MATEUS 16

1Ɨ̃̃sâ Magadã wamêtiropɨ ehakã́, fariseu masa, tohô niikã́ saduceu masa Jesuré ĩ'yârã etâwã. Naâ diakɨ̃hɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ o'ôo'kɨta niîmiti? niîrã, kɨ̃ɨ̂re Õ'âkɨ̃hɨ tutuaró me'ra weé ĩ'yo dutiwã. 2Jesu pe'e naâre yɨ'tiwĩ́: —Muhîpũ sõ'â sãhakã, mɨsâ “Ãyuró kɨ'marósa'”, niî'. 3Bo'reakã́ yĩarí nɨmɨ niikã́, “Akó pehârosa'”, niî'. Ɨ'mɨárokãhasere ĩ'yârã, tohô bahurí nɨmɨ niîrosa' niisére masî'. Tohô niîmirã, Õ'âkɨ̃hɨ a'tóka tero kɨ̃ɨ̂ weé ĩ'yose pe'ere masí wee'. 4Mɨsâ a'tóka terokãharã yã'arã́ niî'. Mɨsâ weé ĩ'yoya niîrã, mɨsâ yɨ'ɨ̂re ẽho peótisere ĩ'yó'. Mɨsâre weé ĩ'yosome. A'té di'akɨ̃re werêgɨti. Dɨporókɨ̃hɨpɨ Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire werê mɨ'tagɨ Jonare wa'â'karo noho di'akɨ̃re ĩ'yogɨ́ti, niîwĩ. Tohô niîka be'ro naâ tiropɨ niî'kɨ apé sia'pɨ wa'âwĩ. 5Be'ró ɨ̃sâ apé pã'repɨ pẽ'â wa'âwɨ. Toopɨ́ wa'ârã, pãú ɨ̃sâ ba'aátehere akobohókãrã niîwɨ. 6Jesu ɨ̃sâre niîwĩ: —Mɨsâ fariseu masa, saduceu masa naa yeé fermento pãú bɨkɨakã́ weesére tɨ'o masíya, niîwĩ. 7Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́, ɨ̃sâ kɨ̃ɨ̂ niisére tɨ'ó yẽ'etirã, a'mêri niîwɨ: —Marî pãuré miítitiasɨ. Tohô weégɨ marîre tohô niîsami, niîmiwɨ. 8Jesu ɨ̃sâ tohô niisére masîgɨ, a'tîro niîwĩ: —Mɨsâ pãú marî ba'aátehere miítitiasɨ niîrã, keoró wãkú wee'. Mɨsâ ẽho peóse moó butia'. 9Mɨsâ tɨ'o masí weeti yuhûpɨ? Yɨ'ɨ̂ ni'kâmukãsepa pãú me'ra ni'kâmukãsetiri mil ɨmɨaré eká'kere wãkú weeti? Pehé pi'seri naâ ba'â dɨ'akere see neéowɨ. 10Kãrɨ̂ weé'ke kẽ'rare wãkú weeti? Setepa pãú me'ra ba'pâritisetiri mil masaré ekawɨ́. Tiîta kẽ'rare naâ ba'â dɨ'a'kere pehé pi'seri see neéowɨ. 11De'ró weérã mɨsâ tɨ'o masítiati? Yɨ'ɨ̂ fariseu masa, saduceu masa yee fermentore uúkũgɨ, pãú mehereta niîgɨ weeápɨ, niîwĩ. 12Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́pɨta, ɨ̃sâre tɨ'o masíse ehâwɨ. —Marîre fermento pãú bɨkɨakã́ weesé mehereta uúkũgɨ weeápĩ; fariseu masa, saduceu masa naâ niî soose me'ra bu'esé pe'ere tɨ'o masiáto niîgɨ, tohô niiápĩ, niîwɨ. 13Be'ró Jesu Cesaréia Filipe wamêtiri makapɨ wa'âwĩ. Toopɨ́ ehâ, ɨ̃sâ kɨ̃ɨ̂ bu'erã́re sẽrí yã'awĩ: —Masá yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ weeró noho ɨpɨtígɨre de'ró uúkũti? niîwĩ. 14Ɨ̃̃sâ kɨ̃ɨ̂re yɨ'tiwɨ́: —Ãpêrã “João masaré wamê yeegɨ niîmi”, niîma. Ãpêrã “Dɨporókɨ̃hɨpɨ Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire werê mɨ'tagɨ Elia niîgɨ niîsami”, niîma. Ãpêrã “Jeremia niîmi ou ãpí Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire werê mɨ'tagɨ niîgɨ niîsami”, niîma mɨ'ɨ̂re, niî yɨ'tiwɨ́ kɨ̃ɨ̂re. 15Ɨ̃̃sâ tohô niikã́, niîwĩ: —Mɨsâ waro, de'ró wãkûti yɨ'ɨ̂re? niî sẽrí yã'awĩ. 16Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, Simão Pedro kɨ̃ɨ̂re yɨ'tiwĩ́: —Mɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ Cristo ɨ̃sâ yoakã́ yuû kue'kɨ niî'. Õ'âkɨ̃hɨ katî nu'kugɨ makɨ niî', niîwĩ. 17Jesu kɨ̃ɨ̂re niîwĩ: —Simão, Jona makɨ, mɨ'ɨ̂ tohô uúkũgɨ, diakɨ̃hɨ́ta uúkũ'. Neê ni'kɨ́ masɨ́ mɨ'ɨ̂re teeré werêtiapĩ. Yɨ'ɨ̂ pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ mɨ'ɨ̂re teeré masisé o'oápĩ. Tohô weégɨ e'katíya. 18Mɨ'ɨ̂re werêgɨti. Mɨ'ɨ̂ wamé Pedro ɨ̃tâga niî sĩ'riro weé'. Mɨ'ɨ̂ weeró noho ẽho peórãre yaa kurákãharãre wa'akã́ weegɨ́ti. Wãtî kɨ̃ɨ yarã́ me'ra yaa kurákãharãre dokâ ke'akã weesomé. 19Yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂re ɨ'mɨ̂sepɨ marî wiôgɨ niirópɨkãha sáwire o'ôgɨti. Tohô weéro a'ti nukúkãpɨre mɨ'ɨ̂ ka'mú ta'akã, ɨ'mɨ̂sepɨ kẽ'rare ka'mú ta'a no'orosa'. Mɨ'ɨ̂ a'ti nukúkãpɨre dɨ'te kũúkã, ɨ'mɨ̂sepɨ kẽ'rare dɨ'te kũú no'orosa'. A'ti nukúkãpɨre “Tohôta weeáto” niikã́, ɨ'mɨ̂sepɨ kẽ'rare tohôta wa'ârosa', niîwĩ Jesu. 20Be'ró Jesu ɨ̃sâre niîwĩ: —Neê ãpêrãre “Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ Cristo niîmi”, niîtikã'ya, niîwĩ. 21Tiîta me'ra Jesu ɨ̃sâre a'tîro werê nɨ'kawĩ: —Yɨ'ɨ̂re Jerusalẽ́pɨ wa'aró niî'. Toopɨ́ Judeu masa bɨkɨrã́, sacerdotea wiôrã, Moisé ohâ'kere bu'erã́ yɨ'ɨ̂re ɨpɨ́tɨ pi'etíkã weerã́sama. Yɨ'ɨ̂re wẽherã́sama. Tohô weemíkã, i'tiá nɨmɨ be'ro masagɨ́sa', niîwĩ ɨ̃sâre. 22Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, Pedro Jesuré yoâ kurero wehê wã'ka, a'tîro tu'tîkɨ niîwĩ: —Yɨ'ɨ̂ wiôgɨ, neê mɨ'ɨ̂ tohô niisé wa'âtikã'ato. Õ'âkɨ̃hɨ tohô wa'akã́ ka'mú ta'aato, niîkɨ niîwĩ. 23Be'ró Jesu mahâmi nɨ'ka, kɨ̃ɨ̂re niîkɨ niîwĩ: —Wãtî wa'âya. Mɨ'ɨ̂ tohô niîgɨ, Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re dutisére ka'mú ta'a sĩ'rigɨ weé'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨasére wãkú wee'. Masá naâ wãkû wɨaro noho pe'e wãkû', niîkɨ niîwĩ. 24Be'ró Jesu ɨ̃sâ ãpêrãre niîwĩ: —No'ó yɨ'ɨ̂re ẽho peó siru tuugɨ noho kɨ̃ɨ̂ weé sĩ'riro noho weetíkã'ato. Yɨ'ɨ̂ ɨaró pe'e weeáto. No'ó yɨ'ɨ̂re siru tuú sĩ'rigɨ, “Jesuré ẽho peógɨ, wẽrî boosa'” niîtigɨta siru tuuáto. 25Yɨ'ɨ̂re ẽho peóse me'ra yã'âro yɨ'rɨ́ sĩ'ritigɨ, yɨ'ɨ̂re ẽho peó du'ugɨ noho pekâ me'epɨ bu'îri da'rê bahurió no'ogɨsami. Ãpí wẽhesére uîti, yɨ'ɨ̂re ẽho peó nu'kugɨ noho pe'e yɨ'ɨ̂ me'ra katî nu'kugɨsami. 26Ni'kɨ́ a'ti nukúkãkãhase niî pe'tisere wapá ta'a, kɨ̃ɨ̂ ehêri põ'ra pe'ere bahuriógɨ, yẽ'e nohóre wapá ta'a boosari? Kɨ̃ɨ̂ pekâ me'epɨ wa'âgɨ, kɨ̃ɨ yaá ehêri põ'rare de'ró weé wapa yeé wĩro masitisami. 27Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ weeró noho ɨpɨtígɨ a'tîro weegɨ́ti. Yɨ'ɨ̂ pakɨ asistése me'ra, kɨ̃ɨ̂re werê ko'terã me'ra a'ti nukúkãpɨre a'tîgɨti taha. Yɨ'ɨ̂ opâturi a'tîgɨ, niî pe'tirãre de'ró naâ weé'ke nɨkɨre wapa yeégɨti. 28Diakɨ̃hɨ́ mɨsâre werêgɨti. Ni'karérã a'topɨ́ niirã́ naâ wẽriátoho dɨporo a'teré ĩ'yârãsama. Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ weeró noho ɨpɨtígɨ wiôgɨ sãhakã́ ĩ'yâtimirã, wẽrîsome, niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\