APOCALIPSE 21

1Be'ró, yɨ'ɨ̂ ape ɨmɨ́kohore, apé di'tare ĩ'yâwɨ. Too dɨpóro niî mɨ'ta'ke ɨ'mɨ̂se, di'tâ bahu dutí diha pe'tia wa'âwɨ. Diâ pahirí maaho mariwɨ́ maha. 2Yɨ'ɨ̂ João ãyú butia'ri maka, ɨ'mɨ̂se Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ niirí makare dihátikã ĩ'yâwɨ. Tii maká apé ma'ma maká Jerusalẽ́ niîwɨ. Ãyuró apóka maka niîwɨ. Ni'kó numiô amûkã dɨ'tegó marapɨ́re ãyuró tɨ'saáto niîgo ma'mâ su'a no'o'ko weeró noho niîwɨ. 3Be'ró ni'kɨ́ ɨ'mɨ̂sepɨ niigɨ́ tutuaró me'ra uúkũkã tɨ'owɨ́. A'tîro niîwĩ: —Tɨ'oyá. Õ'âkɨ̃hɨ masá me'ra niîmi. Naâ me'ra niî nu'kugɨsami. Naâ kɨ̃ɨ yarã́ niîrãsama. Kɨ̃ɨ̂ basita naâ me'ra niî, naâ wiôgɨ niîgɨsami. 4Naâ ya'ko koóre tuu koégɨsami. Wẽrisé marirósa'. Bɨhâ wetise, utisé, pũrisé kẽ'ra marirósa' maha. Niî pe'tise too dɨpórokãhase pe'tiá wa'ârosa', niîwĩ. 5Õ'âkɨ̃hɨ wiôgɨ duhirí kumuropɨ duhigɨ́ a'tîro niîwĩ: —Tɨ'oyá. Yɨ'ɨ̂ niî pe'tise apêyere ma'má di'akɨ̃ dɨka yuú', niîwĩ. Apêye niî nemowĩ: —Yɨ'ɨ̂ uúkũsere ohâya. Teé diakɨ̃hɨ́ niisé niî'. Yɨ'ɨ̂ niî'karo nohota wa'ârosa', niîwĩ. 6Be'ró a'tîro niîwĩ: —Niî pe'tise tu'â eha nɨ'ko pe'o no'o'. Yɨ'ɨ́ta niî mɨ'tagɨ, niî tɨogɨpɨ niî'. No'ó yɨ'ɨ̂re ɨpɨ́tɨ ɨárã ako wɨórã nohore yɨ'ɨ̂ katî nu'kusere o'ôgɨti. Naâre wapa seésome. 7No'ó ãyuró weé yɨ'rɨ wetírã ẽho peó du'utirã noho niî pe'tise yɨ'ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'kere yẽ'êrãsama. Yɨ'ɨ̂ naâ wiôgɨ niîgɨsa'. Naâ yɨ'ɨ̂ põ'ra niîrãsama. 8Ãpêrã pũrikã uisé bu'iri yɨ'ɨ̂re ẽho peó du'urã pekâ me'epɨ wa'ârãsama. Tohô niikã́ ẽho peótirã, yã'â butia'sere weerã́, wẽhé kõ'arã toopɨ́ wa'ârãsama. Ãpêrã no'ó ɨaró a'me tãrá baha ke'atirã, yaî weeró noho tɨ'ó yã'a masirã pekâ me'epɨ wa'ârãsama. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ mehereta ẽho peórã, niî pe'tirã niî soose piharã pekâ me'epɨ wa'ârãsama. Tii ditára opê weeró noho bahusé sipî ɨ̃hɨ́sa'. Teé bu'îri da'resé opâturi wẽrisé weeró noho niî'. 9Be'ró ni'kɨ́ sõ'ó niîkãrã sete me'rakɨ̃hɨre ĩ'yâwɨ. Naáta, naâ nɨkɨ bu'îri da'rê tɨoatehe posetíse paarire kɨowã́. Ni'kɨ́ naâ me'rakɨ̃hɨ a'tîro niîwĩ: —Te'á. Mɨ'ɨ̂re Õ'âkɨ̃hɨ makɨ ovelha wi'magɨ́ weeró noho bahugɨ́ nɨmo niiákohore ĩ'yogɨ́ti, niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ nɨmó Jesu Cristore ẽho peórã niî sĩ'riro weé'. 10Espírito Santo kẽ'esé weeró noho yɨ'ɨ̂re ĩ'yowĩ́. Ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'tegɨ ɨ̃rɨgɨ́ pahikɨhɨ́ ɨ'mɨákɨhɨhopɨ yɨ'ɨ̂re miáawĩ. Toopɨ́ yɨ'ɨ̂re Õ'âkɨ̃hɨ tiro niîka makaho dihátisere ĩ'yowĩ́. Tii maká Jerusalẽ́ yã'asé moorí makaho niîwɨ. 11Tii maká Õ'âkɨ̃hɨ asistése me'ra pũûro asistéwɨ. Ɨ̃̃tâ peeri wapa bɨhɨ́se peeri jaspe wamêtise peeri weeró noho asisté, akostíwɨ. 12Tii maká sumútoho pahirí sã'riro ɨ'mɨári sã'riro niîwɨ. Tií sã'riropɨ doze soperi niîwɨ. Tee sopéri nɨkɨ ni'karérã Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã nu'kuwã́. Tee sopéripɨre Israel yee kurarikãharã wamere ohâ õ'o no'owɨ. Naâ doze kurari niîwã. 13Tií sã'riropɨre muhîpũ mɨhátiro pe'e i'tiá sope niîwɨ. Muhîpũ sãháaro pe'ere i'tiá sope niîwɨ. Kũûpe' pe'ere i'tiá sope niîwɨ. Diakɨ̃hɨ́ pe'e kẽ'rare i'tiá sope niîwɨ. 14Tii makákãha sã'rirore ɨ̃tapá paka me'ra tuú yẽ'e no'owɨ. Teepagá dozepaga niîwɨ. Teepagá nɨkɨ Jesu Cristo bese kũú'kãrã wamere ohâ õ'o no'owɨ. 15Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'tegɨ yɨ'ɨ̂re uúkũgɨ ni'kâgɨ ãrɨ̂gɨ ouro me'ra weé'kɨre kɨowĩ́. Tigɨ́ me'ra tii makáre, sopêrire, tií sã'rirore keogɨ́tigɨ weewĩ́. 16Tii maká ba'pâritise pã'reri meharóta bahuwɨ́. Ni'kâro noho e'sá, ni'kâro noho yoâwɨ. Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'tegɨ kɨ̃ɨ̂ keokɨhɨ́ me'ra tii makáre keowĩ́. Tii maká yoaró dois mil duzentos quilômetros niîwɨ. Ɨ'mɨáro, e'saró kẽ'ra meharóta niîwɨ. 17Be'ró sã'rîrore keowĩ́. Sessenta e cinco metros ɨ̃se bɨtíwɨ. Masá keo wɨáro noho keowĩ́. 18Sã'rîro ya'sasépa jaspe wamêtise me'ra weéka sã'riro niîwɨ. Tii maká ouro waro me'ra weéka maka niîwɨ. Ouro ẽo kuhíri ũ'îri marisé weeró noho akostíwɨ. 19Ɨ̃̃tapagá tií sã'rirore tuú yẽ'esepaga paka a'tîro weé no'owɨ. Niî pe'tise ɨ̃tâ peeri wapa bɨhɨ́se peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Niî mɨ'takaha ya'sasé peeri jaspe wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá safira wamêtise ya'sasé peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá butî boo kurese ágata wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá ya'sasé esmeralda wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. 20Apêga sõ'asé sardônica wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá sõ'â boo kurese sárdio wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá ewɨ̂ boo kure crisólito wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá ya'sasé berilo wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá ewɨ̂ boo kure akostíse topázio wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá ya'sâ boo kurese crisópraso wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Be'rokãhá ya'sasé jacinto wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. Niî tɨokahapɨa sõ'â yĩi boó kurese ametista wamêtise peeri me'ra ma'mâ su'a no'owɨ. 21Doze soperi niîwɨ. Tee sopéri nɨkɨ ni'kâga pérolaho me'ra weé no'o'ke soperi niîwɨ. Makâ dekopɨ wa'arí ma'a ouro me'ra weéka ma'a niîwɨ. Ẽo kuhíri akostíro weeró noho bahuwɨ́. 22Tii makápɨre neê Õ'âkɨ̃hɨ wi'ire ĩ'yâtiwɨ. A'tîro niî'. Õ'âkɨ̃hɨ marî wiôgɨ tutuâ yɨ'rɨagɨ toopɨ́ niîmi. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ makɨ ovelha wi'magɨ́ weeró noho bahugɨ́ kẽ'ra toopɨ́ niîmi. Tohô weéro Õ'âkɨ̃hɨ wi'i mariwɨ́. 23Tii makápɨre muhîpũ ɨmɨ̂kohokɨ̃hɨ, yamîkɨ̃hɨ sĩ'óo'sere neê a'mâsome. Õ'âkɨ̃hɨ asistése me'ra ãyuró sĩ'óo' nu'ku'. Õ'âkɨ̃hɨ makɨ ovelha wi'magɨ́ weeró noho bahugɨ́ kɨ̃ɨ̂ tii makáre sĩ'óo'gɨ niîmi. 24A'ti nukúkãkãharã Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'rɨó no'o'kãrã tii maká sĩ'óo'se me'ra sihârãsama. A'ti nukúkãkãharã wiôrã naâ wiôrã niî'kere tii makápɨ miáarãsama. 25Toopɨ́re yamî marirósa'. Tohô weéro tii makákãhase soperi susû nu'kukã'rosa'. 26A'ti nukúkãkãharã naâ ãyusé niiséti'kere tii makápɨ miáarãsama. 27Toopɨ́re neê ni'kâti yã'asé mii sãhá no'oya marirósa'. Yã'âro weerã́, niî soose bɨkɨrã toopɨ́re neê sãháasome. Õ'âkɨ̃hɨ makɨ ovelha wi'magɨ́ weeró noho bahugɨ́ yaa pũri katî nu'kuse kɨorã́ naâ wameré ohâ õ'o no'o'kãrã di'akɨ̃ sãháarãsama.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\