MATEUS 20

1Jesu be'ropɨ́ kɨ̃ɨ̂ o'oátehere a'tîro werê nemowĩ: —Ɨ'mɨ̂sepɨ yɨ'ɨ̂re ẽho peórãre o'oátehe a'tîro weeró noho niî'. Ni'kɨ́ ɨ'sê wese kɨóro weeró noho niî'. Kɨ̃ɨ̂ bo'rê ke'ari kura ɨ'sê wi'reáhãre a'mâsami. 2Naâre bokágɨ, “Ni'kâ nɨmɨ wapa yeé wɨaro noho mɨsâre wapa yeégɨti”, niîsami. Naâ yɨ'tíka be'ro naâre kɨ̃ɨ yaá wesepɨ da'ra dutígɨ o'ôo'kã'sami. 3Be'ró nove niikã́ ãpêrã da'raáhãre a'mâ nemogɨ wa'âsami. Toopɨ́ makâ dekopɨ da'rasé moorã́ duhirã́re boka ehásami. 4Boka ehá, naâre niîsami: “Mɨsá kẽ'ra yaa wesé ɨ'sê wesepɨ da'rárã wa'âya. Mɨsâre keoró wapa yeégɨti”, niîsami. Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'órã, naâ “Aɨ” niî, naá kẽ'ra da'rárã wa'âsama. 5Be'ró daharí tero niikã́, tohô niikã́ yamîka' três niikã́ meharóta a'mâgɨ wa'â, naâre o'ôo'sami taha. 6Be'ró taha cinco niikã́ makâ dekopɨ wa'âsami. Toopɨ́ ãpêrã da'rasé moorã́ niî baha ke'atirãre boka ehásami. Boka ehágɨ, niîsami: “De'ró weérã mɨsâ da'rasé moorã́ ni'kâri duhî na'iati?” niîsami. 7Naâ yɨ'tisamá: “Ãpêrã ɨ̃sâre ‘Da'rárã wa'âya’, niîtiama. Tohô weérã da'rá wee'”, niîsama. Tohô niikã́ tɨ'ógɨ, wesé wiôgɨ naâre niîsami: “Mɨsá kẽ'ra yaa wesépɨ da'rárã wa'âya. Keoró wapa yeégɨti”, niîsami. Tohô weérã naá kẽ'ra da'rárã wa'âsama. 8Yamîpɨ tii wesé wiôgɨ sɨ'orí da'ragɨ́re pihîo, niîsami: “Da'rarã́re pihî nee, wapa yeéya. Be'ropɨ́ ehâ'kãrãre wapa yeé mɨ'taya. Be'ró bo'rê ke'ari kura da'rá nɨ'ka'kãrãre wapa yeé tu'â eha nɨ'koya”, niîsami. 9Tohô weégɨ a'tîro weesamí. Cinco niikã́pɨ wesepɨ́ da'rá nɨ'ka'kãrãre pihîo mɨ'tasami. Ni'kâ nɨmɨ da'rasé wapa wapa yeé wɨaro noho naâre wapa yeésami. 10Be'ró bo'reakã́ da'rá nɨ'ka'kãrã “Ɨ̃̃sâ naâ nemoró wapá ta'arãsa'”, niîmisama. Tohô niîmikã, naâ wãkû'karo noho wa'âtisa'. Naá kẽ'ra meharóta wapá ta'asama. 11Tohô weérã tii wesé wiôgɨ me'ra tɨ'sâtirã, a'tîro niîsama: 12“Ã'rá be'ropɨ́ da'rarã́ ehâ'kãrã yoâtikã ni'kâ horata da'raáma. Ɨ̃̃sâ pũrikã yoakã́ asisé poó, da'rá na'i tõ'oapɨ. Tohô weemíkã, ɨ̃sâre wapa yeé'karo nohota naá kẽ'rare wapa yeeápɨ”, niîsama. 13Wiôgɨ pe'e ni'kɨ́ tohô bɨsɨ̂ nu'kugɨre a'tîro niîsami: “Yɨ'ɨ̂ me'rakɨ̃hɨ, mɨ'ɨ̂re yã'âro weégɨ meheta weé'. Mɨ'ɨ̂ da'raátoho dɨporo ‘Ni'kâ nɨmɨ da'ra wapá ta'a wɨaro noho wapá ta'agɨsa'’, niî no'o tohapɨ. 14Tohô weégɨ mɨ'ɨ̂ wapá ta'a'kere yẽ'ê, toháa wa'âya. Yɨ'ɨ̂ ã'rí be'ropɨ́ da'ragɨ́ a'tî'kɨre mɨ'ɨ̂re wapa yeé'karo noho wapa yeégɨti. 15Yeé niyéru niiápɨ. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ ɨaró noho wapa yeé masi'. Yɨ'ɨ̂ niî pe'tirãre ni'kâro noho o'okã́ naâre doégɨ weetí?” niîsami. 16A'tîro niî'. Yarã́ sãhá mɨ'ta'kãrã, naâ be'ro ẽho peó'kãrã kẽ'rare meharóta Õ'âkɨ̃hɨ ãyusére o'ôgɨsami. Tohô weérã niî mɨ'ta'kãrã “Ɨ̃̃sâre o'ô nemogɨsami”, niî masisome, niîwĩ. 17Be'ró ɨ̃sâ Jesu me'ra Jerusalẽ́ wa'arí ma'apɨ wa'âwɨ. Ɨ̃̃sâre, kɨ̃ɨ̂ bu'erã́ dozere mehêkã pihîawĩ. Ɨ̃̃sâre niîwĩ: 18—Mɨsâ ĩ'yâ'. Marî Jerusalẽ́pɨ wa'ârã weé'. Toopɨ́ yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ weeró noho ɨpɨtígɨre a'tîro weerã́sama. Sacerdotea wiôrãpɨre, tohô niikã́ Moisé ohâ'kere bu'erã́pɨre o'ôrãsama. Naâ yɨ'ɨ̂re wẽhe dutírãsama. 19Naáta taha apé di'takãharã Judeu masa niîtirã wiôrãpɨre wia turiárãsama. Yɨ'ɨ̂re buhíkã', tãrá, kurúsapɨ wẽhe dutírãsama. Naâ tohô weemíkã, yɨ'ɨ̂ i'tiá nɨmɨ be'ro masagɨ́sa', niîwĩ Jesu. 20Zebedeu nɨmo koô põ'rá Tiago, João me'ra Jesu tirópɨ ehâwõ. Jesuré apêye noho sẽrígo, kɨ̃ɨ̂ tiropɨ ehâ ke'awõ. 21Jesu koôre niîwĩ: —Yẽ'e nohóre yɨ'ɨ̂ weekã́ ɨasarí? niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re yɨ'tiwṍ: —Mɨ'ɨ̂ wiôgɨ sãhágɨ, ã'rá yɨ'ɨ̂ põ'ra pɨárãre mɨ'ɨ̂re dutî tamu dutigɨ sõróoapa. Ni'kɨ́ mɨ'ɨ̂ diakɨ̃hɨ́ pe'e, ãpí kũûpe' pe'e dɨpoápa, niîwõ. 22Koô tohô niikã́ tɨ'ógɨ, Jesu koô põ'raré niîwĩ: —Mɨsâ yɨ'ɨ̂re sẽrisére tɨ'o masí wee'. Yɨ'ɨ̂ ɨpɨ́tɨ pi'etí, wẽrîgɨsa'. Mɨsá kẽ'ra yɨ'ɨ̂ weeró noho pi'etí masiti? niîwĩ. Naâ yɨ'tiwã́: —Ɨ̃̃ɨ̂. Pi'etí masi'. 23Naâ tohô niikã́, Jesu naâre niîwĩ: —Diakɨ̃hɨ́ta niî'. Mɨsá kẽ'ra pi'etírãsa'. Tohô weemíkã, diakɨ̃hɨ́ pe'e, kũûpe' pe'e mɨsâre dɨpo masítisa'. A'té yɨ'ɨ̂ weesé nií wee'. Yɨ'ɨ̂ pakɨ bese yuú'kãrã pe'e toopɨ́re duhîrãsama, niîwĩ. 24Ɨ̃̃sâ pɨámukãrã naâ tohô sẽrikã́ tɨ'órã, naâ me'ra uâ wa'âwɨ. 25Tohô weekã́ ĩ'yâgɨ, Jesu ɨ̃sâre pihîo, niîwĩ: —Mɨsâ masísa'. A'ti nukúkãre dutirã́ tií di'tare mii wapá wa'âsama. Naâ dokakãharã kẽ'ra meharóta dutîpesama. 26Mɨsâ pũrikã naâ weeró noho weesomé. Tohô weeró noho o'ôrã, mɨsâ wa'teropɨ wiôrã niî sĩ'rirã, ãpêrãre da'rá ko'terã weeró noho niîya. 27No'ó ãpêrã nemoró niî sĩ'rigɨ noho ãpêrãre da'rá ko'tegɨ weeró noho niîya. 28Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ weeró noho weeyá. Yɨ'ɨ̂re ãpêrã wee tamuáto niîgɨ meheta a'tîwɨ. Yɨ'ɨ̂ pe'e naâre wee tamúgɨ a'tîwɨ. Tohô niikã́ yã'âro weé'ke wapare pãharã́re wẽrî basa, wapa yeé wĩrogɨ a'tîwɨ, niîwĩ. 29Be'ró ɨ̃sâ Jericó wamêtiri makapɨre wihá wã'kawɨ. Tiîtare pãharã́ masá Jesuré siru tuúwã. 30Ɨ̃̃sâ wa'aró tií ma'a sumútoho pɨárã kapêri bahú no'otirã duhîwã. Jesu yɨ'rɨásere tɨ'ó yã'arã, karíkũwã: —Wiôgɨ, Davi paramí niî turiagɨ, ɨ̃sâre pahá yã'aya, niîwã. 31Masá pe'e naâre “Karíkũtikã'ya”, niîmiwã. Tohô niikã́ta, naâ pe'e nemoró karíkũ nemowã: —Wiôgɨ, Davi paramí niî turiagɨ, ɨ̃sâre pahá yã'aya, niîwã. 32Naâ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, Jesu tohâ nɨ'ka, naâre pihîo sẽrí yã'awĩ: —De'ró yɨ'ɨ̂ weekã́ ɨasarí? niîwĩ. 33Naâ kɨ̃ɨ̂re yɨ'tiwã́: —Ɨ̃̃sâre kapêri bahukã́ weeyá, niîwã. 34Tohô niisére tɨ'ógɨ, Jesu naâre pahá yã'agɨ, naâ kapêrire yãa peówĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weerí kura naâ pɨárãpɨta kapêri ĩ'yâwã. Be'ró naá kẽ'ra Jesuré siru tuú wã'kawã.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\