APOCALIPSE 13

1Diâ pahirí maa sumútohopɨre ni'kɨ́ mehêkã bahugɨ́ wã'kâ pa'awĩ taha. Kɨ̃ɨ́ kẽ'ra sete dɨpopá kɨowĩ́. Apêyere pɨámukãse kapé sa'aritiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ kapé sa'ari nɨkɨ pesasé be'torire kɨowĩ́. Kɨ̃ɨ̂ dɨpopápɨre Õ'âkɨ̃hɨ yabisé wameré ohâ õ'o no'owɨ. 2Kɨ̃ɨ̂ yaî weeró noho do'rôwĩ. Kɨ̃ɨ̂ bɨkô weeró noho dɨ'pôkãtigɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ pahigɨ́ yaî weeró noho ɨsêrotiwĩ. Pĩrô kɨ̃ɨ̂re kɨ̃ɨ̂ tutuasére o'ôwĩ. Kɨ̃ɨ̂re yã'arã́ wiôgɨ duhirí kumuropɨ dɨpowĩ́. “Masá mɨ'ɨ̂ dutisére yɨ'tiáto”, niîwĩ. 3Ni'kâ dɨpoapɨre yã'arí kamiroho wã'yáro weeró noho bahuwɨ́. Yatîka kamiro weeró noho niîwɨ. Tii kamírore ĩ'yârã, a'ti nukúkãkãharã wẽrî masá'kɨre weeró noho kɨ̃ɨ̂re ĩ'yâwã. Ɨpɨ́tɨ ĩ'yâ maria, kɨ̃ɨ̂re siru tuúwã. 4Masá pĩrô kẽ'rare ẽho peówã. Kɨ̃ɨ̂ mehêkã bahugɨ́re masaré dutî masisere o'osé bu'iri tohô weewã́. Mehêkã bahugɨ́re ẽho peórã, a'tîro niîwã: —Neê ã'rí weeró noho tutuâ yɨ'rɨgɨ marimí. Neê ni'kɨ́ kɨ̃ɨ̂ me'ra a'me kẽé masitisami, niî ẽho peówã. 5Pĩrohó mehêkã bahugɨ́re a'tîro uúkũkã weewĩ́: “Yɨ'ɨ̂ niî pe'tirã yɨ'rɨóro niî' ”, niî uúkũkã weewĩ́. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ yabisére uúkũwĩ. Pĩrô kɨ̃ɨ̂re “Quarenta e dois muhîpũri masaré dutîgɨ wa'âya”, niîwĩ. 6Kɨ̃ɨ̂ dutî'karo nohota weewĩ́. Õ'âkɨ̃hɨre yã'âro uúkũ, kɨ̃ɨ̂ wameré, kɨ̃ɨ̂ niiró ɨ'mɨ̂sepɨre yã'âro uúkũwĩ. Tohô niikã́ ɨ'mɨ̂sepɨ niirã́ kẽ'rare yã'âro uúkũwĩ. 7Apêye kẽ'rare pĩrô Õ'âkɨ̃hɨ yarã nukûkãpɨ niirã́ me'ra kɨ̃ɨ̂re a'me kẽé dutigɨ o'ôo'wĩ. Naâ me'ra a'me kẽé dokâ ke'akã weewĩ́. Kɨ̃ɨ̂re niî pe'tise kurarikãharãre, niî pe'tise di'takãharãre, niî pe'tise makarikãharãre, mehêkã uúkũrãre dutî masisere o'ôwĩ. 8Niî pe'tirã a'ti nukúkãkãharã mehêkã bahugɨ́re ẽho peówã. Naâ, naâ wameré Õ'âkɨ̃hɨ makɨ ovelha wi'magɨ́ weeró noho bahugɨ́ wẽhé no'o'kɨ yaa pũripɨre ohâ õ'o no'oya maríkãrã niîwã. Tii pũrí a'tí di'ta weé nɨ'kari kura katisé kɨorã́re ohâ õ'o no'oka pũri niîkaro niîwɨ. 9O'mê peeri kɨorã́ a'teré tɨ'oyá. 10“Bu'îri da'rerí wi'ipɨ sõróo no'orãsama” niî no'o'kãrã tohôta sãháarãsama bu'îri da'rerí wi'ipɨ. “Di'pĩhihó me'ra wẽhé no'orãsama” niî no'o'kãrã tii pĩhí me'rata wẽhé no'orãsama. Tohô wa'arí kurare Õ'âkɨ̃hɨ yarã wãkû tutuaya. Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peóya. 11Be'ró ãpí mehêkã bahugɨ́re ĩ'yâwɨ taha. Kɨ̃ɨ̂ di'tâ po'peapɨ niî'kɨ mɨhátiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ ovelha wi'magɨ́ weeró noho pɨá sa'aro kapé sa'aritiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ uúkũse pũrikã pĩrohó weeró noho bɨsɨ̂wɨ. 12Kɨ̃ɨ̂ mehêkã bahugɨ́ yaî weeró noho bahugɨ́ dutisére kɨowĩ́. Kɨ̃ɨ̂ yaî weeró noho bahugɨ́ kamîroho yatî no'o'kɨre a'tîro wee basáwĩ. Niî pe'tirã a'ti nukúkãkãharãre kɨ̃ɨ̂re ẽho peókã weewĩ́. 13Be'ró kɨ̃ɨ̂ basi pe'e mehêkã bahusé paka weé ĩ'yowĩ. Masá ĩ'yóropɨ pekâ me'e ɨ'mɨáropɨ niî'kere di'tâpɨ dihátikã weewĩ́. 14Kɨ̃ɨ̂re tutuasé o'ô'ke me'ra yaî weeró noho bahugɨ́re mehêkã bahusé paka weé ĩ'yowĩ. Masaré yaî weeró noho bahugɨ́re ẽho peó dutigɨ tohô weewĩ́. Naâre yaî weeró noho bahugɨ́re yeê dutiwĩ. Kɨ̃ɨ̂ yaî weeró noho bahugɨ́ta di'pĩhí me'ra kamî da're no'o'kɨ niîmigɨ, katîwĩ. 15Ovelha kapé sa'ari weeró noho kɨogɨ́ a'tîro wee masísere kɨowĩ́. Yaî weeró noho bahugɨ́ yeê'kere katikã́ wee masísere kɨowĩ́. Teé me'ra kɨ̃ɨ̂ yeê'kere uúkũ dutiwĩ. Tohô niikã́ teé yeê'kere ẽho peótirãre wẽhe dutígɨ tohô weewĩ́. 16Apêye maa niî pe'tirãre a'tîro wee dutíwĩ. Naâ diâpoapɨre ou naa yaá diakɨ̃hɨ́kãha amukãpɨre apêye noho ohâ õ'o dutiwĩ. Mehô niirã́re, wiôrãre, pehé kɨorã́re, pahasé kɨorãre, ãpêrãre da'rá ko'terãre, da'rá ko'tetirãre tohô wee dutíwĩ. 17Tohô ohâ õ'o no'oya marirã́ neê duu dutíti, neê duâ dutiti no'owã. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ wameré ohâ õ'o no'oya marirã́ ou kɨ̃ɨ̂ wamé weeró noho bahusére moorã́ kẽ'ra meharóta neê duu dutíti, neê duâ dutiti no'owã. 18A'teré tɨ'o masíro ɨá'. No'ó tɨ'o masígɨ nohore yaî weeró noho bahugɨ́ wamere masîta basió'. Kɨ̃ɨ̂ kɨorí wame masa wamé niî'. Kɨ̃ɨ̂ wamé seiscentos sessenta e seis niî'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\