ROMANOS 6

1Yɨ'ɨ̂ niî'karo nohota yã'asé wee nemókã, Õ'âkɨ̃hɨ nemoró pahá yã'a nemo peosami. Too pũríkãre marîre ma'ígɨ pahá yã'a nemoato niîrã yã'âro weé nu'kurãsari? 2Tohô nií wee'. Jesu Cristo kurúsapɨ wẽrikã́, marí kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ me'ra wẽrî'kãrã weeró noho wa'âkãrã niîwɨ. Wẽrî'kãrã naâ katîrã weé'kere weetísama. De'ró weérã marî too dɨpóro yã'âro weé'karo noho weé nu'ku boosari? 3Mɨsâ masísa', marî Jesu Cristore ẽho peórã niî tĩharã, wamê yee no'o'. Wamê yee no'orã, kɨ̃ɨ̂ wẽrî'kere bu'î peha tamurã weeró noho niî' niisére ĩ'yó'. 4Jesu Cristo wẽrîka be'ro yaá no'okɨ niîwĩ. Marî wamê yee no'orã, kɨ̃ɨ̂re yaá'karo weeró noho marî yã'âro weesére du'úkãrã niîwɨ. Marî pakɨ kɨ̃ɨ̂ tutuasé me'ra Jesu Cristore wẽrî'kɨpɨre masókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂re masó'karo weeró noho marí kẽ'rare ape ɨpɨ́ sãhakã́ weékɨ niîwĩ. 5Marî Jesu Cristo me'ra niî yuurã, kɨ̃ɨ̂ wẽrî'kere bu'î peha tamu'kãrã weeró noho niî'. Meharóta kɨ̃ɨ̂ wẽrî'kɨpɨ masá'karo weeró noho marí kẽ'ra masarã́sa'. 6A'tîro masî'. Marî too dɨporópɨ yã'âro niiséti'kere Jesu Cristo wẽrisé me'ra kurúsapɨ paâ bi'pe kõ'a no'oro weeró noho wa'âkaro niîwɨ. Marî yã'âro weé'kere du'u dutíro tohô wa'âkaro niîwɨ. Tohô weérã yã'asére weetíkã'ro ɨá'. Marîre teé wehê yẽ'e nɨ'koro weeró noho weé wee' maha. 7Wẽrî'kɨpɨ kɨ̃ɨ̂ katîgɨ yã'âro weé'kere weetísami baa maha. Tohô weérã marí kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ weeró noho teé yã'âro weesére yɨ'rɨ wetí'kãrãpɨ niîrã, weetíkã'ro ɨá'. 8Marî Jesu Cristo me'ra wẽrî bu'i peha tamu'kãrã niî yuurã, a'tîro masî'. Kɨ̃ɨ̂ wẽrî masá'karo weeró noho marí kẽ'ra meharóta kɨ̃ɨ̂ me'ra kɨ̃ɨ̂ weeró noho masarã́sa'. 9Apêyere a'tîro masî'. Jesu Cristo wẽrî'kɨpɨ masákɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ neê wẽrî nemosome maha. Kɨ̃ɨ̂re wẽrisé neê põo tẽósome. 10Jesu Cristo masá yã'âro weé'ke wapare wẽrî basagɨ, ni'kâtita wẽrîkɨ niîwĩ. Ni'kâroakãre maha kɨ̃ɨ̂ masáka be'ro Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niî nu'kumi. 11Teé weeró noho marî Jesu Cristo me'ra wẽrî'kãrã weeró noho tɨ'ó yã'arã. Kɨ̃ɨ yarã́ niî yuukã, yã'âro weesé marîre dutî masitisa' maha. Teeréta marîre yɨ'rɨó tohakɨ niîwĩ. Tohô weérã Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró noho weesétirã. Yã'asére weetíkã'rã. 12Marî ɨpɨ́ boaátihi ɨpɨre yã'asé weé sĩ'rikã, ka'mú ta'arã. Tii ɨpɨ́ yã'âro ɨâri pehasere weetíkã'rã. 13Marî ĩ'yasé, uúkũse, wãkusé niî pe'tise marî ɨpɨpɨ́ niisé me'ra yã'âro weetíkã'rã. Yã'asére weeró noho o'ôrã, Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró pe'e weesétirã, marî ɨpɨpɨ́ niisére kɨ̃ɨ̂pɨre o'ôrã. Wẽrî masá'kãrã weeró noho ãyusé pe'ere weerã́. 14Moisé dutî'ke doka niirã́, teeré weetírã, bu'îri da'rê no'orãsama. Marî kɨ̃ɨ̂ dutisé doka nií wee'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre bu'îri da'rêro noho o'ôgɨ, marîre ma'ígɨ, akobohókɨ niîwĩ. Tohô weéro yã'âro weesé marîre põo tẽó masitisa'. 15“Marî Moisé dutisé doka nií wee'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'ígɨ, akobohókɨ niîwĩ”, niî'. Too pũríkãre marî yã'âro weekã́, ãyusarí? Nií wee'. 16Mɨsâ masísa', marî ãpí dutiró weérã, kɨ̃ɨ̂re da'rá wã'ya ko'terã sãhárã weé'. Kɨ̃ɨ̂ marî wiôgɨ tohágɨ weesamí. Teé weeró noho marî yã'asé weérã, yã'asére weé wã'ya ko'terã weeró noho niísa'. Yã'âro weesé wapa wẽrisére bokarã́sa'. Marî Õ'âkɨ̃hɨ dutiró weérã pũrikã, kɨ̃ɨ̂re da'rá wã'ya ko'terã weeró noho niî'. Marî kɨ̃ɨ̂ dutisére weérã, yã'asé weeró mariró niîrãsa'. 17- 18Too dɨpóropɨ mɨsâ yã'asére weérã, da'rá wã'ya ko'terã weeró noho niîkãrã niîwɨ. Ni'kâroakãre ãpêrã mɨsâre Jesu Cristo yee kitire werekã́ tɨ'órã, ãyuró ẽho peó'. Tohô weérã yã'âro weesére yɨ'rɨó no'o tĩharã, ãyusére weé wã'ya'. Mɨsâ tohô weekã́ wãkûgɨ, yɨ'ɨ̂ Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî'. 19Mɨsâre tɨ'o masíkã ɨágɨ, masá naâ uúkũ wɨase noho diâsatise me'ra werê'. Mɨsâ too dɨpóropɨre yã'asére mɨsâ ɨpɨré wiákãrã niîwɨ. Siâpe me'ra yã'âro wee dohákãrã niîwɨ. Ni'kâroakã pe'ere ãyusére wiárã, Õ'âkɨ̃hɨre mɨsâ ɨpɨré wiayá. Kɨ̃ɨ̂ me'ra niî butia'rã, siâpe me'ra kɨ̃ɨ̂ ɨaró di'akɨ̃re weeyá. 20Mɨsâ too dɨpóropɨre yã'âro weé wã'yarã, yã'asé dutisé doka niî ni'iwɨ yuhûpɨ. Tohô weérã ãyuró weeró ɨásato niiró mariró niîkã'wɨ. 21Mɨsâ yã'âro weérã, yẽ'e nohó ãyusé bokarí? Too dɨpóropɨre mɨsâ yã'âro weé'kere wãkûrã, ni'kâroakãre bopôyasa'. Teé yã'âro weé'ke wapare pekâ me'epɨ bu'îri da'rê no'o boopã. 22Ni'kâroakãre marî yã'âro weesére yɨ'rɨ wetí'kãrãpɨ niî'. Yã'âro weesé doka nií wee' maha. Õ'âkɨ̃hɨ dutisére da'rá wã'ya ko'terã niî'. Tee pũríkã ãyuró yapatísa'. Marî, marî wiôgɨ Õ'âkɨ̃hɨ me'ra niî'. Siâpe me'ra kɨ̃ɨ̂ ɨaró noho weérã, ãyusé, kɨ̃ɨ̂ tiropɨ katî nu'kusere bokarã́sa'. 23Yã'âro weé'ke wapare pekâ me'epɨ bu'îri da'rê no'o, wẽrî dohasere boká no'osa'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre wapa maríro o'osé pe'e katî nu'kuatehere bokaátehe niî'. Marî wiôgɨ Jesu Cristo me'ra teeré o'ôgɨsami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\