MATEUS 6

1Jesu a'tîro werê nemokɨ niîwĩ: —Mɨsâ weesére ãpêrãre ĩ'yâ dutirã, naâ ĩ'yóropɨ di'akɨ̃ ãyuró weetíkã'ya. Mɨsâ tohô weekã́ maa, marî pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ neê kã'ró ãyusére mɨsâre o'ôsome. 2Tohô weérã mɨsâ pahasé kɨorãre wee tamúrã, niî pe'tirãre werêste pe'otikã'ya. Weé ta'sarã naâ nerê wɨasepɨ, tohô niikã́ makâ dekopɨ naâ weé'kere werêste pe'okã'ma. Masaré ãyuró uúkũ dutirã tohô weesamá. Mɨsâ naâ weeró noho weetíkã'ya. Diakɨ̃hɨ́ mɨsâre werêgɨti. Naâre masá ãyuró uúkũse me'ra wapá ta'a tohama. Tohô weérã naâ be'ropɨ́re bokasomé. 3Mɨsâ pe'e pahasé kɨorãre apêye noho o'ôrã, no'ó mɨ'ɨ̂ me'rakɨ̃hɨ ĩ'yâtiri kura o'ôya. 4Ya'yióro ãpêrã naâ masîtiro o'ôya. Tohô weekã́, marî pakɨ niî pe'tise marî ya'yióro weesére ĩ'yâ pe'ogɨ, mɨsâre ãyusére o'ôgɨsami. 5Mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre sẽrírã, weé ta'sarã weeró noho weetíkã'ya. Naâ nerê wɨase wi'seripɨ, tohô niikã́ masá pãharã́ yɨ'rɨáropɨ nu'kú, masá ĩ'yaáto niîrã Õ'âkɨ̃hɨre sẽrisamá. Mɨsâre diakɨ̃hɨ́ werêgɨti. Naâ ãpêrã ĩ'yasé me'ra wapá ta'a tohama. Be'ropɨ́re bokasomé. 6Mɨsâ yɨ'ɨ̂re ẽho peórã, mɨsa yeé tũkupɨ sãháa, soperé bi'á, mɨsâ pakɨ Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ me'ra niigɨ́re sẽriyá. Tohô weekã́, marî pakɨ no'ó bahutíropɨ weesére ĩ'yâ pe'ogɨ, mɨsâre ãyusére o'ôgɨsami. 7Õ'âkɨ̃hɨre sẽrírã wãkûtimirã, pehetíri meharóta sẽri mɨhátikã'ya. Õ'âkɨ̃hɨre masîtirã, ɨ̃sâre pehé uúkũse me'ra tɨ'ogɨ́sami niîrã, tohô weesamá. 8Mɨsâ naâ weeró noho weetíkã'ya. Marî pakɨ mɨsâ ɨasé nohore sẽriátoho dɨporo masî tohasami. 9Tohô weérã mɨsâ a'tîro sẽriyá: Pakɨ́, mɨ'ɨ̂ ɨ'mɨ̂sepɨ niî'. Niî pe'tirã mɨ'ɨ̂re wio pesáse me'ra ẽho peoáto. 10A'ti nukúkãpɨre mɨ'ɨ̂ besé'kɨ maatá wiôgɨ sãhágɨ a'tiáto. Ɨ'mɨ̂sepɨre mɨ'ɨ̂ ɨaró di'akɨ̃ weesamá. A'ti nukúkãkãharã kẽ'ra meharóta weeáto. 11Ɨ̃̃sâre ɨmɨ̂kohori nɨkɨ ba'asé o'ôya. 12Ɨ̃̃sâ yã'âro weé'kere akobohóya. Ɨ̃̃sâ ãpêrãre akobohó'karo weeró nohota ɨ̃sá kẽ'rare akobohóya. 13Ɨ̃̃sâ yã'âro weé sĩ'risere ka'mú ta'aya. Tohô niikã́ yã'agɨ́ ɨ̃sâre niî kehe sãakã, ka'mú ta'aya. Mɨ'ɨ̂ ni'kɨtá dutî masi'. Tutuâ yɨ'rɨgɨ niî'. Mɨ'ɨ̂ ni'kɨréta masá ẽho peórãsama. Mɨ'ɨ̂ niî nu'kukɨ̃'sa', niî sẽriyá Õ'âkɨ̃hɨre. 14Ãpêrã mɨsâre yã'âro weé'kere akobohókã, marî pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ kẽ'ra mɨsâre akobohógɨsami. 15Tohô weetíkã maa, marî pakɨ mɨsâ yã'âro weé'kere akobohósome, niîkɨ niîwĩ Jesu. 16Jesu naâre bu'ê nemokɨ niîwĩ: —Mɨsâ be'tí Õ'âkɨ̃hɨre sẽrírã, weé ta'sarã weeró noho weetíkã'ya. Naâ ãpêrãre ãyuró wãkû duti, be'timá niî dutirã bɨhâ wetirã weeró noho wee soósama. Diakɨ̃hɨ́ mɨsâre werêgɨti. Naâ masá ãyuró wãkusé di'akɨ̃re wapá ta'a tohasama. Be'ropɨ́re bokasomé. 17Mɨsâ pe'e be'tí sẽrírã, mɨsâ wee wɨáro nohota weeyá. Diâpoa waa koé, wɨhá po'o me'rikã'ya. 18Tohô weekã́, ãpêrã mɨsâ be'tisére masîsome. Marî pakɨ di'akɨ̃ marî ya'yióro weesére ĩ'yâ pe'ogɨ masîgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ mɨsâre ãyusére o'ôgɨsami, niîkɨ niîwĩ Jesu. 19Jesu bu'ê nemokɨ niîwĩ: —Apêye noho a'ti ɨmɨ́kohokãhasere pehé see neéo kũutikã'ya. Teé butî wihi, boâ diha wa'ása'. Teeré ãpêrã noho ba'â bahurió dihokã'sama. Mɨsâ neêo kũusere yahagɨ́ sãháa, yahá pe'okɨ̃'sami. 20Tohô weeró noho o'ôrã, ɨ'mɨ̂sekãhase pe'ere see neéo kũu yuuya. Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró noho weé nu'kukã'ya. Tohô weérã toopɨ́re pehé ãyusé kɨorã́sa'. Toopɨ́re mɨsâ see neéo kũu'ke mɨsâ kɨoátehe neê butî wihisome. Ãpêrã noho neê ba'âtirãsama. Yaharã́ kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ sãháa, yahasomé. 21Marî ɨpɨ́tɨ ma'isére wãkû nɨrɨsa'. Tohô weérã a'ti ɨmɨ́kohokãhase di'akɨ̃re wãkû nɨrɨtikã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ yee pe'ere wãkû nɨrɨya, niîkɨ niîwĩ Jesu. 22Jesu a'tîro werê nemokɨ niîwĩ: —Marî kapêri sĩ'óo' mɨ'takaha weeró noho niî'. Marî kapêri ãyukã́, ãyuró ĩ'yâ masi'. 23Marî kapêri ĩ'yâ ehatikã maa, ãyuró ĩ'yâtisa'. A'té weeró noho mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peó, kɨ̃ɨ yeére weekã́, kapêri ãyuró weeró noho niî'. Mɨsâ a'ti ɨmɨ́kohokãhase pe'ere wãkû nɨrɨkã maa, kapêri ĩ'yâ ehatirã weeró noho niî'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró noho weetírã, na'î tĩ'aropɨ niirã́, kɨ̃ɨ̂re masîtirã weeró noho niî'. 24Ni'kɨ́ ãpêrãre da'rá ko'tegɨ pɨárã dutisére wee masítisami. Ni'kɨré ma'ígɨ, ãpiré ma'itísami. Tohô niikã́ ni'kɨ́ dutisére yɨ'tígɨ, ãpí dutisé pe'ere yɨ'titísami. Ã'rá weeró noho niyéru, a'ti nukúkãkãhasere ma'írã, Õ'âkɨ̃hɨ pe'ere ma'i masítisa'. 25Mɨsâre a'tîro werêgɨti. “Yẽ'e nohóre ba'ârãsari? Yẽ'e nohóre sĩ'rirã́sari? Yẽ'e nohóre sãyârãsari?” niî wãkû ke'titikã'ya. Marî katisé ba'asé nemoró wapatí'. Marî ɨpɨ́ kẽ'ra su'tí nemoró wapatí'. 26Mirikɨ̃hɨáre wãkûya. Naâ ba'â sĩ'rirã, otesé kapere otê, pĩ'rí dɨkâtikã weetísama. Teé dɨkâti'kere ba'asé nɨrosé wi'seripɨ nɨrôtisama. Tohô weetímirã, ɨhá boâtisama. Marî pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ naâre ba'asé o'ôsami. Mɨsâ pe'ere mirikɨ̃hɨá nemoró ma'í yɨ'rɨ nɨ'kasami. 27No'ó mɨsâ ɨpɨ́tɨ wãkû ke'tirã, pahî kurero bɨkɨâ nemotisa'. Mehô waro wãkû ke'ti ma'asa'. 28De'ró weérã mɨsâ sãyaátehe su'tiré wãkû ke'titi? O'ôri, nɨkɨ̂kãhasere wãkûya. Teé no'ó ɨaró pĩ'ri bahá ke'atisa'. Da'ratí, su'âtimiro, su'tí ãyuró sãyaró weeró noho bahú'. 29Marî yẽkɨ wiôgɨ Salomão ãyusé su'tí sãyâkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô sãyâmigɨ, o'ôri weeró noho ãyú butia'se sãyâtikɨ niîwĩ. Teé o'ôri ãyú butia'se niî'. 30O'ôri ni'kâ nɨmɨ katî ni'isa', ape nɨmɨ́ yãî diha wa'ása'. Be'ró pekâ me'epɨ ɨ̃hâ kõ'a no'osa'. Yoâtikã katîmikã, Õ'âkɨ̃hɨta o'ôrire tohô ãyuró bahukã́ weesamí. Kɨ̃ɨ̂ o'ôrire ãyuró ko'teró nemoró mɨsâ pe'ere weesamí. Mɨsâ, mɨsâ ẽho peótise bu'iri wãkû ke'ti'. 31Tohô weérã “Yẽ'e nohóre ba'ârãsari? Yẽ'e nohóre sĩ'rirã́sari? Yẽ'e nohóre sãyârãsari?” niî wãkû ke'titikã'ya. 32A'ti nukúkãkãharã Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peótirã teeré wãkû ke'tisama. Marî pakɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ mɨsâ ɨasé nohore masî tohasami. 33Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨ yeere wãkû yɨ'rɨ nɨ'kaya. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ dutisére wee sirú tuuya. Tohô weekã́ mɨsâre ba'asé, sĩ'risé, sãyasé nohore o'ô bu'i peogɨsami. 34Tohô weérã “Yamiákã de'ró wa'ârosari?” niî wãkû ke'titikã'ya. Ni'kakã́re mɨsâ yã'âro yɨ'rɨátehe niî toha'. Tohô weérã ni'kakã́kãhase di'akɨ̃re wãkûya. Ape nɨmɨ́kãhasere wãkû ke'titikã'ya. Ɨmɨ̂kohori nɨkɨ Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre wee tamúgɨsami, niîkɨ niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\