MATEUS 18

1Õ'âkɨ̃hɨ wi'ikãhase wapa seérãre Pedro wapa yeégɨ wa'âka terore ɨ̃sâ Jesu tirópɨ wa'â, kɨ̃ɨ̂re niîwɨ: —Ɨ'mɨ̂sepɨre noa nohó ɨ̃sâ mɨ'ɨ̂ bese kũú'kãrã ãpêrã yɨ'rɨóro niî yɨ'rɨ nɨ'kagɨsari? niîwɨ. 2Ɨ̃̃sâ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, Jesu ni'kɨ́ wi'magɨ́re pihîo, ɨ̃sâ tiropɨ nɨ'kowĩ́. 3Ɨ̃̃sâre niîwĩ: —Mɨsâre diakɨ̃hɨ́ werêgɨti. Ãpêrã yɨ'rɨóro niî yɨ'rɨ nɨ'ka sĩ'risere du'úkã'ya. Mɨsâ teeré wãkû nu'kurã, ã'rí weeró noho niîtirã, ɨ'mɨ̂sepɨ yɨ'ɨ̂ wiôgɨ niiátohopɨ wa'âsome. 4A'tîro niî'. No'ó ã'rí wi'magɨ́ weeró noho ãpêrã yɨ'rɨóro niisére wãkûtigɨ noho kɨ̃ɨ́ta yɨ'ɨ̂ niiátohopɨre ãpêrã yɨ'rɨóro niî yɨ'rɨ nɨ'kagɨsami. 5Apêye kẽ'rare werêgɨti. Yɨ'ɨ̂re ma'igɨ́ noho ni'kɨ́ ã'rí wi'magɨ́re yẽ'êgɨ weeró noho weemí. Kɨ̃ɨ̂re yẽ'êgɨ, yɨ'ɨ̂reta yẽ'êgɨ weemí, niîwĩ. 6Jesu apêye ɨ̃sâre werê nemowĩ: —No'ó yɨ'ɨ̂re ẽho peógɨ wi'magɨ́re yã'âro weekã́ weegɨ́ ɨpɨ́tɨ bu'îri da'rê no'ogɨsami. Ɨ̃̃tâga pahikahá kɨ̃ɨ̂ wamɨ̂tahapɨ dɨ'te yoó, kɨ̃ɨ̂re maâ pahirí maapɨ doke yõókã, nemoró ãyu boósa'. Tohô weekã́, kɨ̃ɨ̂ maatá wẽrîa wa'â, dohórẽ' nemoti boosami. 7Masaré yã'âro weekã́ weesé yã'â butia'. Yã'âro weé nu'kukã'rãsama, weérã pe'ea'. Mehô tohô weegɨ́ noho ɨpɨ́tɨ waro bu'îri da'rê no'ogɨsami. 8A'tîro weeyá. Mɨsâ amûkã, mɨsâ dɨ'pôkã me'ra yã'âro weé sĩ'rirã, dɨtê kõ'a boo'karo weeró noho yã'âro weé du'ukã'ya. Mɨsâ ni'kâ amûkã me'ra ou ni'kâ dɨ'pôkã me'ra ɨ'mɨ̂sepɨ wa'akã́, nemoró ãyú'. Pɨá amûkã me'ra, pɨá dɨ'pôkã me'ra pekâ me'epɨ wa'akã́ pe'ere, yã'â yɨ'rɨa boosa'. 9Mɨsâ kapêri me'ra meharóta yã'âro weé sĩ'rirã, mɨsâ kapêrire orê wee kõ'â boo'karo weeró noho yã'asére ĩ'yâ du'ukã'ya. Mɨsâ ni'kâ kapêa me'ra ɨ'mɨ̂sepɨ wa'akã́, nemoró ãyú'. Mɨsâ pekâ me'epɨ pɨá kapêa me'ra wa'akã́ pe'ere, yã'â yɨ'rɨa boosa'. 10Ã'rá wi'marã́ nohore tohô ĩ'yâ kõ'atikã'ya. A'tîro niî'. Ɨ'mɨ̂sekãharã Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã ã'rá wi'marã́re ko'terã́ yɨ'ɨ̂ pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ ĩ'yóropɨ niî nu'kuma. 11Masá Õ'âkɨ̃hɨre wãkûtirã ovelha bahu dutí'kãrã weeró noho niîma. Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ weeró noho ɨpɨtígɨ naâre yɨ'rɨógɨ a'tîgɨ weewɨ́. 12Yɨ'ɨ̂ weresére de'ró tɨ'ó yã'ati? Ni'kɨ́ cem ovelha kɨogɨ́ ni'kɨ́ bahu dutíkã, ãpêrã dɨ'sarã́ noventa e novere opâ bu'upa naâ ba'âropɨ kũûsami. Be'ró ãpí bahu dutí'kɨre a'mâgɨ wa'âsami. 13Kɨ̃ɨ̂re bokágɨ, pũûro e'katísami. Ãpêrã noventa e nove bahu dutíti'kãrã nemoró kɨ̃ɨ̂ me'ra e'katísami. 14Meharóta marî pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ neê ni'kɨ́ ã'rá wi'marã́ nohore pekâ me'epɨ wa'akã́ ɨatími, niîwĩ Jesu. 15Jesu werê nemowĩ: —Mɨ'ɨ̂ akawerégɨ mɨ'ɨ̂re yã'âro weekã́, mɨ'ɨ̂ se'saro kɨ̃ɨ̂ tiropɨ werêgɨ wa'âya. Kɨ̃ɨ̂ yã'âro weé'kere masikã́ weeyá. Kɨ̃ɨ̂ “Yɨ'ɨ̂ yã'âro weeápɨ” niî tɨ'ó yã'akã, mɨsâ opâturi a'mêri uúkũ, e'katírãsa' taha. 16Kɨ̃ɨ̂ yɨ'titíkã maa, ni'kɨ́ ou pɨárãre pihîo, kɨ̃ɨ̂ tiropɨ wa'âya. Naâ tɨ'óropɨ werêya kɨ̃ɨ̂ mɨ'ɨ̂re yã'âro weé'kere. Tohô weéro Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũri niî'karo nohota pɨárã ou i'tiárã tɨ'óropɨ “Diakɨ̃hɨ́ta niî'”, niî masî no'orosa'. 17Naá kẽ'rare yɨ'titíkã, niî pe'tirã yɨ'ɨ̂re ẽho peórã naâ nererópɨ werêya. Naá kẽ'rare yɨ'titíkã, yɨ'ɨ̂re ẽho peótigɨ ou wiôrãre niyéru wapa seé basagɨre weeró noho tɨ'ó yã'aya. 18Diakɨ̃hɨ́ mɨsâre werêgɨti. No'ó mɨsâ a'ti nukúkãpɨ dɨ'te kũúkã, ɨ'mɨ̂sepɨ kẽ'rare dɨ'te kũú no'orosa'. A'ti nukúkãpɨre “Tohôta weeáto” niikã́, ɨ'mɨ̂sepɨ kẽ'rare tohôta wa'ârosa', niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô niîgɨ, mɨsâ “Bu'îritimi” ou “Bu'îri moomí” niî masîrãsa' niîgɨ, tohô niîwĩ. 19Jesu niî nemowĩ: —Apêyere werêgɨti. Pɨárã “Marî a'te nohóre Õ'âkɨ̃hɨre sẽrirã́” niikã́, yɨ'ɨ̂ pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ mɨsâ sẽriró nohota weegɨ́sami. 20No'ó pɨárã ou i'tiárã yɨ'ɨ̂re ẽho peórã nerekã́, yɨ'ɨ̂ naâ wa'teropɨ niîgɨti, niîwĩ. 21Tohô niikã́ tɨ'ógɨ, Pedro Jesu tiró wa'â, sẽrí yã'awĩ: —Wiôgɨ, yɨ'ɨ̂ akawerégɨ yɨ'ɨ̂re yã'âro weekã́, diikésetiri kɨ̃ɨ̂re akobohógɨsari? Setetiripɨta kɨ̃ɨ̂ yã'âro weesére akobohósari? niîwĩ. 22Jesu kɨ̃ɨ̂re yɨ'tiwĩ́: —“Tiikésetiri akobohóya”, nií wee'. Tohô niîro noho o'ôgɨ, “Naâ yã'âro weesétisetiri nɨkɨ akobohóya”, niîgɨti. 23Tohô weégɨ mɨsâre yɨ'ɨ̂ pakɨ kɨ̃ɨ̂ akobohósekãhasere werêgɨti. Kɨ̃ɨ̂ ni'kâ di'ta wiôgɨ weeró noho niîmi. Tií di'ta wiôgɨ kɨ̃ɨ̂re da'rá ko'terã naâ wapa moósere apogɨ́tigɨ pihîosami. 24Kɨ̃ɨ̂ naâre wapa seé nɨ'kari kura ni'kɨ́ pahiró waro wapa moógɨre miáasama. 25Kɨ̃ɨ̂ de'ró weé wapa yeéta basiótikã ĩ'yâgɨ, wiôgɨ kɨ̃ɨ̂re, kɨ̃ɨ̂ nɨmoré, kɨ̃ɨ̂ põ'raré, niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ kɨosére ãpêrãpɨre duâ turia dutisami. Kɨ̃ɨ̂ wapa moósere wapa yeé dɨo dutigɨ tohô weesamí. 26Teeré ĩ'yâgɨ, da'rá ko'tegɨ wiôgɨ tiro ehâ ke'a, niîsami: “Wiôgɨ, yɨ'ɨ̂re pahá yã'a kureya. Yɨ'ɨ̂ wapa yeé pe'okɨ̃'ti”, niîsami. 27Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, a'tîro weesamí. Kɨ̃ɨ̂re pahá yã'agɨ, kɨ̃ɨ̂ wapa moó'kere akobohó, kɨ̃ɨ̂re du'úkã'sami. 28Tohô weéka be'roakã wa'â, ãpí kɨ̃ɨ̂ me'rakɨ̃hɨ da'rá ko'tegɨre boka ehásami. Kɨ̃ɨ̂ pe'e kɨ̃ɨ̂re kã'roákã wapa moósami. Be'ró kɨ̃ɨ̂re wapa yeé dutigɨ ɨpɨ́tɨ wamɨ̂tahapɨ yẽ'êsami. “Mɨ'ɨ̂ wapa moósere wapa yeé bakeo'ya”, niîsami. 29Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, kɨ̃ɨ̂ weé'karo weeró noho kɨ̃ɨ̂ tiro ehâ ke'a, niîsami: “Yɨ'ɨ̂re pahá yã'a kureya. Mɨ'ɨ̂re wapa yeé pe'okɨ̃'ti”, niîsami. 30Kɨ̃ɨ̂ pe'e neê ɨatísami. Maatá kɨ̃ɨ̂re bu'îri da'rerí wi'ipɨ miáa, sõróo dutisami. “Kɨ̃ɨ̂ wapa yeé pe'okã'pɨ, du'u wĩróya”, niîsami. 31Be'ró ãpêrã da'rá ko'terã kɨ̃ɨ̂ tohô weesére ĩ'yârã, neê tɨ'sâtisama. Tohô weérã naâ wiôgɨpɨre teeré werê pe'okã'sama. 32Teeré tɨ'ógɨ, wiôgɨ kɨ̃ɨ̂re pihî duti o'osami. Kɨ̃ɨ̂re niîsami: “Da'rá ko'tegɨ keoró weetígɨ niî'. Mɨ'ɨ̂ yɨ'ɨ̂re sẽrikã́, niî pe'tise mɨ'ɨ̂ wapa moó'ke pakare akobohó pe'okã'apɨ. 33Mɨ'ɨ́ kẽ'ra yɨ'ɨ̂ mɨ'ɨ̂re pahá yã'a'karo noho mɨ'ɨ̂ me'rakɨ̃hɨre pahá yã'a booapã”, niîsami. 34Wiôgɨ ɨpɨ́tɨ uâgɨ, kɨ̃ɨ̂re pũûro bu'îri da'rêsami. Bu'îri da'rerí wi'ipɨ kɨ̃ɨ̂re pi'etíkã wee dutísami. Teê niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ wapa moósere wapa yeé pe'otigɨ, toopɨ́ niî nu'kugɨsami, niî werêwĩ Jesu. 35Be'ró Jesu teeré werêka be'ro niîwĩ: —Yɨ'ɨ̂ pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ mɨsâ akawerérãre diakɨ̃hɨ́ akobohótikã, tohôta weegɨ́sami mɨsâre, niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\