JOÃO 10

1- 2Jesu masaré bu'êgɨ, a'tîro werêwĩ: —Diakɨ̃hɨ́ta mɨsâre niîgɨti. Ni'kɨ́ masɨ́ ovelha ko'tegɨ́ naâ sã'ri sãáka sopepɨre keoró sãháasami. Ãpêrã ovelhare yahá sĩ'rirã pe'e sopé marirópɨ sãháasama. 3Soperé ko'tegɨ́ ovelha ko'tegɨ́re pãâ sõrosami. Kɨ̃ɨ̂ sãháakã, ovelha kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'o masísama. Kɨ̃ɨ̂ naâ ovelha nɨkɨre naâ wameré pisûsami. Kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́, kɨ̃ɨ̂ tiropɨ siru tuú wihasama. 4Naâre pihî wiha tohagɨ, naâ dɨporo ɨ'mɨtã́ wã'kasami. Kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'o masírã, kɨ̃ɨ̂ siro siru tuúsama. 5Ãpipɨ́re naâ ĩ'yâ masitigɨre siru tuútisama. Kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'o masítirã, no'ó ɨaró du'tistéa wa'âsama, niîwĩ Jesu. 6Fariseu masa a'té kɨ̃ɨ̂ kití weeró noho weresére tɨ'o masítiwã. 7Naâ tɨ'otíkã ĩ'yâgɨ, Jesu naâre niî nemowĩ taha: —Diakɨ̃hɨ́ta mɨsâre niîgɨti. Yɨ'ɨ̂ ovelha sãháari sope weeró noho niî'. 8- 9Ovelha soperé sãháarã weeró noho yɨ'ɨ̂re siru tuú ẽho peórã yɨ'rɨó no'orãsama. Ovelha weeró noho uiró mariró niî masirãsama. Naâ ɨasére bokarã́sama. Ãpêrã yɨ'ɨ̂ dɨporo a'tî'kãrã yã'arã́, ovelhare yaharã́ weeró noho niîkãrã niîwã. Tohô weérã ovelha pe'e naâ uúkũsere tɨ'o masítirã, naâre siru tuútikãrã niîwã. 10Ovelhare yaharã́ naâre yahá, wẽhé sĩ'risama. Yɨ'ɨ̂ pũrikã naâre katisére o'ôgɨ a'tîwɨ. E'katí yɨ'rɨato niîgɨ naâre tohô weewɨ́. 11Yɨ'ɨ̂ ovelhare ãyuró ko'tê me'rigɨ weeró noho yɨ'ɨ̂re ẽho peórãre ãyuró ko'tê'. Ãyuró ko'tegɨ́ kɨ̃ɨ yarã́ ovelhare a'tîro weesamí. Naâre mehêkã wa'akã́ ka'mú ta'agɨ wẽrî masisami. 12Ãpí pe'e kɨ̃ɨ̂ da'rasé wapa wapá ta'ase di'akɨ̃re wãkûsami. Kɨ̃ɨ̂ naâre ko'tegɨ́ waro niîti yuugɨ yaî a'tikã́, tootá kõ'â nɨ'ko, wa'â wa'âsami. Kɨ̃ɨ yarã́ niîti yuukã, tohô weesamí. Yaî a'tî, naâre yẽ'ê, nɨrɨsté pe'okã'sami. 13Kɨ̃ɨ̂ wapá ta'ase di'akɨ̃re wãkûgɨ, tohô weesamí. Kɨ̃ɨ yarã́ niîti yuukã, ovelhare wãkû nɨrɨtisami. 14- 15Yɨ'ɨ̂ ovelhare ãyuró ko'tê me'rigɨ weeró noho niî'. A'tîro niî'. Yɨ'ɨ̂ pakɨ yɨ'ɨ̂re masîmi. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra kɨ̃ɨ̂re masî'. Teé weeró noho yɨ'ɨ́ kẽ'ra yarã́ ovelhare masî'. Naá kẽ'ra yɨ'ɨ̂re masîma. Yɨ'ɨ̂ naa yeé niiátehere wẽrî, naâre yɨ'rɨógɨti. 16Ãpêrã kẽ'ra Judeu masa niîtimirã, yarã́ niîma. Naá kẽ'ra neêo no'o, yɨ'ɨ̂re ẽho peó siru tuúrãsama. Niî pe'tirã yɨ'ɨ̂re ẽho peórã ni'kâ kura niîrãsama. Yɨ'ɨ̂ ni'kɨtá naâre ko'tegɨ́ niîgɨsa'. 17- 18Yɨ'ɨ̂ pakɨ yɨ'ɨ̂re ma'imí. Yɨ'ɨ̂ masaré wẽrî yɨ'rɨoátehe wapa tohô weemí. Neê ni'kɨ́ yɨ'ɨ̂re wẽrikã́ wee masítisami; yɨ'ɨ̂ ɨaró me'ra wẽrîgɨti. Yɨ'ɨ̂ wẽrî masi'. Be'ró masa masí' taha. Yɨ'ɨ̂ pakɨ yɨ'ɨ̂re a'tîrota wee dutíwĩ, niîwĩ Jesu. 19Judeu masa kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'órã, kɨ̃ɨ̂re ni'kâro noho wãkûtiwã. 20Ni'karérã kɨ̃ɨ̂re niîwã: —De'ró weérã mɨsâ kɨ̃ɨ̂re tɨ'otí? Maatihígɨ weemí. Wãtî sãháa no'o'kɨ niîmi, niîwã. 21Ãpêrã pe'e “Wãtî sãháa no'o'kɨ tohô uúkũti boosami. Wãtî sãháa no'o'kɨ kapêri ĩ'yâtigɨre ĩ'yakã́ wee masítisami”, niîwã. 22Pu'êkɨ niirí kura Jerusalẽ́pɨ Judeu masa bosê nɨmɨ wee peórã weewã́. Dɨporókãharã Õ'âkɨ̃hɨ wi'ire bosê nɨmɨ wee peó'kere wãkû siru tuuri nɨmɨ niîwɨ. 23Tií bosê nɨmɨre Jesu Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ wa'âwĩ. 24Kɨ̃ɨ̂ Salomão wamêtiri tũkupɨ sãhá yɨ'rɨ tãríri kura Judeu masa wiôrã kɨ̃ɨ̂re ãyuró be'toâ nɨ'ka wa'âwã. Kɨ̃ɨ̂re sẽrí yã'awã: —Mɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ o'ôo'kɨ niî' niisére neê diakɨ̃hɨ́ weré wee'. De'ró niikã́ mɨ'ɨ̂ ɨ̃sâre keoró werêgɨsari? Mɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ niî' niîgɨ, diakɨ̃hɨ́ta ɨ̃sâre werêya. 25Jesu naâre niîwĩ: —Werêmiwɨ. Yɨ'ɨ̂re ẽho peótiwɨ. Yɨ'ɨ̂ weé ĩ'yose yɨ'ɨ̂ pakɨ dutisé me'ra yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ niisére mɨsâre ĩ'yó'. 26Yɨ'ɨ̂ mɨsâre too dɨpóro niî'karo nohota yarã́ ovelha meheta niî'. Tohô weérã yɨ'ɨ̂re ẽho peó wee'. 27Yarã́ ovelha yɨ'ɨ̂re ĩ'yâ masima. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra naâre ĩ'yâ masi'. Naâ yɨ'ɨ̂re ẽho peó siru tuúma. 28Naâre katî nu'kusere o'ô'. Naâ pekâ me'epɨ wa'âsome. Yɨ'ɨ̂ naâre ko'tê nu'kukɨ̃'ti. Neê ni'kɨ́, yarãré yɨ'ɨ̂re e'mâ masisome. 29Naâre yɨ'ɨ̂ pakɨ o'ôkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirã nemoró tutuagɨ́ niîmi. Tohô weégɨ neê ni'kɨ́ yɨ'ɨ̂ pakɨ kɨorã́re kɨ̃ɨ̂re e'mâ masisome. 30Yɨ'ɨ̂ pakɨ me'ra ɨ̃sâ ni'kɨtá niî', niîwĩ Jesu. 31Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'órã, Judeu masa ɨ̃tâ peeri me'ra kɨ̃ɨ̂re doke wẽhé sĩ'rimiwã. 32Jesu naâre niîwĩ: —Yɨ'ɨ̂ pakɨ tutuasé me'ra mɨsâ ĩ'yóropɨ pehé ãyusé weé ĩ'yowɨ. Dise nohó yɨ'ɨ̂ weé ĩ'yo'ke bu'iri yɨ'ɨ̂re doke wẽhé sĩ'riti? 33Naâ Jesuré niîwã: —Mɨ'ɨ̂ ãyuró weesé bu'iri wẽhesomé. Õ'âkɨ̃hɨre mɨ'ɨ̂ yã'âro uúkũse bu'iri wẽhé sĩ'risa'. Mɨ'ɨ̂ ɨmɨ́ niîmigɨ, Õ'âkɨ̃hɨ weeró noho niî sĩ'ri'. Teé bu'iri mɨ'ɨ̂re wẽherã́ti, niîwã. 34Jesu naâre niîwĩ: —Mɨsâ dutisé wa'teropɨre Õ'âkɨ̃hɨ niî'kere a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ weeró noho niî'.” 35Marî masî'. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũrikãhasere “Tohô niî ma'akãro weé'”, niîta basió wee'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ dutisé o'ô'kãrãre a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ weeró noho niî'”, niîkɨ niîwĩ. 36Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re bese tĩhágɨ, a'ti ɨmɨ́kohopɨre o'ôo'wĩ. Tohô niîmikã, “Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ niî'” niî'ke bu'iri mɨsâ pe'e yɨ'ɨ̂re “Õ'âkɨ̃hɨre yã'âro uúkũami”, niiápɨ. Tohô nií wee'. 37Yɨ'ɨ̂ pakɨ dutî'karo noho weetíkã maa, yɨ'ɨ̂re ẽho peótikã'ya. 38Kɨ̃ɨ̂ dutî'karo noho weekã́ pũrikãre, yɨ'ɨ̂re ẽho peótimirã, yɨ'ɨ̂ weé ĩ'yosere ẽho peóya. Mɨsâ teeré ẽho peórã, yɨ'ɨ̂ pakɨ yɨ'ɨ̂pɨre niîmi niisére masîrãsa'. Tohô niikã́ yɨ'ɨ̂, kɨ̃ɨ̂ me'ra ni'kɨtá niî' niisére masîrãsa', niîwĩ Jesu. 39Naâ kɨ̃ɨ̂re bu'îri da'rerí wi'ipɨ miáa sĩ'rimiwã taha. Kɨ̃ɨ̂ pe'e naâre du'tí wã'ka wa'âwĩ. 40Be'ró Jesu Jordão siâkihipɨ pẽ'âwĩ. Toopɨ́re João wamê yeegɨ wamê yeekũ'karopɨ tohâ ke'awĩ. 41Pãharã́ Jesuré ĩ'yârã etarã́, a'tîro niîwã: —João wamê yeegɨ uúkũgɨ, neê kã'ró weé ĩ'yotimigɨ, ã'rikãhásere diakɨ̃hɨ́ta uúkũkũwĩ, niîwã. 42Toopɨ́re pãharã́ Jesuré ẽho peówã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\