APOCALIPSE 3

1Jesu Cristo niî nemowĩ taha: —Sardekãharã, yɨ'ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã wiôgɨ sɨ'orí niigɨ́re a'tîro ohâya: “Yɨ'ɨ̂ sete Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã bahutírãre kɨó'. Naâ Espírito Santore niî pe'tise tutuasé kɨogɨ́ niîmi, niî sĩ'rirã weemá. Tohô niikã́ tiikérãta taha yõkoáre kɨó'. Niî pe'tise mɨsâ weesére masî pe'okã'. Mɨsâ ‘Õ'âkɨ̃hɨ yeere ãyuró weemá’ niî no'orã niî'. Tohô niîmirã, wẽrî'kãrã weeró noho niî'. Kɨ̃ɨ yeére neê weé wee'. 2Tɨ'o masíya. Mɨsâ ãyuró weesé pe'tíro weé'. Dɨ'saseákãre ãyuró weeyá. Mɨsâ weesére a'tîro ĩ'yâ'. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre mɨsâ keoró weé wee'. 3Mɨsâre bu'ê'kere wãkûya. Teeréta siru tuúya. Mɨsâ keoró weetísere bɨhâ wetiya. Tohô weetíkã, yɨ'ɨ̂ yahagɨ́ weeró noho weegɨ́ti. Wãkûtiro mɨsâ tiropɨ bu'îri da'rêgɨ wa'âgɨti. 4Tohô niîmikã, tii maká Sarde mɨsâ wa'teropɨre pehêterãkã ãyuró weerã́ niîma. Naâ yã'âro weesére ĩ'yâ kũu siru tuútima. Su'tí ũ'îritirã weeró noho niîtima. Ãyuró weé'kãrã niî yuurã, yɨ'ɨ̂ me'ra niîrãsama. Su'tí butisé sãyarã́ weeró noho bu'îri marirã́ niîrãsama. 5Ãpêrã kẽ'ra ãyuró weé yɨ'rɨ wetírã ẽho peó du'utirã noho su'tí ãyuró butisé sãâ no'orãsama. Katî nu'kuse kɨorã́ naâ wameré ohâ õ'oka pũripɨ kɨorã́ naâ wameré neê koé no'osome. Koé no'oro noho o'ôrã, yɨ'ɨ̂ pakɨ ĩ'yóropɨre yɨ'ɨ̂ ‘Naâre masî'’, niîgɨti. Meharóta kɨ̃ɨ̂re werê ko'terã ĩ'yóropɨ kẽ'rare niîgɨti. 6Espírito Santo Jesu Cristore ẽho peórãre uúkũmi. O'mê peeri kɨorã́ kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'oyá”, niî ohâya, niîwĩ. 7Jesu Cristo niî nemowĩ taha: —Filadélfiakãharã, yɨ'ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã wiôgɨ sɨ'orí niigɨ́re a'tîro ohâya: “Yɨ'ɨ̂ yã'asé moogɨ́, diakɨ̃hɨ́ niigɨ́ niî'. Yɨ'ɨ̂ dɨporókɨ̃hɨ wiôgɨ Davi yaá sáwire kɨó'. Yɨ'ɨ̂ ni'kɨtá masá Õ'âkɨ̃hɨ tiropɨ wa'akã́ wee masí'. Ãpêrã wa'âtikã kẽ'rare wee masí'. Yɨ'ɨ̂ pãâokã, neê ãpí bi'a masítimi. Bi'akã́ kẽ'rare, neê ãpí pãâo masitimi. Mɨsâre a'tîro werêgɨti. 8Niî pe'tise mɨsâ weesére masî pe'okã'. Yɨ'ɨ̂ mɨsâre pehé yeekãhásere wereátehere kũûwɨ. Teeré wee masí'. Neê ni'kɨ́ teeré ka'mú ta'a masitimi. Mɨsâ tutuâtirã niî'. Tutuâtimirã, yeé bu'esére ãyuró yɨ'tí'. Yeekãhásere ãpêrãre uúkũrã, ‘Kɨ̃ɨ̂re masî'’, niî'. 9Ãpêrã a'tîro niîsama: ‘Judeu masa niî'’, niîsama. Tohô niîmirã, Judeu masa waro niîtima. Niî soorã wãtiâ wiôgɨ yaa kurakãharã niîma. A'tîro weegɨ́ti naâre. Naâre mɨsâ dɨporo ehâ ke'akã weegɨ́ti. Yɨ'ɨ̂ tohô weekã́, yɨ'ɨ̂ mɨsâre ma'isére masîrãsama. 10Mɨsâre mehêkã wa'akã́ wãkû tutua duti'kere keoró weewɨ́. Tohô weégɨ niî pe'tirã a'ti nukúkãkãharã pi'etíri kura mɨsâre ko'têgɨti. Niî pe'tirã a'ti nukúkãkãharãre de'ró ẽho peómiti naa? niîgɨ, naâre pi'etíkã weegɨ́ti. 11Maatá a'tîgɨti taha. Mɨsâ keoró weesétisere neê du'utíkã'ya. Mɨsâ keoró weetírã, Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre o'ô booka be'to, kɨ̃ɨ̂ ‘O'ôgɨti’ niî'kere bahurió boosa'. Ãpêrãre o'ô boosami. Tohô weérã keoró weé nu'kukã'ya. 12Ãyuró weé yɨ'rɨ wetí ẽho peó du'utirãre yɨ'ɨ̂ pakɨ tiro kũûgɨti. Naâ kɨ̃ɨ yaá wi'ikãhase botâri weeró noho kɨ̃ɨ̂ tiro niî nu'kurãsama. Yɨ'ɨ̂ pakɨ wameré naâpɨre ohâgɨti. Kɨ̃ɨ yaá maka wamé kẽ'rare ohâgɨti. Kɨ̃ɨ yaá maka, apé ma'ma maká Jerusalẽ́ wamêti'. Tii maká ɨ'mɨ̂sekãha maka niî'. A'ti nukúkãpɨ dihátirosa'. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra naâre yɨ'ɨ̂ wamé, ma'má ape wamé ohâgɨti. 13Espírito Santo Jesu Cristore ẽho peórãre uúkũmi. O'mê peeri kɨorã́ kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'oyá”, niî ohâya, niîwĩ. 14Jesu Cristo niî nemowĩ taha: —Laodicéiakãharã, yɨ'ɨ̂re ẽho peóri kurakãharã wiôgɨ sɨ'orí niigɨ́ kẽ'rare a'tîro ohâya: “Yɨ'ɨ̂ diakɨ̃hɨ́ uúkũgɨ niî'. Õ'âkɨ̃hɨ yee kitire keoró werê nu'kugɨ niî'. Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂ me'ra niî pe'tisere weewĩ́. 15Niî pe'tise mɨsâ weesére masî pe'okã'. Yarã́ niîmirãta, ãyuró ẽho peó wee'. Mɨsâ ẽho peórã waro niikã́, ãyu boópã. Yɨ'ɨ̂re ẽho peótikã, yã'â niî boosa'. Yɨ'ɨ̂re bu'î di'akɨ̃ ẽho peókã maa, tootá yã'â yɨ'rɨa'. 16Mɨsâ tohô weesére yabî yɨ'rɨasa'. 17Mɨsâ a'tîro uúkũ': ‘Pehé kɨó'. Niî pe'tise ãyuró wa'â'. Neê dɨ'sá wee'’, niî'. Mɨsâ neê tɨ'o masí wee'. Pahasé kɨorã waro weeró noho kapêri ĩ'yâtirã, su'ti marírã weeró noho niî'. 18Tohô weégɨ mɨsâre niîgɨti. Mɨsâ ouro pekâ me'epɨ ɨ̃hâ apó'ke yɨ'ɨ̂ kɨosére yẽ'êya. Pi'etímirã yɨ'ɨ̂re ẽho peórã, ouro kɨorã́ weeró noho niî'. Teeré kɨórã, mɨsâ pehé kɨorã́ niîrãsa'. Apêye kẽ'rare su'tí butisé yɨ'ɨ̂ kɨosére sãyâya. Mɨsâ teeré sãyakã́, bopôyase pe'tiá wa'ârosa'. Yɨ'rɨó no'o'kãrã niîrãsa'. Tohô niikã́ kapêri piosé yɨ'ɨ̂ kɨosére yẽ'êya. Mɨsâ teé piôka be'ro ãyuró ĩ'yârãsa' taha. Yeekãhásere ãyuró masîrãsa'. 19Yɨ'ɨ̂ ma'irã́ niî pe'tirãre tu'tî boo kure'. Naâ yã'âro weesére du'u dutígɨ tohô weé'. Tohô weérã yeekãhásere ɨpɨ́tɨ weé sĩ'riya. Mɨsâ yã'âro weé'kere bɨhâ weti dɨka yuúya. 20Tɨ'oyá. Yɨ'ɨ̂ sãháa sĩ'rigɨ, ni'kɨ́ sopé pɨ'to pisû nu'kugɨ weeró noho niî'. No'ó yɨ'ɨ̂re tɨ'ógɨ, kɨ̃ɨ̂ me'ra niî dutigɨ pãâo sõrogɨ nohore a'tîro weegɨ́ti. Kɨ̃ɨ̂ me'ra sɨ'orí e'katí, niî nu'kugɨti. Kɨ̃ɨ́ kẽ'ra yɨ'ɨ̂ me'ra meharóta weegɨ́sami. 21Ãyuró weé yɨ'rɨ wetí ẽho peó du'utirãre yɨ'ɨ̂ me'ra wiôgɨ duhirí kumuropɨ dɨpogɨ́ti. Yɨ'ɨ̂ marikã, ãyuró weé yɨ'rɨ wetí'kɨ yɨ'ɨ̂ pakɨ me'ra wiôgɨ duhirí kumuropɨ niî'. Tohôta yɨ'ɨ́ kẽ'ra naâre meharóta weegɨ́ti. 22Espírito Santo Jesu Cristore ẽho peórãre uúkũmi. O'mê peeri kɨorã́ kɨ̃ɨ̂ uúkũsere tɨ'oyá”, niî ohâya, niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\