ROMANOS 16

1Ni'kó Jesu Cristore ẽho peógo Febe wamêtigo mɨsâ tiropɨ wa'âgo weemó. Koô Jesu Cristore ẽho peórã Cencréia wamêtiri makakãharãre wee tamúgo niîmo. 2Mɨsâ Jesu Cristore ẽho peórã e'katíse me'ra koôre yẽ'êya. Marî Jesu Cristore ẽho peórãre ãyuró yẽ'eró ɨá'. Koô pãharã́re wee tamúko niîwõ. Yɨ'ɨ́ kẽ'rare wee tamúwõ. Tohô weérã koôre apêye noho dɨ'sakã́, o'ôya. 3Áquila, kɨ̃ɨ̂ nɨmó Priscila ãyuáto. Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristo yeere bu'ekã́, naá kẽ'ra yɨ'ɨ̂re bu'ê tamuwã. 4Ãpêrã yɨ'ɨ̂re wẽhé sĩ'rikã, yɨ'ɨ̂re wee tamúwã. Naá kẽ'rare wẽhetá wiomíkã, tohô weewã́. Naâ tohô weé'kere yɨ'ɨ̂ di'akɨ̃ meheta naâre “Ãyú'” niî'. Niî pe'tirã ãpêrã Judeu masa niîtirã Jesu Cristore ẽho peórã naâre “Ãyú'” niîma. 5Jesu Cristore ẽho peórã Áquila yaá wi'ipɨ nerê wɨarã kẽ'ra ãyuáto. Ãpí yɨ'ɨ̂ ma'igɨ́ Epéneto ãyuáto. Kɨ̃ɨ́ta Ásiapɨre ãpêrã dɨporo Jesu Cristore ẽho peó mɨ'ta'kɨ niîmi. 6Maria kẽ'ra ãyuáto. Mɨsâ me'ra Õ'âkɨ̃hɨ yeekãhasere ɨpɨ́tɨ da'ramó. 7Yɨ'ɨ̂ akawerérã Judeu masa Andrônico, Júnia ãyuáto. Naá kẽ'ra yɨ'ɨ̂ me'ra bu'îri da'rerí wi'ipɨ niîwã. Naâ yɨ'ɨ̂ dɨporo Jesu Cristore ẽho peókãrã niîwã. Jesu Cristo bese kũú'kãrã naâre “Ãyurã́ niîma”, niîsama. 8Jesu Cristore ẽho peógɨ yɨ'ɨ̂ ma'igɨ́ Amplia ãyuáto. 9Urbano, ɨ̃sâre Jesu Cristo yee kitire werê tamugɨ ãyuáto. Tohô niikã́ yɨ'ɨ̂ ma'igɨ́ Estaqui ãyuáto. 10Apele kẽ'ra ãyuáto. Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristore ãyuró ẽho peómi. Niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ weesére ĩ'yârã, “Jesu Cristore ãyuró ẽho peógɨ niîmi”, niî ĩ'yâ'. Aristóbulo yaá wi'ikãharã kẽ'ra ãyuáto. 11Ãpí yɨ'ɨ̂ akawerégɨ, Judeu masɨ Herodião ãyuáto. Tohô niikã́ Narciso yaá wi'ikãharã Jesu Cristore ẽho peórã ãyuáto. 12Trifena, Trifosa naá kẽ'ra ãyuáto. Naâ numia marî wiôgɨ Jesu Cristo yeere pũûro da'ramá. Ɨ̃̃sâ ma'igó Pérsida kẽ'ra marî wiôgɨ Jesu Cristo yeekãhasere ɨpɨ́tɨ da'ramó. Koó kẽ'ra ãyuáto. 13Rufo ãyuáto. Niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re “Jesu Cristore ãyuró ẽho peómi”, niîma. Kɨ̃ɨ̂ pakó kẽ'ra ãyuáto. Koôre yɨ'ɨ̂ pakore weeró noho ĩ'yâ'. 14Asincrito, Flegonte, Herme, Pátroba, Herme, ãpêrã Jesu Cristore ẽho peórã naâ me'ra niirã́ ãyuáto. 15Filólogo, Júlia, Nereu, tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ akabihó Olímpia, niî pe'tirã Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ yarã́re kũû'kãrã naâ tiropɨ niirã́ ãyuáto. 16E'katíse me'ra a'mêri põo tẽríya. Niî pe'tirã Jesu Cristore ẽho peóse kurarikãharã mɨsâre ãyu dutíma. 17Yɨ'ɨ̂ akawerérã, ni'karérã mɨsâ tiropɨ niirã́ dɨka watíkã weé sĩ'risama. Naâ tohô weerí niîrã, tɨ'o masíya. Mɨsâre ẽho peósere dohórẽ'sama. Mɨsâre bu'ê'ke mehereta weesamá. Tohô weérã naâre ba'pâtitikã'ya. Naâ bu'esére neê tɨ'otíkã'ya. 18Naâ marî wiôgɨ Jesu Cristo ɨaró weérã meheta weesamá. Naâ no'ó ɨaró weé sĩ'riro weesamá. Naâ ãyuró ɨ'sɨâro uúkũ me'rise me'ra, diakɨ̃hɨ́ uúkũrã weeró noho uúkũsama. Ɨpɨ́tɨ waro masî tutuatirãre weé ta'sa ẽho peókã weesamá. 19Mɨsâ pũrikã ãyuró Jesu Cristo ɨaró weésa'. Niî pe'tirã tohô niîma mɨsâre. Tohô weégɨ mɨsâ me'ra pũûro e'katí'. Mɨsâre ãyusére masikã́ ɨa sãá'. Neê yã'asé pe'e maa masî dutigɨ ɨa sãá wee'. 20Õ'âkɨ̃hɨ ãpêrã me'ra ãyuró niîkã'sere o'ogɨ́ niîmi. Kɨ̃ɨ́ta mɨsâre wãtîre dokâ ke'akã weegɨ́sami. Kã'roákã dɨ'sá' kɨ̃ɨ̂ tohô weeátehe. Jesu marî wiôgɨ mɨsâre ãyuró weeáto. 21Timóteo yɨ'ɨ̂ me'ra Jesu Cristo yee kitire werê kusia tamugɨ mɨsâre ãyu dutími. Yɨ'ɨ̂ akawerérã Judeu masa Lúcio, Jasṍ, Sosípater naá kẽ'ra ãyu dutíma. 22Yɨ'ɨ̂ a'ti pũríre Paulore ohâ basagɨ, Tércio wamêti'. Yɨ'ɨ̂ Jesu Cristore ẽho peógɨ mɨsâre ãyu dutí'. 23Gaio mɨsâre ãyu dutími. Jesu Cristore ẽho peórã kɨ̃ɨ yaá wi'ipɨ nerê wɨama. Yɨ'ɨ̂ Paulo tií wi'ipɨ kãhí'. Erasto a'ti makákãhase da'rasére dutigɨ́, naa yeé niyéru ko'tegɨ́ ãyu dutími. Tohô niikã́ ãpí Jesu Cristore ẽho peógɨ Quarto ãyu dutími. 24Marî wiôgɨ Jesu Cristo mɨsâ niî pe'tirãre ãyuró weeáto. 25- 26Marî Õ'âkɨ̃hɨre e'katí peorã, “Ãyú yɨ'rɨami”, niîrã. Marî wiôgɨ Jesu Cristo yee kiti me'ra Õ'âkɨ̃hɨ marîre nemoró ẽho peókã wee masími. Dɨporópɨre niî pe'tirã masaré yɨ'rɨóse kitire masî no'oya maríkaro niîwɨ. A'tóka terore maha Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti werê mɨ'tarã naâ ohâ'ke me'ra masî no'o'. Õ'âkɨ̃hɨ katî nu'kugɨ tohô werê dutikɨ niîwĩ. Yɨ'ɨ́ kẽ'ra Jesu Cristo yee kitire werê'. Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tise kurarikãharãre kɨ̃ɨ̂re ẽho peó, kɨ̃ɨ̂ ɨaró weekã́ ɨasamí. 27Õ'âkɨ̃hɨ ni'kɨtá niîmi. Kɨ̃ɨ̂ ni'kɨtá niî pe'tisere masî pe'okã'mi. Tohô weérã Jesu Cristo wee tamúro me'ra Õ'âkɨ̃hɨre “Tutuâ yɨ'rɨami”, niî ẽho peó nu'kukã'rã. Tohôta weerã́. Toô kã'rota ohâ'. Paulo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\