FILIPENSES 4 | Bible.is
FILIPENSES 4

1Jesu Cristo marîre kɨ̃ɨ yaá ɨpɨ ãyú butia'ri ɨpɨre weeró noho weegɨ́sami. Tohô weérã akawerérã yɨ'ɨ̂ ma'irã́, Jesu Cristore neê ẽho peó du'utikã'ya. Mɨsâre pũûro ma'í'. Pũûro ĩ'yâ sĩ'ri'. Mɨsâ yɨ'ɨ̂re e'katíkã weé'. Mɨsâ keoró weesé me'ra yɨ'ɨ̂ bu'ê'kere ĩ'yó'. 2Apêye maa, mɨsâ numia Evódia, Síntique, marî wiôgɨre ẽho peó yuurã, a'mêri mɨsâ basi pe'sûtitikã'ya. Ni'kâro noho wãkûya. 3Sícigo, mɨ'ɨ̂ yɨ'ɨ̂ me'ra werê tamugɨ niî'. Naâ numiare ni'kâro noho wãkukã́ weeyá. Õ'âkɨ̃hɨ masaré yɨ'rɨómi niisé kitire werekã́, naâ numia yɨ'ɨ̂re werê tamuwã. Naâ me'ra Clemente kẽ'ra niîwĩ. Tohô niikã́ ãpêrã naâ me'ra yɨ'ɨ̂re werê tamuwã. Naâ Õ'âkɨ̃hɨ yaa pũri katî nu'kuse niirí pũripɨ ohâ õ'o no'o'kãrã niî tohasama. 4Mɨsâ Jesu Cristo yarã niî tĩharã, kɨ̃ɨ̂ me'ra e'katí nu'kukã'ya. Opâturi niî nemogɨti. E'katí du'utikã'ya. 5Mɨsâ ãpêrãre pahá yã'asere niî pe'tirã masiáto. Marî wiôgɨ a'tiátoho kã'roákã dɨ'sá'. 6No'ó de'ró wa'asére wãkû ke'titikã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Niî pe'tise mɨsâre no'ó wa'asére Õ'âkɨ̃hɨre sẽriyá. Kɨ̃ɨ̂re sẽrírã, “Ãyú'” niîya. 7Mɨsâ tohô weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró ehêri põ'ratikã weegɨ́sami. Kɨ̃ɨ̂ tohô weesé ãyú butia'se niî'. Masá naâ tɨ'ó põo tẽótise niî'. Mɨsâ Jesu Cristo yarã niî yuukã, mɨsâre ãyuró ehêri põ'ratikã weegɨ́sami. Tohô niikã́ mɨsâ wãkusépɨre ãyuró tɨ'ó yã'a nu'kukã weegɨ́sami. 8Akawerérã, yɨ'ɨ̂ a'tîro ohâ tɨogɨti. Niî pe'tise diakɨ̃hɨ́ niisére wãkûya. Niî pe'tise a'tetá wio pesá' niisére wãkûya. Keoróta niî tɨ'sa' niisére wãkûya. Ãyusé warore wãkûya. Ãyusé tɨ'sasére wãkûya. Masá ãyuró uúkũ no'osere wãkûya. Niî pe'tise ãyusére, e'katí peose nohore wãkûya. 9Yɨ'ɨ̂ mɨsâre bu'êgɨ uúkũkã tɨ'ó'kere “A'tîro weeró ɨá'” niî'kere weeyá. Yɨ'ɨ̂ de'ró weekã́ ĩ'yâ'kere weeyá. Tohô weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró ehêri põ'ratikã weegɨ́ mɨsâ me'ra niîgɨsami. 10Mɨsâ yɨ'ɨ̂re opâturi wee tamúsere ĩ'yâgɨ, yɨ'ɨ̂ marî wiôgɨ me'ra pũûro e'katí'. “Mɨsâ yɨ'ɨ̂re wãkûtiwɨ”, niîgɨ meheta weé'. Mɨsâre yɨ'ɨ̂re wee tamúta basiótiwɨ. 11“Apêye noho yɨ'ɨ̂re dɨ'sá'”, niîgɨ meheta weé'. No'ó yɨ'ɨ̂ kɨosé me'ra e'katí masi'. 12Yɨ'ɨ̂ pahasé kɨogɨ niîgɨ e'katíse me'ra niî masi'. Pehe kɨógɨ kẽ'ra e'katí masi'. Yɨ'ɨ̂re no'ó de'ró wa'akã́, e'katíse me'ra niî masi'. Yɨ'ɨ̂ yapîgɨ, yapîtigɨ kẽ'ra, e'katí masi'. Pehé kɨó yɨ'rɨ mahagɨ, e'katí masi'. Moógɨ kẽ'ra, e'katí masi'. 13Jesu Cristo yɨ'ɨ̂re tutuasé o'ogɨ́ me'ra niî pe'tisere nɨ'ka masí'. 14Tohô niîmikã, yɨ'ɨ̂ pi'etíri kura yɨ'ɨ̂re wee tamúrã, ãyuró weewɨ́. 15Mɨsâ Filipokãharã a'tîro masî'. Yɨ'ɨ̂ Macedônia di'ta mɨsâ tiropɨ niîwɨ. Toopɨ́ niîgɨ, mɨsâre Jesu Cristo yeere werê nɨ'kawɨ. Be'ró apé sia'pɨ wihá wã'kawɨ. Filipopɨ niî'kɨ wiháakã, mɨsâ di'akɨ̃ yɨ'ɨ̂re wee tamúrã niyéru o'ôwɨ. Jesu Cristo yee kitire tɨ'ó'ke wapa e'katírã, tohô weewɨ́. 16Yɨ'ɨ̂ Macedôniapɨ niî'kɨ wiháatoho dɨporo Tessalônicapɨ niikã́, mɨsâ pehetíri yɨ'ɨ̂re niyéru o'ôwɨ. 17Yɨ'ɨ̂ mɨsâre apêye noho o'ôro di'akɨ̃ ɨágɨ meheta weé'. A'tîro ɨá'. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre ãpêrãre apêye noho o'ô'ke me'ra mɨsâ nemoró kɨokã́ ɨá'. Mɨsâ o'okã́, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró weegɨ́sami. 18Niî pe'tise Epafrodito me'ra mɨsâ o'ô'kere yẽ'ê tohawɨ. Teeré yẽ'êgɨ, yɨ'ɨ̂ ɨasé nemoró kɨó'. Mɨsâ o'ô'ke Õ'âkɨ̃hɨre o'osé weeró noho niî'. Kɨ̃ɨ̂ tohô weesére tɨ'sâmi. 19Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂ wiôgɨ niî pe'tise mɨsâre dɨ'sasé nohore o'ôgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo me'ra pehe waró ãyú butia'se kɨó yɨ'rɨ nɨ'kami. Kɨ̃ɨ̂ kɨosé nohore mɨsâre o'ôgɨsami. 20Marî pakɨ Õ'âkɨ̃hɨre e'katí peo nu'kurã. Tohôta weerã́. 21Niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peórã ãyuáto. Marî akawerérã yɨ'ɨ̂ me'ra niirã́ mɨsâre ãyu dutíma. 22Niî pe'tirã a'tokãhárã Jesu Cristo yarã romano masa wiôgɨ yaá wi'ipɨ niirã́ kẽ'ra ãyu dutíma. 23Marî wiôgɨ Jesu Cristo mɨsâre ãyuró weeáto. Toô kã'rota ohâ'. Paulo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\