MATEUS 25

1Jesu kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niirópɨ noa nohó sãháarosari? niîgɨ, a'tîro niî werêwĩ: —Yɨ'ɨ̂ wiôgɨ niirópɨre sãhaátehe a'tîro weeró noho niî'. Pɨámukãrã nu'mia naâ me'rakõho marapɨ́ niiákɨhɨ a'tikã́ ko'têsama. Naâ nɨkɨ ɨ'sê me'ra sĩ'óo'separe kɨosamá. 2Ni'kâmukãrã niî pe'tisere ãyuró apo yuútisama. Ãpêrã tiikérãta taha ãyuró apo yuú, ko'têsama. 3Apo yuútirã nu'mia naa yeé sĩ'óo'separe miáarã, ɨ'sê naâ piô sãa dɨka yuuátehere miáatisama. 4Apo yuú'kãrã nu'mia pe'e pose yeé'kepapɨre miáasama. Tohô niikã́ apêyepaga me'ra ɨ'sêre miáa nemosama. 5Koô marapɨ́ niiákɨhɨ maatá etâtisami. Tohô weérã naâre wɨhá pũrikã́, kãriá wa'âsama. 6Be'ró yamî deko ẽháakã, ãpêrã pe'e a'tîro karíkũ mɨ'tasama: “Koô marapɨ́ niiákɨhɨ a'tî tohami. Põo tẽrírã a'tiá”, niîsama. 7Naâ tohô karíkũkã, niî pe'tirã nu'mia wã'ká pe'tia wa'âsama. Wã'ká, naa yeé sĩ'óo'separe apo bɨrósama. 8Ɨ'sê miáati'kãrã nu'mia pe'e ãpêrã miáa'kãrãre a'tîro niîsama: “Ɨ̃̃sá kẽ'rare kã'ró ɨ'sê sĩ'óo'se o'ôya. Ɨ̃̃sâ sĩ'óo'sepa yatîro weé'”, niîsama. 9Ɨ'sê miáa'kãrã nu'mia pe'e naâre yɨ'tisamá: “Mɨsâre o'ôsome. Ɨ̃̃sâ mɨsâre o'okã́ maa, ɨ̃sâre ehâti, mɨsá kẽ'rare ehâti boosa'. Mɨsâ basi naâ ɨ'sê duâ wɨaropɨ duúrã wa'âya”, niîsama. 10Naâ ni'kâmukãrã nu'mia ɨ'sê duúrã wa'âka be'ro naâ me'rakõho marapɨ́ niiákɨhɨ etâsami. Ãpêrã apo yuú'kãrã nu'mia pe'e kɨ̃ɨ̂ me'ra bosê nɨmɨ weerí wi'ipɨ sãháasama. Naâ sãháaka be'ro tií wi'ikãharã soperé bi'ákã'sama. 11Be'ropɨ́ ɨ'sê duúrã ehâ'kãrã nu'mia dahâa, bosê nɨmɨ weerí wi'i sopepɨ́ etâ, “Wiôgɨ, ɨ̃sâre pãâoya”, niîsama. 12Naâ tohô pisukã́ tɨ'ógɨ, naâ me'rakõho marapɨ́ niiákɨhɨ naâre yɨ'tisamí: “Diakɨ̃hɨ́ta mɨsâre neê masîtisa'”, niîsami, niî werêwĩ Jesu. 13Jesu teeré werêka be'ro ɨ̃sâre niîwĩ: —A'té weeró noho yɨ'ɨ̂ a'tiátihi nɨmɨre mɨsâ masí wee'. Tohô weérã ãyuró wãkû apo yuúya, niîwĩ. 14Jesu ɨ̃sâre a'tîro werê nemowĩ: —Yɨ'ɨ̂ a'ti nukúkãpɨ opâturi a'tîgɨ, masaré o'oátehe a'té weeró noho niî'. Ni'kɨ́ masɨ́ apé di'tapɨ wa'âgɨ, kɨ̃ɨ̂re da'rá ko'terãre pihîosami. Naâre kɨ̃ɨ yeére ko'tê dutigɨ kũûsami. 15Naâre naâ da'raátoho põo tẽóro kũû bɨrosami. Ni'kɨré ni'kâmukãsetiri mil niyéru kuhiri wapa bɨhɨ́se kuhirire o'ôsami. Ãpiré pɨáti mil kuhiri o'ôsami. Ãpiré mil kuhiri o'ôsami. O'ô toha, wa'â wa'âsami. 16Kɨ̃ɨ̂ wa'âka be'ro ni'kâmukãsetiri mil kuhiri o'ô no'o'kɨ maatá teé niyéru me'ra da'rá, tiikéseta wapá ta'a nemosami. 17Pɨáti mil kuhiri kɨó'kɨ kẽ'ra meharóta apêye pɨáti mil kuhiri wapá ta'a nemosami. 18Mil kuhiri yẽ'ê'kɨ pe'e kopê se'ê, kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ da'ra dutími'kere yaákã'sami. 19Be'ró, yoâka be'ropɨ naâ wiôgɨ sihâgɨ ehâ'kɨ dahâsami. Kɨ̃ɨ̂re da'rá ko'terãre pihîo, naâ da'rá'kere aposamí. 20Ni'kâmukãsetiri mil kuhiri kɨó'kɨ ehâ mɨ'tasami. Apêye tiikéseta kɨ̃ɨ̂ wapá ta'a'kere wiágɨ, kɨ̃ɨ̂ wiôgɨre niîsami: “Yɨ'ɨ̂ wiôgɨ, yɨ'ɨ̂re ni'kâmukãsetiri mil kuhiri o'ôwɨ. A'té kɨó'. Teé me'ra apêye tiikéseta mɨ'ɨ̂re wapá ta'a basawɨ”, niîsami. 21Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, wiôgɨ niîsami: “Mɨ'ɨ̂ ãyuró weeápã. Yɨ'ɨ̂ dutî'karo nohota keoró weé me'rikã'apã. Yɨ'ɨ̂ kã'roákã kũû'ke me'ra ãyuró weeápã. Tohô weégɨ pehé yɨ'ɨ̂ kɨosére ko'tê dutigɨ sõróogɨti. A'tiá. Yɨ'ɨ̂ me'ra e'katí tamuya”, niîsami. 22Be'ró ãpí da'rá ko'tegɨ pɨáti mil kuhiri o'ô no'o'kɨ ehâsami. Wiôgɨre a'tîro niîsami: “Yɨ'ɨ̂ wiôgɨ, yɨ'ɨ̂re pɨáti mil kuhiri o'ôwɨ. A'té kɨó'. Teé me'ra tiikéseta taha mɨ'ɨ̂re wapá ta'a basawɨ”, niîsami. 23Wiôgɨ kɨ̃ɨ̂re niîsami: “Mɨ'ɨ̂ ãyuró weeápã. Yɨ'ɨ̂ dutî'karo nohota keoró weé me'rikã'apã. Yɨ'ɨ̂ kã'roákã kũû'ke me'ra ãyuró weeápã. Tohô weégɨ pehé yɨ'ɨ̂ kɨosére ko'tê dutigɨ sõróogɨti. A'tiá. Yɨ'ɨ̂ me'ra e'katí tamuya”, niîsami. 24Be'ró maha mil kuhiri o'ô no'o'kɨ ehâ, kɨ̃ɨ̂ wiôgɨre a'tîro niîsami: “Yɨ'ɨ̂ wiôgɨ, mɨ'ɨ̂ tutuaró da'ra dutígɨ niisére masîwɨ. Mɨ'ɨ̂ da'ratímigɨ, ãpêrã yee da'rasé wapa me'ra mɨ'ɨ̂ wapá ta'a'. 25Tohô weégɨ uîgɨ, mɨ'ɨ yeé niyérure di'tâ po'peapɨ yaa kũúwɨ. A'té niî' mɨ'ɨ yeéta taha”, niîsami. 26Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, wiôgɨ a'tîro yɨ'tisamí: “Yɨ'ɨ̂ kũû'ke me'ra mɨ'ɨ̂ yã'âro weeápã. Yã'agɨ́, nihî sihagɨ niî'. Mɨ'ɨ̂ yɨ'ɨ̂re a'tîro wãkûpã. ‘Da'ratímigɨ, ãpêrã da'rasé wapa me'ra wapá ta'ami’, niîpã. 27Mɨ'ɨ̂ tohô wãkûgɨ, yeé niyérure yaatímigɨ, niyéru nɨrorí wi'ipɨ bɨkɨâ mɨha dutigɨ kũû boopã. Tohô weéka be'ro yɨ'ɨ̂ dahâgɨ, tií wi'ipɨ kũyaró mɨhâa'ke me'ra yẽ'ê booapã”, niîsami. 28Tohô niîka be'ro ãpêrã toopɨ́ niirã́re niîsami: “Kɨ̃ɨ yeé mil kuhirire e'mâ, pɨámukãsetiri mil kɨogɨ́ pe'ere o'ôya. 29A'tîro niî'. No'ó pehé kɨogɨ́re nemoró o'ô no'orosa'. Kɨ̃ɨ̂ pehé kɨó yɨ'rɨogɨsami. Ãpí moogɨ́ pe'ere kɨ̃ɨ̂ kɨomí'keakãpɨreta e'mâ pe'okã' no'ogɨsami. 30Ã'rí da'rá ko'tegɨ keoró weetígɨre yẽ'ê, na'î tĩ'aro wiháaropɨ kõ'âkã'ya. Toopɨ́ pũrî no'ogɨ, upîkari kũ'rî wagɨa, utîgɨsami”, niîsami naâ wiôgɨ, niîwĩ Jesu. 31Jesu ɨ̃sâre werê nemowĩ: —Be'ró yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ masɨ́ weeró noho ɨpɨtígɨ a'ti nukúkãkãharãre dutîgɨ a'tîgɨti. Yɨ'ɨ̂re werê ko'terã ɨ'mɨ̂sekãharã me'ra a'tîgɨ, asistése me'ra a'tîgɨti. Be'ró wiôgɨ duhirí kumuropɨ duhîgɨsa'. 32Niî pe'tise di'takãharã yɨ'ɨ̂ duhiró tiropɨ nerêrãsama. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂re ẽho peórãre mehêkã, ãpêrã yɨ'ɨ̂re ẽho peótirãre mehêkã dɨka waá nɨ'kogɨti. Ni'kɨ́ ekarã́ ko'tegɨ́ ovelhare mehêkã, cabrare mehêkã dɨka waá nɨ'kogɨ weeró noho weegɨ́ti. 33Kɨ̃ɨ̂ ovelhare diakɨ̃hɨ́kãha amukã pe'e nɨ'kosamí. Cabra pe'ere kũûpe' pe'e nɨ'kosamí. A'té weeró noho yɨ'ɨ̂re ẽho peórãre diakɨ̃hɨ́ pe'e nɨ'kogɨ́ti. Yɨ'ɨ̂re ẽho peótirã pe'ere kũûpe' pe'e nɨ'kogɨ́ti. 34Tohô weéka be'ro diakɨ̃hɨ́ pe'e nu'kurã́re niîgɨti. “A'tiá. Yɨ'ɨ̂ pakɨ mɨsâre ãyuró weeámi. Neê waropɨ kɨ̃ɨ̂ a'ti nukúkãre weé nɨ'kaka teropɨ mɨsâ niiátohore apo yuú tohakɨ niîwĩ. Teeré yẽ'êrã a'tiá maha. 35Yɨ'ɨ̂ ɨhá boakã́, yɨ'ɨ̂re ekawɨ́. Yɨ'ɨ̂ ako wɨókã, sĩ'risé tĩâwɨ. Yɨ'ɨ̂ apêropɨ sihakã́, yɨ'ɨ̂re kãriró o'ôwɨ. 36Su'tí dɨ'sakã́, yɨ'ɨ̂re sãâwɨ. Do'âtikã, yɨ'ɨ̂re ĩ'yâ kusiawɨ. Ãpêrã yɨ'ɨ̂re bu'îri da'rerí wi'ipɨ sõróokã, yɨ'ɨ̂re ĩ'yârã etâwɨ”, niîgɨti. 37Teeré tɨ'órã, diakɨ̃hɨ́ pe'e nu'kurã́, naâ yã'âro weé'kere akobohó no'o'kãrã a'tîro niîrãsama: “Ɨ̃̃sâ wiôgɨ de'ró niikã́ mɨ'ɨ̂re ɨhá boakã́, ekarí? De'ró niikã́ mɨ'ɨ̂ ako wɨókã, tĩâri? 38De'ró niikã́ apêropɨ sihakã́, mɨ'ɨ̂re kãriró o'ôri ou su'ti nohó dɨ'sakã́, mɨ'ɨ̂re sãâri? 39De'ró niikã́ mɨ'ɨ̂re do'âtigɨre, ou bu'îri da'rerí wi'ipɨ niigɨ́re ĩ'yârã etâri?” niîrãsama. 40Naâ tohô niikã́, naâre yɨ'tigɨ́ti: “Mɨsâre diakɨ̃hɨ́ werêgɨti. Mɨsâ yɨ'ɨ̂re ẽho peórãre, no'ó mehô niirã́pɨreta ãyuró weérã, yɨ'ɨ̂reta weérã weewɨ́.” 41Be'ró kũûpe' pe'e nu'kurã́re a'tîro niîgɨti: “Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ bu'îri da'rê no'oahã niî'. Tohô weérã a'toré niîtikã'ya. Pekâ me'e ɨ̃hɨ̂ nu'kuri me'epɨ wa'âya. Tií me'e wãtiâ wiôgɨ, kɨ̃ɨ̂ me'ra ɨ'mɨ̂sepɨ kõ'â diho'kãrãre apo yuúka me'e niî'. 42Yɨ'ɨ̂ ɨhá boakã́, mɨsâ yɨ'ɨ̂re ekatíwɨ. Yɨ'ɨ̂ ako wɨókã, tĩâtiwɨ. 43Yɨ'ɨ̂ apêropɨ sihakã́, yɨ'ɨ̂re kãrisé o'ôtiwɨ. Yɨ'ɨ̂re su'tí dɨ'sakã́, sãâtiwɨ. Yɨ'ɨ̂ do'âtikã, yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niikã́ kẽ'rare, ĩ'yârã wa'âtiwɨ.” 44Teeré tɨ'órã, a'tîro niîrãsama: “Wiôgɨ, mɨ'ɨ̂ ɨhá boakã́, ako wɨókã, apêropɨ sihakã́, su'tí mookã́, do'âtikã, bu'îri da'rerí wi'ipɨ niikã́, de'ró niikã́ noho ɨ̃sâ mɨ'ɨ̂re wee tamútiri?” niîrãsama. 45Yɨ'ɨ̂ naâre yɨ'tigɨ́ti: “Diakɨ̃hɨ́ mɨsâre werêgɨti. Mɨsâ ã'rá mehô niirã́re wee tamútiwɨ. Naâre wee tamútirã, yɨ'ɨ̂reta wee tamútirã weewɨ́”, niîgɨti. 46Be'ró naâre bu'îri da'rê bahuriógɨti. Ãpêrã yã'âro weé'kere akobohó no'o'kãrã pe'e katî nu'kusere boká, ɨ'mɨ̂sepɨ wa'ârãsama, niîwĩ Jesu.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\