LUCAS 21

1Jesu Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ niîgɨ, niyéru o'ôrã sãâ wɨase akaripɨ pahiró niyéru kɨorã́re sãakã́ ĩ'yâkɨ niîwĩ. 2Tohô niikã́ ni'kó wapê wi'io pahasé kɨogore ni'kâ akaropɨ pɨá kuhi niyéru wapa maríse kuhirire sãakã́ ĩ'yâkɨ niîwĩ. 3Teeré ĩ'yâgɨ, Jesu a'tîro niîkɨ niîwĩ: —Diakɨ̃hɨ́ta mɨsâre werêgɨti. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨ a'tîgo wapê wi'io pahasé kɨogo niî pe'tirã yɨ'rɨóro o'ô yɨ'rɨ nɨ'kamo. 4Ãpêrã pe'e naâre dɨ'sasére o'ôma. Koô pe'e pahasé kɨogo niîmigo, koô kɨomí'ke, koô ba'â kati boo'keakãre o'ô pe'okã'mo, niîkɨ niîwĩ. 5Ni'karérã kɨ̃ɨ̂ bu'erã́ Jesuré Õ'âkɨ̃hɨ wi'ikãhasere uúkũkãrã niîwã. —A'tí wi'i ɨ̃tâ peeri paka ãyusé me'ra weéka wi'i ãyú butia'ri wi'i niî', niîkãrã niîwã. Tohô niikã́ tií wi'ikãhase ma'mâ su'ase masá o'ô'kere uúkũkãrã niîwã. Jesu tohô niisére tɨ'ógɨ, a'tîro niîkɨ niîwĩ: 6—Mɨsâ a'tó ĩ'yasé mɨto dihó no'orosa'. Neê ni'kâ ɨ̃tâga apêga bu'ipɨ yeê turia mɨha'ke tohasomé, niîkɨ niîwĩ. 7Be'ró kɨ̃ɨ̂re sẽrí yã'akãrã niîwã: —Ɨ̃̃sâre bu'egɨ́, de'ró niikã́ mɨ'ɨ̂ niî'ke wa'ârosari? Yẽ'e nohó me'ra ĩ'yogɨ́sari a'té tohô wa'aátehere? niîkãrã niîwã. 8Jesu naâre yɨ'tíkɨ niîwĩ: —Ãpêrã mɨsâre niî soori niîrã, tɨ'o masíya. Pãharã́ “Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ tutuaró me'ra weé'; Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ Cristo niî'”, niîrãsama. Tohô niikã́ “Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ a'tiátihi nɨmɨ niî toha'”, niîrãsama. Naâ tohô niikã́, tɨ'otíkã'ya. 9Mɨsâ a'mê wẽhese kitire tɨ'órã, ɨkɨátikã'ya. A'tetá wa'â mɨ'tarosa'. Tohô niîmiro, a'ti ɨmɨ́koho pe'tiátoho dɨ'sá' yuhûpɨ. 10Be'ró naâre niî nemokɨ niîwĩ: —Ni'kâ kurakãharã ape kurákãharã me'ra a'mê wẽherãsama. Tohô niikã́ ni'kâ di'takãharã apé di'takãharã me'ra a'mê wẽherãsama. 11Pehé apé sia'pɨre ɨpɨ́tɨ di'tâ nara sãáse wa'ârosa'. Tohô niikã́ ɨhá boasé, do'âtise wa'ârosa'. Ɨ'mɨ̂sepɨre wiosé paka bahuárosa'. 12A'té tohô wa'aátoho dɨporo ãpêrã mɨsâre bu'îri yẽ'êrãsama. Yã'âro weerã́sama. Mɨsâre mɨsâ neresé wi'seripɨ beserã́sama. Besé, bu'îri sõróorãsama. Yɨ'ɨ̂re ẽho peóse bu'iri wiôrã tiropɨ mɨsâre miáarãsama. 13Naâ tohô weekã́ mɨsâ, yeekãhásere werêrãsa'. 14“Wiôrãre a'tîro niîrãti”, niî wãkû ke'ti yuutikã'ya. 15Yɨ'ɨ̂ pe'e mɨsâre uúkũ masiatehere o'ôgɨti. Mɨsâre ĩ'yâ tu'tirã neê ni'kɨ́ põo tẽósome. Naâ “Tohô nií wee'”, niî ye'sû masisome. 16Mɨsâ pakɨ sɨmɨápɨta mɨsâre wiôrãpɨre werê sãarãsama. Mɨsâ ni'kɨ́ põ'ra niîmirã, mɨsâ akawerérã kẽ'ra, mɨsâ me'rakãharã meharóta weerã́sama. Mɨsâ ni'karérãre wẽherã́sama. 17Yɨ'ɨ̂re ẽho peóse bu'iri niî pe'tirokãharã mɨsâre ĩ'yâ tu'tirãsama. 18Tohô weemíkã, mɨsâre neê mehêkã wa'â ma'asome. 19Yɨ'ɨ̂re ẽho peó du'utirã, yɨ'rɨ wetírãsa'. Yɨ'ɨ̂ pakɨ tiropɨ katî nu'kurãsa'. 20Mɨsâ Jerusalẽ́re surára tii maká sumútoho be'toâ nɨ'kakã ĩ'yârã, masîya. “Tii maká maatá kõ'â no'orosa'”, niîya. 21Tohô wa'akã́ ĩ'yârã, Judéia di'tapɨ niirã́ ɨ̃rɨpagɨ́pɨ du'tiáya. Makâpɨ niirã́ apêropɨ wa'âya. No'ó wesêripɨ niirã́ makâpɨre mahâmi tohatitikã'ya. 22Tee nɨmɨ́ri Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ niî'karo nohota wa'ârosa'. Bu'îri da'resé nɨmɨri niîrosa'. 23Tohô wa'asé nɨmɨri numiâ nihî pakosã numiare, tohô niikã́ põ'rá mi'rirã́ kɨorã́re bɨhâ weose nɨmɨri niîrosa'. Naâ ɨmɨ̂yaro wa'â masisome. A'tí di'tapɨre ɨpɨ́tɨ pi'etíse niîrosa'. Õ'âkɨ̃hɨ masaré ɨpɨ́tɨ waro bu'îri da'rêgɨsami. 24Ãpêrã a'mê wẽheropɨ wẽhé no'orãsama. Ãpêrãre niî pe'tise di'tapɨ bu'îri yẽ'ê miáarãsama. Apé di'takãharã Judeu masa niîtirã Jerusalẽ́re mɨto dihórãsama. Mɨto dihó, tii maká wiôrã sãharã́sama. Õ'âkɨ̃hɨ Judeu masa niîtirãre “Toô kã'ro tohô weerã́sama” niî'karo ehâ tu'aro tohô weerã́sama, niîkɨ niîwĩ Jesu. 25Jesu kɨ̃ɨ̂ bu'erã́re a'tîro niî nemokɨ niîwĩ: —A'ti ɨmɨ́koho pe'tiátoho dɨporo muhîpũ ɨmɨ̂kohokɨ̃hɨre, yamîkɨ̃hɨre, yõkoáre pehé mehêkã bahusé wa'ârosa'. A'tí di'tapɨre niî pe'tise di'takãharã diâ pahirí maa bɨsɨsé, pã'kôrire tɨ'órã, yẽ'e nohó niîsari? niîrã, ɨkɨárãsama. 26Masá a'tí di'tapɨre wa'aátehere wãkûrã, ɨpɨ́tɨ uîrã, tɨ'o masíse pe'tirã́sama. Niî pe'tirã ɨ'mɨáropɨ niirã́ nara sãákã weé no'orãsama. 27Tohô wa'arí kura yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ weeró noho ɨpɨtígɨ o'me kuráripɨ tutuaró me'ra asisté dihatikã, masá ĩ'yârãsama. 28Teé pehé wa'â nɨ'kari kurare wãkû tutua e'katíya. Ɨ'mɨáropɨ ĩ'yâ mororã weeró noho ko'têya. Maatá mɨsâ yɨ'rɨó no'orãsa', niîkɨ niîwĩ Jesu. 29- 30A'te kití weeró noho niisé me'ra werêkɨ niîwĩ taha: —Otesé figueiragɨ wamêtikɨhɨ ou no'ó niikɨhɨ́ yukɨ̂gɨ pũrî yãsâ wihikã, “Kɨ'ma dɨpóro niî'”, niísa'. 31A'té weeró noho yɨ'ɨ̂ too dɨpóro niî'ke pehé wa'akã́, “Kã'roákã Jesu a'tí di'ta wiôgɨ sãhaátoho dɨ'sása'”, niîrãsa'. 32Diakɨ̃hɨ́ mɨsâre werêgɨti. A'té pehé tohô wa'arí kurare niirã́ wẽrîsome. Tohô wa'asére ĩ'yâ pe'okã'rãsama. 33A'ti ɨmɨ́koho, a'tí di'ta pe'ti diháarosa'. Yɨ'ɨ̂ uúkũse, yɨ'ɨ̂ bu'esé pũrikã niî nu'kukã'rosa'. Niî pe'tise yɨ'ɨ̂ niî'ke keoró wa'ârosa'. 34Yɨ'ɨ̂ a'tiátihi nɨmɨre mɨsâ neê masîtisa'. Tohô weérã mɨsâ basi ãyuró ko'têya. Yã'âro weesére wee poóri niîrã, weetíkã'ya. Ke'atíkã'ya. A'ti ɨmɨ́kohokãhasere wãkû ke'titikã'ya. Tohô weérã mɨsâ wãkûtiro yɨ'ɨ̂ a'tiátihi nɨmɨ niikã́, yã'arã́ boka ehá peha no'osome. 35Wa'îkɨ̃rãre wãkûtiro sã'ri sãá bi'á nɨ'koro weeró noho mɨsâre wa'âtikã'ato. Tii nɨmɨ́re niî pe'tirã niî pe'tirokãharã tõ'orã́sama. Tohô weérã tɨ'o masíya. 36Mɨsâ ãyuró apo yuúya. Teé pi'etiátehe ɨ̃sâre yɨ'rɨ wetíkã weeyá niîrã, Õ'âkɨ̃hɨre sẽrí nu'kukã'ya. Tohô niikã́ yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ tiropɨ uiró mariró põo tẽriáhã Õ'âkɨ̃hɨre sẽriyá, niîkɨ niîwĩ Jesu. 37Jesu ɨmɨ̂kohori nɨkɨ Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ bu'ê mɨhakɨ niîwĩ. Yamî pe'ere ɨ̃rɨgɨ́ Oliveira wamêtikɨhɨpɨ niî bo'rea mɨhakɨ niîwĩ. 38Masá niî pe'tirã Õ'âkɨ̃hɨ wi'ipɨ bo'reakã́ kure kɨ̃ɨ̂ bu'esére tɨ'órã wa'â mɨhakãrã niîwã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\