ̂ akawerérã, mɨsâ diakɨ̃hɨ́ wãkûya. “Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re yã'âro wee dutími”, niîtikã'ya. 17Niî pe'tise ãyusé marîre o'osé “Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ o'ô'ke niî'”, niî wãkûya. Kɨ̃ɨ̂ a'ti ɨmɨ́koho sĩ'óo'rã muhîpũ, yõkoáre weé'kɨ niîmi. Naâ ɨ̃hɨ̂ mɨha, yatî diha mɨhasama. Õ'âkɨ̃hɨ pũrikã naâ weeró noho niîtisami. Neê kã'ró dɨka yuútisami. Ɨmɨ̂kohori nɨkɨ marîre ãyuró weé nu'kukã'sami. 18Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ̂ ɨá'karo nohota kɨ̃ɨ yeé kiti diakɨ̃hɨ́ niisé me'ra kɨ̃ɨ̂ põ'rá wa'akã́ weékɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂re ẽho peó tĩharã, kɨ̃ɨ̂ põ'rá niî mɨ'ta'kãrã weeró noho niî'. Siâpe me'ra nemoró pãharã́ kɨ̃ɨ̂re ẽho peó nemorãsama. 19Mɨsâre ma'ígɨ, a'teré werêgɨti. Ãpêrã mɨsâre werekã́, ãyuró tɨ'oyá. Mɨsâ naâ weresére tɨ'órã, keoró wãkû toharãpɨ uúkũya. Uâ yeetikã'ya. 20Marî uârã, Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró weetísa'. 21Tohô weérã niî pe'tise mɨsâ yã'âro wãkusére, yã'âro weesétisere du'úkã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti marîre kɨ̃ɨ̂ kũû'kere keoró ẽho peóya. Tee kitíre tɨ'ó ẽho peórã, mɨsâ yɨ'rɨrã́sa'. 22Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire tɨ'órã, tɨ'oró bahuró tɨ'otíkã'ya. Mɨsâ tɨ'ó'kere keoró weeyá. Kɨ̃ɨ yeé kitire tɨ'ó'kãrã niîmirã teeré weetírã, marî basi wee soórã weé'. 23- 24Marî Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire tɨ'omírã teeré weetírã, a'té weeró noho niî'. Ni'kɨ́ masɨ́ kɨ̃ɨ̂ diâpoare ẽôropɨ ĩ'yâsami. Kɨ̃ɨ̂ ĩ'yâka be'ro apé sia'pɨ wa'âgɨ, kɨ̃ɨ̂ bahusére akobohoá wa'âsami. Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire tɨ'omírã teeré weetírã, marí kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ weeró noho niî'. Maatá kɨ̃ɨ yeé kitire akobohósa'. 25Ãpí pe'e kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ yee tɨ'ó'kere wãkû nu'ku, akobohótisami. Õ'âkɨ̃hɨ dutîro noho marî weé nu'kukã, kɨ̃ɨ̂ niî pe'tise marî weesé me'ra e'katíkã weegɨ́sami. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti diakɨ̃hɨ́ta niî'. Teé me'ra marî yã'âro weé'kere yɨ'rɨ wetíkã weékɨ niîwĩ. 26Marî a'tîro niî boosa': “Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peó'.” Tohô niîmirã, ãpêrãre uukahá, yã'âro uúkũ boosa'. Teé me'ra marî uúkũsere diakɨ̃hɨ́ nií wee', niî masî no'o'. “Marî Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peó'” niîmi'ke neê wapa marísa'. 27Marî kɨ̃ɨ̂re diakɨ̃hɨ́ ẽho peórã, a'tîro weesétiro ɨá'. Pakɨ sɨmɨá moorã́re, wapê wi'ia numiare naâre mehêkã wa'akã́, wee tamúro ɨá'. Apêye kẽ'rare a'ti ɨmɨ́kohokãhase yã'asére weetíkã'ro ɨá'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\