ROMANOS 15 | Bible.is
ROMANOS 15

1Marî ẽho peó tutuarã ãpêrã ẽho peó tutuatirãre wee tamúro ɨá'. Marî tɨ'sasé di'akɨ̃re weetíkã'ro ɨá'. 2Ãpêrã yee niiátehere wãkuró ɨá'. Naâre nemoró ẽho peó tutuato niîrã tohô weeró ɨá'. 3Cristo marikã kɨ̃ɨ̂ tɨ'sasé di'akɨ̃re weetíkɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ Cristo kɨ̃ɨ̂ pakɨré niî'kere a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Niî pe'tise mɨ'ɨ̂re ĩ'yâ tu'tirã mɨ'ɨ̂re yã'âro uúkũrã, yɨ'ɨ̂reta yã'âro uúkũrã weemá, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 4Niî pe'tise too dɨpóropɨ Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâ'ke marîre masî dutiro ohâ no'okaro niîwɨ. Marî yã'âro yɨ'rɨ́rã, teé ohâ'kere bu'êrã, nɨ'ká'. Wãkû tutua nemo'. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ weeátehere e'katíse me'ra yuû kue'. 5Õ'âkɨ̃hɨ marîre mehêkã wa'akã́, wãkû tutuakã weesamí. Marîre e'katíkã weesamí. Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo ɨaró noho mɨsâre ni'kâro me'ra niisétikã weeáto. 6Tohô weérã mɨsâ ni'kâropɨta wãkusétirã, a'tîro weerã́sa'. Õ'âkɨ̃hɨ, marî wiôgɨ Jesu Cristo pakɨre ni'kâro me'ra “Mɨ'ɨ̂ ãyú yɨ'rɨa'”, niîrãsa'. 7Marî Õ'âkɨ̃hɨre ni'kâro me'ra ẽho peórã niî tĩharã, ãpêrãre yẽ'eró ɨá'. Jesu Cristo marikã marîre yẽ'êkɨ niîwĩ. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú butia'mi” niî dutirã marí kẽ'ra ãpêrãre yẽ'eró ɨá'. 8Yɨ'ɨ̂ uúkũgɨ, “Õ'âkɨ̃hɨ marî yẽkɨ sɨmɨáre kɨ̃ɨ̂ ‘Weegɨ́ti’ niî'kere keoró weégɨ weemí”, niîgɨ weé'. Jesu Cristota Judeu masare wee tamúgɨ a'tîkɨ niîwĩ niîgɨ, tohô niî'. Kɨ̃ɨ̂ tohô weesé me'ra Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ diakɨ̃hɨ́ niisére ĩ'yókɨ niîwĩ. 9Tohô niikã́ Judeu masa niîtirã “Õ'âkɨ̃hɨ ɨ̃sâre pahá yã'agɨ, ãyú yɨ'rɨami” niî dutigɨ Jesu Cristo a'tîkɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ Õ'âkɨ̃hɨ besé'kɨ Cristo kɨ̃ɨ̂ pakɨré uúkũ'kere a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Judeu masa niîtirã wa'teropɨ mɨ'ɨ̂re e'katí peogɨti. Õ'âkɨ̃hɨ masî yɨ'rɨagɨ niîmi niîgɨ, basâ peogɨti. 10Apêropɨ kẽ'rare a'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Judeu masa niîtirã, Õ'âkɨ̃hɨ yarã Judeu masa me'ra e'katíya. 11Apêropɨ kẽ'rare niî nemowɨ: Niî pe'tirã Judeu masa niîtirã Õ'âkɨ̃hɨre e'katí peorã, “Mɨ'ɨ̂ ãyú yɨ'rɨagɨ niî'”, niîya. Niî pe'tirokãharãpɨta Õ'âkɨ̃hɨ ãyú butia'sere e'katí peoya, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 12Isaía kẽ'ra a'tîro ohâkɨ niîwĩ: Jessé paramí niî turiagɨ bahuágɨsami. Kɨ̃ɨ̂ Judeu masa niîtirã wiôgɨ niiákɨhɨ niîgɨsami. Naâ kɨ̃ɨ̂re “Ɨ̃̃sâre yɨ'rɨógɨ niîmi”, niî ẽho peórãsama, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 13Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ̂ ãyuró weeátehere e'katí yuusere o'ogɨ́ niîmi. Mɨsâre kɨ̃ɨ̂re ẽho peórãre e'katíse, ãyuró ehêri põ'ratise o'oáto. Tohô weérã mɨsâ Espírito Santo wee tamúro me'ra ɨpɨ́tɨ e'katí yuurãsa'. 14Yɨ'ɨ̂ akawerérã, mɨsâre a'tîro tɨ'ó yã'a'. Mɨsâ ãpêrãre ãyuró weésa'. Jesu Cristo yeere ãyuró masísa'. A'mêri werê kasa masisa'. 15Mɨsâ tohô weemíkã, a'ti pũrípɨre mɨsâre tutuaró me'ra ohâ'. Mɨsâ tɨ'ó'kere akobohótikã'ato niîgɨ tohô weé'. Õ'âkɨ̃hɨ yɨ'ɨ̂re ãyuró weégɨ, Jesu Cristo yeere mɨsâre bu'ê dutigɨ kũûwĩ. 16Teeré werêgɨ, Judeu masa niîtirã naâ Jesu Cristore ẽho peókã ɨa sãá'. Sacerdotea wa'îkɨ̃rãre Õ'âkɨ̃hɨre o'oró weeró nohota yɨ'ɨ̂ Judeu masa niîtirãre kɨ̃ɨ̂re wiá sĩ'risa'. Espírito Santo naâre Õ'âkɨ̃hɨ yarã sãhakã́ weegɨ́sami. Tohô weekã́ Õ'âkɨ̃hɨ naâre, “Yarã́ niîma”, niî yẽ'êgɨsami. 17Jesu Cristo wee tamúro me'ra Õ'âkɨ̃hɨ kũû'kere ãyuró weé'. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ da'rasére ãyuró tɨ'ó yã'a'. 18Jesu Cristo yɨ'ɨ̂ me'ra weé'ke di'akɨ̃re mɨsâre werêgɨti. Mɨsâ Judeu masa niîtirãre ẽho peókã ɨa sãágɨ yɨ'ɨ̂re wee tamúwĩ. Yɨ'ɨ̂ bu'esé me'ra, tohô niikã́ yɨ'ɨ̂ weé'kere ĩ'yârã, mɨsâ Judeu masa niîtirãre ẽho peókã weewĩ́. 19Apêye kẽ'rare Õ'âkɨ̃hɨ tutuaró me'ra weesére weé ĩ'yowɨ. Tohô niikã́ Espírito Santo tutuasé me'ra bu'êwɨ. A'teré weégɨ, Jerusalẽ́pɨ werê nɨ'kawɨ. Teê Ilírico wamêtiropɨ Jesu Cristo masaré yɨ'rɨóse kitire werê tɨogɨ ehâwɨ. 20Ãpêrã bu'ê no'oya marirópɨre Jesu Cristo yee kitire werê mu'si werêwɨ. Ãpêrã naâ werê'kepɨre werê bu'i peotiwɨ. 21Yɨ'ɨ̂ tohô weesé Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ ohâ'karo nohota wa'âwɨ. A'tîro ohâ no'okaro niîwɨ: Kɨ̃ɨ yeé kitire neê ni'kâti masîti'kãrã werê no'orãsama. Kɨ̃ɨ yeére naâ tɨ'otí'kere tɨ'o masírãsama, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 22Yɨ'ɨ̂ pehe makáripɨ bu'ê siha yuugɨ, mɨsâ tiropɨ wa'â masitisa' yuhûpɨ. 23Ni'kâroakãre tee makáripɨ bu'ê toha'. Pehé kɨ'mari mɨsâ tiropɨ wa'â sĩ'ri'kɨ niî tĩhagɨ, be'ro kuré toopɨ́re wa'âgɨti. 24Espanhapɨ wa'âgɨti. Toopɨ́ wa'âgɨ, mɨsâ tiro Romapɨ yɨ'rɨágɨti. Mɨsâre ĩ'yâ, e'katí, kã'ró niî kehogɨti. Be'ró yɨ'ɨ̂re Espanhapɨ wa'aátehere wee tamuápa. 25Ni'kâroakã Jerusalẽ́pɨ wa'â ni'igɨti yuhûpɨ. Jesu Cristore ẽho peórãre wee tamúgɨ niyéru miáagɨ weegɨ́ti. 26Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharã Macedônia, tohô niikã́ Acaia di'takãharã niyéru sẽri neéokãrã niîwã. Jerusalẽ́pɨ niirã́ pahasé kɨorã Jesu Cristore ẽho peórãre o'ôrãtirã tohô weékãrã niîwã. Tohô weégɨ teé niyérure Jerusalẽ́pɨ o'ôgɨ wa'âgɨti. 27Judeu masa niîtirã Macedônia, Acaiapɨ niirã́ a'tîro wãkûkãrã niîwã. Judeu masa Jerusalẽ́pɨ niirã́re wee tamúro ɨá'. Naâ tohô wãkusé ãyú niîkaro niîwɨ. A'tîro niî'. Judeu masa, Judeu masa niîtirã pe'ere Jesu Cristo yee kitire werê wã'kokãrã niîwã. Tohô niikã́ Judeu masa niîtirã Jesu Cristore ẽho peókã, a'tîro wa'âkaro niîwɨ. Õ'âkɨ̃hɨ Judeu masare “O'ôgɨti” niî'ke pe'ere yẽ'êkãrã niîwã. Tohô weérã Judeu masa niîtirã, Judeu masa pahasé kɨorãre niyérure, naâ kɨosére o'oró ɨá'. 28Yɨ'ɨ̂ teé niyéru Jerusalẽ́kãharãre o'ô tohagɨ, Espanhapɨ wa'âgɨ, mɨsâre ĩ'yâ yɨ'rɨ wã'kagɨti. 29Yɨ'ɨ̂ mɨsâ tiropɨ wa'âgɨ, Jesu Cristo yee ãyusére mɨsâre mii ehágɨsa'. 30Yɨ'ɨ̂ akawerérã, mɨsâ Jesu Cristore ẽho peó'. Espírito Santo marîre a'mêri ma'ikã́ weemí. Tohô weégɨ mɨsâre a'tîro weekã́ ɨása'. Yɨ'ɨ̂re wee tamúrã, yeé niiátehere Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basáya. 31A'tîro sẽri basáya yɨ'ɨ̂re. Judéiapɨ niirã́ Jesu Cristore ẽho peótirã yɨ'ɨ̂re yã'âro weetíkã'ato. Tohô niikã́ Jesu Cristore ẽho peórã Jerusalẽ́kãharã yɨ'ɨ̂ miáasere e'katíse me'ra põo tẽrí yẽ'eáto. 32Tohô weekã́, Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ɨakã́, mɨsâ tiropɨ yɨ'ɨ̂ e'katíse me'ra ehâgɨsa'. Toopɨ́ soogɨ́sa'. 33Õ'âkɨ̃hɨ ãyuró ehêri põ'ratisere o'ogɨ́ mɨsâ niî pe'tirã me'ra niiáto. Tohôta weeáto.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\