TIAGO 3

1Akawerérã, mɨsâ masísa'. Ɨ̃̃sâ mɨsâre bu'erã́ mɨsâ nemoró nɨkɨ̂ ĩ'yase me'ra besé no'orãsa'. Õ'âkɨ̃hɨ yeere bu'erã́ ãyuró weetíkã, Õ'âkɨ̃hɨ ãpêrã yɨ'rɨóro bu'îri da'rêgɨsami. Tohô weérã mɨsâ wa'teropɨ niirã́ pehêterãkã masaré bu'erã́ niiró ɨá'. 2Marî niî pe'tirã pehetíri yã'âro weésa'. No'ó ni'kɨ́ neê kã'roákã yã'âro uúkũtigɨ, ãyugɨ́ waro niîmi. Kɨ̃ɨ̂ yã'âro uúkũse ɨserire ka'mú ta'a masigɨ, kɨ̃ɨ̂ yã'âro ɨâri pehasere ka'mú ta'a masimi. 3Mɨsâre werêgɨti. Marî cavalore komé be'tore ɨsêropɨ tuu sãárã, tií be'toakã me'ra kɨ̃ɨ̂ pahigɨ́ niîmikã, marî wa'â sĩ'riropɨ kɨ̃ɨ̂re wa'â duti masisa'. 4Yukɨ̂sɨ pahipɨhɨ́ kẽ'ra tohôta niî'. Tiwɨ́ pahipɨhɨ́ niísa'. Tohô niîmikã, wĩ'ró ɨpɨ́tɨ wẽe tutuámikã, tiwɨré au masísama. Tiwɨré aurí pĩhi kã'a pĩhiákã niîmikã, tii pĩhí me'ra naâ wa'â sĩ'riro pe'e auósama. 5Tohôta wa'ása' marî uúkũri ye'mero me'ra. Marî uúkũri ye'mero kã'á ye'meroakã niîmiro, pehête uúkũse me'ra pãharã́re dohórẽ' masi'. Pekâ me'e kã'á me'eakã me'ra marî sĩ'a yoómikã, pahiró nɨkɨ̂ ɨ̃hɨ́sa'. 6Marî yã'âro uúkũse ɨseri pekâ me'e weeró noho niî'. Ye'mêro kã'á ye'meroakã niîmikã, tií ye'mero me'ra pehé yã'asé uúkũ masisa'. No'ó ɨaró niî pe'tise yã'asé wa'ása'. Teé yã'âro uúkũse wãtî me'ra dɨ'pôkãtisa'. Niî pe'tiro marî katirí ɨmɨ̂koho marî weesétisere dohórẽ'sa'. 7Masá niî pe'tirã wa'îkɨ̃rãre, mirikɨ̃hɨáre, pĩroâre, diâkãharãre ĩ'yâ nɨrɨ, dutî masisama. Tohô weérã naâre neê waropɨta dutî dɨ'pôkãti tohakãrã niîwã. 8Marî uúkũri ye'mero pũrikãre neê ni'kɨ́ naâre weeró noho dutî masitisami. Tií ye'mero dutîta basió wee'. Ãyâ kɨ̃ɨ̂ kũ'rikã́, kɨ̃ɨ̂ nimá o'ôro weeró noho marî uúkũse masaré yã'âro weésa'. 9Marî ye'mero me'ra Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨre “Ãyú'” niísa'. Tií ye'mero me'rata taha ãpêrãre yã'âro uúkũsa'. Marî Õ'âkɨ̃hɨ weeró noho bahurã́ kɨ̃ɨ̂ weé'kãrãre meharóta yã'âro uúkũsa'. 10Tií ye'meropɨta taha Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî, ãpêrãre yã'âro uúkũsa'. Tohô weetíkã'ro ɨá'. A'tîro weekã́, yã'â niî'. 11Ni'kâ pee akó wiharí peepɨre ãyusé, yã'asé akó moré su'u wihatísa'. 12Yɨ'ɨ̂ akawerérã, ohô yõo naráya dɨkâtitisa'. Ɨ'sêgɨ kẽ'ra ohô dɨkâtitisa'. Akó wiharí pee kẽ'ra tohôta niî'. Akó moâtise wiharí peepɨre akó moâ marisé wihatísa'. Marí kẽ'ra a'té weeró noho niiró ɨá'. Marî ãyusé di'akɨ̃re uúkũro ɨá'. 13No'ó mɨsâ wa'teropɨre tɨ'o masí yɨ'rɨgɨ niigɨ́ noho ãyuró weesétiato. A'tîro weégɨ, kɨ̃ɨ̂ masisére ãpêrãre ĩ'yogɨ́sami. Keoró wãkû me'rigɨ, “Ãpêrã nemoró masî yɨ'rɨ nɨ'ka'” niiró mariró niiáto. 14Mɨsâ ãpêrãre doérã, naâre ɨórã, naâ yɨ'rɨóro niî sĩ'risa' niîrã, tohô niî ma'akãrã weé'. Tohô weérã mehô waro “Tɨ'o masí yɨ'rɨ nɨ'ka'”, niísa'. Mɨsâ tohô niisé wapa marísa'. 15Mɨsâ tohô wãkusé a'ti nukúkãkãhase, masá wãkusé niî'. Õ'âkɨ̃hɨ meheta mɨsâre tohô wãkû dutisami. Wãtî wãkusé o'osére mɨsâ wãkusétisa'. 16Mɨsâ ãpêrãre ɨórã, naâ yɨ'rɨóro niî sĩ'rikã, kumûkã wã'kása'. No'ó ɨaró niî pe'tise yã'asé wa'ása'. 17Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ tɨ'o masíse marîre o'osé pe'e a'tîro niî'. Marî kɨ̃ɨ̂ tɨ'o masísere kɨórã, yã'asé mariró ãyuró niisétisa'. Uâ yeetisa'. Ãpêrã me'ra ãyuró tɨ'ó yã'a, niîkã'sa'. Ãpêrãre sõ'ó o'ô boosaɨ niîtirãta o'ósa'. Marî ɨaró di'akɨ̃ weetísa'. Ãpêrãre pahá yã'asa'. Niî pe'tirãre ni'kâro noho weésa'. Wee soóro mariró weesétisa'. 18Ãpêrã me'ra ãyuró niî sĩ'rirã, kumûkã mariró niîkã'sama. Tohô weérã ãpêrãre ãyuró niisétikã weesamá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\