MATEUS 15 | Bible.is
MATEUS 15

1Be'ró fariseu masa Jesu tirópɨ ehâwã. Tohô niikã́ Moisé ohâ'kere bu'erã́ kẽ'ra Jerusalẽ́pɨ a'tî'kãrã Jesu tirópɨ ehâ, sẽrí yã'awã: 2—De'ró weérã mɨ'ɨ̂ bu'erã́ marî yẽkɨ sɨmɨá wee mɨháti'kere yɨ'rɨ́ nɨ'kati? Ba'aátoho dɨporo marî yẽkɨ sɨmɨá wee wɨá'karo noho amûkoetima, niîwã. 3Jesu naâre yɨ'tiwĩ́: —Yɨ'ɨ́ kẽ'ra mɨsâre sẽrí yã'agɨti. Mɨsâ yẽkɨ sɨmɨá wee mɨháti'kere wee sirú tuurã, de'ró weérã Õ'âkɨ̃hɨ dutiró pe'ere yɨ'rɨ́ nɨ'kati? 4Õ'âkɨ̃hɨ a'tîro dutîkɨ niîwĩ: “Mɨsâ pakɨ, mɨsâ pakore ẽho peóya.” Tohô niikã́ “No'ó kɨ̃ɨ̂ pakɨ́, kɨ̃ɨ̂ pakoré yã'âro uúkũgɨ noho wẽriáto”, niîkɨ niîwĩ. 5Mɨsâ pe'e mɨsâ pakɨre ou mɨsâ pakore naâ apêye noho sẽrikã́, wee tamú sĩ'ritirã, naâre a'tîro niísa': “Niî pe'tise ɨ̃sâ kɨosé mɨsâre o'ô boo'kere Õ'âkɨ̃hɨre o'ô tohapɨ”, niísa'. 6Mɨsáta a'tîro niirã́ nohore naâ pakɨ́ ou naâ pakoré wee tamúta basiótisa' niisére bu'ê'. A'tîro weérã, Õ'âkɨ̃hɨ dutisére tohô waro ĩ'yâ kõ'a butiakã'. Mɨsâ yẽkɨ sɨmɨá wee mɨháti'kere weé sĩ'rirã, tohô weé'. 7Diakɨ̃hɨ́ weérã weeró noho weé ta'sa'. Isaía dɨporókɨ̃hɨpɨ Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire werê mɨ'tagɨ mɨsâre diakɨ̃hɨ́ta niîsapĩ. A'tîro ohâkɨ niîwĩ: 8“Ã'rá masá ɨsêro me'ra di'akɨ̃ yɨ'ɨ̂re ẽho peóma. Naâ tɨ'ó yã'ase waro pe'e no'opɨ́ niiró niísa'. 9Tohô weérã naâ yɨ'ɨ̂re ẽho peóse wapa marí'. Naâ bu'esé yɨ'ɨ̂ dutisé meheta niî'. Masá dutisé niî'”, niîkɨ niîwĩ Õ'âkɨ̃hɨ, niî ohâkɨ niîwĩ Isaía, niî yɨ'tiwĩ́ Jesu fariseu masare. 10Naâre tohô niîka be'ro Jesu masaré pihîo, niîwĩ: —Yeekãhásere tɨ'o masírãti niîrã, tɨ'oyá. 11Marî ɨsêro me'ra ba'asé meheta Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨ marîre yã'âro wa'akã́ weé'. Marîre ɨsêropɨ wiháatise pe'e yã'âro wa'akã́ weé', niîwĩ. 12Tohô niîka be'ro ɨ̃sâ kɨ̃ɨ̂ bu'erã́ kɨ̃ɨ̂ tiro wa'â, kɨ̃ɨ̂re niîwɨ: —Mɨ'ɨ̂ tohô niisére tɨ'órã, fariseu masa tɨ'sâtiama, niîwɨ. 13Ɨ̃̃sâ tohô niikã́, Jesu a'tîro yɨ'tiwĩ́: —Wesé kɨogɨ́ yã'asé, toopɨ́ pĩ'ri bahuásere du'â kõ'agɨsami. Yɨ'ɨ̂ pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ niî soose me'ra bu'erã́re meharóta weegɨ́sami. Naâre kõ'â butia'gɨsami. 14Tohô weérã naâre tohô ĩ'yâkã'ya. Naâ niî soose me'ra bu'êrã, kapêri ĩ'yâtirã ãpêrã kapêri ĩ'yâtirãre wehê mɨ'tarã weeró noho niîma. Ni'kɨ́ ĩ'yâtigɨ ãpí ĩ'yâtigɨre wehê mɨ'tagɨ, naâ pɨárãpɨta no'ó niirí kopepɨ bɨrɨ̂ sãhasama, niîwĩ. 15Be'ró Pedro Jesuré niîwĩ: —Ɨ̃̃sâre werêya. Mɨ'ɨ̂ niî'ke de'ró niî sĩ'riro weesarí? niîwĩ. 16Jesu kɨ̃ɨ̂re niîwĩ: —Mɨsá kẽ'ra a'teré tɨ'o masí weeti yuhûpɨ? 17Niî pe'tise marî ba'â sõrose paâgapɨ wa'â, be'ró yɨ'rɨ wiháa wa'ása'. 18Masá naâ uúkũse, ɨsêropɨ wihasé pe'e wãkusépɨ waâ daati wihati'. A'te pũríkã Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨ masaré yã'arã́ wa'akã́ weé'. 19Marî wãkusé yã'âro wãkusépɨ dɨ'pôkãti wihati'. Ãpêrãre wẽhé kõ'ase, nɨmó niîtigore a'me tãráse, numiô me'ra yã'âro weesé, yahasé, niî soose, uukaháse a'té niî pe'tise wãkusépɨ dɨ'pôkãti wihatisa'. 20A'té pehe pũríkã Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre masaré yã'arã́ wa'akã́ weésa'. Marî naâ wee wɨáse nohore ba'aátoho dɨporo amûkoetirã pũrikã, masaré yã'arã́ wa'akã́ weetísa', niîwĩ. 21Be'ró Jesu Genesarépɨ niî'kɨ Tiro, Sidṍ wamêtise makaripɨ wa'âwĩ. Tookãhárã Judeu masa meheta niîwã. 22Toopɨ́ ehâ, ni'kó numiô toopɨ́ niigó Canákõho Jesu tiró karíkũ wã'katiwõ: —Yɨ'ɨ̂ wiôgɨ, Davi dɨporókɨ̃hɨ wiôgɨ paramí, yɨ'ɨ̂re pahá yã'aya. Yɨ'ɨ̂ mako wãtî sãháa no'o'ko niî tĩhago, pũûro pi'etímo, niîwõ. 23Jesu koôre yɨ'tití yɨ'rɨokã'wĩ. Tohô weérã ɨ̃sâ kɨ̃ɨ̂ bu'erã́ kɨ̃ɨ̂ tiro wa'â, kɨ̃ɨ̂re niîwɨ: —Marî siro yã'âro karíkũ wã'katisamo. Koôre wa'â dutiya, niîwɨ. 24Be'ró Jesu koôre niîwĩ: —Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re Israel kurakãharã ovelha bahu dutí'kãrã weeró noho niirã́ di'akɨ̃re a'mâ dutigɨ o'ôo'wĩ, niîwĩ. 25Kɨ̃ɨ̂ tohô niîmikã, koô kɨ̃ɨ̂re ẽho peógo, kɨ̃ɨ̂ tiro ehâ ke'awõ. A'tîro niîwõ: —Wiôgɨ, yɨ'ɨ̂re wee tamúya, niîwõ. 26Jesu koôre yɨ'tiwĩ́: —Wi'marã́ ba'asére e'mâ, diâyɨare doke kũúkã, yã'â niî', niîwĩ. 27Kɨ̃ɨ̂ tohô niîmikã, koô pe'e kɨ̃ɨ̂re niîwõ: —Yɨ'ɨ̂ wiôgɨ, tohôta niî', niîro pe'ea'. Diâyɨapɨta mesapɨ naâ wiôrã ba'âste dihosere ba'âsama. Tohô niîgo, yɨ'ɨ̂ Judeu maso niîtimikã, Judeu masa naâ “Diâyɨ weeró noho niîmo” niigóre, Judeu masare mɨ'ɨ̂ wee tamú dɨ'a'kere wee tamúya niîgo, tohô niîwõ. 28Koô tohô niikã́, Jesu niîwĩ: —Mɨ'ɨ̂ pũrikã ẽho peóse kɨó yɨ'rɨa'. Tohô weéro mɨ'ɨ̂ niî'karo nohota wa'aáto, niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô niirí kurata koô makó wãtî kõ'â wĩro no'o'kopɨ toháko niîwõ. 29Jesu Tiro, Sidṍpɨ niî'kɨ wihá wã'kagɨ, Galiléia wamêtiri ditara sumútohopɨ yɨ'rɨáwĩ. Be'ró ɨ̃rɨgɨ́pɨ mɨhâa, ehâ nuhawĩ. 30Pãharã́ masá kɨ̃ɨ̂ duhirópɨ etâwã. Naâ opa yuríri siharã́re, kapêri bahú no'otirãre, amûkã, dɨ'pôkã dohôri wi'iare, uúkũ masitirãre, no'ó do'âtise kɨorã́ nohore mii eháwã. Jesu tirópɨ naâre mii ehá kũuowã. Naâre yɨ'rɨówĩ. 31Tohô weekã́, uúkũ masitimi'kãrã uúkũwã. Amûkãri, dɨ'pôkãri dohôri wi'ia yɨ'rɨó no'owã. Opa yuríri sihâ'kãrã diakɨ̃hɨ́ sihâwã. ĩ'yâtimi'kãrã ĩ'yâwã. Teeré ĩ'yârã, masá ĩ'yâ mariawã. Be'ró Õ'âkɨ̃hɨre “Marî Israel kurakãharã wiôgɨ tutuâ yɨ'rɨami”, niîwã. 32Be'ró Jesu ɨ̃sâ kɨ̃ɨ̂ bu'erã́re pihîo, niîwĩ: —Ã'rá masaré pahá yã'a wa'ása'. Naâ marî me'ra niiró i'tiá nɨmɨ yɨ'rɨ́'. Tohô weérã naâ ba'asé toháa wa'âsama. Naâ ɨhá me'ra naa yeé wi'seripɨ toháakã ɨatísa'. Naâ ba'âtirã, ma'âpɨ tɨ'o masíse pe'tí ke'a wa'â boosama, niîwĩ. 33Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́, ɨ̃sâ kɨ̃ɨ̂re niîwɨ: —De'ró weé ɨ̃sâ ba'asé boká eka boósari ã'rá pãharã́re? A'toré masá marimá, niîwɨ. 34Jesu ɨ̃sâre niîwĩ: —Diikésepaga pãú kɨotí? niîwĩ. Ɨ̃̃sâ kɨ̃ɨ̂re niîwɨ: —Setepaga pãú, tohô niikã́ wa'î pehêterãkã kɨó', niîwɨ. 35Ɨ̃̃sâ tohô niîka be'ro masaré duhî dutiwĩ. 36Be'ró pãú setepare, tohô niikã́ wa'îre miî, kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niîwĩ. Tu'â eha nɨ'ko, pãuré dɨka waá, ɨ̃sâre o'ôwĩ. Ɨ̃̃sâ pe'e teeré masaré etiwɨ́. 37Niî pe'tirã ba'â, yapî yɨ'rɨawã. Be'ró sete pi'seri naâ ba'â dɨ'a'kere see neéowɨ. 38Teeré ba'arã́ numiâ, wi'marã́ ba'pâ keo no'oya mariró ɨmɨá se'saro ba'pâritisetiri mil niîwã. 39Be'ró Jesu masaré we'êriti, ɨ̃sâ yukɨ̂sɨpɨ mɨhâ sãha, Magadã wamêtiropɨ pẽ'â wa'âwɨ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\