ROMANOS 7 | Bible.is
ROMANOS 7

1Akawerérã, mɨsâ Õ'âkɨ̃hɨ Moisére dutisé kũû'kere masísa'. Marî katirí ɨmɨ̂kohopɨ di'akɨ̃re teé dutî'kere yɨ'tísa'. 2Marîre dutî'ke a'tîro niî'. Ni'kó amûkã dɨ'té'ko koô marapɨ́ katiró ehâ tu'aro kɨ̃ɨ̂ nɨmó niîmo. Kɨ̃ɨ̂ wẽrîka be'ro naâ dɨ'té'ke pe'tiá wa'ása'. Koô marâpɨ moogó tohasamó taha. 3Koô marapɨ́ katîmikã, ãpiré nɨórẽ'go, yã'âro weégo weesamó. Õ'âkɨ̃hɨ dutisére yɨ'rɨ́ nɨ'kago weesamó. Koô marapɨ́ wẽrîka be'ro pũrikãre ãpí me'ra nɨórẽ'kã, yã'asé meheta niî'. Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'katisamo. 4Koô marapɨ́ wẽrî'karo weeró noho marîre ni'kâroakãre a'tîro wa'â'. Too dɨpóropɨre Moisé dutî'kere yɨ'tí ni'iwɨ yuhûpɨ. Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ wẽrikã́, marí kẽ'ra wẽrî'kãrã weeró noho wa'âkãrã niîwɨ. Tohô weérã Jesu Cristo wẽrisé me'ra marî Moisé dutisé doka niî'kere du'ú no'owɨ. Ni'kâroakãre Jesu Cristo wẽrî masasé me'ra kɨ̃ɨ yarã́ niî'. Marîre Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró weeáto niîgɨ kɨ̃ɨ yarã́ sãhakã́ weékɨ niîwĩ. 5Too dɨpóropɨ marî tɨ'sasé noho yã'asére ɨâri pehawɨ. Moisé dutî'ke marîre ka'mú ta'akã, weeyá niîro noho wa'âwɨ. Niî pe'tise marî ɨpɨpɨ́ niisé me'ra marî yã'âro ɨâri pehasere weewɨ́. Teé yã'asére weérã, pekâ me'epɨ bu'îri da'rê no'o, yapatí diha boopã. 6Too dɨpóropɨ Moisé kɨ̃ɨ̂ dutisé doka niî ni'iwɨ yuhûpɨ. Ni'kâroakãre maha marî Jesu Cristo me'ra niîrã, Moisé dutisé doka nií wee'. Teeré yɨ'rɨ wetí'kãrãpɨ niî'. Tohô weérã marî Espírito Santo me'ra ape ɨpɨ́ sãhá'. Kɨ̃ɨ̂ wee tamúro me'ra Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró weeséti masi'. 7Too pũríkãre “Moisé dutî'ke yã'â niî'”, niîrãsari? Nií wee'. Teé dutisé marikã́ maa, yɨ'ɨ̂ yã'agɨ́ niî' niisére masîti boopã. Kɨ̃ɨ̂ dutisé a'tîro niî'. “Ãpêrã yeere ɨotíkã'ya”, niî'. Teé marikã́ maa, yɨ'ɨ̂ teé ɨosére “Yã'asé niî'”, niî masîti boopã. 8Teé dutisé “Weetíkã'ya” niîmikã, yɨ'ɨ̂ pe'ere niî pe'tise no'ó ɨaró ɨâri pehasere weeyá niîro noho wa'âwɨ. Dutisé marikã́ maa, “Yã'asé niî'”, niî masî no'oya mari boópã. 9Dɨporópɨ yɨ'ɨ̂ Moisé dutî'kere ãyuró masîtigɨ, wãkû ke'tiro mariró niîkã'miwɨ. “Ãyuró weegɨ́ niî'”, niî wãkûmiwɨ. Be'ró teé dutisé masîka be'ro na'îro ãpêrã yeere ɨoyá niîro noho wa'âwɨ. Yɨ'ɨ̂ yã'âro weégɨ, “Yã'agɨ́ niî'”, niî tɨ'ó yã'awɨ. 10Marî Õ'âkɨ̃hɨ dutisére weérã, ãyuró niîkã' boosa'. Yɨ'ɨ̂ pe'e teé dutisé de'ró weé pe'o masitigɨ, bu'îritigɨ tohawɨ́. Teé dutisé masaré Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró tohakã́ wee boóro noho o'ôro, yɨ'ɨ̂ pe'ere bu'îritigɨ tohakã́ weewɨ́. 11Yã'asé yɨ'ɨ̂pɨre niîro, Õ'âkɨ̃hɨ dutisére yɨ'rɨ́ nɨ'kakã weewɨ́. Teé yã'asé yɨ'ɨ̂re niî soo wioritiwɨ. Tohô weégɨ yɨ'ɨ̂ teé dutî yuukã, yã'âro weégɨ, bu'îritigɨ tohawɨ́. Õ'âkɨ̃hɨre ĩ'yâ tu'tigɨ tohawɨ́. 12Õ'âkɨ̃hɨ Moisére dutî'ke ãyusé warota niî'. Diakɨ̃hɨ́ werê me'rikã'. Teé dutisé mari yeé niiátehere wee tamú'. 13Too pũríkãre Õ'âkɨ̃hɨ dutisé ãyusé niîmiro, de'ró weéro marîre bu'îritirã tohakã́ weesarí? Weetísa'. Marî yã'asé wapa pe'e bu'îritirã tohása'. Tohô weéro teé dutisé ãyusé me'ra yã'asére “Yã'aséta niî'”, niî masî no'o'. Tohô weérã marî yã'âro weérã, Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'karã weé' niîrã, marîre kɨ̃ɨ̂ bu'îri da'reátehe kẽ'rare masîwɨ. 14Marî masi', Moisé kɨ̃ɨ̂ dutî'kere Espírito Santo me'ra Õ'âkɨ̃hɨta kũûkɨ niîwĩ. Tohô weéro ãyusé di'akɨ̃ niî'. Marî pe'e yã'arã́ niî tĩharã, yã'asé marîpɨre niisé doka niî'. 15Yɨ'ɨ̂, yɨ'ɨ̂ weé sĩ'risere weé wee'. Yɨ'ɨ̂ neê weé sĩ'ritise pe'ere weé'. Yɨ'ɨ̂ a'teré masîtisa'. De'ró weégɨ tohô weégɨ weésa'. 16Yɨ'ɨ̂ weé sĩ'ritise pe'ere weégɨ, a'tîro masî'. “Õ'âkɨ̃hɨ dutisé ãyuséta niî'”, niî'. 17Yɨ'ɨ̂ meheta yã'âro weé'. Yɨ'ɨ̂pɨre yã'asé niî yuuro, yɨ'ɨ̂re yã'âro weekã́ weé'. 18Yɨ'ɨ̂ ãyuró weé sĩ'rimigɨ, weé põo tẽótisa'. Tohô weégɨ a'tîro masî'. Yɨ'ɨ̂pɨre neê ãyusé marí'. 19Ãyusé yɨ'ɨ̂ weé sĩ'risere wee boóro noho o'ôgɨ, yã'asé yɨ'ɨ̂ weé sĩ'ritise pe'ere weé'. 20Yɨ'ɨ̂ weé sĩ'ritisere weégɨ, yɨ'ɨ̂ basi meheta tohô weé'. Yɨ'ɨ̂pɨre yã'asé niisé pe'e yɨ'ɨ̂re sɨ'orí weé'. 21Tohô weéro a'tîro wa'â' yɨ'ɨ̂re. Yɨ'ɨ̂ ãyuró weé sĩ'rikã, yã'asé di'akɨ̃ wa'â wioriti'. Yã'asé pe'e ɨ'mɨtã́'. 22Yɨ'ɨ̂ basi pe'e Õ'âkɨ̃hɨ dutisére tɨ'sâ yɨ'rɨami'. 23Tohô niîmikã, yã'asé yɨ'ɨ̂ ɨpɨpɨ́ niisé pe'e yã'âro wee dutí'. Yɨ'ɨ̂ wãkusé me'ra ãyuró weé sĩ'ri'. Yã'âro weégɨ, ãyuró wee boó'kere weetísa'. Tohô weéro yã'âro weesé yɨ'ɨ̂re wehê yẽ'ese weeró noho niî'. 24- 25Yã'âro weesére du'u masítigɨ, yã'â butia'ro tɨ'ó yã'asa'. Noá yɨ'ɨ̂re teé yã'asére, bu'îritigɨ tohakã́ weesére yɨ'rɨ wetíkã weesarí? Õ'âkɨ̃hɨ ni'kɨtá marî wiôgɨ Jesu Cristo me'ra yɨ'ɨ̂re yɨ'rɨ wetíkã weegɨ́sami. Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨre “Ãyú'” niî'. Yɨ'ɨ̂ uúkũ'kere a'tîro neêo nɨ'ko, werêgɨti. Yɨ'ɨ̂ basi Õ'âkɨ̃hɨ dutisére weé sĩ'rimi'. Tohô weé sĩ'rimikã, yã'asé yɨ'ɨ̂pɨre niisé pe'e yɨ'ɨ̂re yã'âro sɨ'orí weé'.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\