APOCALIPSE 1

1A'ti pũrí be'ropɨ́ wa'aátehere Jesu Cristo wererí pũri niî'. Õ'âkɨ̃hɨ Jesu Cristore “Kã'roákã be'ro a'tîro wa'ârosa'”, niî ĩ'yókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristore ẽho peórãre teeré masî dutigɨ tohô werêkɨ niîwĩ. Be'ró Jesu Cristo yɨ'ɨ̂ João wamêtigɨre teeré werê turiawĩ. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'tegɨ ɨ'mɨ̂sekɨ̃hɨ me'ra tohô weewĩ́. Yɨ'ɨ́ta Jesu Cristore da'rá wã'ya ko'tegɨ niî'. 2Yɨ'ɨ̂ ĩ'yâ'ke niî pe'tisere werêgɨti. Yɨ'ɨ̂ tɨ'ó'ke kẽ'rare werêgɨti. Õ'âkɨ̃hɨ uúkũ'kere Jesu Cristo yɨ'ɨ̂re ãyuró werêwĩ. 3A'ti pũrí ohâ'karo noho wa'aátoho kã'ró dɨ'sá'. No'ó a'ti pũríre Jesu Cristore ẽho peórãre bu'êgɨ noho e'katíse bokagɨ́sami. Tohô niikã́ a'ti pũrí Õ'âkɨ̃hɨ o'ô'kere bu'ekã́ tɨ'orã́ pe'e kẽ'ra e'katíse bokarã́sama. No'ó naâ a'ti pũrípɨ ohâ'kere diakɨ̃hɨ́ weerã́ noho e'katíse bokarã́sama. 4Yɨ'ɨ̂ mɨsâ Ásiapɨ niirã́ sete Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharãre ohâ'. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre ãyuró weeáto. Mɨsâre ãyuró tɨ'ó yã'akã weeáto. Õ'âkɨ̃hɨ neê waropɨta niî'kɨ niîmi. A'tóka tero kẽ'rare niî nu'kukã'mi. Be'ropɨ́ kẽ'rare opâturi a'tîgɨsami. Õ'âkɨ̃hɨ wiôgɨ duhirí kumuro tiro sete Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã bahutírã nu'kumá. Naâ toopɨ́ nu'kurã́ Espírito Santore niî pe'tise tutuasé kɨogɨ́ niîmi, niî sĩ'rirã weemá. Naá kẽ'ra mɨsâre ãyuró weeáto. 5Tohô niikã́ Jesu Cristo mɨsâre ãyuró weeáto. Kɨ̃ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhasere keoró weregɨ́ niîmi. Kɨ̃ɨ́ta niî pe'tirã wẽrî'kãrã dɨporo masá mɨ'ta'kɨ niîmi. Kɨ̃ɨ̂ niî pe'tirã a'tí di'takãharã wiôrãre dutîmi. Marîre ma'imí. Kɨ̃ɨ̂ wẽrîgɨ, kɨ̃ɨ yeé diî me'ra marî yã'âro weé'kere yɨ'rɨówĩ. 6Kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra marî wiôrã wa'âpã. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ yeere da'rarã́ sãhapã́. Kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ dutisére da'raáto niîgɨ marîre tohô weékɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re ãyuró e'katí peorã. Tohô tutuagɨ́ niî nu'kugɨsami. Tohôta niiáto. 7Mɨsâ tɨ'oyá. Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ Cristo o'me kuráripɨ dihátigɨsami. Kɨ̃ɨ̂ a'tikã́, niî pe'tirã ĩ'yârãsama. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂re wẽhé'kãrãpɨta ĩ'yârãsama. Niî pe'tirã a'tí di'takãharã kɨ̃ɨ̂ a'tikã́ ĩ'yârã, utîrãsama. Tohôta wa'ârosa'. 8Marî wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨ tutuâ yɨ'rɨ nɨ'kagɨ a'tîro niîmi: “Yɨ'ɨ́ta niî mɨ'tagɨ, niî tɨogɨpɨ niî'.” Õ'âkɨ̃hɨ neê waropɨta niî'kɨ niîmi. A'tóka tero kẽ'rare niî nu'kumi. Be'ropɨ́ kẽ'rare opâturi a'tîgɨsami. 9Yɨ'ɨ̂ João mɨsâ akawerégɨ weeró noho niî'. Mɨsâ weeró nohota yɨ'ɨ́ kẽ'ra pi'etí'. Marî ni'kâro noho Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî'. Tohô niikã́ yã'âro wa'akã́, Jesu Cristo marîre wãkû tutuasere o'ômi. Yɨ'ɨ̂ Patmo wamêtiri nɨkɨropɨ bu'îri da'rerí wi'ipɨ niîwɨ. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti, Jesu Cristo uúkũ'kere weresé bu'iri toopɨ́ niîwɨ. 10A'tîro wa'âwɨ yɨ'ɨ̂re. Ni'kâ soorí nɨmɨ niikã́ Espírito Santo tutuaró me'ra kẽ'esé weeró noho ĩ'yowĩ́. Wãkûtiro yɨ'ɨ̂ sẽ'êma pe'e tutuaró uúkũkã tɨ'owɨ́. Kɨ̃ɨ̂ uúkũse coroneta putíro weeró noho bɨsɨ̂wɨ. 11Kɨ̃ɨ̂ yɨ'ɨ̂re a'tîro niîwĩ: —Yɨ'ɨ́ta niî mɨ'tagɨ, niî tɨogɨpɨ niî'. Niî pe'tise mɨ'ɨ̂ ĩ'yasére ni'kâ pũripɨ ohâya. Mɨ'ɨ̂ ohâ'kere Ásiapɨ niirã́ sete kurari Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharãre o'ôo'ya. Naâ a'tikérã niîma: Éfesokãharã, Esmirnakãharã, Pérgamokãharã, Tiatirakãharã, Sardekãharã, Filadélfiakãharã, tohô niikã́ Laodicéiakãharãre o'ôo'ya, niîwĩ. 12Kɨ̃ɨ̂ tohô uúkũkã tɨ'ógɨ, yɨ'ɨ̂ noá niîti? niîgɨ, mahâmi ĩ'yawɨ. Setepagɨ sĩ'óo'se ouro me'ra weé'kepagɨre ĩ'yâwɨ. 13Teepagɨ́ wa'teropɨ ni'kɨ́ masɨré ĩ'yâwɨ. Kɨ̃ɨ̂ su'tîro yoaróhore sãyâwĩ. Kɨ̃ɨ̂ kutîropɨ ouro me'ra weéka daare dɨ'tewĩ́. 14Kɨ̃ɨ̂ poâri ãyuró butisé poari niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ kapêri pe'e pekâ me'e ɨ̃hɨrí põ'ra weeró noho asiwɨ́. 15Kɨ̃ɨ̂ dɨ'pôkãri komé así pa'akɨhɨ pekâ me'epɨ ɨ̃hɨ̂ro weeró noho niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ uúkũse pehe maári po'ê yaha a'mâ bɨrose weeró noho bɨsɨ̂wɨ. 16Kɨ̃ɨ̂ diakɨ̃hɨ́kãha amukãpɨ sete yõkoáre kɨowĩ́. Kɨ̃ɨ̂ ɨsêropɨ ni'kâ pĩhi wiorí pĩhire kɨowĩ́. Tii pĩhí pɨ̂a pe'eseri ɨse yoháka pĩhi niîwɨ. Kɨ̃ɨ̂ diâpoa ɨmɨ̂kohokɨ̃hɨ muhîpũ ɨpɨ́tɨ asistéro weeró noho niîwɨ. 17Kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâ ɨkɨágɨ, wẽrîgɨ weeró noho kɨ̃ɨ̂ dɨ'pôkãri tiro bɨrɨ̂ ke'akãti. Yɨ'ɨ̂ tohô wa'akã́ ĩ'yâgɨ, kɨ̃ɨ̂ diakɨ̃hɨ́kãha amukã me'ra yãa peó, yɨ'ɨ̂re niîwĩ: —Uîtikã'ya. Yɨ'ɨ́ta niî mɨ'tagɨ, niî tɨogɨpɨ niî'. 18Katî nu'kugɨ niî'. Too dɨpóropɨre wẽrîwɨ. Ni'kâroakãre katî nu'kukã'. Yɨ'ɨ̂ masaré wẽrî duti masi'. Pekâ me'epɨ wa'â duti masi'. Ãpêrã kẽ'rare “Pekâ me'epɨ wa'âsome”, niî masi'. 19Mɨ'ɨ̂ ĩ'yâ'kere, ni'kâroakã niisére ohâya. Be'ropɨ́ mɨ'ɨ̂ ĩ'yaátehe kẽ'rare ohâya. 20Apêyere masá too dɨpóropɨ masî no'oya marí'kere werêgɨti. Ã'rá sete yõkoá a'tîro niî sĩ'rirã weemá. Naâ yɨ'ɨ̂re ẽho peóse kurarikãharã wiôrã sɨ'orí niirã́ niîma. Sete sĩ'óo'se ouro me'ra weé'kepagɨ kẽ'ra a'tîro niî sĩ'riro weé'. Teé tiikésepagɨ yɨ'ɨ̂re ẽho peóse kurarikãharã niîma, niî sĩ'riro weé', niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\