ROMANOS 14

1Ni'kɨ́ Jesu Cristore ẽho peómigɨ, kɨ̃ɨ̂ ẽho peó tutuatigɨ mɨsâ me'ra niî sĩ'rikã, ũru sãátirãta, kɨ̃ɨ̂re yẽ'êya. Kɨ̃ɨ̂re “A'tîro weekã́ ɨá'” niîtirãta, yẽ'êya. “De'ró weérã kɨ̃ɨ̂re yẽ'ê boosari?” niîtirãta, yẽ'êya. 2Ãpêrã Jesu Cristore ẽho peórã “Marî niî pe'tise ba'akã́, ãyú niî'”, niîma. Ãpêrã pe'e Jesu Cristore ẽho peó tutuatirã “Marî di'iró ba'ârã, Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'ka boosa'”, niî wãkûsama. Tohô weérã otesé di'akɨ̃re ba'âsama. 3Niî pe'tise ba'agɨ́ pe'e di'iró ba'âtigɨre ĩ'yâ kõ'atikã'ato. Di'iró ba'âtigɨ pe'e kẽ'ra niî pe'tise ba'agɨ́re “Mɨ'ɨ̂ di'iró ba'akã́, yã'â niî'”, niîtikã'ato. Niî pe'tise ba'agɨ́re Õ'âkɨ̃hɨ yagɨ sãhakã́ weé tohakɨ niîwĩ. 4Marî ãpiré da'rá ko'tegɨre “Mɨ'ɨ̂ yã'âro weé'”, niî masi wee'. Kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ di'akɨ̃ tohô niî masisami. Marî Jesu Cristore ẽho peórã kẽ'rare tohôta niî'. Ãpêrã Jesu Cristore ẽho peórãre “Yã'âro weemá”, niî masi wee'. Õ'âkɨ̃hɨ naâ wiôgɨ niîmi. Kɨ̃ɨ̂ ni'kɨtá naâre “Ãyuró weé'”, ou “Yã'âro weé'”, niî masisami. Marî wiôgɨ kɨ̃ɨ yarã́re ẽho peó tutuakã wee masími. 5Apêye niî nemogɨti. Ni'karérã “Ni'karé nɨmɨri yɨ'rɨóro ape nɨmɨ́ Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peóro ɨá'”, niîsama. Ãpêrã pe'e “Niî pe'tise nɨmɨri ni'kâro noho Õ'âkɨ̃hɨ yee niî'”, niîsama. Masa nɨkɨ́ “Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂ a'tîro weekã́ ɨasamí”, niiró ɨá'. 6Ni'kɨ́, ni'kâ nɨmɨre “Õ'âkɨ̃hɨ yaa nɨmɨ waro niî'” niigɨ́ noho Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peoákɨhɨ tohô niîsami. Ãpí niî pe'tise nɨmɨrire ni'kâro noho wãkugɨ́ kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peoákɨhɨ tohô niîsami. Niî pe'tisere ba'agɨ́ kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peoákɨhɨ tohô weesamí. Kɨ̃ɨ̂ ba'asére “Ãyú'” niîsami. Ãpí di'iróre ba'âtigɨ kẽ'ra Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peógɨ ba'âtisami. Kɨ̃ɨ̂, kɨ̃ɨ̂ ba'asé nohore Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niîsami. 7Marî katirí ɨmɨ̂kohore marî se'saro nií wee'. Wẽrîrã kẽ'ra marî se'saro niîsome. Marî katirã́, wẽrî'kãrã Jesu Cristo yarã niî'. 8Marî katiró põo tẽóro Jesu Cristo ɨaró noho weé sĩ'ri'. Wẽrîrã kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ me'ra katîrãti niîrã, wẽrîrãsa'. Tohô weérã katirã́, wẽrî'kãrã Jesu Cristo yarã niî'. Kɨ̃ɨ̂ marî wiôgɨ marîre sɨ'orí niigɨ́ niîmi. 9A'tîro niî'. Cristo wẽrîkɨ niîwĩ. Wẽrî toha, masákɨ niîwĩ. Niî pe'tirã katirã́, wẽrî'kãrã wiôgɨ niîgɨti niîgɨ, tohô weékɨ niîwĩ. 10Tohô weérã de'ró weérã mɨsâ ãpêrã Jesu Cristore ẽho peórãre “Yã'âro weérã weemá” niîti? De'ró weérã naâre tohô ĩ'yâ kõ'ati? Õ'âkɨ̃hɨ marî niî pe'tirãre beserí nɨmɨ niikã́, marî weé'ke nɨkɨre besé no'orãsa'. Tohô weérã Jesu Cristore ẽho peórã marî akawerérãre “Tohô weemá”, niîtikã'ro ɨá'. 11Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ niî'kere a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Yɨ'ɨ̂ katigɨ́ niî'. Yɨ'ɨ̂ uúkũse diakɨ̃hɨ́ warota niî'. Niî pe'tirã yɨ'ɨ̂re ehâ ke'arãsama. Niî pe'tirãpɨta yɨ'ɨ̂re “Mɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨ ãyugɨ́, tutuagɨ́ niî'”, niîrãsama, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 12Teé ohâ'kere tɨ'órã, marî masî', marî nɨkɨ a'ti nukúkãpɨ marî weé'kere Õ'âkɨ̃hɨre werêrãsa'. 13Marî, marî weé'kere Õ'âkɨ̃hɨre werêrãsa' niîrã, a'mêri uukahátikã'rã. A'tîro pe'e ɨá'. Neê apêye noho naâ ẽho peósere dohórẽ'kã weetíkã'rã. Tohô niikã́ naâre yã'âro weekã́ weetíkã'rã. 14Yɨ'ɨ̂ marî wiôgɨ Jesuré ẽho peó tĩhagɨ, a'tîro masî'. Niî pe'tise yɨ'ɨ̂ ba'asé ãyusé niî'. Ãpí pe'e maa “Apêye noho yɨ'ɨ̂ ba'asé yã'â niî'” niikã́, kɨ̃ɨ̂re diakɨ̃hɨ́ta yã'â niísa'. 15Mɨ'ɨ̂ ãpí ĩ'yóro kɨ̃ɨ̂ ba'âtise nohore ba'akã́, yã'âro tɨ'ó yã'a boosami. Mɨ'ɨ̂ tohô weégɨ, kɨ̃ɨ̂re ma'ígɨ meheta weé'. Cristo kɨ̃ɨ́ kẽ'rare wẽrî basakɨ niîwĩ. Tohô weégɨ mɨ'ɨ̂ ba'asé me'ra ãpiré ẽho peó du'ukã weetíkã'ya. 16Mɨ'ɨ́ maa mɨ'ɨ̂ weesé ãyú niî boosa'. Ãpí pe'ere yã'â niî boosa'. Tohô weesé me'ra ãpêrãre yã'âro wãkukã́ weetíkã'ya. 17Õ'âkɨ̃hɨ marî wiôgɨ yeekãhase ba'â, sĩ'rí weesé meheta niî'. A'té pe'e niî butia'. Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró weé nu'kuse, tohô niikã́ ãpêrã me'ra ãyuró niîkã'se, a'mêri e'katíkã weesé pe'e niî butia'. Teé Espírito Santo wee tamúse me'ra weé no'o'. 18A'tîro weegɨ́ Jesu Cristo ɨaró noho weégɨ weemí. Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre “Ãyuró weégɨ weemí”, niî no'osami. Tohô niikã́ masá kẽ'ra kɨ̃ɨ̂re “Ãyuróta weégɨ weemí”, niîsama. 19Tohô weérã ni'kâro me'ra ãyuró wehê peo niisétise nohore a'mârã. Marîre teé ni'kâro me'ra niisétise Jesu Cristore nemoró ẽho peórã, a'mêri wee tamúrãsa'. 20Mɨsâ ba'asé me'ra ãpí Jesu Cristore ẽho peósere dohórẽ'tikã'ya. Niiróta niî pe'tise ba'asé ãyú niî', ãyuró pe'ea'. Mɨsâ ãpêrã naâ ba'âtise nohore ba'akã́ ĩ'yârã, naá kẽ'ra ba'â boosama. Teeré ba'ârã, yã'âro weé' niî wãkûmirã, mɨsâre ĩ'yâ kũurã, tohô wee boósama. Tohô wãkûrã, teeré ba'ârã, yã'âro weemá. Tohô weérã mɨsâ teeré ba'ârã, naâre yã'âro weekã́ wee boósa'. Mɨsâ tohô weesé yã'â niî'. 21Marî ãpí ẽho peó tutuatigɨre Jesu Cristore ẽho peó du'ukã wee boósa' niîrã, a'tîro weeró ɨá'. Kɨ̃ɨ̂ di'iró ba'âtisere ba'âtikã'ro ɨá'. Vinho kɨ̃ɨ̂ sĩ'ritísere sĩ'ritíkã'ro ɨá'. No'ó apêye noho kɨ̃ɨ̂re Jesu Cristore ẽho peó du'ukã weesé nohore weetíkã'ro ɨá'. 22Niî pe'tise yɨ'ɨ̂ weesé ãyú niî' niî tɨ'ó yã'agɨ noho Õ'âkɨ̃hɨ se'sarore werêya. Ãpêrã ẽho peóse dohórẽ'tigɨ, bu'îri marigɨ́ tɨ'ó yã'agɨ e'katígɨ niîmi. 23Ãpí apêye nohore ba'âgɨ, toó ba'â boosaɨ niî tɨ'ó yã'a ba'agɨ́, bu'îri kɨomí. A'tîro niî'. Yɨ'ɨ̂ ba'asé Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre ãyurósa' niîtimigɨ ba'akã́, yã'â niî'. Niî pe'tise marî weesé Õ'âkɨ̃hɨ ĩ'yóropɨre keoró niî' niî tɨ'ó yã'atimirã weesé yã'â niî'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\