TITO 3

1Tookãhárã Cretakãharãre a'tîro wee dutíya. “Wiôrã dutisére yɨ'tiáto. Niî pe'tise ãyuró weesé nohore weeáto. 2Neê ãpêrãre yã'âro uukahátikã'ato. Ãpêrã me'ra ũru sãátirãta, naâre ãyuró uúkũato. Ma'isé me'ra niî pe'tirãre ãyuró weeáto”, niîya naâre. 3Too dɨpóropɨre marí kẽ'ra tɨ'o masítirã, Õ'âkɨ̃hɨre yɨ'rɨ́ nɨ'kase piharã niîwɨ. Marî bahu dutí'kãrã weeró noho niîwɨ. No'ó ɨaró niî pe'tisere ɨâri pehawɨ. Yã'âro weé nu'kuwɨ. Niî pe'tirãre ɨowɨ́. Ãpêrã marîre yabikã́, marí kẽ'ra naâre yabî a'mewɨ. 4- 5Marî tohô weesétimikã, Õ'âkɨ̃hɨ kɨ̃ɨ̂ ãyuró weesére, kɨ̃ɨ̂ ma'isére ĩ'yógɨ marîre yɨ'rɨówĩ. Marî ãyuró weesére ĩ'yâgɨ meheta yɨ'rɨówĩ. Kɨ̃ɨ̂ pahá yã'agɨ, marîre yɨ'rɨówĩ. Opâturi marîre wi'marã́ neê bahuárãre weeró noho weewĩ́. Kɨ̃ɨ̂ wẽrisé me'ra marî yã'âro weé'kere kõ'âgɨ yɨ'rɨówĩ. Espírito Santo marîre ãyurã́ wa'â dutigɨ dɨka yuúwĩ. 6Jesu Cristo marîre yɨ'rɨó'kɨ me'ra Õ'âkɨ̃hɨ Espírito Santo tutuasére marîre o'ô yɨ'rɨ nɨ'kawĩ. 7Õ'âkɨ̃hɨ ma'ígɨ kɨ̃ɨ̂ ãyuró weesé me'ra marî yã'arã́ niîmi'kãrãre ãyurã́ wa'akã́ weékɨ niîwĩ. Tohô weérã marî katî nu'kuatehere e'katíse me'ra yuû kuerã, kɨ̃ɨ̂ “O'ôgɨti” niî'kere yẽ'êrãsa'. 8Teé yɨ'ɨ̂ uúkũ'ke diakɨ̃hɨ́ warota niî'. Mɨ'ɨ̂ teeré naâre bu'ê nu'kukã, ɨpɨ́tɨ ɨa sãá'. Mɨ'ɨ̂ tohô weekã́, Õ'âkɨ̃hɨre ẽho peórã ãyusé di'akɨ̃re weerã́sama. Tohô weesé ãyusé niî'. Niî pe'tirãre ãyuró wa'akã́ weesé niî'. 9Apêye, mehô waro uúkũ, a'mé tu'ti ma'asere ka'mú ta'aya. Judeu masa naâ dɨ'pôkãti mɨhati'ke uúkũ ma'asere ka'mú ta'aya. Tohô niikã́ Moisé dutî'kere a'mêri “Tohô nií wee'” niî ũru sãásere ka'mú ta'aya. Niî pe'tise teé wapa maríse, naâ uúkũ ma'ase niî'. 10Jesu Cristore ẽho peóri kurakãharãre dɨka watíkã weegɨ́ nohore “Tohô weetíkã'ya”, niîya. Mɨ'ɨ̂ ni'kâti ou pɨáti werê kumí, mɨsâ me'ra niigɨ́re kõ'â wĩroya. 11“Ẽho peógɨ niîmigɨ, dohógɨ weesamí. Kɨ̃ɨ̂ bu'îri da'rê no'oakɨhɨpɨta niîsami”, niî masî toha'. 12Yɨ'ɨ̂ Ártemare ou Tíquicore mɨ'ɨ̂ tiropɨ o'ôo'kã, mɨ'ɨ̂ pe'e yɨ'ɨ̂ tiropɨ dɨka yuú wã'katia. Ɨmɨ̂yaro yɨ'ɨ̂ tiropɨ ĩ'yâgɨ a'tiá. Yɨ'ɨ̂ Nicópolipɨ niîgɨsa'. Toopɨ́ “Pu'êkɨ tõ'ogɨ́ti”, niîwɨ. 13Niî pe'tise mɨ'ɨ̂ wee tamúta basiósere Zena, masaré uúkũ basagɨre wee tamúya. Apolo kẽ'rare wee tamúya. Naâre dɨ'sasé nohore o'ôya. Naâ mɨ'ɨ̂ tohô weekã́, apé sia'pɨ yɨ'rɨárã, apêye nohore dɨ'sá no'osome. 14Marî me'rakãharã Jesu Cristore ẽho peórã kẽ'ra ãyusé di'akɨ̃ weeáto. Ãpêrãre apêye noho mookã́ ĩ'yârã, wee tamuáto. Tohô weérã naâ katirí ɨmɨ̂kohore mehô waro niîsome. 15Niî pe'tirã yɨ'ɨ̂ me'ra niirã́ mɨ'ɨ̂re ãyu dutíma. Marî me'rakãharã Jesu Cristore ẽho peórã ãyuáto. Õ'âkɨ̃hɨ mɨsâ niî pe'tirãre ãyuró weeáto. Toô kã'rota ohâ'. Paulo


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\