ROMANOS 12

1Akawerérã, Õ'âkɨ̃hɨ marîre ãyuró pahá yã'a nu'kumi. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨre marî basi marî ɨpɨ́, wãkusé, niî pe'tise me'ra o'ôrã. Mɨ'ɨ yarã́ di'akɨ̃ niî' niîrã, Õ'âkɨ̃hɨre wiarã́. Kɨ̃ɨ̂ me'ra niî butia'rã weeró noho weerã́. Õ'âkɨ̃hɨ marî me'ra e'katíkã ɨárã, tohô weerã́. Marî a'tîro weesé me'ra kɨ̃ɨ̂re ẽho peósere diakɨ̃hɨ́ ĩ'yorã́sa'. 2Marî a'ti ɨmɨ́kohokãharã naâ wee wɨásere ĩ'yârã, naâ weeró noho weetíkã'rã. A'tîro pe'e weerã́. Marî katirí ɨmɨ̂kohore siâpe me'ra Õ'âkɨ̃hɨ marî wãkusére dɨka yuú nu'kukã'ato. Kɨ̃ɨ̂ marîre dɨka yuú nu'kukã, marî Õ'âkɨ̃hɨ ɨasére “A'tîro niî'”, niî masirãsa'. Kɨ̃ɨ̂ ɨasé ãyusé di'akɨ̃ niî'. Teé yã'asé marisé niî'. Marî kɨ̃ɨ̂ ɨaró weekã́, e'katísami. 3Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró weégɨ, yɨ'ɨ̂re mɨsâre kɨ̃ɨ yeé kitire werê dutigɨ kũûwĩ. Tohô weégɨ mɨsâ niî pe'tirãre niîgɨti. Neê ni'kɨ́ marî wee masítisere “Weékã' masi'” niîtikã'ro ɨá'. Marî wee masísere keoró wãkû me'rikã'ro ɨá'. Marî nɨkɨ a'tîro wãkûrã. “Jesu Cristore ẽho peóka be'ro kɨ̃ɨ̂ wee masíse o'ô'ke põo tẽóro wee masí'”, niîrã. 4A'tîro werêgɨti. Marî ɨpɨ́ ni'kâ ɨpɨ niîmiro, pehé dɨka watíse kɨó'. Teé niî pe'tise ni'kâro noho nií wee'. Mehêkã di'akɨ̃ niî'. Marî kapêri me'ra ĩ'yâ'. Marî o'mê peeri me'ra tɨ'ó'. Dɨ'pôkãri me'ra sihâ'. 5Marî Jesu Cristore ẽho peórã tohôta niî'. Pãharã́ niîmirã, kɨ̃ɨ̂ me'ra ni'kâ ɨpɨ weeró noho niî'. Marî niî pe'tirã ni'kâ ɨpɨpɨ a'mé sɨ'a'. 6Marî nɨkɨre mehêkãri di'akɨ̃ wee masísere kũûkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ no'ó o'ô sĩ'risere o'ôsami. Tohô weérã teeré ãyuró weerã́. Ãpêrãre Õ'âkɨ̃hɨ werê'kere werê turia masisere o'ôsami. Kɨ̃ɨ̂ teeré kũukã́, marî ẽho peóro ehâ tu'aro ãpêrãre werêrã. 7Ãpêrãre wee tamú masisere kũûsami. Tohô kɨ̃ɨ̂ weekã́, ãpêrãre ãyuró wee tamúrã. Ãpêrãre kɨ̃ɨ yeékãhasere bu'ê dutigɨ kũukã́, naâre ãyuró bu'êrã. 8Ãpêrãre wãkû tutuakã weegɨ́ noho ãyuró weeyá. Ãpêrãre niyéru ou apêye noho o'ô dutisé kɨogɨ́ noho e'katíse me'ra o'ôya. “Ãpêrãre niyéru o'oápɨ” niiró mariró o'ôya. No'ó sɨ'orí dutî me'rigɨ noho ãyuró weeyá. No'ó pahá yã'asere kɨogɨ́ noho e'katíse me'ra wee tamúya. 9Ãpêrãre ma'í ta'satikã'ya. Diakɨ̃hɨ́ ma'iyá. Yã'asére yabîya. Ãpêrãre wee tamúse ãyusé noho pe'ere siru tuúya. 10Jesu Cristore ẽho peórã ni'kɨ́ põ'ra weeró noho a'mêri ma'iyá. Mɨsâ weesé me'ra a'mêri ãyuró wãkû dutirã tohô weeyá. A'mêri wio pesáse me'ra ĩ'yâya. 11Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró weérã, nihî sihatikã'ya. Marî wiôgɨ dutisére tɨ'sasé me'ra weeyá. 12Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró weegɨ́sami niîrã, e'katí yuuya. Mehêkã wa'akã́ pi'etírã, wãkû tutuaya. Du'u kũúro mariró Õ'âkɨ̃hɨre sẽrí nu'kukã'ya. 13Jesuré ẽho peórãre apêye noho dɨ'sakã́, mɨsâ kɨosére dɨka waáya. Mɨsâ tiropɨ etarã́re ãyuró yẽ'êya. 14Mɨsâre yã'âro weerã́re “Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró weeáto”, niî sẽri basáya. “Yã'âro weeáto”, niîtikã'ya. 15Ãpêrã e'katírãre e'katí tamuya. Ãpêrã utirã́re utî tamuya. 16Ni'kâro noho, ni'kâro me'ra ãyuró niiséti bɨroya. “Yɨ'ɨ̂ ãpêrã yɨ'rɨóro niî'”, niî wãkûtikã'ya. Tohô weeró noho o'ôrã, mehô niirã́ me'ra ni'kâro noho niisétiya. “Masigɨ́ waro niî'”, niîtikã'ya. 17Mɨsâre yã'âro weekã́, naâre a'metíkã'ya. Niî pe'tirã ĩ'yóropɨre “Ãyusé di'akɨ̃ weeró ɨása'”, niî wãkû tutuaya. 18No'ó mɨsâ weé põo tẽóro, niî pe'tirã me'ra ãyuró niisétiya. A'mé tu'tise mariró niisétiya. 19Akawerérã yɨ'ɨ̂ ma'irã́, mɨsâre werêgɨti. Mɨsâ basi a'mêri wapatíkã'ya. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâre yã'âro weerã́re bu'îri da'rêgɨsami. Kɨ̃ɨ yeé kiti ohâka pũripɨ a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: “Yɨ'ɨ̂ niî' masaré bu'îri da'reákɨhɨ. Naâ yã'âro weé'ke wapare keoró bu'îri da'rêgɨsa'”, niîkɨ niîwĩ marî wiôgɨ. 20Apêye ohâ nemo no'owɨ: “Mɨ'ɨ̂re ĩ'yâ tu'tigɨ ɨhá boakã́, kɨ̃ɨ̂re ekayá. Kɨ̃ɨ̂ ako wɨókã, tĩâya. Mɨ'ɨ̂ kɨ̃ɨ̂re tohô ãyuró weekã́, kɨ̃ɨ̂ yã'âro weé'kere bopôyagɨsami”, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 21Yã'asére mɨsâ di'ô kũu no'otikã'ya. A'tîro pe'e weeyá. Mɨsâ ãyuró weesé me'ra pe'e yã'asére dokâ ke'akã weeyá.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\