ROMANOS 8 | Bible.is
ROMANOS 8

1- 2Jesu Cristo marîre yã'âro niiséti'kere yɨ'rɨ wetíkã weékɨ niîwĩ. Tohô weérã ni'kâroakãre marî Jesu Cristo yarã bu'îri da'rê no'osome maha. Espírito Santo marîre Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró niikã́ weemí. Ni'kâroakãre Espírito Santo dutisére weérã, yã'âro weé wee'. Tohô weérã pekâ me'epɨ wa'âsome. 3Marî yã'âro weerã́ niî yuukã, Moisé dutî'ke weé pe'ota basiótipã. Moisé dutî'ke me'ra yɨ'rɨ masí wee'. Õ'âkɨ̃hɨ pe'e yɨ'rɨó masimi. Kɨ̃ɨ̂ marî yã'âro weé'kere wẽrî wapa yeé dutigɨ kɨ̃ɨ̂ makɨré o'ôo'kɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ marî yã'âro weerã́ ɨpɨ́ weeró noho ɨpɨtíkɨ niîwĩ. Tii ɨpɨ́ me'ra wẽrîgɨ, yã'asére kõ'â wapa yee pe'okã'kɨ niîwĩ. 4Teeré kõ'âgɨ, marîre Õ'âkɨ̃hɨ dutiró wee masiáto niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. Marî ɨaró weé sĩ'risere weé wee' maha. Ni'kâroakãre Espírito Santo tutuaró me'ra kɨ̃ɨ̂ ɨaró weeséti'. 5Marî ɨaró weé sĩ'risere weesétirã, marî ɨasé noho di'akɨ̃re wãkúsa'. Espírito Santo me'ra niisétirã, kɨ̃ɨ̂ ɨasé noho pe'ere weésa'. 6Marî ɨaró noho di'akɨ̃re weesétirã, pekâ me'epɨ wa'ârãsa'. Espírito Santo ɨaró noho weérã, marî ehêri põ'rapɨ ãyuró tɨ'ó yã'a'. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨ me'ra ãyuró katî nu'kukã'rãsa'. 7Marî ɨaró noho di'akɨ̃re weesétirã, Õ'âkɨ̃hɨ me'ra uârã weeró noho weésa'. Kɨ̃ɨ̂ dutisére neê weé sĩ'riti, neê wee masítisa'. 8Marî ɨaró weesétirã, Õ'âkɨ̃hɨre e'katíkã wee masítisa'. 9Ni'kâroakãre Espírito Santo marîpɨre niîmi. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ tutuaró me'ra kɨ̃ɨ̂ ɨaró noho weé'. Marî ɨaró weé sĩ'risere weetísa' maha. Espírito Santo marî me'ra niîtikã, kɨ̃ɨ̂ ɨaró weetísa'. Jesu Cristo yarã niîtisa'. 10Marî yã'âro weesé wapa marî ɨpɨ́ boâ dihaatihi ɨpɨ niî'. Tohô boâ dihaatihi ɨpɨ niîmikã, Jesu Cristo marîpɨre niî yuukã, Õ'âkɨ̃hɨ marîre “Ãyurã́, bu'îri marirã́ niîma”, niî ĩ'yâsami. Tohô weéro marî ɨpɨ́ boâmikã, marî ehêri põ'ra ɨ'mɨ̂sepɨ katî nu'kukã'rosa'. 11Õ'âkɨ̃hɨ Jesu Cristo wẽrî'kɨpɨre masókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ́ta taha Espírito Santo marîpɨre niikã́, marî ɨpɨ́ wẽrîka ɨpɨre masogɨ́sami. Espírito Santo tutuaró me'ra tohô weegɨ́sami. 12Akawerérã, tohô weérã marî Espírito Santore kɨórã, kɨ̃ɨ̂ dutisére weeró ɨá'. Marî ɨaró weé sĩ'rise noho pe'ere “Weeró ɨása'” nií wee'. 13Marî ɨaró weesétirã, pekâ me'epɨ bu'îri da'rê bahurió no'orãsa'. Teé yã'asére Espírito Santo wee tamúro me'ra weé du'urã pũrikã, katî nu'kurãsa'. 14Niî pe'tirã Espírito Santo wãkusé o'osére wee sirú tuurã noho Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niîma. 15Õ'âkɨ̃hɨ Espírito Santore marîre o'ôo'kɨ niîwĩ. Tohô weérã ni'kâroakãre da'rá ko'terã naâ wiôgɨre uîrã weeró noho nií wee'. Marîre Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra sãhakã́ weesamí. Tohô weérã kɨ̃ɨ̂ wee tamúro me'ra marî Õ'âkɨ̃hɨre “Pakɨ́”, niî masi'. 16Espírito Santo marî wãkusépɨ “Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî toha'”, niî tɨ'ó yã'akã weemí. 17Marî Õ'âkɨ̃hɨ põ'ra niî yuurã, kɨ̃ɨ̂ “Yɨ'ɨ̂ põ'rare ãyusé o'ôgɨti” niî'kere yẽ'êrãsa'. Jesu Cristo kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ o'oátehere yẽ'êgɨsami. Marí kẽ'ra kɨ̃ɨ̂ me'ra teeré yẽ'êrãsa'. Marî ni'kâroakãre Jesu Cristo pi'etísere bu'î peha tamurã, be'ropɨ́ kɨ̃ɨ̂ wiôgɨ niisé kẽ'rare bu'î peha tamurãsa'. 18Marî a'ti nukúkãpɨre pi'etí', pi'etírã pe'ea'. Be'ropɨ́ Õ'âkɨ̃hɨ marîre ɨ'mɨ̂sepɨ ãyusére o'oátehere wãkukã́ maa, ni'kâroakã marî pi'etíse mehô niisé niî'. 19Be'ró ni'kâ nɨmɨ Õ'âkɨ̃hɨ “Ã'rá yɨ'ɨ̂ põ'ra niîma. Naâre ãyusé o'ôgɨti”, niîgɨsami. Niî pe'tise kɨ̃ɨ̂ weé'ke ɨ'mɨárokãhase, a'ti nukúkãkãhase kɨ̃ɨ̂ tohô weeátehere masá apêye nohore ɨpɨ́tɨ ĩ'yâ sĩ'riro weeró noho ko'tê'. 20- 21Neê waropɨre Õ'âkɨ̃hɨ weé'ke ãyusé di'akɨ̃ niîkaro niîmiwɨ. Be'ró Adão Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'ka'ke bu'iri a'ti nukúkãkãhase dohá wa'âkaro niîwɨ. A'ti nukúkã basi dohotíkaro niîwɨ. Õ'âkɨ̃hɨ niî'karo nohota dohókaro niîwɨ. Tohô weérã wa'îkɨ̃rã, yukɨpagɨ́, niî pe'tise a'ti nukúkãkãhase boâ dihasa'. Tohô boâ dihamikã, be'ropɨ́ ãyuró apogɨ́sami taha. Õ'âkɨ̃hɨ ni'kâ nɨmɨ besékɨ niîwĩ. Keoró tii nɨmɨ́ niikã́, kɨ̃ɨ̂ põ'raré ãyurã́ waro wa'aáto niîgɨ dɨka yuúgɨsami. Apêye kɨ̃ɨ̂ weé'ke kẽ'rare dɨka yuúgɨsami. Tohô weekã́, kɨ̃ɨ̂ neê waropɨ weé'karo weeró noho ãyuró niîrosa' taha. Boâ dihasome maha. 22Marî a'tîro masî'. Teê a'te nɨmɨ́ripɨ kẽ'ra niî pe'tise Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ weé'ke boâ dihasere pe'tikã́ ɨaró, pũrisére tɨ'ó yã'aro weeró noho tɨ'ó yã'a'. Ni'kó numiô wi'magɨ́ wɨâgo pũrisé tɨ'ó yã'aro weeró noho tɨ'ó yã'a'. 23A'ti ɨmɨ́koho se'saro teeré tohô tɨ'ó yã'a wee'. Marî Espírito Santore kɨorã́ kẽ'ra pi'etí'. Be'ropɨ́ marîre dɨka yuuátehere ɨpɨ́tɨ waro yẽ'ê sĩ'rirã, pũriró tɨ'ó yã'aro weeró noho yuû kue'. Marî Espírito Santore kɨokã́, niî pe'tise Õ'âkɨ̃hɨ “O'ôgɨti” niî'kere o'ôgɨsami. Be'ró Õ'âkɨ̃hɨ marîre, “Yɨ'ɨ̂ põ'ra niîma”, niîgɨsami. Toóka tero niikã́, marîre ma'ma ɨpɨ́, yã'asé weetíri ɨpɨre o'ôgɨsami. 24Marî Jesu Cristore ẽho peókã, marîre yɨ'rɨókɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ marîre be'ropɨ́ weeátehere ko'tê ẽho peó'. Marî ĩ'yâ'kepɨre de'ró weeáhã ko'tê nemo boosari? Ĩ'yâ'kepɨre ko'tê no'oya marí'. 25Marî ĩ'yâtise pũrikãre ko'tê ẽho peórã, soharó, kari butíro mariró ko'tê me'rikã'. 26Marî ãyusére wee tutuáti tĩharã, Õ'âkɨ̃hɨre “De'ró sẽriró ɨasarí?” niî masitisa'. Teeré ĩ'yâgɨ, Espírito Santo marîre wee tamúsami. Kɨ̃ɨ̂ basi mari yeé niiátehere Õ'âkɨ̃hɨre sẽri basásami. Kɨ̃ɨ̂ teeré sẽri baságɨ, masá naa yeé ɨseri me'ra uúkũ masitise nohore sẽrisamí. 27Õ'âkɨ̃hɨ ɨaró nohota Espírito Santo marîre, kɨ̃ɨ yarã́re sẽri basásami. Tohô weégɨ Õ'âkɨ̃hɨ niî pe'tise marî wãkusére ĩ'yâ bese pe'ogɨ, Espírito Santo marîre sẽri basásere masîsami. 28Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ̂ ɨaró weeáto niîgɨ besékɨ niîwĩ. Tohô weérã marî a'tîro masî'. Marî kɨ̃ɨ̂re ma'irã́re wee tamú nu'kukã'sami. kɨ̃ɨ̂ weeró noho wa'akã́ ɨágɨ niî pe'tise marîre wa'asére ãyuró yapatíkã weesamí. 29Õ'âkɨ̃hɨ neê waropɨre ĩ'yâ bese nɨ'ko tohagɨpɨ “Ã'rá yɨ'ɨ̂ põ'ra niîrãsama”, niîkɨ niîwĩ. Kɨ̃ɨ̂ makɨ́ weeró noho niisétiato niîgɨ tohô weékɨ niîwĩ. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ makɨré “Niî pe'tirã kɨ̃ɨ̂re ẽho peórã masá ma'mi niiáto”, niîkɨ niîwĩ. 30Dɨporópɨ Õ'âkɨ̃hɨ marîre kɨ̃ɨ yarã́ niiáto niîgɨ bese yuú tohakɨ niîwĩ. Besé toha, kɨ̃ɨ̂ põ'rá sãhakã́ weékɨ niîwĩ. Be'ró “Bu'îri marirã́, ãyurã́ niîma”, niîkɨ niîwĩ. Marî kɨ̃ɨ̂ tohô niî'kãrãre ɨ'mɨ̂sepɨ kɨ̃ɨ̂ makɨ́ weeró noho niisétiahãre kũû tohakɨ niîwĩ. 31Marî teeré masîrã, yẽ'e nohó niî nemo boosari? Õ'âkɨ̃hɨ marîre wee tamú yuukã, ãpêrã marîre yã'âro weemíkã, wãkû ke'ti wee'. Marîre naâ yã'âro wee dohá masitisama. 32Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ makɨ waró marikãre o'ôo'kɨ niîwĩ. Neê “O'ôsome” niîtigɨta, marî niî pe'tirã yee niiátehere wẽrî basa dutigɨ tohô o'ôo'kɨ niîwĩ. Apêyepɨ maa tãhâsami maha. De'ró weeákɨhɨ kɨ̃ɨ̂ makɨ́ Jesu Cristore marîre o'ô'kɨ niîmigɨ, apêye niî pe'tisere o'ôti boosabe. O'ôgɨsami. 33Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ besé'kãrãre neê ni'kɨpɨ́reta masá bese wɨáropɨ werê sãaro weeró noho “Ã'rá yã'arã́ niîma”, niîta basió wee'. Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ basita “Ã'rá bu'îri marimá” niîgɨsami. 34Neê ni'kɨ́ “Ã'raré bu'îri da'reró ɨá'”, niî masitisami. A'tîro niî'. Jesu Cristota marîre wẽrî basakɨ niîwĩ. Wẽrî toha, masákɨ niîwĩ. Ni'kâroakã kɨ̃ɨ̂ pakɨ́ diakɨ̃hɨ́ pe'e wiôgɨ duhirí kumuropɨ mari yeé niiátehere sẽri baságɨ weesamí. Tohô weégɨ neê ni'kɨ́ marî Õ'âkɨ̃hɨ besé'kãrãre “Bu'îri da'reró ɨá'”, niî masitisami. 35Jesu Cristo marîre ma'isére neê ni'kɨ́ ka'mú ta'a masitimi. Marî pi'etíkã, marî diâsaro tɨ'ó yã'akã, ãpêrã marîre yã'âro weekã́, Jesu Cristo ma'í nu'kukã'sami. Tohô niikã́ ba'asé mookã́, su'tí mookã́, wiosé wa'tero niikã́, ãpêrã marîre wẽhekã́, Jesu Cristo marîre ma'í nu'kusami. 36Õ'âkɨ̃hɨ yee kiti ohâka pũripɨ niîro nohota Õ'âkɨ̃hɨ yarãre a'tîro niî': Mɨ'ɨ̂re ẽho peóse bu'iri ɨmɨ̂kohori nɨkɨ ãpêrã ɨ̃sâre wẽhetá wió niî'. Ovelhare wẽherã́tirã apêropɨ miáarã weeró noho ɨ̃sâre weemá, niî ohâ no'okaro niîwɨ. 37Marî yã'âro yɨ'rɨ́rã, Jesu Cristo marîre ma'igɨ́ wee tamúse me'ra niî pe'tise yã'asére dokâ ke'akã wee masísa'. Tohô niikã́ kɨ̃ɨ̂ wee tamúse me'ra nemoró wãkû tutua nemo masi'. 38Yɨ'ɨ̂ a'teré “Diakɨ̃hɨ́ta niîro weé'”, niî'. Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'isére neê apêye noho ka'mú ta'a masitisa'. Wẽrisé, katisé ka'mú ta'a masitisa'. Tohô niikã́ Õ'âkɨ̃hɨre werê ko'terã ɨ'mɨ̂sekãharã, wãtiâ, naâ wiôrã Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'isére ka'mú ta'a masitisama. Apêye kẽ'ra ni'kâroakã niisé, be'ropɨ́ niiátehe neê ka'mú ta'a masi wee'. 39Tohô niikã́ ɨ'mɨáropɨkãhase, ɨ̃'kɨáropɨkãhase, Õ'âkɨ̃hɨ weé'ke noho kẽ'ra neê Õ'âkɨ̃hɨ marîre ma'isére ka'mú ta'a masi wee'. Õ'âkɨ̃hɨ marî wiôgɨ Jesu Cristo yarã niî yuukã, marîre ma'í nu'kusami.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\