JUDAS 1

1Yɨ'ɨ̂ Juda Jesu Cristore da'rá wã'ya ko'tegɨ Tiago akabihí mɨsâre ãyu dutí'. Marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre kɨ̃ɨ̂ põ'rá niiáto niîgɨ besékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ mɨsâre ma'imí. Jesu Cristo mɨsâre ẽho peó nu'kukã'ato niîgɨ ko'têmi. A'ti pũríre mɨsâre ohâ'. 2Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre pahá yã'ase, mɨsâ ehêri põ'raripɨ ãyuró tɨ'ó yã'ase, ma'isé kɨó yɨ'rɨkã weeáto. 3- 4Yɨ'ɨ̂ ma'irã́, Õ'âkɨ̃hɨ marî Jesu Cristo yɨ'rɨó no'o'kãrãre ãyuró weesére mɨsâre pũûro ohâ sĩ'rimiwɨ. Tohô weé sĩ'ri'kɨ niîmigɨ, ni'kâroakãre a'té pe'ere ohakã́ ãyú tɨ'sa', niî wãkû' maha. Ãpêrã niî soose me'ra bu'ekã́, ẽho peótikã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ Jesu Cristore ẽho peó dutigɨ kũû'ke pe'ere wãkû tutua, ẽho peó nu'kukã'ya. Kɨ̃ɨ̂ teeré ni'kâti me'rata marî kɨ̃ɨ yarã́re o'ô dohakɨ niîwĩ. Niî soorã me'risé me'ra mɨsâ me'ra a'mé sɨ'akãrã niîwã. Naâ Õ'âkɨ̃hɨre moomá. A'tîro niîsama: “Õ'âkɨ̃hɨ marî yã'âro weé'kere akobohó yuukã, no'ó ɨaró marî ɨpɨ́ ɨâri pehase nohore wee masí'”, niîsama. Õ'âkɨ̃hɨ ma'ígɨ weesé pe'ere dohórẽ'sama. Jesu Cristo marî wiôgɨ ni'kɨ́ niigɨ́re ɨatísama. Kɨ̃ɨ̂re “Õ'âkɨ̃hɨ makɨ meheta niîmi”, niîsama. Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ naâ tohô weerã́re “Bu'îri da'rê no'orãsama”, niî toha no'okaro niîwɨ. Tohô weérã wãkû tutuaya. Niî soorã dutisére weetíkã'ya. Naâre a'tîro niîya: “Õ'âkɨ̃hɨ marîre ẽho peó dutise di'akɨ̃ keoró niî'. Mɨsâ bu'esé pũrikã diakɨ̃hɨ́ nií wee'”, niîya naâre. 5Mɨsâ masî'kepɨre opâturi wãkû dutigɨ mɨsâre werêgɨti. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re yɨ'rɨ́ nɨ'karãre bu'îri da'rêsami. Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃sâ yẽkɨ sɨmɨá Israel kurakãharãre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Naâ Egitopɨ pi'etí'kãrãre apêropɨ mii wiháakɨ niîwĩ. Be'ró kɨ̃ɨ̂ tohô weekã́ ĩ'yâmirã, ãpêrã kɨ̃ɨ̂re ẽho peótikãrã niîwã. Tohô weégɨ naâre bu'îri da'rê bahurió butia'kɨ niîwĩ. 6Apêye kẽ'rare wãkûya. Dɨporópɨ ãpêrã ɨ'mɨ̂sekãharã Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã niîmi'kãrã kɨ̃ɨ̂re yɨ'rɨ́ nɨ'kakãrã niîwã. Õ'âkɨ̃hɨ naâre dutisé kũûmi'kere yɨ'rɨ́ nɨ'karã, ãyurópɨ niîmi'kãrã kõ'o wiháakãrã niîwã. Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re werê ko'terã niîmi'kãrãre na'î tĩ'aropɨ kome daári me'ra dɨ'te kũú kõ'akɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirãre beseátihi nɨmɨ niikã́, naâre bu'îri da'rê butia'gɨsami. Naâre pi'etí nu'ku dutigɨ pekâ me'epɨ kõ'â bahuriógɨsami. 7Sodoma, Gomorra, tohô niikã́ teé pɨ'tokãhase makari naâ yã'âro weé'ke kẽ'rare wãkûya. Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã niîmi'kãrã weeró noho tee makárikãharã kẽ'ra yã'âro weékãrã niîwã. Naâ nɨmosã́ numia niîtirãre a'me tãrákãrã niîwã. Apêye kẽ'rare ɨmɨá se'saro numiâ me'ra wee wɨáse nohore weékãrã niîwã. Numiâ kẽ'ra tohôta weékãrã niîwã. Naâ yã'âro weé'ke wapa Õ'âkɨ̃hɨ bu'îri da'rêgɨ, naâre ɨ̃hâ kõ'akɨ niîwĩ. Niî pe'tirã yã'arã́ naâ weeró nohota pekâ me'e pe'titíri me'epɨ bu'îri da'rê no'orãsama niisére masî yuu dutigɨ naâre tohô weékɨ niîwĩ. 8A'tóka tero kẽ'rare mɨsâ wa'teropɨ niirã́ naâ niî soorã too dɨpórokãharãpɨ weeró noho yã'âro weemá. Tɨ'o masítirã weeró noho naâ yã'âro weé sĩ'risere no'ó ɨaró weesamá. Teeré weérã, naâ basi naâ ɨpɨré dohórẽ'sama. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ dutisére yɨ'rɨ́ nɨ'kasama. Ɨ'mɨ̂sepɨ niirã́ tutuarã́re buhíkã'sama. 9Ɨ'mɨ̂sekãharã Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã wiôgɨ Miguel marikã tohô buhíkã'tikɨ niîwĩ. Dɨporópɨ Moisé wẽrîka be'ro Miguel wãtiâ wiôgɨ me'ra Moisé yaa ɨpɨ́re dɨ'sâ sookãrã niîwã. Miguel kɨ̃ɨ̂ basi wãtîre neê kã'ró tu'tî buhíkã'tikɨ niîwĩ. A'tîro pe'e niîkɨ niîwĩ: “Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂ wiôgɨ mɨ'ɨ̂re tu'tiáto”, niîkɨ niîwĩ. 10Niî soorã pũrikã naâ tɨ'o masítisere no'ó ɨaró uúkũ ma'asama. A'ti nukúkãkãhase naâ no'ó weeró bahuró weesé di'akɨ̃re masîsama. Wa'îkɨ̃rã tɨ'o masítirã weeró noho niîma. Naâ tɨ'ó yã'aro bahuró tɨ'ó yã'asama. Teé me'ra naâ bu'îri da'rê bahurió no'orãsama. 11Yã'âro wa'ârosa' naâre. Dɨporókɨ̃hɨpɨ Caĩ́ kɨ̃ɨ̂ akabihí Abelre ɨógɨ kɨ̃ɨ̂re wẽhé'karo weeró noho yã'âro weemá. Tohô niikã́ Balaão wamêtigɨ weé'karo weeró noho weemá. Kɨ̃ɨ̂ niyéru ɨá yɨ'rɨagɨ, Õ'âkɨ̃hɨ dutisére yɨ'rɨ́ nɨ'kakɨ niîwĩ. Ãpí Coré wamêtigɨ weé'karo weeró noho weemá. Kɨ̃ɨ̂, wiôrã Õ'âkɨ̃hɨ kũû'kãrãre yɨ'rɨ́ nɨ'kakɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weé'ke bu'iri Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re bu'îri da'rêgɨ, wẽrikã́ weékɨ niîwĩ. Naâ niî soorãre Caĩ́, Balaão, Corére bu'îri da'rê'karo nohota Õ'âkɨ̃hɨ naâre bu'îri da'rêgɨsami. 12Niî soorã, mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórã nerê ba'arí kurare bopôyaro weérã weesamá. Mɨsâ me'ra sĩ'rí, ba'â tamurã, naa yeékãhase di'akɨ̃re wãkûrã, yã'âro weesamá. Naâre wio pesáse marísa'. Ãpêrãre wãkûtimirã, naâ basi ba'â yapî sĩ'risama. Ako kurári pehâ dihatimiro, wĩ'ró wẽekã́, tuú wã'karo weeró noho niîsama. Tee kurári akó pehâtiro weeró noho masaré ãyusé ĩ'yotísama. Yukɨ dɨká dɨkâtiri kura apêyepagɨ dɨkâ marisépagɨ weeró noho niî ko'tesama. Naâ Õ'âkɨ̃hɨ yeere bu'êmirã, keoró weetírã, dɨkâ marirã́ weeró noho niîsama. Naâ, masá dɨkâ marikɨhɨ́re paâ kõ'a no'o'kɨ weeró noho niîsama. Naâre neê kã'ró ãyuró weesé marísa'. 13Pã'kôri maa pahirí maakãhase yã'asé sa'pôri sumútohopɨ paâ kehe õ'o'ke weeró noho niîma. Naâ uúkũ me'rimirã, yã'asé bopôyase di'akɨ̃re weé nu'kusama. Yõkoá bɨrɨ̂ bahu dutí diharã weeró noho niîma. Diakɨ̃hɨ́kãha ma'akãhasere du'úrã, na'î tĩ'aropɨ bu'îri da'rê bahurió no'orãsama. 14Dɨporókɨ̃hɨpɨ Enoque wamêtigɨ Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂re masisé o'oró me'ra naâ niî soorãre bu'îri da'reátehere werê mɨ'takɨ niîwĩ. Marî yẽkɨ Adão paramí niî turiagɨpɨ niîkɨ niîwĩ Enoque. Seis kurari be'rokɨ̃hɨ niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂, be'ropɨ́ wa'aátehere a'tîro niîkɨ niîwĩ: “Marî wiôgɨ pãharã́ ɨ'mɨ̂sekãharã kɨ̃ɨ̂re werê ko'terã me'ra a'tîgɨsami. 15Niî pe'tirã masaré beségɨ a'tîgɨsami. Yã'arã́ naâ yã'âro weé'kere besé pe'okɨ̃'sami. Tohô niikã́ diikése yã'arã́ kɨ̃ɨ̂re yã'âro uúkũ'kere besegɨ́sami. Naâ tohô weé'ke wapa, bu'îri da'rêgɨsami”, niî ohâ yuukɨ niîwĩ Enoque. 16Niî soorã niî pe'tisere tɨ'sâtisama; “Yã'â niî'”, niîsama. Naâ ɨaró di'akɨ̃re weé sĩ'risama. Masirã́ waro weeró noho uúkũ ma'asama. Naa yeére ɨa sãárã, ãpêrãre ãyuró uúkũ ta'sasama. 17Yɨ'ɨ̂ ma'irã́, marî wiôgɨ Jesu Cristo bese kũú'kãrã mɨsâre too dɨpóropɨ niî'kere wãkûya. 18Mɨsâre a'tîro niîkãrã niîwã: “A'ti ɨmɨ́koho pe'tiátoho dɨporo masá no'ó ɨaró Õ'âkɨ̃hɨ yeere buhíkã'rãsama. Õ'âkɨ̃hɨre ɨatírã, naâ yã'âro ɨâri pehasere weerã́sama”, niîkãrã niîwã. 19Jesu Cristore ẽho peórãre dɨka watíkã weesamá. Naâ yã'asé ɨâri pehase di'akɨ̃re weesamá. Espírito Santore moomá. 20Mɨsâ pũrikã yɨ'ɨ̂ ma'irã́, Jesu Cristore nemoró ẽho peó, wãkû tutua wã'kaya. Mɨsâ ẽho peóse diakɨ̃hɨ́ niisé niî'. Õ'âkɨ̃hɨre sẽrírã, Espírito Santo mɨsâre masisé o'osé me'ra sẽriyá. 21Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ma'isére wãkû nu'kukã'ya. Akobohótikã'ya. Marî wiôgɨ Jesu Cristo marîre pahá yã'agɨ, kɨ̃ɨ̂ me'ra katî nu'kusere o'ôgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ o'oátehere e'katíse me'ra ko'tê yuuya. 22Ãpêrã Jesu Cristo yeere “Diakɨ̃hɨ́ta niîsari baa?” niirã́re pahá yã'aya. Naâre ãyuró ẽho peókã weeyá. 23Ãpêrã niî soorã bu'esére siru tuúrãre diakɨ̃hɨ́ nɨ'koya. Wi'í ɨ̃hɨrí wi'i po'peapɨ niirã́re wehê wiharã weeró noho naâre pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨkã́ weeyá. Ãpêrã yã'asé wee poó yɨ'rɨa'kãrãre wee tamú sĩ'rirã, pahá yã'aya. Mɨsâpɨ naâ yã'âro weesére pẽ'ri pehári niîrã, neê kã'ró naâ tohô weesére ɨatíkã'ya. 24- 25Õ'âkɨ̃hɨ tutuâ yɨ'rɨgɨ marî yã'âro weerí niîgɨ, ka'mú ta'a masisami. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ tutuasé me'ra kɨ̃ɨ̂ tiro, kɨ̃ɨ̂ asistéropɨ marîre bu'îri marirã́ niî dutigɨ miáa masisami. Toopɨ́re e'katí yɨ'rɨarãsa'. Õ'âkɨ̃hɨ ni'kɨ́ niigɨ́ marî wiôgɨ Jesu Cristo wẽrisé me'ra marî pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re niî pe'tirã “Ãyú yɨ'rɨami, niî pe'tirã bu'ipɨ wiôgɨ niîmi”, wio pesáse me'ra niî ẽho peoáto. “Niî pe'tirã a'ti nukúkãkãharãre dutigɨ́ wiôgɨ waro niîmi”, niiáto. “Neê waropɨ, a'tóka tero, be'ropɨ́ kẽ'rare meharóta niîmi”, niî nu'kuato. Tohôta niiró ɨá'. Toô kã'rota ohâ'. Juda


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\