FILIPENSES 1

1Yɨ'ɨ̂ Paulo, tohô niikã́ Timóteo Jesu Cristore da'rá ko'terã niî'. Ɨ̃̃sâ mɨsâ niî pe'tirãre Jesu Cristore ẽho peórã Filipopɨ niirã́re ohâ'. Tohô niikã́ Jesu Cristore ẽho peóri kurakãharã sɨ'orí wehê peorã kẽ'rare ohâ'. Naâre wee tamú ko'terã kẽ'rare ohâ'. 2Õ'âkɨ̃hɨ marî pakɨ, Jesu Cristo marî wiôgɨ mɨsâre ãyuró weeáto. Mɨsâre ãyuró ehêri põ'ratikã weeáto. 3Yɨ'ɨ̂ mɨsâre wãkusétiri nɨkɨ yɨ'ɨ̂ wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî'. Mɨsâ ãyuró wee yuúkã tohô weé'. 4- 5Neê waropɨ mɨsâ Jesu Cristo yee kitire tɨ'órã, yɨ'ɨ̂re wee tamú nɨ'kawɨ. A'tóka tero kẽ'rare tohôta weé nu'ku'. Tohô weégɨ mɨsâ niî pe'tirã yee niiátehere Õ'âkɨ̃hɨre e'katíse me'ra sẽri basá nu'ku'. 6Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró weesére yɨ'ɨ̂ masî yɨ'rɨkahá pu'tikã'. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró dɨka yuú nɨ'kakɨ niîwĩ. A'tóka tero kẽ'rare dɨka yuúgɨ weemí. Teê Jesu Cristo a'tirí kurapɨ tohô dɨka yuú yapatígɨsami. 7Yɨ'ɨ̂ a'tîro wãkû': “Õ'âkɨ̃hɨ naâre tohô dɨka yuú nu'kugɨsami”, niî'. Yɨ'ɨ̂ tohô wãkusé ãyú niî'. Mɨsâre ma'ígɨ, tohô bɨsɨ̂'. A'tîro niî'. Ni'kâroakãre yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niikã́, mɨsâ yɨ'ɨ̂re bu'î peha tamu'. Wiôrãre “Jesu Cristo masaré yɨ'rɨómi niisé kiti diakɨ̃hɨ́ niî'” niî werekã́ kẽ'rare, bu'î peha tamu'. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re wee tamúsere mɨsá kẽ'ra bu'î peha tamu'. 8Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂ mɨsâre ɨpɨ́tɨ ma'isére masîmi. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre ma'ígɨ, Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ pahá yã'ase me'ra ma'í'. 9Mɨsâre “Nemoró a'mêri ma'i nemoáto”, niî sẽri basá'. “Niî pe'tisere ãyuró masisé me'ra tɨ'o kasá nɨ'ko pe'oato”, niî'. 10Tohô weérã mɨsâ “A'tîro weeró ɨá'”, niî masirãsa'. Yã'âro weesére moorã́sa'. Jesu Cristo a'tikã́, bu'îri marirã́ boka ehá no'orãsa'. Ãyusé di'akɨ̃ weérã boka ehá no'orãsa'. 11Jesu Cristota mɨsâre niî pe'tisere ãyuró weekã́ weegɨ́sami. Mɨsâ tohô weekã́ ĩ'yârã, masá Õ'âkɨ̃hɨre a'tîro wãkûrãsama. “Ãyú yɨ'rɨami, ãyusé weemí”, niîrãsama. 12Yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niîmikã, Jesu Cristo masaré yɨ'rɨómi niisé kiti nemoró se'sâa wa'ása'. Akawerérã, mɨsâre teeré masikã́ ɨá'. 13Yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niîgɨ, surárare Jesu Cristo masaré yɨ'rɨómi niisére werê'. Tohô weérã niî pe'tirã surára, wiôgɨ yaa wi'ipɨ ko'terã́ a'tîro niîma: “Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristore siru tuúse wapa, bu'îri da'rerí wi'ipɨ niîmi”, niîma. Ãpêrã kẽ'ra masî pe'tikã'ma. 14Yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niî yuukã, pãharã́ marî akawerérã wãkû tutuama. Teé bu'iri naâ marî wiôgɨre ẽho peó nemorã, uiró mariró Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire werêma. 15- 17Ãpêrã pe'e yɨ'ɨ̂re ɨórã, Jesu Cristo yeere werêma. Naâ bu'esé pe'ere siru tuú dutirã tohô weemá. Naâ, naa yeékãhasere wãkûrã weemá. Keoró wãkûtimirã, Jesu Cristo yeere werêma. Yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niikã́, kɨ̃ɨ̂re bɨhâ wetise dokê pehaato niîrã tohô weemá. Ãpêrã pe'e Jesu Cristo yee kitire ãyuró weé sĩ'rise me'ra werêma. Yɨ'ɨ̂re ma'írã, tohô weemá. Naâ a'tîro masîma. “Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo yee kitire keoró uúkũse bu'iri kɨ̃ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niîmi”, niîma. 18Ãpêrã yɨ'ɨ̂re yã'âro weé sĩ'rikã, ãyurósa'. No'ó yɨ'ɨ̂re ma'írã, ma'itírã, Jesu Cristo yeere werêrã weemá. Naâ tohô weesére tɨ'ógɨ, e'katí'. Tohô e'katí nu'kugɨsa'. 19A'tîro niî'. Mɨsâ sẽrisé me'ra, tohô niikã́ Espírito Santo Jesu Cristo o'ô'kɨ yɨ'ɨ̂re wee tamúse me'ra niî pe'tise yɨ'ɨ̂re wa'asé ãyuró yapatírosa'. A'teré masî'. 20Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo yeere werêtigɨ, bopôya boosa'. A'tîro pe'e ɨása'. Uiró mariró wãkû tutuase me'ra kɨ̃ɨ yeére werê nu'ku sĩ'risa'. Ni'kâroakã kẽ'rare yɨ'ɨ̂ weé nu'kuro nohota weé sĩ'risa'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niî'kɨ wihakã́, ou yɨ'ɨ̂re wẽhekã́, a'tîro wa'akã́ ɨása'. Niî pe'tise yɨ'ɨ̂ weesé me'ra Jesu Cristore masá nemoró masikã́ ɨása'. Kɨ̃ɨ̂ ãyú butia'sere siâpe me'ra masî nemokã ɨása'. 21Niî pe'tiro yɨ'ɨ̂ katiró põo tẽóro Jesu Cristo ɨaró weé sĩ'risa'. Yɨ'ɨ̂ pe'e maa kɨ̃ɨ̂ ãpêrã, apêye noho yɨ'rɨóro niî yɨ'rɨ nɨ'kami. Yɨ'ɨ̂ wẽrîgɨ, kɨ̃ɨ̂ me'ra niîgɨsa'. Kɨ̃ɨ̂ me'ra niikã́, ãyú yɨ'rɨa'. 22Yɨ'ɨ̂ katîgɨ, marî wiôgɨ yeekãhasere da'ra masí'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ wẽrikã́, ou katikã́, ãyú niî boosari niî masitisa'. 23A'té pɨáro besekã́, diâsa niî'. Wẽrîgɨ, Jesu Cristo me'ra niî boosa'. Tohô weégɨ “Wẽrikã́, ãyu boósa'”, niî tɨ'ó yã'a'. 24“Yɨ'ɨ̂ katîgɨ pe'e, mɨsâre nemoró wee tamú boosa'”, niî tɨ'ó yã'asa'. 25Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ masî', mɨsâ me'ra niî ni'igɨti yuhûpɨ. Mɨsâre nemoró wee tamúgɨti niîgɨ, tohô weegɨ́ti. Tohô niikã́ mɨsâ ẽho peóse me'ra nemoró e'katiáto niîgɨ tohô weegɨ́ti. 26Tohô weérã opâturi yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ niikã́, Jesu Cristo yɨ'ɨ̂re ko'tesé wapa, nemoró kɨ̃ɨ̂re “Ãyú yɨ'rɨami” niîrãsa'. 27Niî pe'tise mɨsâ weesétisere Jesu Cristo yee kiti niîro nohota weeyá. Mɨsâ tohô weekã́, mɨsâ tiro niîgɨ, ou yoarópɨ niîgɨ, mɨsâ ãyuró weesére tɨ'ogɨ́ti. Mɨsâre ni'kâro noho ãyuró ẽho peó nu'kukã ɨása'. Tohô niikã́ wãkû tutuase me'ra ni'kâro noho Jesu Cristo yee kitire werê turiakã ɨása'. 28Jesu Cristo yee kitire ɨatírã mɨsâre yã'âro weekã́, uîtikã'ya. Tohô weérã naâ pekâ me'epɨ wa'aátehere masîrãsama. Mɨsâ pe'e kẽ'ra uîtirã, mɨsâre yɨ'rɨó no'oatehere ĩ'yorã́sa'. Õ'âkɨ̃hɨta mɨsâre yɨ'rɨó, uiró mariró niisétikã weemí. 29Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ma'ígɨ, Cristore ẽho peó dutiwĩ. Jesu Cristore ẽho peó'ke bu'iri mɨsâre yã'âro weerã́sama. Teé kẽ'rare Õ'âkɨ̃hɨ kũûwĩ. 30Jesu Cristore ẽho peóse bu'iri marî ni'kâro noho pi'etí'. Too dɨpóropɨ mɨsa yaá makapɨ yɨ'ɨ̂re tãrá, bu'îri da'rerí wi'ipɨ kũukã́ ĩ'yâwɨ. Ni'kâroakã kẽ'rare meharóta yɨ'ɨ̂re yã'âro weesére tɨ'ósa'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\