APOCALIPSE 2

1Jesu Cristo a'tîro niîwĩ: —Éfesokãharã, yɨ'ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã wiôgɨ sɨ'orí niigɨ́re a'tîro niî ohâya: “Yɨ'ɨ̂ sete yõkoáre diakɨ̃hɨ́kãha amukãpɨ kɨó'. Tohô niikã́ sete sĩ'óo'se ouro me'ra weé'kepagɨ wa'teropɨ sihâ'. 2Niî pe'tise mɨsâ weesére yɨ'ɨ̂ masî'. Mɨsâ da'rasé, mɨsâ wãkû tutuasere masî'. Tohô niikã́ yã'âro weerã́re mɨsâ ɨatísere masî'. Mɨsâ basi ãpêrã naâ niisétisere ĩ'yâ masi'. Naâ ‘Jesu Cristo bese kũú'kãrã niî'’, niîma. Tohô niîmirã, niîtima. Tohô weérã naâre ĩ'yârã, ‘Niî soorã niîma’, niî'. Mɨsâ naâ tohô weesére masî'. 3Yeekãhásere da'rárã, mɨsâ ɨpɨ́tɨ pi'etíwɨ. Mɨsâ teé pi'etísere nɨ'kawɨ́. 4Mɨsâ ãyuró weemíkã, apêye noho mɨsâre werê nemo sĩ'ri'. A'tîro niî'. Mɨsâ neê waro ma'í nɨ'ka'karo weeró noho weé wee'. 5Tohô weérã mɨsâ neê waropɨ ãyuró weé'kere wãkûya. Mɨsâ yã'âro weé'kere bɨhâ wetiya. Neê waropɨ niiséti'kereta weeyá taha. Mɨsâ dɨka yuútikã, mɨsa yaá kurakãhagɨ sĩ'óo'kɨhɨre kõ'âgɨti. 6Apêye mɨsâ weesé pe'e ãyú niî'. Nicolaíta wamêtiri kurakãharã weesétisere mɨsâ neê kã'roákã ɨá wee'. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra teeré neê ɨá wee'. 7Espírito Santo Jesu Cristore ẽho peórãre uúkũmi. O'mê peeri kɨorã́ kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'oyá. A'tîro niî'. Yɨ'ɨ̂ pakɨ tiro ãyuró Paraíso wamêtiropɨ ni'kâgɨ yukɨ̂gɨ niî'. Ãyuró weé yɨ'rɨ wetírã ẽho peó du'utirã tigɨ dɨkáre ba'â, katî nu'kurãsama”, niî ohâya, niîwĩ. 8Opâturi Jesu Cristo niî nemowĩ taha: —Esmirnakãharã, yɨ'ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã wiôgɨ sɨ'orí niigɨ́ kẽ'rare a'tîro ohâya: “Yɨ'ɨ́ta niî mɨ'tagɨ, niî tɨogɨpɨ niî'. Yɨ'ɨ̂ wẽrî masá'kɨ niî'. 9Niî pe'tise mɨsâ weesére masî'. Mɨsâ pi'etíse, pahasé kɨosere masî'. Tohô pahasé kɨomirã, pehé kɨorã́ weeró noho niî'. Apêyere masî'. Ãpêrã ‘Judeu masa niî'’, niîma. Tohô niîmirã, mɨsâre yã'âro uúkũma. Naâ Judeu masa waro niîtima. Naâ wãti yaá kurakãharã niîma. 10Mɨsâ pi'etiátehere uîtikã'ya. Wãtî ni'karérã mɨsâ ẽho peósere du'u dutígɨ bu'îri da'rerí wi'ipɨ sãhakã́ weegɨ́sami. Mɨsâ yoâtikã pɨámukãse nɨmɨrita pi'etírãsa'. Tohô weemíkã, teê wẽrîrãpɨ tohôta ẽho peó yapatíkã'ya. Yɨ'ɨ̂ tiropɨ mɨsâre katî nu'kukã weegɨ́ti. 11Espírito Santo Jesu Cristore ẽho peórãre uúkũmi. O'mê peeri kɨorã́ kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'oyá. A'tîro niî'. Keoró weé yɨ'rɨ wetírã ẽho peó du'utirã pekâ me'epɨ wa'âsome”, niî ohâya, niîwĩ. 12Jesu Cristo niî nemowĩ taha: —Pérgamokãharã, yɨ'ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã wiôgɨ sɨ'orí niigɨ́ kẽ'rare a'tîro ohâya: “Yɨ'ɨ̂ pɨ̂a pe'eseri ɨse yoháka pĩhi wiorí pĩhire kɨogɨ́ niî'. 13Yɨ'ɨ̂ mɨsâ niî pe'tise weesére masî pe'okã'. Mɨsa yaá maka Pérgamo kẽ'rare masî'. Tii makápɨ wãtiâ wiôgɨ dutiró kɨosamí. Toopɨ́ niîmirã, mɨsâ yɨ'ɨ̂re siru tuú nu'ku'. Yɨ'ɨ̂re ẽho peó du'u wee'. Sõ'ó niîka tero mɨsa yaá maka wãtî niirópɨre a'tîro wa'âkaro niîwɨ. Antipa wamêtigɨ Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhasere keoró werêkɨ niîwĩ. Ãpêrã kɨ̃ɨ̂re mɨsâ wa'teropɨ niigɨ́re wẽhé kõ'akãrã niîwã. Tiîta kẽ'rare mɨsâ yɨ'ɨ̂re neê ẽho peó du'utiwɨ. 14Apêye mɨsâre a'tîro weresé kɨó'. Dɨporópɨ ni'kɨ́ Balaão wamêtigɨ niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Balaque wamêtigɨre a'tîro bu'êkɨ niîwĩ: ‘Mɨ'ɨ̂ Israel kurakãharãre yã'âro wee dutíya’, niîkɨ niîwĩ. ‘Naâre mɨsâ ẽho peógɨre o'ô'ke di'ire ba'â dutiya’, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô niikã́ tɨ'ógɨ, Balaque naâ wẽhé ɨ̃hâ moro peo'ke di'ire Israel kurakãharãre ba'â dutikɨ niîwĩ. Tohô niikã́ naâ yã'âro a'me tãrá baha ke'atikã weékɨ niîwĩ. A'tóka tero mɨsâ wa'tero ni'karérã Balaão wee dutí'ke nohore siru tuúma. 15Apêye kẽ'rare ni'karérã yɨ'ɨ̂ yabisére a'tîro weemá. Nicolaíta wamêtiri kurakãharã bu'esére siru tuúma. Neê du'ú sĩ'ritima. 16Tohô weérã niî pe'tise mɨsâ yã'âro weesére bɨhâ wetiya. Mɨsâ dɨka yuútikã, mɨsâ tiropɨ wa'âgɨti. Yaa pĩhí wiorí pĩhi ɨsêropɨ kɨorí pĩhi me'ra mɨsâre bu'îri da'rêgɨti. 17Espírito Santo yɨ'ɨ̂re ẽho peórãre uúkũmi. O'mê peeri kɨorã́ kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'oyá. Keoró weé yɨ'rɨ wetígɨ ẽho peó du'utigɨre maná wamêtise ɨ'mɨ̂sekãhasere ekagɨ́sa'. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂re ɨ̃tâ pee butirí peere o'ôgɨti. Tii peépɨ masî no'oya marirí wamere ohâ no'orosa'. Neê ni'kɨ́ teé wameré masîsome. Tii peére kɨogɨ́ di'akɨ̃ masîgɨsami”, niî ohâya, niîwĩ. 18Jesu Cristo niî nemowĩ taha: —Tiatirakãharã, yɨ'ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã wiôgɨ sɨ'orí niigɨ́re a'tîro ohâya: “Yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ kapêrire pekâ me'e ɨ̃hɨrí põ'ra weeró noho kɨogɨ́ niî'. Tohô niikã́ yɨ'ɨ̂ dɨ'pôkãri komé así pa'akɨhɨ weeró noho niî'. 19Niî pe'tise mɨsâ weesére masî pe'okã'. Mɨsâ ma'isé, ẽho peóse, a'mêri wee tamúse, wãkû tutuasere masî'. Ni'kâroakãre mɨsâ neê waro weé'karo nemoró ãyuró weérã weé'. 20Tohô niîmikã, apêye mɨsâre werê sĩ'ri'. A'tîro niî'. Mɨsâ sõ'ó niîko Jezabelre kõ'á wee'. Koô ‘Õ'âkɨ̃hɨ werê duti'kere werê turiago weé'’, niîmimo. Tohô niîmigo, yɨ'ɨ̂re da'rá ko'terãre niî soosere bu'êmo. Naâre yã'âro weé, no'ó ɨaró a'me tãrá baha ke'atikã weemó. Tohô niikã́ wa'îkɨ̃ di'ire, naâ yeê'kɨre ẽho peóse o'ô'ke di'ire ba'akã́ weemó. 21Tii nɨmɨ́pɨ koô yã'âro weé'kere bɨhâ weti dɨka yuú dutimiwɨ. Neê dɨka yuú sĩ'ritimo. Koô yã'âro a'me tãrásere du'ú sĩ'ritimo. 22Tohô weégɨ koô yã'âro weesére du'utíkã ĩ'yâgɨ, koôre do'âtikã weegɨ́ti. Koô me'ra yã'âro weé a'me tãrárãre ɨpɨ́tɨ pi'etíkã weegɨ́ti. 23Koô põ'raré wẽrikã́ weegɨ́ti. Tohô weekã́, niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharã a'tîro niîrãsama: ‘Kɨ̃ɨ̂ masá tɨ'ó yã'asere masîmi’, niîrãsama. ‘Naâ po'peapɨ wãkusére, ɨ̃sá kẽ'rare masî pe'okã'mi’, niîrãsama. ‘Marî niisétisere keoró wapa yeégɨsami’, niîrãsama. 24Ãpêrã mɨsâ Tiatirapɨ niirã́ Jezabel bu'esére siru tuútirã, wãtiâ wiôgɨ yeekãhase ya'yiósere masîtirã noho pe'ere a'tîro niîgɨti: ‘Mɨsâre apêye dutî nemosome. 25A'té di'akɨ̃re weeyá. Mɨsâ keoró weesétisere neê du'utíkã'ya. Teê yɨ'ɨ̂ a'tirí kurapɨ weé nu'kukã'ya.’ 26Keoró yɨ'ɨ̂ ɨaró noho weé yɨ'rɨ wetí ẽho peó du'utirã, tohôta weé yapatíkã'ya. Tohô weerã́re wiôrã wa'akã́ weegɨ́ti. 27Yɨ'ɨ̂ pakɨ yɨ'ɨ̂re niî pe'tise makarikãharã wiôgɨ sõróowĩ. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra naâre meharóta sõróogɨti. Yarã́ a'tîro weerã́sama. Yã'arã́re tutuaró me'ra dutîrãsama. Komegɨ́ me'ra bapâri di'î me'ra yeê'keparɨre paâ mɨtoro weeró noho naâre weerã́sama. 28Apêye kẽ'rare yɨ'ɨ̂ ɨaró weé nu'kugɨre a'tîro weegɨ́ti. Naâre sɨ'orí niigɨ́ weeró noho niîgɨsami. Yõkoáwɨ̃ bo'rê ke'ari kura mɨhátigɨ weeró noho niîgɨsami. 29Espírito Santo Jesu Cristore ẽho peórãre uúkũmi. O'mê peeri kɨorã́ kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'oyá”, niî ohâya, niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\