1 PETRUS 5

1Au oke, mana mauli-malanga salani kala taoafik neu salani kala. Au sulak susulak ia, sama leo nonoo mauli-malangan, ma sama leo hataholi fo mana sakasii matan Kristus doidoso na so, de neukose au boeo nananamatutua-namadedemak, nai lelek fo Kristus namatutua-namadedeman nananatu'duk neu hataholi daebafa ka. Hu ndia de, au oke anseli, 2fo ela emi foo-lolo matalolole bi'ilopo fo Manetualain fe emi a. Foo-lolo bi'i sila la no dale namahokok, tunga Manetualain dale hihii na, ma boso no dale bibia-seselik. Boso sanga hahapuk neme emi ue le'dim ndia mai, te emi tao-no'ik ndia, nana memak te'e-te'e, emi hii malalau-maoono. 3Boso tao emi ao ina ma, nono'kabai de, emi da'di mana koasa neu hataholi fo ala fe emi maneas ala, te emi muse da'di natutu'du malole soaneu hataholi sila. 4Soona mahani te, neu faik fo Mana Foo-lolo Matua Ina ndia Ana mai soona, neukose emi sipo ti'ilanga mandela-masa'a ka, fo ndela-sa'an ta kou mosa fa. 5Leondiak boe, tolanoo muli solu kala lemin! Tunga lasi kala paleta na. Emi muse makaloe-makadae ao mala, ma esa nalalau-naoono esa no dale nakaloe aok. Nana nai Susula Malalaok dale nanasulak nae leo ia, "Manetualain la'ban hataholi mana koaao-ndaeao ka, tehu Ana sue-lai hataholi mana makaloloe-makadae ao ka." 6Hu ndia de, makaloe-makadae ao ma, nai Manetualain lima mabe'i-balakai na dae, fo ela fai na losa soona, Ana tao namadedema emi. 7Fe la'i esak emi dale mana ba'i hana ma, leo Manetualain neu, nana Ndia nde nafaduli emi a. 8Ela leo bee na, emi manea ma mahehele ao mala! Nanahu Nitu a nde bee na, emi musu noo ma. Nitu ndia sama leo meo asu a, fo ana la'ok neu mai ma nangao sanga nana'a na. 9La'ban nitu a ninik namahehele matea-mahelek, nana emi bubuluk, nai basa daebafa ka lala'e na, tolanoo Salani fe'e kala boeo, ala doidoso sama leo emi boe. 10Tehu emi doidoso basa hatematak esa soona, neukose Manetualain tao na emi da'di matetu-mandaak. Neukose Ana fe emi mapadeik matetu, ma natetea-nahehele emi. Nanahu Ndia nde bee na, Manetualain fo dale susue na, ba'u na seli. Fo nalo basa emi, soaneu emi mame'da mita matua-mademan fo, mana ketu basa ta ka, tunga Kristus. 11Ndia nde mana koasa losa dodoo na! Amin. 12Au tolanoo salaning Silas fo mana lilinekak ndia, nde tulu-fali au de, au sulak fe emi susula keke'u anak ia. Au hii fe emi manggatek, ma au nau emi mamahele, hata fo au sulak ia, nde bee na hala ndoos la'eneu Manetualain susue-lalain. Fo ela leo bee na, emi ho'u mahehele neu susue-lalaik ndia. 13Tia-lai salanik manai Babeloon fo Manetualain hele basa kala, ala haitua fe emi, nate'ak boe; leondiak boe, au ana susueng, Markus. 14Matete'aaok no susue-lalai katemak tuak, sama leo tolanoo Salani ka. Ela leo bee na, Lamatua ka fe mole-dame neu emi basa-basam fo, mana da'di Kristus nuun nala. Ha'da-holomata neme ami, Petrus


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\