FILIPENSES 3 | Bible.is
FILIPENSES 3

1Akawerérã, ni'kâroakãre mɨsâ Jesu Cristo yarã niî tĩharã, e'katíya. Yɨ'ɨ̂ too dɨpóro niî'kere opâturi niî nemokã, yɨ'ɨ̂re mehêkã nií wee'. Yɨ'ɨ̂ niî nemokã, ãyú niî' mɨsâre. 2Yã'âro weerã́re tɨ'o masíya. Naâ Õ'âkɨ̃hɨ yarã niiáto niîrã niî pe'tirãre õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'a dutima. 3Marî pũrikã tohô weetímirã, Jesu Cristore ẽho peó tĩharã, diakɨ̃hɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ dutisére ãyuró weerã́ niî'. A'tîro niî'. Espírito Santo wee tamúse me'ra Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peó'. Tohô niikã́ Jesu Cristo marîpɨre niî yuukã, pũûro e'katí'. “Masá weesétise bu'îkãhase me'ra yɨ'rɨrã́sa'”, nií wee'. 4Yɨ'ɨ̂ pũrikã “Yɨ'ɨ̂ weeséti'ke me'ra yɨ'rɨgɨ́sa'”, niî masi'. Yɨ'ɨ̂ a'teré niî pe'tirã nemoró niî masi', niîgɨ pe'ea'. 5A'tîro niî' yɨ'ɨ̂re. Oito nɨmɨri yɨ'ɨ̂ bahuáka be'ro yɨ'ɨ̂ õ'rekɨhɨ́ yapa kaserore yehê kõ'akãrã niîwã. Yɨ'ɨ̂ Israel kurakɨ̃hɨ Benjami yaa kurakɨ̃hɨ niî'. Yɨ'ɨ̂ hebreu masɨ niî'. Yɨ'ɨ̂ pakɨ sɨmɨá kẽ'ra naáta niîwã. Yɨ'ɨ̂ Moisé dutî'kere ẽho peógɨ niî yuugɨ, fariseu masɨ niîwɨ. 6Yɨ'ɨ̂ teeré ɨpɨ́tɨ waro ẽho peó yuugɨ, Jesu Cristore ẽho peóri kurakãharãre yã'âro weewɨ́. Moisé dutî'ke maa keoró weewɨ́. Neê ni'kɨ́ yɨ'ɨ̂re “Keoró weetíwĩ”, niî masitisami. 7Too dɨpóropɨre “Yɨ'ɨ̂ niiséti'kere yɨ'ɨ̂re ãyú yɨ'rɨa'”, niîmiwɨ. Ni'kâroakãre “Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristore ẽho peógɨ, niî pe'tise too dɨpórokãhase wapa marí'”, niî tɨ'ó yã'a'. 8Apêye maa, yɨ'ɨ̂ wiôgɨ Jesu Cristore masisé wapatí yɨ'rɨa'. Apêye noho yɨ'ɨ̂ kɨo boó'ke nemoró wapatí'. Jesu Cristore ẽho peóse bu'iri niî pe'tise yɨ'ɨ̂ weeséti'kere, niiséti'kere marî ɨatísere kõ'ârã weeró noho kõ'âwɨ. Jesu Cristo yɨ'ɨ̂ wiôgɨre kɨó sĩ'rigɨ, tohô weewɨ́. 9A'tîro ɨá'. Jesu Cristore yɨ'ɨ̂ me'ra niikã́ ɨá'. Moisé dutî'kere weesé me'ra Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re “Ãyugɨ́ niîmi”, niîsome. Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristore ẽho peóse me'ra pe'e Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re ãyuró ĩ'yâsami. Yɨ'ɨ̂ ẽho peóse bu'iri yɨ'ɨ̂re keoró weekã́ weemí. 10Yɨ'ɨ̂ a'tîro di'akɨ̃ weé sĩ'ri'. Cristore ãyuró masî sĩ'ri'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra yɨ'ɨ̂re dɨka yuú nu'kukã ɨá'. Kɨ̃ɨ̂ tutuasé me'ra Cristore masókɨ niîwĩ. Cristo kɨ̃ɨ̂ pakɨ yeére weégɨ, pi'etí, kurúsapɨ wẽrîkɨ niîwĩ. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨ yeere ɨpɨ́tɨ weé sĩ'ri'. Jesu Cristo yeere wẽrîgɨpɨ, wee tɨó sĩ'ri'. 11Wẽrî'kãrã masa mɨháarãsama. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra naâ weeró noho meharóta masa mɨháa sĩ'risa'. 12Yɨ'ɨ̂ a'té niî pe'tisere “Jesu Cristo weeró noho weé tu'a eha nɨ'ko pe'o toha'”, niîgɨ meheta weé'. Niî pe'tisere keoró weé wee' yuhûpɨ. Tohô weetímikã, Jesu Cristo yɨ'ɨ̂re kɨ̃ɨ yagɨ́ sãhakã́ weé tohakɨ niîwĩ. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ weeró noho niî sĩ'rigɨ, tutuaró me'ra kɨ̃ɨ yeére weé'. 13Akawerérã, “Yɨ'ɨ̂ niî pe'tisere keoró weé toha'”, nií wee'. A'tîro pe'e weé'. Too dɨpóro yɨ'ɨ̂ weé'kere wãkú wee'. Be'ropɨ́ niiátehe pe'ere ãyuró weé tu'a eha sĩ'rigɨ, wãkû tutua'. 14Ãyuró tu'â eha nɨ'ko sĩ'ri'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨ'mɨ̂sepɨ o'oátehere yẽ'ê sĩ'rigɨ, niî pe'tise kɨ̃ɨ yeére tutuaró me'ra weé'. Marî Jesu Cristore ẽho peórã niî yuukã, marîre katisé pe'titísere o'ôgɨsami. 15Niî pe'tirã Jesu Cristore ãyuró ẽho peórã yɨ'ɨ̂ niî'karo nohota wãkuró ɨá'. Mɨsâ mehêkã wãkukã́, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre diakɨ̃hɨ́ wãkukã́ weegɨ́sami. 16Marî Jesu Cristore ẽho peó dɨ'pôkãti'karo nohota keoró wãkû, keoró tu'â eha nɨ'koro ɨá'. 17Akawerérã, yɨ'ɨ̂ weesére ĩ'yâ kũu siru tuúya. Ãpêrãre ɨ̃sâ weeró noho weerã́re naâ weesé kẽ'rare ĩ'yâ kũuya. 18Too dɨpóropɨ pehetíri mɨsâre werê tohawɨ. Utisé me'ra niî nemogɨti taha. A'tîro niî'. Pãharã́ naâ yã'âro weesétise me'ra Jesu Cristore ĩ'yâ tu'tirã weeró noho niîma. Naâ kɨ̃ɨ̂ kurúsapɨ wẽrî'kere yabîrã weeró noho weemá. 19Be'ropɨ́re pekâ me'epɨ yapatírãsama. Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peótima. Naâ ɨâri pehase di'akɨ̃re ẽho peóma. Bopôyaro noho o'ôrã, naâ weesé pe'ere “Ãyú yɨ'rɨa'”, niî yɨ'rɨ nɨ'kama. A'ti nukúkãkãhase di'akɨ̃re wãkûma. 20Marî pũrikã ɨ'mɨ̂sepɨ wa'arí masa niî'. Toopɨ́ mari yaá maka niî'. Marî wiôgɨ Jesu Cristo marîre yɨ'rɨógɨ ɨ'mɨ̂sepɨ niîmi. Kɨ̃ɨ̂ a'ti nukúkãpɨ opâturi a'tiátehere yuû kuerã weé'. 21Kɨ̃ɨ̂ mari yaá ɨpɨ meha ɨpɨ́re dɨka yuúgɨsami. Kɨ̃ɨ yaá ɨpɨ weeró noho ãyú butia'ri ɨpɨ weegɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tisere kɨ̃ɨ̂ doka tohakã́ weegɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂ tohô wee masíro nohota meharóta kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra marí kẽ'rare dɨka yuúgɨsami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\