ROMANOS 5 | Bible.is
ROMANOS 5

1Marî bu'îri kɨomí'kãrãre marî wiôgɨ Jesu Cristore ẽho peókã, Õ'âkɨ̃hɨ “Mɨsâ ãyurã́ niî'”, niî ĩ'yâsami. Tohô weérã marî yã'âro weé'kere wẽrî wapa yeé yuukã, Õ'âkɨ̃hɨ me'ra wãkû ke'tiro mariró ãyuró niîkã'. 2Jesu Cristore ẽho peókã, Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ, kɨ̃ɨ̂ me'ra niiáto niîgɨ yɨ'rɨósami. Kɨ̃ɨ̂ tiropɨ kɨ̃ɨ̂ ãyú yɨ'rɨagɨ niisére bu'î peha tamurãsa'. Marîre “Ãyuró weewɨ́”, niîgɨsami. Kɨ̃ɨ̂ tohô weegɨ́sami niîrã, e'katíse me'ra ko'tê'. 3Apêye maa taha pi'etírã, e'katí masi'. Marî pi'etírã, nemoró wãkû tutuarãsa'. 4Marî wãkû tutuakã, Õ'âkɨ̃hɨ “Mɨsâ ãyuró weewɨ́”, niîgɨsami. Teeré masîrã, kɨ̃ɨ̂ marîre ãyuró weeátehere wãkûrã, e'katí yuu toha'. 5Õ'âkɨ̃hɨ Espírito Santore marî me'ra niî nu'ku dutigɨ o'ôo'kɨ niîwĩ. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ me'ra niîrã, Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'isére masî no'o'. Teeré masîrã, “Keoróta marîre ‘Ãyuró weegɨ́ti’ niî'kere weegɨ́sami”, niî no'o'. 6Õ'âkɨ̃hɨ marîre marî basi de'ró yɨ'rɨtá basiótikã ĩ'yâkɨ niîwĩ. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ beséka tero ehakã́, Jesu Cristo marî yã'arã́re wẽrî basakɨ niîwĩ. 7Marî pũrikã neê ãpêrãre wẽrî basa sĩ'ritisa'. No'ó ni'kɨ́ keoró weegɨ́ niîmikã, neê wẽrî basa masitisa'. Apé tero weégɨ ni'kɨ́ ãyugɨ́ warore wẽrî basagɨ, wẽrî basa boosami. 8Õ'âkɨ̃hɨ pũrikã marî yã'arã́ niîmikã, kɨ̃ɨ̂ ma'isére ĩ'yókɨ niîwĩ. Teeré ĩ'yógɨ, Jesu Cristore marîre wẽrî basakã weékɨ niîwĩ. 9Jesu Cristo marîre wẽrî basase me'ra kɨ̃ɨ yeé diî a'mâ bɨrose me'ra Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ĩ'yóropɨre marîre bu'îri marirã́ tohakã́ weékɨ niîwĩ. Tohô weégɨ kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo me'rata taha nemoró wee tamúgɨsami. Õ'âkɨ̃hɨ masaré bu'îri da'rerí nɨmɨ niikã́, marîre yɨ'rɨ wetíkã weegɨ́sami. Marîre bu'îri da'rêsome. 10Marî Õ'âkɨ̃hɨre ɨatírã niîmikã, kɨ̃ɨ̂ makɨré marîre wẽrî basakã weékɨ niîwĩ. Jesu Cristo wẽrîgɨ diî a'mâ bɨrose me'ra Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ̂ me'rakãharã sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Tohô weérã marî ni'kâroakãre kɨ̃ɨ̂ me'rakãharã niî yuurã, a'tîro masî'. Jesu Cristo wẽrî, kɨ̃ɨ̂ masá'ke me'ra maa maha marî bu'îri da'rê no'o boo'kãrãre yɨ'rɨkã́ weegɨ́sami. 11Apêye maa taha marî wiôgɨ Jesu Cristo me'ra Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'isére wãkûrã, e'katí yɨ'rɨa'. Marî kɨ̃ɨ̂ wẽrî'ke me'ra Õ'âkɨ̃hɨ yarã sãhá'. 12Ni'kɨ́ ɨmɨ́ Adão wamêtigɨ me'ra yã'âro weesé nɨ'kákaro niîwɨ. Teé me'ra wẽrisé bahuá nɨ'kakaro niîwɨ. Niî pe'tirã masapɨ́re marî yã'âro weerã́ niî yuukã, pẽ'ri pehá pe'tia wa'âkaro niîwɨ. Tohô weéro a'ti ɨmɨ́kohopɨre wẽrisé se'sâ pe'tia wa'âpã. 13Masá Õ'âkɨ̃hɨ Moisére dutisé kũuátoho dɨporopɨ yã'asére weé tohakãrã niîwã. Naâ yã'âro weemíkã, Õ'âkɨ̃hɨ dutisé mari yuúkã, kɨ̃ɨ̂ naâre “Yɨ'ɨ̂ dutisé kũû'kere yɨ'rɨ́ nɨ'ka'”, niîtikɨ niîwĩ. Naâre bu'îri da'rêtikɨ niîwĩ. 14Tohô niîmikã, Adão be'rokãharã teê Moisé niîka terokãharãpɨ wẽrîkãrã niîwã. Naâ Adão Õ'âkɨ̃hɨ dutî'kere yɨ'rɨ́ nɨ'ka'karo noho weetímirã, yã'âro weé'ke wapa wẽrîkãrã niîwã. Adão dɨ'pokã́tikɨ niîwĩ yã'âro weesére. Jesu Cristo pe'e a'ti nukúkãpɨ a'tîgɨ, ãyuró weesére dɨ'pokã́tikɨ niîwĩ. 15Marî Adão yɨ'rɨ́ nɨ'ka'kere, Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ ãyuró weé'kere a'tîro niî masi'. Adão ni'kɨ́ kɨ̃ɨ̂ yɨ'rɨ́ nɨ'ka'ke bu'iri niî pe'tirã wẽrî siru tuuma. Õ'âkɨ̃hɨ pe'e marîre ma'ígɨ, ãyú butia'ro weemí. Marî wapa yeétimikã, ni'kɨ́ ɨmɨ́ Jesu Cristo me'rata niî pe'tirãre ãyú butia'ro weemí. Pekâ me'epɨ wa'â boo'kãrãre kɨ̃ɨ̂ me'ra katî nu'kukã weemí. 16Õ'âkɨ̃hɨ marîre ãyuró weé'kere, ni'kɨ́ ɨmɨ́ Adão kɨ̃ɨ̂ yã'âro weé'kere “A'tîro niî'”, niî nemo masi'. Adão ni'kâtita kɨ̃ɨ̂ yɨ'rɨ́ nɨ'ka'ke me'ra marî niî pe'tirãre bu'îritirã tohakã́ weékɨ niîwĩ. Õ'âkɨ̃hɨ marîre yɨ'rɨóse pe'e a'tîro niî'. Marî pehetíri yɨ'rɨ́ nɨ'kamikã, Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ, bu'îri marirã́, ãyurã́ tohakã́ weékɨ niîwĩ. Marî wapa yeétimikã, tohô weékɨ niîwĩ. 17Ni'kɨ́ yɨ'rɨ́ nɨ'ka'ke me'ra wẽrisé se'sâa wa'âpã. Tohô weéro Jesu Cristo wẽrî'ke pe'e tootá yɨ'rɨó'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre pahá yã'agɨ, wapa yeétimikã, marîre bu'îri marirã́ tohakã́ weékɨ niîwĩ. Ni'kɨ́ ɨmɨ́ me'rata marîre ɨ'mɨ̂sepɨ katî nu'kuatehere o'ôkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ Jesu Cristo niîkɨ niîwĩ. 18Ni'kâtita Adão yɨ'rɨ́ nɨ'ka'ke me'ra niî pe'tirã bu'îri da'rê no'oahã tohákãrã niîwã. Jesu Cristo keoró weegɨ́, kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra pe'e niî pe'tirã bu'îri marirã́ tohatá basió'. Tohô niikã́ katî nu'kusere bokatá basió'. 19A'tîro niî'. Ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'ka'ke me'ra marî niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂ be'rokãharã kẽ'ra yã'arã́ niî, bu'î peha siru tuu'. Meharóta taha ni'kɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ dutisére yɨ'tigɨ́ Jesu Cristo me'ra niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re ẽho peórãre Õ'âkɨ̃hɨ “Ãyurã́, bu'îri marirã́ niîma”, niîsami. 20Õ'âkɨ̃hɨ Moisére dutisé kũûgɨ, marî yã'arã́ niî' niisére masî dutigɨ kũûkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ tohô weemíkã, yã'âro wee nemó peokãrã niîwã. Õ'âkɨ̃hɨ pe'e yã'asé wee nemókã, nemoró pahá yã'a nemo peokɨ niîwĩ. 21Yã'âro weé'ke wapa wẽrisé niî pe'tirãpɨre se'sâa wa'âkaro niîwɨ. Teé se'sâ'karo weeró noho Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ ãyuró weesé kẽ'ra se'sâa wa'âkaro niîwɨ. Marî wiôgɨ Jesu Cristo wẽrisé me'ra marîre ãyurã́, bu'îri marirã́ tohakã́ weékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ me'ra katî nu'kuatehere o'ôkɨ niîwĩ.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\